Asker Nasıl Olunur 2017

2017 yılında askerlik yapmak isteyenlerin, askerlik süreci hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. İlk etapta, askerlik çeşitlerini öğrenmek gerekmektedir. Yedek subaylık, erbaş-erlik ve bedelli askerlik gibi seçenekler bulunmaktadır, her birinin özellikleri farklıdır. Ayrıca, askerlik yapamayacaklar, tecil alma hakkı ve muafiyet durumları gibi yasal konular hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Sağlık durumu da oldukça önemlidir, askerlik yapacak kişiler sağlık muayenesinden geçirilecektir. Fiziki yeterlilik testleri de yapılmaktadır. Askerlik süresi, yapılacak işler, maaş ve diğer özlük hakları da önemli konular arasındadır. Askerlerin eğitim süreci, yapılan faaliyetler ve görevlendirme de askerlik sırasında önemli bir konudur.

Askerlik Çeşitleri

Askerlik hizmeti, yedek subaylık, erbaş-erlik ve bedelli askerlik gibi çeşitli seçenekler sunmaktadır. Yedek subaylık için mezuniyet ve yaş koşulları aranırken, erbaş-erlik için lise mezunu olmak yeterlidir. Bedelli askerlik ise 30 yaşını aşmamış olanlar ve yasa dışı faaliyetlere karışmamış kişiler tarafından tercih edilebilir. Askerlik süresi, çeşite göre değişebilir; yedek subaylık 1 yıl, erbaş-erlik ise 6 aydır. Bedelli askerlikte ise 21 günlük temel askerlik eğitimi alınır. Hangi seçeneğin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için, tüm seçenekleri inceleyip, şartlarını ve avantajlarını önceden araştırmanız faydalıdır.

  • Yedek subaylık: Mezuniyet ve yaş koşulları aranır, 1 yıl süreliktir.
  • Erbaş-erlik: Lise mezunu olmak yeterlidir, 6 ay süreliktir.
  • Bedelli askerlik: 30 yaşını aşmamış olanlar ve yasa dışı faaliyetlere karışmamış kişiler tercih edebilir, 21 günlük temel askerlik eğitimi alınır.

Muafiyet Durumları

Askerlik yapmak isteyen herkesin bu zorunluluğu yerine getirmesi gerekmektedir, ancak bazı özel durumlar vardır ki askerlik yükümlülüğü ortadan kalkar ya da askerliğe ertelenir. Bu durumlar arasında sağlık problemleri, yasal engeller ve eğitim nedenleri yer almaktadır.

Sağlık nedenleri, askerliğe uygun olmayan kişilerin bu zorunluluğu yerine getirmelerine engel olur. Bu durumda asker adayları sağlık muayenesinden geçirilerek askere uygun olup olmadıkları belirlenir. Yasal engeller ise çeşitli suçlardan hüküm giyen ve mahkemelerce belirlenen kişilerin askerliğe alınmamasını gerektirir. Son olarak, eğitim nedenleri, özellikle üniversite öğrencileri için geçerlidir ve öğrenimlerine devam ederken askerlik yükümlülükleri ertelenir.

Bazı durumlarda ise, askerlik yükümlülüğü tamamen kalkabilir. Bu durumlar arasında mesleki eğitim veya iş nedeniyle yurt dışında bulunmak, Türk vatandaşlığını kaybetmek, yabancı uyruklu olmak ya da askerliği tecil ettirebilecek yaşta olmayan kişiler yer alır. Bu durumlarda, askerlik yükümlülüğü yerine getirilmeden diğer işlemler gerçekleştirilir.

Sağlık Muayenesi

Asker olmak isteyen herkes, askerlik hizmetine uygunluğunu Sağlık Muayenesi ile belirlemek zorundadır. Muayene sürecinde, adayların fiziksel ve mental sağlıkları değerlendirilir ve askerliğe uygunluğu belirlenir. Sağlık Muayenesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneğinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Adaylar muayeneye geldiğinde, öncelikle vücut ölçüleri, ağırlığı, gözlem ve dinleme işlemleri gibi bazı standart tarama testleri yapılır. Adayların kan testleri, idrar testleri ve röntgen incelemeleri de yapılır. Ayrıca, astım, epilepsi, şizofreni gibi bazı hastalıklar askerlik için engel teşkil eder. Bu sebeple, belirli sağlık şartlarını taşımayan bireyler askerlik yapamazlar.

