Nacizane Nasıl Yazılır

Nacizane kelimesi Türkçe’de “mütevazı”, “alçak gönüllü” anlamlarına gelir. Bu kelimeyi doğru bir şekilde yazmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekir. İlk olarak, kelimenin baş harfi büyük olmalıdır. Nacizane kelimesi, “N” harfi büyük yazılarak başlamalıdır.

İkinci olarak, kelimenin sonunda “ne” takısı bulunur. Bu takı, kelimenin sonundaki “e” harfiyle birleşerek yazılır. Ayrıca, kelimenin sonundaki “e” harfi uzun ünlüdür, bu nedenle üzerindeki şapka (^^) işareti kullanılır.

Özetlemek gerekirse, “Nacizane” kelimesi doğru bir şekilde yazıldığında büyük “N” harfiyle başlar, “e” harfi üzerinde şapka kullanılarak uzun ünlü olarak yazılır ve sonunda ise “ne” takısı bulunur. Kelimenin doğru kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki örnek cümlelerden ve sözlük anlamından ulaşabilirsiniz.

Nacizane Anlamı ve Kullanımı

Nacizane Anlamı ve Kullanımı

=Nacizane kelimesi Türkçede “mütevazı bir şekilde, alçakgönüllülükle” anlamına gelir ve genellikle bir davranış veya ifadeyi narin bir şekilde ifade eder.

Bu kelime, normalde diğer insanlara karşı saygı ve özenle davranmaya atıfta bulunan bir şekilde kullanılır. Kendini küçük düşürme veya başkalarına karşı alçakgönüllü olma ifadesidir.

Örneğin, birisinin birine fikir veya tavsiye sunarken “Nacizane bir öneride bulunacak olursam…” ifadesi kullanılabilir. Bu ifade, kişinin düşüncelerini nazik bir şekilde ifade etmesini ve kendini çok kesin bir şekilde ifade etmemesini gösterir.

Nacizane Doğru Yazılışı

Nacizane kelimesi “na-ciz-a-ne” şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Bu kelimenin yazımında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. İlk olarak, “n” harfi büyük harfle başlamalıdır. Ardından “a-c” şeklinde ayrılan birleşik harfler takip eder. Diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta ise “ne” harflerinin birleşik yazılmasıdır. Bunun yanı sıra, kelimenin tamamı küçük harflerle yazıldığında da doğru bir yazım şekli elde edilir.

Nacizane Örnek Cümleler

Nacizane kelimesi, Türkçede nazik bir şekilde ifade etmek istediğimiz durumları anlatmak için kullanılır. Özellikle daha kibar bir dil kullanarak bir fikir veya düşünceyi iletmek istediğimizde bu kelimeyi tercih edebiliriz. İşte nacizane kelimesinin örnek cümlelerle kullanımı:

 • Nacizane fikrimi belirtmek gerekirse, bu proje başarıyla tamamlandı.
 • Hocam, nacizane bir önerim var. Derslerde daha çok pratik yapmak öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlayabilir.
 • Nacizane düşünceme göre, bu tartışmaya daha fazla insanın katılması gerekiyor.

Bu örnek cümlelerde nacizane kelimesi nazik bir şekilde bir fikir veya düşünceyi ifade etmek için kullanılmıştır. Bu kelime, biraz daha özür dilemek veya mütevazı bir şekilde bir şeyleri ifade etmek istediğimiz durumlarda kullanabileceğimiz bir kelimedir.

Nacizane Sözlük Anlamı

Nacizane kelimesi Türkçe’de “mütevazi, alçak gönüllü” anlamına gelir. Arapça kökenli bir kelimedir ve yapı olarak “naciz” kelimesine -ane takısı eklenerek türetilmiştir. Kelimenin yapı ve köken bilgisi bu şekildedir. Nacizane kelimesi genellikle cümle içinde kullanılarak, bir şeyin hissedilen değerinin küçük olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Nacizane düşüncem, bu proje başarısız olacak” şeklinde bir cümlede kullanılabilir. Nacizane kelimesi, alçak gönüllülük, mütevazilik ve kibarlık gibi anlamlarıyla kullanılan bir kelime olarak dilimizde yer alır.

Nacizane Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na Göre

Nacizane kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre “n-a-c-i-z-a-n-e” şeklinde ve ünsüz yumuşaması ile kullanılır. Bu kelimeye sonradan ek getirildiği zaman ünlü uyumuna uygun biçimde kullanılır. Örnek olarak “nacizan

Nacizane Nasıl Okunur?

Nacizane kelimesi, “na-ci-za-ne” şeklinde doğru okunur ve telaffuz edilir. Bu kelimenin Türkçe’deki doğru seslendirimi hakkında bilgi verebiliriz. “Na” harfi, “n” ve “a” seslerinden oluşur. Ardından “ci” harfleri, “c” ve “i” sesleri şeklinde okunur. “za” harfleri ise “z” ve “a” şeklinde seslendirilir. Son olarak “ne” harfleri, “n” ve “e” olarak telaffuz edilir.

