Metre Kare Nasıl Yazılır TDK?

Metre kare kelimesi Türkçe dilimizde oldukça sık kullanılan bir terimdir. Ancak, doğru yazımı konusunda bazı karışıklıklar yaşanabilmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK) ise dilimizin doğru kullanımını teşvik etmek amacıyla, metre kare kelimesinin doğru yazımını belirlemiştir. Metre kare kelimesi iki kelimenin birleşiminden oluştuğu için kelime arasında bir boşluk bırakılmaz. Yani, “metrekare” şeklinde yanlış bir yazım kullanılmamalıdır. Doğru kullanımı ise “metrekare” şeklinde tek bir kelime olarak yazılmaktır. Bu, dilimize uygun olan ve TDK tarafından kabul gören bir kullanımdır.

Metre Kare Nedir?

Metre Kare Nedir?

Metre kare, bir alanın ölçü birimi olarak kullanılan terimdir. Genellikle bir yüzeyin alanını ifade etmek için kullanılır. Bir metrekare, kenarları bir metreye eşit olan kare şeklinde bir alanı temsil eder. Bu ölçü birimi, mimari, yapı inşaatı, arazi ölçümü, iç mekan tasarımı ve daha birçok alanda sıkça kullanılır.

Metre karenin kullanım alanları oldukça geniştir. Ev ve iş yerlerinin büyüklüğünü belirlemek, inşaat projelerinde alan hesaplamalarını yapmak, mobilya yerleşimini planlamak ve dekorasyon çalışmaları için metrekare hesaplamaları yapmak gibi birçok durumda metre kare birimi kullanılır.

Metre kare, alan ölçü birimi olarak oldukça yaygın ve pratik bir kullanıma sahiptir. İnşaat sektöründen mobilya tasarımına, mutfak düzenlemesinden bahçe düzenlemesine kadar pek çok alanda metrekare hesaplamaları önemli bir rol oynar.

Örnekler:

 • Bu dairedeki yaşam alanı 100 metrekaredir.
 • Otelin toplam inşaat alanı 5000 metrekareyi aşıyor.
 • Bu mutfakta 20 metrekarelik bir seramik zemin kullanılacak.

Metre karenin anlamı ve kullanım alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için devam edin.

Metre Kare Nasıl Yazılır?

Metrekare kelimesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre, “metre kare” şeklinde doğru yazılır. Bu kelimenin doğru şekilde yazılması önemlidir, çünkü yanlış kullanıldığında anlam karmaşası yaratır. Metrekare, bir alanın ölçü birimi olarak kullanılır ve genellikle ev, ofis veya arazi gibi yapıların büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır. TDK’nın belirlediği doğru yazım kuralı, bu kelimenin yanlış kullanımlarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, metrekare kelimesini kullanırken “metre kare” şeklinde doğru yazıma dikkat etmek gerekmektedir.

TDK’ya Göre Metre Kare Yazımı

Türk Dil Kurumu (TDK), metre karenin doğru yazımı ve kullanımı konusunda belirli kurallar koymuştur. Metre kare kelimesinde, “metre” sözcüğü ile “kare” sözcüğü ayrı yazılır. Aralarında herhangi bir noktalama işareti bulunmaz. Örneğin, “10 metre kare” şeklinde yazılır. Metre karenin doğru kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise “metre” sözcüğünün yalnızca birinci hecesinin büyük harfle yazılmasıdır. Bu nedenle, “Metre kare” şeklinde kullanılır.

Metre Kare Mi, Metrekare Mi?

Metre kare kelimesinin doğru yazımı konusunda Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yaygın yapılan yanlış kullanımların düzeltilmesi gerekmektedir. Metre kare ifadesinde “metre” kelimesi “metre” şeklinde yazılırken, “kare” kelimesi ise “kare” şeklinde yazılmalıdır.

Özellikle “metrekare” veya “metre kare” olarak yanlış şekilde yazılan ifadeler doğru kullanımı olan “metre kare” şeklinde yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında hem TDK kurallarına uygunluk sağlanır, hem de Türkçe’nin dil yapısına uygun bir yazım gerçekleştirilmiş olur.

Metre Kare Yazılışında Noktalama İşaretleri

Metre Kare Yazılışında Noktalama İşaretleri

Metre kare kelimesi yazılırken Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen noktalama işaretleri kurallarına uyulmalıdır. Öncelikle, “Metre” kelimesi büyük M harfiyle başlamalı ve kelimenin sonuna nokta koymamalıdır. “Kare” kelimesi ise küçük k harfiyle başlamalı ve kelimenin sonuna da nokta koymamalıdır.

Bunun yanı sıra, “Metre Kare” ifadesi içerisinde yer alan kelimeler arasına boşluk bırakılmalı ve her kelime ayrı olarak yazılmalıdır. Kelimelerin arasına kesme işareti (,) veya noktalı virgül (;) koymak yanlıştır.

