35 Nasıl Yazılır?

Bu makalede, 35 rakamının nasıl yazıldığıyla ilgili konuları ele alacağız. İlk olarak, 35’in İngilizce olarak nasıl yazıldığını inceleyeceğiz. Ardından, 35’in diğer dillerdeki yazılışını göreceğiz. Son olarak, 35’in Türkçe yazılışını açıklayacağız. Bu konuları ayrı ayrı ele alarak 35’in nasıl yazıldığını daha iyi anlayabileceksiniz.

35 rakamının yazımı

35 rakamının yazımı

35 rakamı, Türkçe dilbilgisine ve yazım kurallarına uygun şekilde yazılmaktadır.

Türkçe yazımda, sayılar genellikle harfle değil rakamla ifade edilir.

Örneğin, 35 rakamı, 3 ve 5 rakamlarının bir araya gelmesiyle oluşturulur.

Bu nedenle, 35 rakamı tam olarak ‘otuzbeş’ olarak yazılır.

Bu yazım kurallarına dikkat edilerek, 35 sayısı doğru bir şekilde ifade edilir ve anlaşılır hale gelir.

Özetlemek gerekirse, 35 rakamı Türkçe dilbilgisine uygun olarak ‘otuzbeş’ olarak yazılır.

İngilizce olarak

‘İngilizce olarak “thirty-five” nasıl yazılır?’

35 rakamı İngilizce olarak “thirty-five” şeklinde yazılır. İngilizce sayılar genellikle basamaklar halinde ifade edilir. “Thousand” (bin), “hundred” (yüz) ve “and” (ve) kelimeleriyle birleştirilerek sayılar oluşturulur. Bu nedenle, 35 rakamı “thirty” (otuz) ve “five” (beş) kelimelerinin birleşimiyle “thirty-five” olarak yazılır.

İngilizceyi konuşan birçok ülkede sayıları öğrenirken bu yapıyı kullanırız. 35’in İngilizce okunuşu ve yazılışıyla ilgili örnekler kullanarak sayılara hakim olabiliriz.

Sayı İngilizce Okunuş İngilizce Yazılış
1 one 1
12 twelve 12
35 thirty-five 35
100 one hundred 100

Yukarıdaki örnekte, 35’in İngilizce olarak “thirty-five” olduğunu görebiliriz. İngilizce sayıların yazılışı ve okunuşu, dilin gramer yapısına uygun olarak oluşturulur ve farklı ülkelerde benzer şekilde kullanılır.

thirty-five

35 rakamı, Türkçe yazıldığında ‘otuz beş’ şeklinde ifade edilir. ’35’ rakamı, hem sayı olarak hem de kelime olarak farklı dillerde değişik biçimlerde yazılabilir.

nasıl yazılır?

35’in İngilizce yazılışı “thirty-five” şeklindedir. İngilizcede sayıların yazılışı ve okunuşu genellikle sayının basamaklarının okunmasıyla gerçekleşir. “Thirty” sayısı 30’un, “five” ise 5’in İngilizce karşılığıdır. Bu nedenle, 35 dediğimizde önce “thirty” yani 30 söylenir, ardından “five” yani 5 eklenir.

35’in sayısal İngilizce yazımı

Sayısal İngilizce yazımı seçeneğiyle 35, “thirty-five” şeklinde yazılır. Burada “thirty”, İngilizcede 30’a, “five” ise 5’e karşılık gelir. Yani, 30’un yanına ek olarak “five” kelimesi eklenerek 35 elde edilir. İngilizcede bir sayının onlar basamağından sonraki basamağı belirtmek için “dash” kullanılır. Bu nedenle, “thirty” ile “five” arasına bir tire eklenir ve sayı bu şekilde ifade edilir.

35’in kelime olarak İngilizce yazımı

35’in İngilizce olarak kelime olarak yazılışı “thirty-five” şeklindedir. Bu sayı İngilizcede iki kelime halinde ifade edilir. “Thirty” 30’u, “five” ise 5’i temsil eder. Böylece bu iki kelimenin birleşmesiyle 35 sayısı elde edilir. Bu yazılış genellikle İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılır ve uluslararası iletişimde oldukça önemlidir. İngilizce alfabesindeki harflerin ve sayıların kurallarına uygun olarak yazılan “thirty-five” kelimesi diğer dillerden farklı olarak tamamen İngilizcedir.

Yorum yapın