gözlemci nasıl yapılır

Bu makalede gözlemci nasıl yapıldığı ve kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi verilmektedir.

Gözlemci tanımı

Gözlemci, araştırmacının bir olayı veya fenomeni doğal ortamında gözlemleyerek veri topladığı bir araştırma yöntemidir. Gözlemci, genellikle saha çalışmalarında kullanılır ve araştırmacının hipotezlerini test etmesine, veri toplamasına ve sonuçlarını analiz etmesine yardımcı olur.

Gözlemci, belirli bir araştırma konusu üzerinde odaklanır ve belirlenen faktörleri dikkatlice gözlemleyerek veri toplar. Bu veriler, araştırmacının hipotezini doğrulamasına veya çürütmesine yardımcı olur ve sonuçlarını raporlamasını sağlar.

Gözlemci, bir olayın gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak sağlar ve araştırmacılara doğal ortamda nesnel veriler toplama imkanı sunar. Bu yöntem, araştırmanın içgörüsünü ve anlamlı sonuçlar elde etme potansiyelini artırır.

Gözlemci ayrıca fenomenlerin doğal koşullarının ve ilişkilerinin anlaşılmasına da yardımcı olabilir. Bu sayede, araştırma sonuçları daha gerçekçi ve güvenilir olabilir.

Gözlemci seçimi

= Gözlemci seçimi, araştırma konusuna uygun niteliklere sahip, tarafsız ve güvenilir bireylerin belirlenmesini gerektirir. Araştırmacılar, gözlemci seçiminde dikkate alması gereken birkaç önemli faktör vardır. İlk olarak, gözlemci araştırma konusuna uygun geçmiş bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Bu, gözlemcinin olayları doğru ve etkili bir şekilde anlayabilmesini sağlar.

Bunun yanı sıra, gözlemci nesnel ve tarafsız olmalıdır. Araştırmacıların güvenilir veriler elde etmek için gözlemcinin önyargıdan uzak olmasına dikkat etmesi gerekir. Tarafsızlık, verilerin objektif bir şekilde toplanmasını sağlar ve sonuçların yanıltıcı olmasını engeller.

Gözlemcinin güvenilir olması da önemlidir. Araştırmacılar, güvenilir gözlemcilerin verileri güvenilir bir şekilde toplayacağından emin olmalıdır. Güvenilirlik, gözlemcinin verileri doğru bir şekilde raporlama becerisine sahip olmasını ve verileri manipüle etmemesini gerektirir.

Gözlemci seçimi aynı zamanda zamanında ve etkili bir şekilde yapılmalıdır. Araştırmacılar, araştırma konusuna göre gözlemcinin uygun niteliklerini değerlendirmeli ve doğru gözlemcileri seçmelidir. Bu, araştırmanın başarısı için kritik bir adımdır ve doğru gözlemcilerin seçimi, veri toplama sürecine değer katar.

Nitelikler

Gözlemci seçiminde dikkate alınması gereken nitelikler arasında birkaç önemli faktör bulunmaktadır. İlk olarak, gözlemci nesnellik ilkesine uygun olmalıdır. Yani, tarafsız ve önyargısız bir şekilde olayları değerlendirebilmelidir. Bu, gözlem yaparken objektif bir tutum sergilemesi gerektiği anlamına gelir.

Bunun yanı sıra, bir gözlemci sabırlı olmalıdır. Çünkü gözlem yapmak zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Belirli bir olayı uzun süre boyunca takip ederek verileri toplamak önemlidir. Dolayısıyla, sabırlı olmak ve gözlem yaparken sıkılmadan dikkatlice inceleme yapmak gerekmektedir.

Doğru gözlem yapabilme yeteneği de bir başka önemli niteliktir. Gözlemcinin olayları doğru bir şekilde gözlemleyebilmesi ve yanıltıcı olmadan objektif veriler toplaması önemlidir. Bu, doğru gözlem yapma becerisiyle birlikte gelir.

Bunların yanı sıra, gözlemci etkilenmeden raporlama yapabilme becerisine de sahip olmalıdır. Yani, gözlem sonuçlarını doğru ve tarafsız bir şekilde raporlayabilmelidir. Bu, gözlemcinin kişisel görüşlerini ve önyargılarını gözlem sonuçlarına yansıtmadan objektif bir şekilde raporlama yapabilmesi anlamına gelir.

Nesnellik

=Gözlemcinin tarafsız ve önyargısız olması, gözlem sonuçlarının objektif bir şekilde belirlenmesi için önemlidir.

