Depo Sistemi Nasıl Kurulur?

Depo sistemi kurulumu, düzenli ve verimli bir depolama alanının oluşturulması için izlenmesi gereken adımları içerir. Bu adımlar doğru bir şekilde takip edildiğinde, depo alanı daha düzenli ve etkin bir şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda, depolama ekipmanlarının doğru seçimi ve güvenlik önlemlerinin alınması da önemlidir. İşte bir depo sistemi kurulumunda izlenmesi gereken adımlar ve genel bir tanıtım:

 1. Alanın Hazırlanması: Depo alanı, düzgünce temizlenmeli ve düzenlenmelidir. Zemin temizliği yapılmalı ve gerekiyorsa beton veya ahşap paletlerle düzgün bir zemin oluşturulmalıdır. Depo çevresindeki engeller kaldırılmalı ve giriş/çıkış noktaları belirlenmelidir.

 2. Depo Ekipmanlarının Seçimi: Depoda kullanılacak raf, palet, forklift gibi ekipmanlar doğru bir şekilde seçilmelidir. Raf sistemleri, depo ihtiyaçlarına ve ürünlerin niteliğine göre belirlenmelidir. Palet sistemi ise taşınacak ürünlerin boyutlarına ve ağırlıklarına göre seçilmelidir.

 3. Raf Sistemlerinin Kurulumu: Raf sistemlerinin doğru bir şekilde montajı ve yerleştirilmesi önemlidir. Raf sistemlerinin kurulumunda, yerleştirme stratejileri dikkate alınarak en uygun pozisyonlar belirlenmelidir. Ayrıca, seçilen raf tipine göre montaj adımları ve gereken malzemeler de göz önünde bulundurulmalıdır.

 4. Palet Sisteminin Kurulumu: Palet sistemleri, depo içinde ürünlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, palet sistemlerinin doğru bir şekilde kurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi önemlidir. Paletlerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesi ve forkliftin rahatça hareket edebilmesi için uygun bir düzen oluşturulmalıdır.

 5. Depo Güvenliği: Depo alanının güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler arasında güvenlik kameralarının doğru noktalara yerleştirilmesi, yangın ve acil durum planlaması yapılması, yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gibi adımlar yer alır.

 6. Depo Sistemi Yönetimi: Depo sistemi, etkin ve düzenli bir şekilde yönetilmelidir. Bunun için, envanter kontrolü ve takibi yapılmalı, operasyonel izleme ve verimlilik seviyelerinin değerlendirmesi yapılmalıdır.

Depo sistemi kurulumu, depolama sürecinin daha etkin ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Doğru adımların izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, depo verimliliğini artırır ve operasyonların daha sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Alanın Hazırlanması

Alanın hazırlanması, depo sisteminin kurulumunun ilk adımıdır ve önemli bir süreçtir. Bu aşamada, depo alanının düzgünce temizlenmesi ve düzenlenmesi için bazı adımların izlenmesi gerekmektedir.

Öncelikle, depo alanının temizlenmesi için yerdeki herhangi bir kiri, tozu veya atığı temizlemek önemlidir. Bunun için süpürme, temizleme veya vakum gibi uygun yöntemler kullanılabilir. Temiz bir alan, depo ekipmanlarının doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Ayrıca, depo alanının düzenlenmesi için uygun alan ayrımı yapılmalıdır. Alanın içerisinde geçiş yolları ve çalışma alanları gibi bölgeler belirlenmelidir. Bu alan ayrımı, iş süreçlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlar.

Bunun yanı sıra, depo alanında gereken güvenlik önlemleri de alınmalıdır. Örneğin, yangın söndürme ekipmanları, acil çıkış işaretleri gibi güvenlik ekipmanları doğru noktalara yerleştirilmelidir.

Alanın hazırlanması aşamasında tüm bu adımların doğru bir şekilde uygulanması, depo sisteminin kurulumuna iyi bir başlangıç yapılmasını sağlar.

Depo Ekipmanlarının Seçimi

Depo Ekipmanlarının Seçimi

Depo sistemi kurulumu için en önemli adımlardan biri, depo ekipmanlarının doğru şekilde seçilmesidir. Depoda kullanılacak olan raf, palet, forklift gibi ekipmanların seçimi, depo verimliliği ve güvenliği açısından büyük önem taşır.

Öncelikle, depo ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Depodaki ürünlerin boyutu, ağırlığı ve miktarı gibi faktörler göz önünde bulundurularak, hangi ekipmanların kullanılacağı belirlenmelidir. Bu aşamada bir liste oluşturmak ve hangi ekipmanın hangi ihtiyaca cevap vereceğini belirlemek faydalı olacaktır.

