Proje Geliştirme Süreci Nasıl Olmalı? - Wikinasil.Net - Bilgiyi Keşfet

Proje Geliştirme Süreci Nasıl Olmalı?

Proje geliştirme sürecinde, sorun ve fırsatların araştırılması ve veri analizlerinin belirlenmesinden daha sonra sorunların çözümüne yönelik ve karşımıza çıkan fırsatları değerlendirebilmek için bir plan yapılmalıdır. Yapılan plandan sonra atılacak adımlar sektörel proje planın kapsamında olmalıdır.projenin başlangıcından son aşamasına kadar ayrıntılı planlama çok önemlidir.

proje geliştirme süreci ve aşamaları

proje geliştirme süreci ve aşamaları

 1. Proje geliştirme planlamasının avantajları

 

Proje geliştirme planlamasının yapılması yönetimin desteğini alma konusunda, sorunları belirlemede, sorunları çözmede, amaca ulaşmak için kullanması gerek en iyi yolları bulmada, stratejiler ve projeler üzerinde ayrıntılı biçimde düşünmede, fırsatları değerlendirmede, zamanlama, proje geliştirme süreçleri ve amaçlara ulaşabilme açısından sıralayabiliriz.

 

 1. Planlama sürecinde yapılması gerekenler

 

Projeyi geliştirme amacına ulaşabilmesi için projenin ilerlemesinde sorun olan veya ileride sorun olabilecek tehditlerin öncelikli olarak belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında oluşan sorunların veya ileride sorun oluşturabilecek tehditlerin önüne gelişmesi için gerekli olan kaynakların bir listesi oluşturulmalıdır. Projeyi geliştirmek için listede en uygun olanları dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Sorumlulukların belirlenmesi ve sunulacak kesin çözüme karar verilmeden önce çözümün yeterli olup olmadığı bakımından bir ön test yapılmalıdır. Bu sayede çözümün yeterli olup olmadığı ortaya çıkacaktır ve proje gelişme planlaması daha iyi bir şekilde ilerleyecektir.

 

 1. Proje geliştirme süreçlerini sıralayacak olursak

 

 1. Sorunların belirlenmesi
 2. Durum analizi yapılması
 3. Amaçların belirlenmesi
 4. Görev dağıtımı yapılması
 5. Stratejilerin oluşturulması
 6. Ön test
 7. Değerlendirme
 8. Uygulama

 

           Proje geliştirme sürecinde bir şeyi gerçekleştirmek veya ortaya çıkan sorunları önlemek için yapılacak olan plan, geniş anlamıyla belirlenen planlama süreçlerinin ulaşılmak istenen amaca önceden belirlenmiş olan planlama yöntemlerinin kullanmasıdır. Proje geliştirme sürecinin beklenen amaca ulaşmayı sağlaması için zamanlama bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Zamanlamanın iyi yapılması gerekmektedir. Proje geliştirme süreçleri düzgün ve sistematik bir şekilde uygulandıktan sonra ulaşılmak istenen amaca varılmış olunacaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir