Gayrimenkul Satışlarında Bilinmesi Gereken Bilinmezler - Wikinasil.Net - Bilgiyi Keşfet

Gayrimenkul Satışlarında Bilinmesi Gereken Bilinmezler

           Gayrimenkul, başka bir değişle taşınmaz mal, bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan ev, arsa vb. gibi malları ifade eder.

 Gayrimenkul Satışları Nasıl Gerçekleşir?

Gayrimenkul satışlarının resmi olarak yapılması gerekmektedir. Resmi satış tapu memurunun önünde, resmi olarak hazırlanmış sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla gerçekleştirilir. Tapu memuru sunulan belgeleri inceler ve yasal olarak uygun gördüğü takdirde bildirilen satış değeri üzerinden harçları hesaplar. Harçlar ödendikten sonra, satış için gerekli olan resmi senet düzenlenir. Tapu müdürü önünde sesli olarak okunur. Şayet taraflardan biri okuma-yazma bilmiyorsa iki şahit önünde okunur ve okuma yazma bilmeyen tarafın parmak iziyle tanıkların ifadeleri alınır. Tapuda çalışanlar tanık olarak gösterilemezler. Tapu müdürünün tapuyu imzalamasıyla hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur.

gayrimenkul satışlarında bilinmesi gerekenler

gayrimenkul satışlarında bilinmesi gerekenler

 Değerleme Nedir?

Değerleme, başka bir değişle valüasyon bir gayrimenkulün değerleme günündeki olası değerinin bağımsız tarafsız ve objektif ölçütlere dayanarak belirlenmesidir. Bir malın değerinin belirlenmesi için gerekli olan değerleme, değerleme uzmanı tarafından yapılır. Değerleme raporları gayrimenkullerin satın alımında, satışında, kiraya verilmesinde, gayrimenkul karşılığı teminat altına alınan uzun vadeli kredilerde, açık arttırmalarda, şirket birleşmelerinde, gayrimenkule ilişkin vergi matrahlarının tespitinde, yabancı kaynak kullandırmada, ipotek portföylerinin teminatlarının değerinin tespitinde ve mevzuat gereğince değerleme yapılması gerekli diğer durumlarda kullanılması büyük önem taşımaktadır.

 

 Emlak Alım-Satımında Harç Oranı Ne kadardır?

Emlak alım-satımda harç, satış bedeli asgari beyan bedelinin altında olmamak koşuluyla alıcı ve satıcı için ayrı ayrı satış bedelinin %1.5’idir. Bu bedel tapu teslim işleminden önce ilgili tapu dairesinin bulunduğu bölgedeki ”Ziraat Bankası” veya ”Vakıfbak” şubesine ödenir. Afet konutlarında ve 1. ve 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır. Vasiyet işlemlerinde tapu harcı binde 9’dur. Emlak vergisi ise meskenlerde %0.1, diğer binalarda %0.2, arazilerde %0.1 ve arsalarda %0.3 dür.

Bunlar da ilginizi çekebilir