Depoda kullanılacak raf sistemlerinin seçimi de önemlidir. Depodaki ürünlerin depolanma şekli, sıklığı ve erişim ihtiyacı gibi faktörler dikkate alınarak, doğru raf türü seçilmelidir. Örneğin, hızlı erişim gerektiren ürünler için açık raf sistemleri tercih edilebilirken, daha az erişilen ürünler için derin depolama sistemleri kullanılabilir.

Palet sisteminin seçimi de önemlidir. Depodaki ürünlerin büyüklüğü, taşınabilirlik gereksinimi ve istiflenme kapasitesi gibi faktörler, hangi palet sisteminin kullanılacağını belirler. Paletlerin taşınması ve istiflenmesi için uygun forkliftlerin seçimi de aynı şekilde önemlidir.

Depoda kullanılacak ekipmanların seçimi sırasında ayrıca bütçe, depo alanı ve iş güvenliği gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru ekipmanların seçilmesi, depo sisteminin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Raf Sistemlerinin Kurulumu

Raf sistemlerinin kurulumu ve yerleştirilmesi aşamasında dikkate alınması gereken adımlar ve önemli noktalar vardır. İlk olarak, depo alanının raf sistemleri için uygun bir şekilde planlanması sağlanmalıdır. Bu, depo alanının boyutları ve kullanım amaçları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Raf sistemleri seçildikten sonra, raf montajına başlamadan önce depo alanının zemininin düzgünce hazırlanması önemlidir. Zemin düzgün ve sağlam olmalı, eğrilik ve çatlaklardan arındırılmalıdır. Ayrıca, raf sistemlerinin yerleştirileceği alanın temiz ve düzenli olması da gereklidir.

Raf sistemlerinin montajı için gerekli olan malzemeler sağlanmalı ve montaj adımları dikkatlice takip edilmelidir. Raf parçalarının doğru şekilde birleştirilmesi ve sabitleme elemanlarının uygun şekilde kullanılması önemlidir. Ayrıca, montaj sırasında iş güvenliği önlemlerine dikkat edilmeli ve gerekirse destek alınmalıdır.

Raf sistemlerinin yerleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır. Raf sistemleri, depo alanının verimliliğini artırmak için stratejik bir şekilde yerleştirilmelidir. Örneğin, sıklıkla kullanılan ürünlerin daha kolay erişilebilir olduğu bölgelere raf sistemleri yerleştirilebilir.

Bununla birlikte, raf sistemlerinin kapasitesi ve dayanıklılığı da dikkate alınmalıdır. Depodaki ürün miktarı ve ağırlığı göz önünde bulundurularak, raf sistemleri doğru şekilde seçilmeli ve gerektiğinde güçlendirilmelidir.

Tüm bu adımları dikkatlice takip ederek, raf sistemlerinin doğru şekilde kurulması ve yerleştirilmesi sağlanabilir. Doğru raf sistemleri kullanıldığında, depo alanının düzeni ve verimliliği artacak ve operasyonlar daha düzenli bir şekilde yürütülebilecektir.

Seçilen Raf Tipine Göre Montaj

Depo ihtiyaçlarına göre seçilen raf tipine göre montaj işlemi, depo sistemi kurulumunun önemli bir adımıdır. Doğru raf tipinin seçilmesi, depo alanının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Montaj adımları aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

 • İlk adımda, depo alanının boyutları ve amacı dikkate alınarak raf tipi belirlenir.
 • Seçilen raf tipine uygun montaj yöntemi ve ekipmanlar belirlenir. Rafın duvara mı monte edileceği, zemin üzerinde mi duracağı gibi faktörlere göre uygun montaj malzemeleri seçilir.
 • Rafın kurulum hizası belirlenir ve gerekli işaretlemeler yapılır. Rafın düzgün bir şekilde yerleştirilmesi için ölçüm adımları atılır.
 • Montajın güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun güvenlik önlemleri alınır. İşçilerin güvenliğini sağlamak için uygun koruyucu ekipmanlar kullanılır.
 • Raf parçaları birleştirilir ve monte edilir. Montaj sırasında dikkatli olunmalı ve rafın istenilen yük kapasitesine uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Raf montajının tamamlanmasının ardından, rafın stabil olup olmadığı ve güvenlik açısından herhangi bir sorun olup olmadığı kontrol edilir.

Montaj işlemi sırasında dikkatli ve düzenli çalışıldığında, seçilen raf tipine göre depo ihtiyaçlarına uygun bir sistem elde edilebilir. Montaj için gerekli malzemelerin doğru bir şekilde kullanılması da önemlidir. Montaj sırasında gereken tüm adımların takip edilmesi, sağlam bir depo sisteminin kurulmasını sağlayacaktır.