Örnekler:

Doğru Yanlış
10 Metre Kare 10, Metre Kare
40 metre kare 40. Metre Kare

Yazım kurallarına uygun olarak kullanılan noktalama işaretleri, metinlerin anlamında ve anlatımında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, “Metre Kare” kelimesinin doğru yazımına dikkat edilmeli ve Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

Diğer Sıkça Yapılan Yazım Hataları

Metre kare kelimesinin yanlış yazılan farklı şekilleri bulunmaktadır. Bu yazım hataları, genellikle kelimelerin yanlış ayrılması veya hatalı ekler ile ilgilidir. Örneğin:

 • Metre Kar
 • Metrekare
 • Metre Kareyi
 • Metre Karede
 • Metrekarede
 • Metrekareden

Doğru kullanım ise “Metre Kare” şeklindedir. Kelimeler birbirinden ayrılmadan ve yan yana yazılmalıdır. Ayrıca, yanlış eklerden kaçınılmalıdır. Metre kare kelimesi “metre” ve “kare” kelimelerinin birleşimidir ve bu şekilde kesintisiz olarak yazılmalıdır.

TDK Sözlüğüne Göre Metre Kare Yanlış Yazımı

TDK Sözlüğüne Göre Metre Kare Yanlış Yazımı

Metre kare kelimesinin doğru yazımı konusunda Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirli kurallar bulunmaktadır. Ancak, bazı yanlış yazımlar da sıklıkla karşılaşılan hatalardandır. TDK tarafından kabul edilmeyen metre kare yazımı örnekleri ve hatalı kullanımların açıklaması aşağıda verilmiştir:

 • Metrekare: İki kelimenin birleştirilerek yanlış yazımına örnek olarak “metrekare” gösterilebilir. Ancak, doğru kullanım “metre kare” şeklindedir.
 • Metre kare: Kelimelerin arasında yanlış bir boşluk bırakılarak yazılması da hatalı bir kullanımdır. Doğru yazım “metre kare” şeklindedir.
 • Metre Kare: Büyük harfle başlayan yanlış bir yazım şeklidir. Türk Dil Kurumu’na göre “metre kare” şeklinde küçük harfle yazılmalıdır.

Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi, “metre kare” kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı oldukça önemlidir. TDK’nın belirlediği doğru yazım şekillerine uyulması, dilin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Yanlış Metre Kare Yazımlarının Doğru Karşılıkları

Metre kare kelimesinin doğru yazımı olan “metrekare”nin bazen yanlış yazıldığı görülmektedir. Bu yanlışlıkların doğru karşılıklarını aşağıda bulabilirsiniz:

Yanlış Yazım Doğru Yazım Örnek Kullanım
metreka metrekare “Bu odanın alanı 50 metrekare.”
metre kare metrekare “Evimizin bahçesi 200 metrekare.”
metre-kare metrekare “Dükkanın toplam alanı 1000 metrekare.”

Yukarıdaki tabloda, metre kare kelimesinin yanlış yazımları ve doğru karşılıkları verilmiştir. Doğru kullanım olan “metrekare” kelimesinin örnek cümlelerde nasıl yer aldığını görebilirsiniz. Yanlış yazımlardan kaçınarak, Türk Dil Kurumu’nun belirlediği doğru yazımı kullanmamız önemlidir.

Metrekare mi? Metre Kare mi? Tartışmaları

Metrekare mi? Metre Kare mi? Tartışmaları, metre kare kelimesinin yazılışının doğruluğuyla ilgili olarak ortaya çıkan farklı görüşler ve tartışmaları içermektedir. Bu konuda bazı dil bilimciler ve dil kullanıcıları arasında tercih ayrılıkları bulunmaktadır. Bir grup insan “metrekare” şeklinde yazılması gerektiğini savunurken, diğer bir grup ise “metre kare” şeklinde yazılması gerektiğini ifade etmektedir.

Tartışmaların temel nedeni ise kelimedeki “metre” ve “kare” sözcüklerinin ayrı anlamlara sahip olmasıdır. “Metre”, uzunluk ölçü birimi iken, “kare” ise bir alanın ölçüsünü ifade eder. Bazı dilbilimciler, bu iki sözcüğün ayrı yazılması gerektiğini düşünerek “metrekare” şeklinde öneride bulunurken, diğerleri ise “metre kare” şeklinin daha doğru olduğunu savunmaktadır.

Bu tartışma, Türk Dil Kurumu’nun da (TDK) dikkatini çekmiş ve konuyla ilgili açıklama yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak TDK’nın henüz resmi bir açıklama yapmadığı bu konuda dil kullanıcıları kendi tercihlerine göre hareket etmektedir.

Özetle, metrekare mi yoksa metre kare mi şeklindeki tartışma, metre kare kelimesinin doğru yazımı konusunda farklı görüşlere sahip olan dil bilimciler ve dil kullanıcıları arasında devam etmektedir.

Yorum yapın