Akademik Özet Nasıl Yazılır

Akademik özetler, bir araştırma çalışmasının kısa bir özetini sunan önemli bir bileşendir. Bu özetler, araştırmacıların çalışmalarını paylaşmak ve diğer araştırmacıları bilgilendirmek için kullanılır. Akademik özetler, bir makaleye veya tez çalışmasına hızlı bir genel bakış sağlar. Bu makalede, akademik özetin ne olduğunu, nasıl yazılacağını ve neler içermesi gerektiğini derinlemesine ele alacağız.

Akademik Özet Nedir?

Akademik Özet Nedir?

Bir araştırma çalışmasının özetlenmesi, çalışmanın ana hatlarının kısa ve öz bir şekilde ifade edildiği bir bölümdür. Akademik özetler, çalışmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını içermektedir. Bu bölüm, potansiyel okuyucuların çalışmanın içeriği hakkında hızlı bir genel bakış elde etmelerini sağlar ve çalışmanın önemli noktalarını vurgular.

Akademik özetler, bilimsel dergilerde ve konferanslarda sunulan çalışmaların özetleri olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle, akademik özetlerin doğru ve etkili bir şekilde yazılması büyük önem taşır. Özetler, okuyucunun ilgisini çekmeli, çalışmanın değerini anlatmalı ve okuyucuya çalışmayı daha ayrıntılı şekilde inceleme motivasyonu sağlamalıdır.

Akademik Özetin Bileşenleri

Akademik Özetin Bileşenleri

Akademik özetler, bir araştırma çalışmasının temel noktalarını özetlemek ve okuyucuya kısa bir özet sunmak için kullanılır. Bir akademik özetin başlıca bileşenleri şunlardır:

 • Başlık: Özetin üst kısmında yer alan başlık, araştırma çalışmasının konusunu açık bir şekilde ifade etmelidir. Başlık, okuyucunun dikkatini çekmeli ve araştırmanın ana odak noktasını açıkça belirtmelidir.
 • Amaç: Araştırmanın yapıldığı temel amacı ifade eden bir bölümdür. Amaç, araştırmanın hangi soruları yanıtlamayı amaçladığını ve hangi katkıyı sağlamayı hedeflediğini belirtmelidir.
 • Yöntem: Araştırma çalışmasında kullanılan yöntemleri açıklayan bir bölümdür. Yöntem, kullanılan araştırma tasarımını, veri toplama sürecini ve analiz yöntemlerini içermelidir.
 • Bulgular: Araştırma çalışmasının elde ettiği bulguların önemli noktalarını içeren bir bölümdür. Bulgular, istatistiksel veriler, grafikler veya tablolar şeklinde sunulabilir.
 • Sonuç: Araştırma çalışmasının genel sonuçlarını ve elde edilen bulguların ardındaki önemli mesajları açıklayan bir bölümdür. Sonuç, araştırmanın amacını ve önemini vurgulamalıdır.

Akademik bir özet oluştururken bu bileşenlere dikkat etmek, araştırmanın temel noktalarını kısa ve etkili bir şekilde iletmeyi sağlar. Bu sayede okuyucu hızlıca araştırma hakkında bir fikir edinebilir ve çalışmanızın önemini anlayabilir.

Başlık

Akademik özetin başlığı, araştırma çalışmasının odak noktasını net bir şekilde ifade etmelidir. Başlık, okuyucunun ilgisini çekmeli ve çalışmanın içeriğini özetlemelidir. Başlık seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Öncelikle, başlık doğru bir biçimde formüle edilmeli ve anahtar kelimeler içermelidir. Ayrıca başlık kısa, öz ve anlaşılabilir olmalıdır. Araştırmanın amacını ve öne çıkan bulgularını yansıtacak şekilde özenle düşünülmelidir.