Raf Yerleştirme Stratejileri

Raf yerleştirme stratejileri, depo verimliliğini artırmak için kullanılan önemli yöntemlerdir. Depo içerisindeki alanın optimize edilmesi ve malzemelerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi, depo operasyonlarının daha düzgün ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu stratejiler arasında en sık kullanılanlardan biri ABC analizi yöntemidir. Bu yöntemde, depodaki ürünler, satış miktarına, talebe ve değere göre sınıflandırılır. A grubunda en çok satılan ve değeri yüksek olan ürünler, depo girişine daha yakın bir bölgeye yerleştirilirken, C grubunda yer alan ürünler daha uzak bölgelere konumlandırılır.

Bunun yanı sıra, depoda çok sayıda ürün çeşidi yer alıyorsa slotlama yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde, ürünlerin depoda bulundurulacağı bölgeler, ürünlerin özelliklerine ve sıklıkla talep edilme durumlarına göre belirlenir. Böylece, ürünlerin kolayca erişilebilir olması ve depo içerisindeki hareketliliğin en aza indirilmesi sağlanır.

Ayrıca, FIFO (First-In First-Out) yöntemi de raf yerleştirme stratejileri arasında yer alır. Bu yöntemde, depoya yeni gelen ürünler ön planda tutulur ve önceki stoklardan önce tüketilir. Böylece, ürünlerin bozulmadan veya geçerlilik süresi dolduğu için kullanılamaz hale gelmeden tüketilmesi sağlanır.

Raf yerleştirme stratejileri, depo düzenini optimize etmek ve operasyon verimliliğini artırmak için önemli adımlardır. Doğru stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilere uygun raf yerleştirmelerinin yapılması, depo verimliliğini artırmak için büyük bir fırsat sunar.

Palet Sisteminin Kurulumu

=Palet sistemlerinin nasıl kurulduğu ve kullanıma hazır hale getirildiği adımlar

Palet sistemleri, depolama alanlarında malzemeleri düzenli bir şekilde saklamak ve taşımak için kullanılan önemli bir ekipmandır. Bu sistemlerin doğru bir şekilde kurulumu ve kullanıma hazır hale getirilmesi, depo operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Palet sisteminin kurulumu için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 • Palet sistemlerinin kurulacağı alanda gerekli ölçümler yapılmalıdır. Boyutlar doğru şekilde belirlenmeli ve paletlerin serbestçe hareket edebileceği bir alan sağlanmalıdır.
 • Palet sistemi için gereken parçalar temin edilmelidir. Bu parçalar arasında düşey destekler, yatay raylar, kilitler ve kullanılacak olan paletler bulunmaktadır.
 • Düşey destekler sabitlenmelidir. Bu destekler, paletlerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Desteklerin düzgün bir şekilde monte edilmesi önemlidir.
 • Yatay raylar, düşey desteklere monte edilmelidir. Bu raylar, paletlerin yerleştirilmesi için bir platform görevi görür.
 • Kilitler, yatay raylara takılmalıdır. Bu kilitler, paletlerin sabitlenmesini sağlar ve güvenlik açısından önemlidir.
 • Son olarak, paletler sistem üzerine yerleştirilmelidir. Paletler düzgün bir şekilde yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir.

Bu adımların doğru bir şekilde uygulanması, palet sistemini kullanıma hazır hale getirecektir. Ancak, kurulum sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, bir uzmana danışmak önemlidir. Palet sistemlerinin düzgün bir şekilde kurulması, depo verimliliğini artırır ve operasyon süreçlerinin daha düzenli yürütülmesini sağlar. Bu nedenle, palet sistemleri kurulurken dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Depo Güvenliği

Depo Güvenliği

Depo alanının güvenliği oldukça önemlidir ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Depoda güvenlik sağlamak için aşağıdaki önlemlerin alınması önemlidir:

 • Depo alanının düzenli ve temiz tutulması, tehlikeli ve engelleyici unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
 • Yangın önlemleri için yangın söndürücü ve yangın alarm sistemlerinin bulundurulması gerekmektedir.
 • Güvenlik kameralarının doğru noktalara yerleştirilmesi ve etkin bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Bu sayede depo alanı izlenebilir ve gerekli önlemler alınabilir.
 • Giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması için güvenlik personelinin bulundurulması önemlidir. Girişlerin kaydedilmesi ve izlenmesi de güvenlik açısından gereklidir.
 • Depo içinde belirli alanların işaretlenmesi ve tehlikeli bölgelerin görsel olarak belirtilmesi, kazaların ve yaralanmaların önlenmesine yardımcı olur.