Nacizane Sözlükteki Anlamı

Nacizane Sözlükteki Anlamı

Nacizane kelimesi, Türkçe dilinde “sadece mütevazı bir biçimde, alçakgönüllü bir şekilde” anlamına gelir. Kelimenin farklı bağlamlardaki anlamları da bulunmaktadır. Örneğin, bir tartışmada kullanıldığında, “küçük bir katkıda bulunmak” veya “önemsiz bir fikir” anlamına gelebilir. Ayrıca, konuşma veya yazıda kullanılan bir ifade olarak, “kendi fikir ve düşüncelerini ifade ederken biraz çekingen olmak” anlamına da gelebilir. Nacizane kelimesi, genellikle bir durumu ya da düşünceyi daha yumuşak bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir ifadedir.

Nacizane Eş Anlamlıları

Nacizane kelimesi, Türkçe dilinde farklı kelimelerle değiştirilebilecek alternatif anlamlara sahiptir. Bu eş anlamlılar, kelimenin aynı veya yakın anlamda kullanılabileceği terimlerdir. İşte Nacizane kelimesinin eş anlamlıları:

 • Mütevazi
 • Sınırlı
 • Alçakgönüllü
 • Besbelli
 • Savruk

Yukarıda verilen kelimeler, Nacizane kelimesinin yerine kullanılabilecek benzer anlamları ifade eden terimlerdir. Bu kelimeler, iletişim ve yazı dilinde farklı bir ifade seçeneği sunmaktadır.

Nacizane Zıt Anlamlıları

Nacizane kelimesinin zıt anlamlıları ve karşıt anlamlı kelimeleri bulunmaktadır.

Bir kelimenin zıt anlamı, tam tersi ya da karşıt anlamıdır. Nacizane kelimesi için bazı karşıt anlamlı kelimeler aşağıda verilmiştir:

 • Büyükçe
 • Değerli
 • Önemli
 • Güçlü
 • Belirgin
 • Etkili

Nacizane kelimesinin tam karşıt anlamlı kelimeleri yukarıda sıralanan kelimelerdir. Bu kelimeler, nacizane kelimesinin tam tersi anlamını ifade etmektedir.

Nacizane Nasıl Yazılır

Nacizane kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır? İşte kelimenin doğru yazımı ve kullanımıyla ilgili bilgiler.

Nacizane Anlamı ve Kullanımı

 • Nacizane, Türkçede mütevazi bir şekilde ifade etme arzusunu belirten bir kavramdır.
 • İlgili anlam çerçevesinde, bir düşüncesini ya da fikirlerini karşı tarafa aktarmak isteyen kişiler tarafından kullanılabilir.
 • Bir sohbette veya yazılı iletişimde, düşüncelerini paylaşma amacı güden kişiler tarafından tercih edilebilir.

Nacizane Doğru Yazılışı

Nacizane kelimesi doğru bir şekilde yazılırken Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna uyulmalıdır. Kelimenin yazılışı “nacizane” şeklindedir.

Nacizane Örnek Cümleler

 • Nacizane düşüncemi ifade edeyim.
 • Size nacizane bir önerim var.
 • Bu konuda nacizane bir fikrim var.

Nacizane Sözlük Anlamı

Nacizane kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “mütevazi, alçak gönüllü” anlamına gelir. Kelimenin yapısı ve köken bilgisi incelendiğinde, Arapça kökenli bir kelime olduğu görülmektedir.

Nacizane Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na Göre

Nacizane kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre doğru kullanımında bir ekstra kurallar bulunmamaktadır. TDK’ya göre kelimenin doğru yazılışı “nacizane” şeklindedir.

Nacizane Nasıl Okunur?

Nacizane kelimesi “na-ci-za-ne” şeklinde doğru bir şekilde telaffuz edilir. Kelimenin her bir harfinin ayrı ayrı okunması gerekmektedir.

Nacizane Sözlükteki Anlamı

Nacizane kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki anlamı “mütevazi, alçak gönüllü” şeklindedir. Ancak, bu kelime farklı bağlamlarda değişik anlamlar da taşıyabilir.

Nacizane Eş Anlamlıları

Nacizane kelimesinin eş anlamlıları “mütevazi, alçak gönüllü, müşfik” gibi kelimelerdir. Bu kelimeler, nacizane kelimesinin yerine kullanılabilir.

Nacizane Zıt Anlamlıları

Nacizane kelimesinin zıt anlamlıları “kibirli, kasıtlı” gibi kelimelerdir. Bu kelimeler, nacizane kelimesinin tam karşıt anlamlı kelimeleridir.

Yorum yapın