Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplaması, bir işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda işveren tarafından ödenen bir tazminatın nasıl hesaplandığını ve bir örnek üzerinden açıklanmasını kapsar. Bu makalede, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı ve bir örnekle nasıl açıklayabileceğimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda işveren tarafından ödenen bir tazminattır. İşçinin çalıştığı süre ve işveren tarafından ödenen brüt ücretin belirlenmesiyle hesaplanır. İşçinin yıllarca emek verip şirkete hizmet etmesinin karşılığı olarak görülen kıdem tazminatı, işçinin işsiz kaldığında maddi anlamda destek olmak amacıyla verilir. Bu tazminat, işçinin güvencesi ve haklarından biridir. Hizmet süresi ve brüt ücret hesaplamaları yapılırken, Türkiye’de belirlenen yasal düzenlemeler ve hesaplama yöntemleri esas alınır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanın hizmet süresi ve son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hizmet süresi, çalışanın işverene bağlı olarak geçirdiği süreyi kapsar ve başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınır. Çalışma süresi ise işyerinde geçirilen tam ve yarım yıl sayıları üzerinden hesaplanır. Örneğin, 6 yıl 4 ay çalışan için 6.5 yıllık hizmet süresi kabul edilir. Brüt ücret, çalışanın vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önce kazandığı ücrettir. Kıdem tazminatı hesaplama örneği için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

Hizmet Süresi Brüt Ücret Kıdem Tazminatı
10 yıl 5.000 TL ???

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Ali’nin 10 yıllık hizmet süresi ve 5.000 TL brüt ücreti olduğunu varsayalım. Kıdem tazminatı hesaplaması için detaylı bir formül kullanılır ve bu formülü tablodaki “???” bölümüne uygularız.

Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır?

Hizmet süresi, çalışanın işverene bağlı olarak geçirdiği süreyi kapsar. Başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınır.

Çalışanın işe başlama tarihi hizmet süresinin başlangıç noktasını oluşturur, işten ayrılma tarihi ise bitiş noktasını belirler. Bu süre aralığındaki tam yıl sayısı ile yarım yıl sayısı hesaplanır ve toplanır.

Örneğin, bir işçinin 3 Ocak 2015 tarihinde işe başladığını ve 18 Temmuz 2022 tarihinde işten ayrıldığını düşünelim. Hizmet süresi hesaplanırken 7 tam yıl (2015-2021 arası) ve 1 yarım yıl (2022’nin ilk yarısı) dikkate alınır. Bunların toplamıyla çalışanın hizmet süresi belirlenir.

Bu bilgiler kullanılarak kıdem tazminatı hesaplaması yapılır ve çalışanın işveren tarafından ödenmesi gereken tutar belirlenir.

Azami Hizmet Süresi Nedir?

=Türkiye’de azami hizmet süresi, 30 yıldır. Bu süreden fazla çalışanlar için kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, 30 yıl göz önünde bulundurulur.

Çalışma Süreleri Nasıl Belirlenir?

Çalışma süreleri, işyerinde geçirilen tam ve yarım yıl sayıları üzerinden hesaplanır. Örneğin, 6 yıl 4 ay çalışan için 6.5 yıllık hizmet süresi kabul edilir. Bu durumda, çalışanın hizmet süresi tam yıl üzerinden hesaplanırken, yarım yıl da eklenir. Yani, 6 yıl 4 ay, 6 tam yıl ve 0.5 yıl olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, aylık süreler de haftanın 4 hafta olduğu varsayılarak hesaplanır. Bu nedenle, 4 hafta 1 ay olarak kabul edilir. Sonuç olarak, çalışma süreleri kesirli olarak hesaplanır ve kıdem tazminatının belirlenmesinde bu süreler dikkate alınır.

Brüt Ücret Nedir?

Brüt Ücret Nedir?