Psikolojik Değerlendirme

Asker olmak isteyenlerin kaçırmaması gereken önemli bir konu da psikolojik değerlendirme sürecidir. Bu süreç, askere kabul edilmek için gereken psikolojik şartların sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda, adaylar psikologlarca muayene edilerek, askerliğin psikolojik açıdan zorlu yönleriyle başa çıkabilecek düzeyde olup olmadığına bakılır.

Psikolojik değerlendirme sürecinde, adayların genel sağlıklı kişilik özellikleri, dikkat ve konsantrasyon seviyesi, problem çözme yeteneği gibi konularda değerlendirmeler yapılır. Aynı zamanda, adayların askeri yeteneği, disiplinli hayat düzenine uyum becerisi gibi unsurların da incelendiği bu süreç, askerliğe uygun olmayan kişilerin seçilmesinin önüne geçer.

Bu kapsamda, psikologlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında, askerliğe uygun olmayan ya da askerlik sürecinde psikolojik sorunlar yaşayabilecek adaylar belirlenir. Bu adaylar, askere alınmaz ya da muafiyet durumu söz konusu olabilir. Ancak uygunluk kriterlerini sağlayan adaylar ise askere alma işlemlerine devam ederler.

Fiziki Yeterlilik Testleri

Askerlerin fiziki durumlarının askerlik süresince yapacakları görevleri yerine getirmeleri için uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, askerlerin fiziki yeterlilik testlerini tamamlamaları zorunludur. Bu testler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda yapılmaktadır. Testler arasında koşu, barfiks ve şınav çekme, mekik gibi temel fiziki aktiviteler yer alır. Askerler, belirlenen sayılara ulaşmak için belli bir süre içinde çalışmalarını sürdürürler. Bu testler, askerlerin sağlıklı bir şekilde askerlik görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve fiziki yetersizlikleri önlemek amacıyla yapılır.

Fiziki yeterlilik testleri sadece askerlerin sağlıklı olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye’nin güvenliğini sağlamasına da yardımcı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirlediği standartlara göre yapılan bu testler, askerlerin askeri eğitimlerine de katkı sağlar. Eğitimler esnasında yapılan askeri manevralar ve operasyonlar için fiziki yeterlilik son derece önemlidir.

  • Temel fiziki aktiviteler: koşu, barfiks ve şınav çekme, mekik
  • Belirlenen sayılar: askerler, belirlenen sayılara ulaşmak için belli bir süre içinde çalışmalarını sürdürürler
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirlediği standartlara göre testler yapılır

Yasal Durumlar

Askerlik yapamayacaklar arasında 38 yaşını doldurmuş olanlar, özürlüler ve bazı sağlık sorunu olanlar yer alır. Bunun yanı sıra, yüksek öğrenim yapanlar öğrenim süreleri kadar askerlikten muaf tutulurlar. Askerlik sürecinde karşılaşılabilecek yasal konular ise terhis edilmeyenlerin askeri mahkemelerde yargılanması, maaşların kesilmesi, uygunsuz davranışlarda bulunmak gibi konuları kapsar.

Tecil alma hakkı ise bazı özel durumlar için geçerlidir. Bu durumlara örnek olarak yurt dışında üniversite okuyanlar, act of God (Tabi afet) gibi nedenlerle askerlik yapamayanlar, yasal yükümlülüğü yerine getirmede sakınca olanlar gösterilebilir. Bu kişiler, belirtilen süreler içerisinde müracaat ederek tecil alma hakkını kullanabilirler.

Askerlik sürecinde, yasal mevzuatları bilmek son derece önemlidir. Askerlerin görev ve sorumlulukları ile ilgili kanunlardan haberdar olması, yasal sorunların önüne geçebilmelerine yardımcı olacaktır.

Askerlik Süresi ve İşleyişi

Askerlik süresi, genel olarak 6 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. Bu süre, askerlik çeşidinin yanı sıra bazı faktörlere de bağlı olabilir. Örneğin, bedelli askerlik yapanların askerlik süresi 1 aydır.