Örnek başlık önerileri:

 • “Çevre Kirliliğinin Unutulan Bir Boyutu: Hava Kalitesi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”
 • “Genç Yetişkinlerde Dijital Medya Kullanımının Psikososyal Etkileri: Bir Meta-Analiz Çalışması”
 • “Uluslararası Ticarette Örgütlenme Biçimleri: Küresel Değer Zinciri Analizi”

Bu örnek başlık önerileri, araştırma konusunu ve ilgili başlıkları göstermek için kullanılabilir. Başlık seçimi, araştırmanın önemini vurgulayacak şekilde dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Amaç

Amaç

Bir araştırma çalışmasının amacını doğru ve öz bir şekilde ifade etmek, akademik özetin önemli bir bileşenidir. İyi bir hedef belirlemesi, araştırma çalışmasının yönlendirilmesinde kritik bir rol oynar. Amacın açık bir şekilde belirlenmesi, çalışmanın neye odaklandığını ve hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini belirtir.

Araştırma amacı, çalışmanın içeriğini özetleyen ve okuyucuya ne beklemesi gerektiğini anlatan bir ifade olmalıdır. Bu nedenle, amacın öz ve net bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Araştırmacı, çalışmanın amacını belirlerken, ana araştırma sorusuna odaklanmalı ve bu soruyu yanıtlamayı hedeflemelidir.

Amacın doğru bir şekilde ifade edilmesi için, daha spesifik ve ölçülebilir hedefler belirlenebilir. Bu, çalışmanın sınırlarını belirlemeye ve okuyucunun ne beklemesi gerektiğini anlamaya yardımcı olur. Ayrıca, amacın akademik özette vurgulanması, çalışmayı özetleyen kısa ve etkili bir ifadeye yol açabilir.

Özetlemek gerekirse, araştırma çalışmasının amacını doğru ve öz bir şekilde ifade etmek, akademik özetin önemli bir bileşenidir. Amacın belirlenmesi, çalışmanın yönlendirilmesinde kritik bir rol oynar ve okuyucuya çalışmanın içeriği hakkında bilgi verir.

Yöntem

Araştırma çalışmalarında kullanılan yöntemler, elde edilen sonuçların güvenilirliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, akademik özetin bir parçası olarak da doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Yöntem bölümü, araştırma çalışmasının nasıl yapıldığına dair ayrıntılı bilgiler içermelidir.

Yöntem bölümünde kullanılan her adım ve teknik, akademik özetin yazarları tarafından net ve anlaşılır bir şekilde aktarılmalıdır. Araştırma sürecinde kullanılan veri toplama yöntemleri, ölçüm araçları ve istatistiksel analizlerin türleri, özetin içerisinde yer almalıdır.

Akademik özette yöntemlerin doğru bir şekilde aktarılabilmesi için, tablolar ve listeler kullanılabilir. Tablolar, yöntemlerin ayrıntılı bir şekilde sıralanmasına ve özetin derli toplu bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir. Örneğin, veri toplama sürecinde kullanılan anket soruları ya da deney kurulumu aşamasında izlenen adımlar, tablolarla görsel olarak sunulabilir.

Aynı şekilde, listeler de kullanılan yöntemleri açıklayıcı bir şekilde aktarmanın etkili bir yoludur. Numerik sıralamalar ya da madde madde açıklamalar, özette yöntemlerin anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlar.

Akademik özette yöntemlerin doğru ve etkili bir şekilde aktarılması, araştırma çalışmasının önemini ve güvenilirliğini vurgular. Bu nedenle, yöntem bölümü, özetin akademik topluluk tarafından ciddiye alınmasını sağlayacak şekilde yazılmalıdır.

