Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçilere çalıştıkları süre boyunca işverenleri tarafından ödenen bir tür tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işten ayrılması durumunda ya da işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda ödenmektedir. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve brüt ücretine bağlı olarak hesaplanır.

Türkiye’de kıdem tazminatı hesaplama işlemleri, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen formüle göre yapılır. 2019 yılında kıdem tazminatı hesaplamaları için işçinin hizmet süresi ve brüt ücreti dikkate alınır. Hizmet süresi, işçinin işe başladığı tarih ve işten ayrılma tarihleri arasındaki gün sayısını içerir. Brüt ücret ise işçinin maaşının vergi öncesi tutarını ifade eder.

Kıdem tazminatının hesaplanması için kullanılan formül ise şu şekildedir:

Kıdem Süresi (Yıl) Brüt Ücret Kıdem Tazminatı
0-1 Brüt Ücret * 0,2 Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret * 0,2
1-5 Brüt Ücret * 0,3 Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret * 0,3
5-10 Brüt Ücret * 0,4 Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret * 0,4
10+ Brüt Ücret * 0,5 Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret * 0,5

Örneğin, 2019 yılında 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalışmış bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ise, kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır: 5.000 * 0,4 = 2.000 TL. İşçi, işten ayrılma durumunda 2.000 TL kıdem tazminatı talep edebilir.

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçi ve işveren arasında anlaşmazlık yaşandığında mahkemeler tarafından da değerlendirilebilir. İş mahkemeleri, işçinin kıdem tazminatı talebini inceleyerek karar verir ve işverene ödeme yapılmasını emredebilir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, Türkiye’de çalışanlara tanınan bir hak olarak karşımıza çıkar. İşçi, işvereniyle olan iş ilişkisini sonlandırdığında, çalıştığı süre boyunca biriken tazminat miktarını alır. Genellikle işten ayrılma, emeklilik ya da ölüm gibi durumlar söz konusu olduğunda kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve aldığı ücrete bağlı olarak hesaplanır. Bu hak, çalışanlara ek güvence sağlar ve işten çıktıklarında maddi bir destek sunar. Kıdem tazminatı, işçinin emeğinin karşılığı olarak kabul edilir ve işçiye adil bir şekilde ödenmelidir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemleri

Kıdem tazminatı hesaplama yöntemleri, çalışanlar için oldukça önemli bir konudur. Kıdem tazminatının farklı yöntemlerle nasıl hesaplandığını anlayarak, çalışanlar hak ettikleri tazminatı alabilirler.

Bir yöntem, kıdem süresinin hesaplanmasıdır. Çalışanın işe giriş tarihi ve işten ayrılış tarihi arasındaki süre, kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılır. Ancak bu yöntemde, çalışanın iş yerinde geçirdiği süre kesirli olabilir ve yıllık tazminat miktarı da buna bağlı olarak değişir.

Bir diğer yöntem ise hizmet yılına göre kıdem tazminatı hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde, çalışanın iş yerinde geçirdiği her bir tam yıl için belirlenen kıdem tazminatı miktarı ödenir. Örneğin, bir çalışan 5 yıl hizmet vermişse, her bir yıl için belirlenen miktar 5 ile çarpılarak toplam tazminat hesaplanır.

Brüt ücret ve ikramiye de kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınabilen faktörlerdir. Bu yöntemde, çalışanın brüt ücreti ve aldığı ikramiye miktarı da hesaplama üzerinde etkilidir. Bu faktörler de tazminat miktarını artırabilir veya azaltabilir.

Her bir yöntem, farklı durumlar için farklı sonuçlar verebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, çalışanın işyerindeki durumuna ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir. Tüm bu yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgilere tablolar ve listeler aracılığıyla erişilebilir.

Kıdem Süresi Nasıl Hesaplanır?

Kıdem süresi, bir çalışanın aynı işyerinde geçirdiği toplam çalışma süresidir. Kıdem süresi hesaplanırken dikkate alınan bazı faktörler vardır. Bunlar:

 • İşe girilen tarih: Çalışanın işe giriş tarihi, kıdem süresinin başlangıcını belirler.
 • İşten çıkış tarihi: Çalışanın işten çıkış tarihi, kıdem süresinin sonunu belirler.
 • Ara verilen süreler: Çalışanın işten ayrıldığı ve yeniden işe girdiği ara verilen süreler, kıdem süresine dahil değildir.

Kıdem süresi hesaplama yöntemleri ise şu şekilde yapılır:

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kıdem Süresi
01.01.2010 31.12.2019 10 Yıl

Sonuç olarak, kıdem süresi çalışanın işe giriş ve çıkış tarihlerine, ara verilen sürelere bağlı olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar yapıldığında, çalışanın kıdem süresi belirlenmiş olur.