Gözlemcilik, doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için tarafsız olmayı gerektirir. Gözlemcinin herhangi bir ön yargıya veya kişisel görüşe sahip olmaması, olayları nesnel bir şekilde değerlendirmesini sağlar. Böylece, elde edilen veriler objektif ve gerçeğe uygun olur.

Nesnellik, gözlemcinin tarafsızlığını koruması için önemli bir niteliktir. Gözlemcinin kişisel değerlendirmelerden ve önyargılardan uzak durarak, gözlem sonuçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi mümkün olur. Bu sayede, araştırma sonuçları daha güvenilir ve ilgili alanda doğru kararlar verilmesine yardımcı olur.

Sabır

Sabır

Gözlemcinin bir olayı uzun süre boyunca izleyerek verileri toplaması, sabır gerektirir. Gözlem yaparken, bazen olayların gelişimi yavaş olabilir veya beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, gözlemcinin sabırlı olması ve sıkılmadan gözlem yapabilmesi önemlidir.

Gözlemciler, bir olayın tüm detaylarını doğru bir şekilde yakalamak için zaman harcarlar. Bu süreçte dikkatlerini kaybetmeden, olayın gelişimini takip etmek ve verileri kaydetmek zorundadırlar.

Sabırlı olmak, gözlemcinin araştırma sürecinde etkili sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Ayrıca, sabırla yapılan gözlemler, daha kapsamlı ve güvenilir verilerin elde edilmesine katkı sağlar.

Bu nedenle, bir gözlemci olmak isteyenlerin sabırlı olmayı ve sıkılmadan uzun süre boyunca gözlem yapabilme yeteneğine sahip olmayı önemsemeleri gerekmektedir.

Eğitim

Gözlemcilerin eğitimi, doğru ve etkili gözlem yapabilmeleri için önemlidir. Araştırmacıların, gözlemcilerin ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak ve onları sürekli olarak güncellemekle sorumlulukları vardır.

Gözlemciler, gözlem yaparken doğru verileri toplamak ve analiz etmek için belirli bir eğitimden geçmelidir. Araştırmacılar, gözlemcilerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken bilgi ve becerileri sağlamalıdır. Bu eğitim sürecinde, gözlemcilerin gözlem yapma tekniklerini öğrenmeleri, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmeleri ve gözlem etiği konularında bilinçlenmeleri sağlanır.

Gözlemcilerin eğitimi ayrıca, yeni gelişmeler ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak için sürekli olarak güncellenmelidir. Bu şekilde, gözlemcilerin pratiklerini iyileştirmelerine ve en son araştırma bulgularını uygulamalarına olanak sağlanır.

Yöntemler

Farklı gözlem yöntemleri, araştırmacıların farklı araştırma ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun olarak kullanabileceği birçok seçenek sunar. Gözlemci, tercih ettiği yöntemleri belirlemelidir, çünkü her yöntemin farklı avantajları ve sınırlamaları vardır. Doğru yöntem seçimi, araştırmacının hedeflerine ulaşmasını sağlar.

 • Katılımcı gözlem: Araştırmacı, bireyin doğal ortamında aktif bir katılımcı olarak yer alır ve olayları doğrudan deneyimler.
 • Sistematik gözlem: Belirli bir plana veya protokole dayalı olarak gözlem yapılır. Veriler sistematik olarak kaydedilir ve analiz edilir.
 • Gözlem günlükleri: Gözlemcinin gözlemlerini kaydettiği ve düşüncelerini paylaştığı bir tür günlük gibidir.

Gözlemci, araştırma konusuna ve amacına en uygun yöntemi belirlemeli ve verilerin doğru bir şekilde toplanması için uygun araçları kullanmalıdır.

Katılımcı gözlem

Katılımcı gözlemde, araştırmacı bireyin doğal ortamında aktif bir katılımcı olarak yer alır ve olayları doğrudan deneyimler. Bu yöntemde, gözlemci olayın içinde bulunarak, insanların davranışlarını, etkileşimlerini ve süreçlerini gözlemleyebilir. Araştırmacı, diğer bireylerle etkileşim halinde olduğu için, onların bazı davranışlarını veya tepkilerini tetikleyebilir. Bu şekilde elde edilen veriler daha gerçekçi ve yanıtlayıcı olabilir.

Sistematik gözlem

Sistematik gözlem, bir olay veya fenomenin belirli bir plana ve protokole dayalı olarak gözlemlendiği bir yöntemdir. Bu yöntemde gözlemcinin önceden belirlenmiş bir plana uygun davranması gerekmektedir. Gözlemcinin belirli hedefler ve araştırma soruları doğrultusunda veri toplamak için bir planı takip etmesi önemlidir.

