Delta Sıfırdan Küçükse Kökler Nasıl Bulunur?

Bir ikinci dereceden denklem, genellikle aşağıdaki gibi ifade edilir:

ax² + bx + c = 0

Burada, a, b ve c sabitlerdir ve x, denklemin bilinmeyenidir. Bu denklemin kökleri, aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Delta = b² – 4ac

Bu, denklemin discriminant değeridir. İki gerçek kök oluşması için Delta’nın sıfırdan büyük olması gerekir. Ancak Delta sıfırdan küçük olduğunda, denklemin kökleri farklıdır.

Delta Nedir?

Delta, bir ikinci dereceden denklemin discriminant değeridir. Delta, bize denklemin çözümleri hakkında birçok bilgi verir. Delta’nın değeri, ikinci dereceden denklemin iki kökü hakkında bilgi sağlayabilir. İkinci dereceden denklemin formülü “ax^2 + bx + c” şeklindedir. Delta değeri, “b^2 – 4ac” formülü ile bulunur.

Delta, aşağıdaki durumlarda farklı değerler alabilir:

  • Delta pozitifse, denklemin iki gerçek kökü vardır.
  • Delta sıfırsa, denklemin tek bir gerçek kökü vardır.
  • Delta negatifse, denklemin hiçbir gerçek kökü yoktur ve iki karmaşık kökü vardır.

Delta’nın değeri, ikinci dereceden denklemin çeşitli özelliklerini gösterir.

Delta Değeri Denklemin Çözümleri
Delta > 0 İki gerçek kök
Delta = 0 Tek bir gerçek kök
Delta < 0 İki karmaşık kök

Delta’nın değeri, ikinci dereceden denklemin çözümleri hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

Yorum yapın