Hizmet Yılına Göre Kıdem Tazminatı Hesaplama

Hizmet yılına göre kıdem tazminatı hesaplaması, çalışanların işverenleriyle olan çalışma süresine bağlı olarak belirlenir. Kıdem tazminatının hesaplanması için çeşitli formüller kullanılır. Bu formüller genellikle işverenler tarafından uygulanır ve çalışanların haklarını korumaya yönelik hesaplamalar gerçekleştirilir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir çalışanın belirli bir işyerinde 5 yıl boyunca çalıştığını varsayalım. Bu durumda, kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan genel formül şu şekildedir:

Hizmet Yılı Kıdem Tazminatı Oranı
1. yıl 30 gün
2. yıl 20 gün
3. yıl 20 gün
4. yıl 20 gün
5. yıl 30 gün

Yukarıdaki örnekte, ilk yıl ve beşinci yıl için kıdem tazminatı oranı 30 gün olarak belirlenmiştir. Diğer yıllar için ise 20 gün olarak kabul edilmiştir. Buna göre, çalışanın kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

 • 1. yıl: 30 gün x brüt ücret
 • 2. yıl: 20 gün x brüt ücret
 • 3. yıl: 20 gün x brüt ücret
 • 4. yıl: 20 gün x brüt ücret
 • 5. yıl: 30 gün x brüt ücret

Bu şekilde çalışanın her bir yıl için kıdem tazminatı hesaplanır ve toplam kıdem tazminatı miktarı elde edilir. Hizmet yılına göre kıdem tazminatının hesaplanması, işverenler ve çalışanlar arasındaki adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Brüt Ücret ve İkramiye Dikkate Alınarak Kıdem Tazminatı Hesaplama

Brüt ücret ve ikramiye, kıdem tazminatı hesaplama sürecinde önemli faktörlerdir. Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın brüt ücreti ve aldığı ikramiyeler dikkate alınır. Brüt ücret, çalışanın vergi ve sigorta kesintileri yapılmadan önceki maaş tutarıdır.

İkramiye ise, çalışanın aldığı prim veya performansa dayalı ek ödemelerdir. Kıdem tazminatı hesaplamasında brüt ücretin yanı sıra ikramiyeler de hesaba katılır. Bu faktörler, çalışanın toplam kazancını ve dolayısıyla kıdem tazminatını etkiler.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, bir çalışanın brüt ücreti 5.000 TL ve yıllık ikramiyesi 2.000 TL ise, brüt ücret ve ikramiye dikkate alınarak kıdem tazminatı hesaplanır. Bu hesaplama için belirli formüller ve yöntemler kullanılır.

Brüt Ücret Ikramiye Kıdem Tazminatı
5.000 TL 2.000 TL Hesaplama Sonucu

Yukarıdaki tabloda, brüt ücret ve ikramiye miktarları belirtilmiştir. Kıdem tazminatı hesaplaması yapıldıktan sonra “Hesaplama Sonucu” sütununda net kıdem tazminatı miktarı görülecektir. Bu hesaplamalar, çalışanın kazancını ve hakkını korumak için önemlidir.

Kıdem Tazminatı Örneği 2019

2019 yılına ait bir kıdem tazminatı örneği ve hesaplama adımları aşağıda verilmiştir:

Asgari Brüt Ücret Hizmet Yılı Kıdem Tazminatı
2,558.40 TL 5 12,792 TL
2,558.40 TL 10 25,584 TL
2,558.40 TL 15 38,376 TL
 • Örnekteki asgari brüt ücret 2,558.40 TL olarak kabul edilmiştir.
 • Hizmet yılına göre kıdem tazminatı hesaplaması yapılmıştır.
 • 5 yıl hizmet süresine sahip bir çalışanın kıdem tazminatı 12,792 TL olarak hesaplanmıştır.
 • 10 yıl hizmet süresine sahip bir çalışanın kıdem tazminatı 25,584 TL olarak hesaplanmıştır.
 • 15 yıl hizmet süresine sahip bir çalışanın kıdem tazminatı 38,376 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu örnek, 2019 yılında asgari brüt ücret üzerinden yapılan bir kıdem tazminatı hesaplamasıdır. Hizmet süresi arttıkça kıdem tazminatı miktarı da artmaktadır. Ancak, kıdem tazminatı hesaplamasında daha detaylı formüller ve diğer faktörler de dikkate alınabilir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. İlk olarak, çalışanın kıdem süresi doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. Kıdem süresi, işe başlama tarihinden işten ayrılma tarihine kadar geçen süreyi kapsar ve bu süre boyunca geçirilen hizmet yılları dikkate alınır.

Bunun yanı sıra, kıdem tazminatı hesaplama formülleri kullanılırken brüt ücret ve ikramiye gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Brüt ücret, çalışanın maaşının vergi ve diğer kesintiler yapılmadan önceki miktarını ifade eder. İkramiye ise çalışanın aldığı prim veya performans bonusunu temsil eder.