Veriler, sistematik olarak kaydedilir ve analiz edilir. Bu sayede, gözlemcinin topladığı veriler daha kolay bir şekilde anlamlı sonuçlara dönüştürülebilir. Sistematik gözlem, araştırma alanında kullanılan önemli bir yöntemdir ve birçok disiplinde uygulanabilir.

Örneğin, bir eğitim araştırmasında, belirli bir sınıfta öğretmenin ders verme yöntemini ve öğrenci davranışlarını sistematik bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Bu gözlemler sonucunda elde edilen veriler, öğretim yöntemlerinin etkisini değerlendirmek için kullanılabilir.

Genel olarak, sistematik gözlem çalışmalarında verilerin tutarlı bir şekilde kaydedilmesi ve analiz edilmesi büyük önem taşır. Bu sayede, araştırmacıların güvenilir ve doğru sonuçlara ulaşması mümkün olur.

Gözlem günlükleri

=Gözlem günlükleri, gözlemcinin gözlemlerini kaydettiği ve düşüncelerini paylaştığı bir tür günlük gibidir.

Gözlem günlükleri, gözlemcinin araştırma sürecinde gözlemlerini kaydettiği ve analiz ettiği önemli bir araçtır. Bu günlükler, gözlemcinin deneyimlerini ve izlenimlerini yazılı bir şekilde ifade etmesini sağlar. Gözlemcinin gözlem yaparken fark ettiği önemli ayrıntıları ve dikkat çeken noktaları bu günlüklerde not alması, araştırma sürecinin daha analitik ve derinlemesine olmasını sağlar.

Gözlem günlüklerinde, tarih ve saat bilgisi ile birlikte gözlemcinin gözlemlediği olaylar, davranışlar ve etkileşimler ayrıntılı bir şekilde kaydedilir. Aynı zamanda, gözlemcinin hissettiklerini veya düşündüklerini paylaşması da önemlidir. Bu günlükler, araştırmacıya daha sonraki aşamalarda analiz için veri sağlama ve sonuçlara daha iyi bir şekilde ulaşma imkanı sunar.

Gözlem araçları

Gözlemciler, gözlem yaparken farklı araçlar kullanabilir. Bu araçlar arasında:

 • Kamera
 • Ses kaydedici
 • Anketler
 • Gözlem formları

yeralabilir. Kamera, gözlemcinin olayları videoya kaydetmesine olanak sağlar ve daha sonra analiz edilmesi için kullanılabilir. Ses kaydedici, gözlemcinin sesi kaydetmesine ve olaylardaki konuşma ve sesleri analiz etmesine yardımcı olabilir. Anketler, gözlemcinin katılımcılara sorular sormasına ve yanıtları kaydetmesine olanak tanır. Gözlem formları ise gözlemleri sistematik olarak kaydetmek ve sonradan analiz etmek amacıyla kullanılabilir.

Veri analizi

Veri analizi, gözlemci tarafından toplanan verilerin analiz ve yorumlanması sürecidir. Bu süreç, doğru sonuçlara ulaşmak için önemlidir. Verilerin analizi, genellikle istatistiksel yöntemlerle yapılır. İstatistiksel analiz, verilerin organize edilmesi, gözlenen desenlerin tanımlanması ve sonuçların çıkarılması için kullanılır.

Veri analizi sırasında, toplanan verilerin doğruluğu ve güvenirliği üzerinde titizlikle durulmalıdır. Ayrıca, verilerin istenilen hedeflere ulaşması için uygun analiz yöntemleri seçilmelidir.

İstatistiksel analiz, verilerin özeti ve görsel sunumuna yardımcı olabilir. Tablolar ve grafikler, verilerin daha anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlar. Bu yöntemler, verileri karşılaştırmak, trendleri görmek ve sonuçları anlamak için kullanılır.

 • Verilerin analizi aşamasında aşağıdaki adımlar takip edilebilir:
  1. Verilerin toplanması ve kaydedilmesi
  2. Verilerin düzenlenmesi ve sınıflandırılması
  3. İstatistiksel analiz yöntemlerinin seçilmesi
  4. Verilerin özetlenmesi ve yorumlanması
  5. Sonuçların çıkarılması ve raporlanması

Veri analizi süreci, gözlemciye elde edilen verileri daha anlamlı hale getirme fırsatı sunar. Böylece araştırmanın amacına yönelik sonuçlara ulaşmak ve elde edilen verileri etkili şekilde kullanmak mümkün olur.

Yorum yapın