Depo güvenliğinde kullanılan ekipmanlar da önemlidir. Aşağıdaki güvenlik ekipmanları depo alanının güvenliğini sağlamak için kullanılabilir:

 • Güvenlik kameraları: Depo alanının izlenmesini sağlayan kamera sistemleri, hırsızlık ve güvenlik ihlallerini engellemek için kullanılır.
 • Güvenlik alarm sistemleri: Depo alanında hareket algılayıcılar, duman dedektörleri gibi güvenlik alarm sistemleri kullanılabilir. Bu sistemler, tehlikeli durumları tespit ederek gerekli önlemleri almaya yardımcı olur.
 • Giriş kontrol sistemleri: Parmak izi okuyucuları, kartlı geçiş sistemleri gibi giriş kontrol sistemleri, depoya yetkisiz erişimlerin önlenmesi için kullanılabilir.
 • Yangın söndürme ekipmanları: Depo alanında yangınların hızla kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme cihazları ve yangın hortumları gibi ekipmanlar bulundurulmalıdır.

Bu önlemler ve güvenlik ekipmanları sayesinde depo alanında güvenlik sağlanır ve çalışanların ve depodaki malzemelerin güvende olması sağlanır.

Güvenlik Kameralarının Yerleştirilmesi

Güvenlik kameralarının doğru noktalara yerleştirilmesi, depo alanının güvenliğini sağlayan önemli bir adımdır. Doğru noktaları belirlemek ve izlenecek adımları takip etmek, güvenlik sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.

İşte güvenlik kameralarının yerleştirilmesinde izlenmesi gereken adımlar:

 • Depo alanının tamamını kapsayan kameralar seçin. Her bir bölgenin izlenebilir olmasını sağlamak önemlidir.
 • Giriş ve çıkış noktalarının yanı sıra, yüksek riskli bölgeleri gözetlemek için kameralar yerleştirin. Örneğin, değerli veya hassas malzemelerin bulunduğu alanlar veya güvenlik riski taşıyan bölgeler.
 • Kameraları yüksek noktalara yerleştirerek geniş bir görüş açısı sağlayın. Böylelikle daha fazla alanı izleyebilirsiniz.
 • Kameraların açısını ve odak noktalarını doğru şekilde ayarlayın. Böylece net bir görüntü elde edersiniz.
 • Kameraları, hırsızlık ve sabotaj gibi zararlı eylemlere karşı korumak için mümkün olan en yüksek noktalara yerleştirin.

Güvenlik kameralarının doğru noktalara yerleştirilmesi, depo alanının güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu adımları izleyerek, depo alanının güvenlik açısından korunması ve olası güvenlik ihlallerinin önceden tespit edilmesi sağlanır.

Yangın ve Acil Durum Planlaması

Yangın ve Acil Durum Planlaması

Depolarda yangın ve acil durumlarla karşılaşma olasılığı her zaman mevcuttur. Bu nedenle, yangın ve diğer acil durumların önlenmesi ve müdahale planlarının oluşturulması büyük önem taşır. Depo sahipleri ve çalışanları, olası bir yangın veya acil durum durumunda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek için bu planlara aşina olmalıdır.

Yangın ve acil durum planlaması, çeşitli adımlar içerir. Öncelikle, depoda yangın önleme sistemleri ve ekipmanları kullanılmalıdır. Yangın söndürme cihazları, yangın alarm sistemleri ve acil durum çıkışları gibi önlemler alınarak yangın riski en aza indirgenir.

Ayrıca, depoda yangın ve acil durum eğitimleri düzenlenmelidir. Çalışanlar, yangın söndürme teknikleri, acil durum tahliye prosedürleri ve acil durum iletişim yöntemleri konusunda eğitilmelidir. Bu eğitimler, panik durumlarında doğru şekilde hareket etmelerini sağlar ve can kaybını önler.

Yangın ve acil durum planlarının bir parçası olarak, acil durum çıkışların belirtilmesi de önemlidir. Acil çıkışlar, açık ve kolay erişilebilir olmalı, okunabilir işaretlerle işaretlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu, çalışanların hızla güvenli bir şekilde depodan çıkmalarını sağlar.

Bunun yanı sıra, yangın ve acil durum planlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi önemlidir. Depoda yapılan değişiklikler veya yeni ekipmanın kullanılması durumunda planlar güncellenmelidir. Ayrıca, yangın ve acil durum tatbikatları düzenleyerek personelin pratik yapması sağlanmalıdır.