Bulgular

Bulgular:

Akademik özetlerde bulguların etkili bir şekilde sunulması son derece önemlidir. Bulgular, araştırmanın temel sonuçlarını içerir ve okuyucunun çalışmanın özünü anlamasını sağlar. Bulguları sunarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • Öz: Bulguları öz ve net bir şekilde ifade etmek, okuyucunun ilgisini çekmek ve çalışmanın önemini vurgulamak için gereklidir. Karmaşık verileri basitleştirmek ve ana noktaları vurgulamak akademik özetin etkili bir şekilde sunulmasını sağlar.
 • Güvenilirlik: Bulguların güvenilirliğini desteklemek için sayı ve istatistiklerle desteklemek önemlidir. Araştırmanın yöntemlerini ve veri analiz yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamak da okuyucuya güven verir.
 • Anlaşılabilirlik: Akademik özetler genellikle disiplin dışındaki okuyucular için de yazılır. Bu nedenle, bulguların anlaşılır bir şekilde sunulması, teknik jargonun en aza indirgenmesi ve gerektiğinde terimlerin açıklanması önemlidir.

Bulguların akademik özette etkili bir şekilde sunulması, okuyucunun çalışmanın önemini ve bulguların sonuçları hakkında bir fikir sahibi olmasını sağlar. Verilerin doğru bir şekilde yorumlanması ve önemli noktaların vurgulanması, akademik özeti güçlendirir ve okuyucunun ilgisini çeker.

Akademik Özetin Yazım İpuçları

Akademik özetin etkili bir şekilde yazılması için dikkat edilmesi gereken birkaç ipucu bulunmaktadır. İlk olarak, özeti yazarken amacınızı net bir şekilde ifade etmelisiniz. Araştırmanızın neyle ilgili olduğunu ve ne tür bir katkıda bulunduğunu özette açıkça belirtmek önemlidir.

Bir diğer önemli nokta, özetin kısa ve öz olmasıdır. Okuyucunun ilgisini çekmek için gereksiz detaylardan kaçınmalı ve yalın bir dille yazmalısınız. Ayrıca, aktif bir dil kullanarak özete daha fazla etki katabilirsiniz.

Özetin akademik özelliklerini ön plana çıkarmak için anahtar kelimeleri vurgulayabilirsiniz. Bu, okuyucunun araştırmanızı daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, özette kullanılan dilin sade, anlaşılır ve akıcı olması da önemlidir.

Bir başka ipucu ise özetin yapılandırılmasıdır. Özetinizi bölümlere ayırarak daha okunaklı hale getirebilirsiniz. Bu sayede okuyucu, araştırmanın hangi konu başlıklarını kapsadığını daha kolay anlayabilir.

Özetin son olarak, örneğin sunulan birkaç içerdiği durumda bu liste biçiminde sunulması faydalı olabilir. Bu, okuyucuların özetinizdeki önemli noktaları daha hızlı tespit etmelerine yardımcı olabilir.

Tüm bu ipuçlarını dikkate alarak, etkili ve dikkat çekici bir akademik özet yazabilirsiniz. Özeti, araştırmanızın önemini ve sonuçlarını özlü ve bağlayıcı bir şekilde ifade etmek için kullanabilirsiniz.

Kısaltmaların Kullanımı

= Araştırma içerisindeki kısaltmaların akademik özette nasıl kullanılacağına dair yönergeler.

Akademik özette, araştırma çalışmasıyla ilgili kısaltmaların kullanımı dikkatlice yapılmalıdır. Kısaltmalar, metnin akışını hızlandırarak daha kısa ve öz bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Ancak, kısaltmalar sayıca fazla kullanıldığında, okuyucunun anlaması zorlaşabilir. Bu nedenle, kısaltmaları kullanırken aşağıdaki yönergeleri takip etmek önemlidir:

 • İlk kullanımda kısaltmanın tam anlamıyla birlikte parantez içinde açılışında yer verin. Örneğin, “Türkiye Bilimsel Araştırmalar Derneği (TÜBA)” şeklinde.
 • Sonraki kullanımlarda, kısaltmayı tamamen kullanabilirsiniz. Ancak, kısaltmaları sık sık tekrarlamaktan kaçının.
 • Çok yaygın kullanılan kısaltmaları, internet kaynaklarından aldığınız doğruluktan emin olduğunuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin, “BM” (Birleşmiş Milletler) gibi.
 • Ancak, başka bir yazarın kullandığı kısaltmaları kullanırken, kaynakları belirtmeyi unutmayın.