Askerler, askeri birliklerinde temizlik, yemek servisi, nöbet tutma gibi görevleri üstlenir. Bunun yanı sıra, her askerin belli bir eğitim programını tamamlaması gerekir. Bu eğitim programı, askerlerin savaş koşullarına hazırlanmalarını amaçlar.

Askerlerin özlük hakları da belirlenmiştir. Askeri personel, aylık olarak belli bir maaş almaktadır. Bunun yanı sıra, askerlerin sağlık ve yeme içme giderleri devlet tarafından karşılanır. Askerler, askerlik sonrasında birçok hakka sahip olurlar. Örneğin, iş arama süreleri uzatılır ve üniversite kayıt işlemleri daha kolay bir şekilde tamamlanır.

Askerlik Tipi Askerlik Süresi Özlük Hakları
Yedek Subaylık 12 Ay Aylık Maaş, Yemek ve Sağlık Giderleri, İş Arama Süresi Uzatması
Erbaş-Erlik 6 Ay – 12 Ay Aylık Maaş, Yemek ve Sağlık Giderleri, İş Arama Süresi Uzatması
Bedelli Askerlik 1 Ay Aylık Maaş, Sağlık ve Yemek Giderleri

Askerlerin özlük hakları, tüm askerlik süresince sağlanır ve askerlik sonrasında da bir süre daha devam eder. Bu nedenle, askerlik yapacak olanların özlük hakları hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Terhis Süreci

Terhis, askerliği tamamlayanların karşılaşacağı önemli bir süreçtir. Terhis işlemleri için askerler öncelikle sevk belgesi almaya hak kazanacaklardır. Sevk belgesi, askerin bulunduğu birlikten ayrılarak evine dönmesine izin veren belgedir. Terhis işlemleri sırasında yapılması gerekenler ise oldukça basittir. Askerler terhis işlemleri sırasında bir takım evraklarla birlikte bağlı oldukları harekat merkezine başvuru yapacaklardır. Bu başvuru sırasında askerlerin alacakları haklar arasında işsizlik maaşı, terhis belgesi, askerlik süresi boyunca yaptıkları görevlerle ilgili sertifikalar yer almaktadır.

Terhis işlemleri tamamlandıktan sonra askerler artık sivil hayatlarına geri döneceklerdir. Bu aşamada askerler artık istedikleri işi seçmek ve hayallerini gerçekleştirmek için özgürdürler. Ancak, askerler terhis işlemlerini tamamlandıktan sonra da askeri yasalara uymak zorundadırlar. Bazı durumlarda, askerler terhis işlemleri tamamlandıktan sonra acil durumlara müdahale edebilmeleri için Milli Savunma Bakanlığı tarafından istenebilirler. Bu gibi durumlarda askerlerin askerlikleri tekrar aktif hale getirilebilir.

Askeri Eğitim ve Faaliyetler

Askeri eğitim, askerlik sürecinin en önemli bölümlerinden biridir. Askerler, eğitimlerine öncelikle temel askeri eğitim ile başlarlar. Bu eğitimde, disiplin, silah kullanımı, askeri marşlar ve törenler gibi konular öğretilir. Ardından, askerin özelliklerine göre, özel eğitimler verilir. Hava indirme birlikleri, komando birlikleri, sualtı birlikleri gibi farklı özel eğitimler verilir.

Askerlerin faaliyetleri, eğitimlerinin bir parçasıdır. Kamu hizmetleri, tatbikatlar, operasyonlarda görev alarak eğitimlerini pekiştirirler. Askerler ayrıca, yurt savunması ve harekatlar gibi farklı görevlerde de yer alabilirler. Bu görevler, askerin eğitimi sırasında öğrendiği becerileri uygulamasını sağlar.

Askerliğin sonunda, askerler terhis edilirler ve askeri görevleri sona erer. Terhis işlemi, askerlerin sahip oldukları özlük haklarını kullanmalarına izin verir. Örneğin, askerler, terhis olduktan sonra askerlik borçlarının tamamını ödemiş şekilde sivil hayata geri dönebilirler.

Yorum yapın