Tüm bu önlemler, depoda olası yangın ve acil durumların önlenmesine yardımcı olurken, çalışanların güvenliğini sağlar. Yangın ve acil durum planlarının etkin bir şekilde uygulanması, depo sahiplerine ve çalışanlara huzur ve güvenlik sağlar.

Depo Sistemi Yönetimi

Depo sistemi yönetimi, bir depo operasyonunun başarılı bir şekilde yürütülmesi için hayati öneme sahiptir. Depo sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi, operasyonların düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Depo sistemi yönetimi, envanter kontrolü ve takibi, operasyonel izleme ve verimlilik değerlendirmesi gibi bir dizi önemli faaliyeti içerir. Depodaki malzeme envanterinin doğru bir şekilde kontrol edilmesi ve takip edilmesi, eksiklikleri tespit etmek ve müşteri taleplerini karşılamak için önemlidir.

Bunun yanı sıra, depo operasyonlarının sürekli olarak izlenmesi ve verimlilik seviyelerinin değerlendirilmesi büyük önem taşır. Bu, depodaki iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar ve işletme performansını optimize eder. Operasyonel verilerin izlenmesi, potansiyel sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olur ve etkili çözümlerin geliştirilmesine imkan tanır.

Depo sistemi yönetimi aynı zamanda personel yönetimini de içerir. Personelin eğitimi, iş yükünün düzenlenmesi ve performans değerlendirmeleri gibi faktörler, depo operasyonlarının verimli bir şekilde yürütülmesi için dikkate alınmalıdır.

Genel olarak, depo sistemi yönetimi bir depo operasyonunun başarılı olması için kritik öneme sahiptir. Depo sistemi yönetimi, düzenli ve etkin işleyen bir depo operasyonunu sağlamak için gerekli adımların atılmasını gerektirir.

Envanter Kontrolü ve Takibi

Envanter kontrolü ve takibi, bir depo sisteminin başarılı bir şekilde yönetilmesi için önemlidir. Malzeme envanterinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve takip edilmesi, stok seviyelerinin doğru şekilde yönetilmesini sağlar.

Bir depoda kullanılan malzeme envanterini kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • İlk adım olarak, depodaki tüm malzemelerin listesini oluşturun. Bu liste, envanterin ne kadarlık bir alana yayıldığını gösterir ve stok durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
 • Listelenen tüm malzemelerin mevcut stok miktarını belirleyin. Bunu yapmak için malzeme sayımı yapabilir veya otomatik envanter yönetim sistemi kullanabilirsiniz.
 • Mevcut stok miktarını, optimum stok seviyeleriyle karşılaştırın ve herhangi bir farkı belirleyin. Optimum stok seviyeleri, minimum düzeyde stok tutarak operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Stokta eksik olan veya fazla miktarda bulunan malzemeleri tespit edin. Bu malzemeleri düzenlemek veya yeniden satın almak için gerekli önlemleri alın.
 • Envanter hareketlerini düzenli olarak takip edin. Giriş ve çıkışlarını kaydedin, böylece stok seviyelerini sürekli olarak güncel tutabilirsiniz.

Envanter kontrolü ve takibi, depo sistemi için önemli bir işlev sağlar. Bu adımları düzenli olarak uygulayarak stok seviyelerini optimize edebilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürebilirsiniz.

Operasyonel İzleme ve Verimlilik

Operasyonel izleme ve verimlilik, bir depo sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi için büyük önem taşır. Depo operasyonlarının sürekli izlenmesi ve verimlilik seviyelerinin değerlendirilmesi, işletme sahiplerinin depo faaliyetlerini optimize etmelerine olanak sağlar.

Bunu başarmak için, depo yöneticileri ve çalışanları, depo operasyonlarını sürekli olarak gözlemlemek ve analiz etmek için bir dizi izleme aracı kullanmalıdır. Bu izleme araçları arasında stok kontrolü yazılımları, işlem sayacı makineleri ve sensörler bulunur.

Ayrıca verimlilik seviyelerini değerlendirmek için belirli metrikler ve performans göstergeleri kullanılmalıdır. Örneğin, ürün alma ve sevkiyat süreleri, işleme hızı ve hatalı sipariş oranları gibi faktörler, depo verimliliğinin ölçülmesine yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra, depo operasyonları sırasında ortaya çıkan verimlilik sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi önemlidir. Bu nedenle, depo yöneticileri ve çalışanları, verimlilik iyileştirmeleri için sürekli olarak operasyonları analiz etmeli ve uygun düzeltici önlemler almalıdır.

Yorum yapın