Kısaltmaların kullanımı, akademik özeti daha akıcı ve anlaşılır hale getirebilir. Ancak, kısaltmaların doğru ve kontrollü şekilde kullanılması önemlidir. Unutmayın, okuyucunun metni anlaması en önemli hedefimizdir.

Dil ve Anlatım

Dil ve anlatım, akademik özetin anlaşılır ve etkili bir şekilde yazılması için büyük önem taşır. İyi bir akademik özet, net ve anlaşılır bir dil kullanarak çalışmanın ana fikirlerini aktarmalıdır. Aşağıda, akademik özetin dil ve anlatımını geliştirmek için dikkate almanız gereken bazı kuralları bulabilirsiniz:

 • Daha az teknik terim kullanın: Akademik özetler genellikle farklı disiplinlerden olan okuyucular için yazılır. Bu nedenle, çok fazla teknik terim kullanarak okuyucunun anlamasını zorlaştırmamaya özen gösterin.
 • Anlam açıklığına önem verin: Özetinizde, okuyucunun çalışmanın ana fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde anlamasını sağlamak için net ve açık bir dil kullanın.
 • Paragraf düzenine dikkat edin: Düzenli paragraflar kullanarak akademik özetin akışını iyileştirin. İyi örgütlenmiş paragraflar, okuyucunun özetinizi daha kolay takip etmesini sağlar.
 • Anlatımı basitleştirin: Karmaşık cümle yapılarından kaçının ve kısa, öz cümleler kullanmaya çalışın. Basit bir anlatım, okuyucunun özeti daha kolay ve hızlı bir şekilde anlamasını sağlar.
 • Kısaltmaları açıklayın: Eğer özetinizde kısaltmalar kullanacaksanız, bunları önceden açıklamanız önemlidir. Kısaltmaların anlamını okuyucuya aktarmak, özetin anlaşılırlığını artırır.
 • Örnekleri kullanın: Örnekler, akademik özetinizi daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirebilir. Örnekler aracılığıyla çalışmanın önemini ve sonuçlarını okuyucuya gösterebilirsiniz.

Yukarıdaki dil ve anlatım kurallarına dikkat ederek, akademik özetinizi daha etkili bir şekilde yazabilir ve okuyucunun ilgisini çekebilirsiniz.

Akademik özetler, araştırma çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Bir araştırma çalışmasının özetlenmesi, çalışmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını kısaca belirtmek demektir. Bu özet, okuyucuların çalışmanın genel içeriği hakkında hızlıca bilgi edinmelerini sağlar ve çalışmanın önemi hakkında bir fikir verir.

Akademik özet yazarken, dikkatli olmak ve özetlemek istediğiniz önemli noktaları vurgulamak önemlidir. Özeti etkili hale getirmek için açık ve anlaşılır bir dil kullanmalı, okuyucuyu cezbetmek için ilgi çekici bir şekilde ifade etmelisiniz.

Akademik özet, araştırmanızın bir nevi vitrini gibidir ve sizi tanıtır. Bu nedenle, özetin özgün olması ve araştırmanızın önemli noktalarını yansıtması son derece önemlidir.

Akademik özet, bir araştırma makalesinin veya tezin ilk bölümü olarak da düşünülebilir. Bu nedenle, araştırmanızın detaylarını değil, sadece ana hatlarını belirtmelisiniz.

Araştırmanızın hem gücünü hem de içeriğini aktaran bir akademik özet yazmak için, doğru kelimeleri seçerek ve ifadeleri güçlü bir şekilde kullanarak etkileyici bir özet oluşturabilirsiniz.

Yorum yapın