Hesaplama işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise, her bir hizmet yılı için kıdem tazminatı oranının belirlenmesidir. Bu oran, 12 aylık brüt ücretin belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Örneğin, 1 yıl hizmet süresi için kıdem tazminatı oranı %2, 5 yıl hizmet süresi için ise %10 olabilir.

İşverenlerin ve çalışanların dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise, kıdem tazminatı hesaplama işlemlerini doğru bir şekilde yapmaktır. Yanlış hesaplamalar hem işverenin hem de çalışanın mağduriyetine sebep olabilir. Bu nedenle, bu hesaplamaları yaparken danışmanlık almak veya uzman bir kişinin yardımını talep etmek önemlidir.

 • Çalışanın kıdem süresini doğru bir şekilde hesaplayın.
 • Brüt ücret ve ikramiye gibi faktörleri dikkate alın.
 • Her hizmet yılı için kıdem tazminatı oranını hesaplayın.
Hizmet Yılı Kıdem Tazminatı Oranı
1 %2
2 %4
3 %6

Yukarıdaki tablo bir örnek olarak verilmiştir. İşverenler, kendi şirket politikaları ve yasal düzenlemelere göre kıdem tazminatı oranlarını belirlemelidir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı hesaplama işlemlerini doğru bir şekilde yapmak önemlidir. Çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uygun hareket etmesini sağlamak için bu hesaplamaları doğru bir şekilde yapmak gerekmektedir.

İşten Ayrılma Nedenleri ve Kıdem Tazminatı

İşten Ayrılma Nedenleri ve Kıdem Tazminatı

İşten ayrılmak her çalışanın karşılaşabileceği bir durumdur. Ancak işten ayrılmanın nedenleri farklılık gösterir ve bu nedenler kıdem tazminatı ödemelerini etkiler. Türk İş Kanunu’na göre, işçinin haklı sebeplerle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı talep etme hakkı vardır. Haklı sebepler arasında, işveren tarafından yapılan haksız ve saldırgan davranışlar, işçinin sağlığına zarar verecek koşulların sağlanması, ödenmemiş ücretler gibi durumlar yer alır.

İşçinin haklı sebeplerle işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatı ödemeleri yapılmalıdır. Bu ödemeler, işçinin çalıştığı süreye, son aldığı brüt ücrete ve işyerinde geçirdiği hizmet yıllarına göre hesaplanır. İşçinin işten ayrılma nedenleri ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmesi durumunda, kıdem tazminatı ödemelerinden yararlanabilir ve haklarını koruyabilir.

İşten Ayrılma Nedenlerine Örnekler:

 • İşveren tarafından yapılan mobbing ve sürekli hakaretler
 • İşçinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan iş koşulları
 • Ödenmeyen ücretler ve fazla mesai alacakları
 • İşverenin iflas etmesi veya işyerinin kapanması

Yasal Düzenlemeler:

Türkiye’de, işçilerin kıdem tazminatı ödemeleri yasal düzenlemeler ile korunmaktadır. İşverenlerin kıdem tazminatı ödemek zorunda olduğu durumlar belirtilmiştir ve işçilerin haklarının korunması amaçlanmıştır. Yasa, işçilerin haklarını korumak ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak adına önemli bir role sahiptir. Bu yasal düzenlemeler sayesinde işçiler, işten ayrılma nedenlerine bağlı olarak hak ettikleri kıdem tazminatlarını alabilmektedir.

İş Mahkemesine Başvurma Durumunda Kıdem Tazminatı

İş Mahkemesine Başvurma Durumunda Kıdem Tazminatı

İş mahkemesine başvurma durumunda kıdem tazminatı almanın hesaplanma süreci biraz farklılık gösterebilir. Mahkemeye başvurma genellikle işçinin işverene olan bir anlaşmazlık nedeniyle dava açtığı durumlarda gerçekleşir. İş mahkemesinde alınan bir karar sonucunda işçi kıdem tazminatı alabilir.

İş mahkemesine başvuru durumunda kıdem tazminatının hesaplanması, mahkemenin verdiği karara göre yapılır. Mahkeme, işçinin çalıştığı süre, görevi ve ayrılma nedenini dikkate alır. Özel durumlarda, mahkeme mevcut yasalara ve kanunlara göre olayı değerlendirebilir ve kıdem tazminatını belirleyebilir.

Eğer işçi, işverenin iş kanunlarına uygun olmayan uygulamalar yaptığına dair kanıtlar sunabilirse, mahkeme kıdem tazminatını artırma veya işçiye ek ödemeler yapma kararı verebilir.

İş mahkemesine başvurmaya karar vermek önemli bir adımdır ve nitelikli bir hukuki destek gerektirebilir. Bu durumda, bir avukattan profesyonel yardım almak, işçinin haklarını koruması açısından önemlidir.

Yorum yapın