Brüt ücret, çalışanın vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önce kazandığı ücrettir. İşçilerin işverenden aldığı brüt maaş, işverenin işçiye sunduğu ödeme miktarını ifade eder. Bu miktar, çalışanın iş yerindeki performansı, deneyimi ve pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Brüt ücret, vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önce hesaplanır ve işçinin eline geçen net ücretin üzerindedir.

Bir işçinin brüt ücreti, maaş bordrosunda belirtilen toplam tutarı temsil eder. Çalışan, bu miktar üzerinden gelir vergisi, SGK primleri ve diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra eline geçen net ücreti alır. Brüt ücret, çalışanın maaşının tamamını kapsamaktadır ve vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önceki kazançları yansıtmaktadır.

Örnek olarak, bir işçinin brüt ücreti 5.000 TL ise, bu miktar vergi ve sigorta kesintileri yapılmadan önce işçinin kazandığı toplam ücreti ifade eder. Ancak, vergi dilimine ve sosyal güvenlik prim oranlarına bağlı olarak, işçiye kesintiler uygulanacak ve eline geçen net ücret daha düşük olacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Aşağıda, bir işçinin kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını gösteren bir örnek verilmiştir.

Örnek: Ali’nin Hizmet Süresi

Örnek: Ali’nin Hizmet Süresi

Ali, ABC şirketinde 1 Ocak 2010 tarihinde başlayarak 10 yıl boyunca çalışmıştır. İş akdi 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir. Bu süre boyunca Ali, şirketin hizmetine bağlı olarak görev yapmış ve işverenine düzenli bir şekilde hizmet sunmuştur. Başlangıç ve bitiş tarihleri hesaplamada önemli bir faktör olarak kullanılmaktadır.

Örnek: Ali’nin Son Brüt Ücreti

Ali’nin son aldığı brüt ücret, 5.000 TL’dir. Brüt ücret, Ali’nin vergi ve sosyal güvenlik kesintileri yapılmadan önce kazandığı ücreti temsil eder. Bu ücret, Ali’nin işverenine verdiği hizmet karşılığında elde ettiği geliri gösterir. Örneğin, Ali’nin son brüt ücreti olan 5.000 TL, tüm kesintiler yapılmadan önceki toplam kazancını ifade eder. İşçinin kıdem tazminatı hesaplaması için son brüt ücretin belirlenmesi önemlidir çünkü kıdem tazminatı bu ücret üzerinden hesaplanır.

Örnek: Ali’nin Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Ali’nin kıdem tazminatı hesaplama örneği için, ilk olarak Ali’nin hizmet süresi ve son brüt ücreti dikkate alınmalıdır. Ali 10 yıl boyunca çalışmış ve son aldığı brüt ücret ise 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ali’nin kıdem tazminatı hesaplaması, hizmet süresi ve brüt ücret üzerinden yapılır. 10 yıl hizmet süresi olduğu için bu sürenin her bir tam yılı için 1 maaş tutarında kıdem tazminatı ödenir. Yani, Ali’nin 10 yıllık hizmet süresi için 10 maaş tutarında kıdem tazminatı alması gerekmektedir.

Ayrıca, çalışanın hizmet süresi 1 yılı tamamladıktan sonra her yarı yıl için de yarım maaş tutarında kıdem tazminatı ödenir. Ali’nin 10 yıllık hizmet süresinde yarı yıl sayısı ise 20’dir. Bu nedenle, Ali’nin 20 yarım yıl için de 10 maaş tutarında kıdem tazminatı alması gerekmektedir.

Ali’nin brüt ücreti ise 5.000 TL’dir. Brüt ücret üzerinden hesaplama yaparken, tamamlanan yılların maaş tutarıyla yarı yıl sayısının yarım maaş tutarını toplamak gerekmektedir. Toplamda elde edilen tutar, Ali’nin kıdem tazminatı olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Ali’nin kıdem tazminatı hesaplaması, 10 yıl hizmet süresi ve 5.000 TL brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda Ali’nin alacağı kıdem tazminatı miktarı elde edilir.

Yorum yapın