Ön Plan Nasıl Yazılır?

Ön planlama, başarıya giden yolun ilk adımıdır. Peki, ön planlama nedir? Ön planlama, bir projenin ya da hedefin başlamadan önce detaylı bir şekilde planlanması sürecidir. Bu süreçte, projenin nasıl yapılacağına dair stratejiler belirlenir ve kaynakların yönetimi yapılır. Ön planlama, işlerin düzenli ve sistemli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Bu makalede, ön planlamanın ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve neden önemli olduğunu öğreneceksiniz. İyi bir ön planlama, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar, zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, hedeflerin daha iyi belirlenmesine ve projede ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Ön planlama sürecinde dikkate alınması gereken adımlar vardır. İlk olarak, hedefleri belirlemek önemlidir. Projelerin veya işlerin net bir şekilde belirlenmesi, ön planlamanın temelidir ve başarının anahtarıdır.

Ardından, kaynakları planlamak önemlidir. İnsan kaynakları, malzemeler, finansal kaynaklar gibi gereken kaynakların belirlenmesi ve bunların planlanması, projenin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Bir diğer adım ise zaman çizelgesi oluşturmaktır. Hangi aşamaların ne zaman tamamlanacağının belirlenmesi, işlerin düzenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Ön planlama sürecinde risk analizi de yapılmaktadır. Olası risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı tedbirlerin alınması, projenin sürdürülebilirliği için gereklidir.

Son olarak, iletişim çok önemlidir. Projeden veya işten etkilenen tüm paydaşlarla düzenli ve etkili iletişim kurmak, projenin başarısını etkileyebilir.

Ön planlama yöntemleri arasında Swot Analizi, Pert Diyagramı, Gantt Şeması ve Proje Yönetimi Yazılımları kullanılabilir. Bu yöntemler, ön planlama sürecinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Ön Planlama Nedir?

Ön planlama, bir projenin ya da hedefin başlamadan önce detaylı bir şekilde planlanması sürecidir. Bir işin nasıl yapılacağına dair stratejilerin belirlenmesi ve kaynakların yönetimi ön planlamanın temel unsurlarıdır. Ön planlama aşamasında, projenin hedefleri net bir şekilde belirlenir. Bunun yanında, ihtiyaç duyulan kaynaklar, malzemeler, finansal kaynaklar gibi unsurların planlanması da önemlidir. Bu sayede projenin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Ön Planlama Neden Önemlidir?

Ön planlama, bir projenin ya da hedefin başlamadan önce detaylı bir şekilde planlanması sürecidir. Bu süreç, birçok fayda sağlar ve bir projenin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yardımcı olur.

 • Kaynakların etkin bir şekilde kullanılması: Ön planlama, iş süreçlerini ve kaynakları belirleyerek, gereksiz harcamaların önüne geçer ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Zaman ve maliyet tasarrufu: Ön planlama, iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve böylece zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlar.
 • Hedeflerin daha iyi belirlenmesi: Ön planlama sürecinde, projenin hedefleri net bir şekilde belirlenir ve bu hedefler doğrultusunda stratejiler geliştirilir. Bu da projenin başarı şansını artırır.
 • Sorunların önüne geçme: Ön planlama, projede ortaya çıkabilecek sorunları daha önceden tahmin etme ve buna göre önlem alma imkanı sağlar. Bu sayede, projenin olası risklerle karşılaşma ihtimali azalır.

Özetle, ön planlama bir projenin veya işin başarıya ulaşması için önemli bir adımdır. İyi bir ön planlama, kaynakların etkin kullanılmasını sağlar, zaman ve maliyet tasarrufu yapılmasını sağlar, hedeflerin daha iyi belirlenmesine yardımcı olur ve projede ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçebilir.

Ön Planlama Adımları

Ön planlama sürecinde dikkate almanız gereken adımlar şunlardır:

 • Hedefleri belirleme
 • Kaynakları planlama
 • Zaman çizelgesi oluşturma
 • Riskleri analiz etme
 • İletişimi sağlama

Hedefleri belirleme adımı, projenizin veya işinizin net bir şekilde belirlenmesini sağlar ve projenin başarısı için önemlidir. Kaynakları planlama adımında ise projeniz için gereken insan kaynakları, malzemeler ve finansal kaynakları belirleyerek verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Zaman çizelgesi oluşturma adımı, projenizdeki işlerin ne zaman tamamlanacağını belirlemenize yardımcı olur. Riskleri analiz etme adımı ise olası riskleri belirleyip buna karşı önlemler almanızı sağlar. Son olarak, iletişimi sağlama adımı proje veya işin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için paydaşlarla düzenli ve etkili iletişim kurmanızı sağlar.

Hedefleri Belirleme

Projenizin veya işinizin hedeflerini net bir şekilde belirlemek, ön planlama sürecinin temelidir ve projenin başarısı için önemlidir. Hedeflerin belirlenmesi, projenin odak noktasını ve yönlendirilmesini sağlar. Hedeflere ulaşma noktasında belirli bir rotaya sahip olmak, projeyi daha organize ve etkili kılar. Aynı zamanda hedeflerin belirlenmesi, projenin performansını değerlendirmek için bir ölçüt sağlar. Hedefler net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana uygun olmalıdır. Böylece proje üzerinde daha iyi bir kontrol sağlanır ve ilerleyiş daha öngörülebilir hale gelir.

Kaynakları Planlama

Kaynakları planlama, bir projenin veya işin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli bir adımdır. Proje için gereken insan kaynaklarını, malzemeleri ve finansal kaynakları belirlemek ve bunları planlamak, projenin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

İnsan kaynakları, projede görev alacak çalışanların sayısını, yeteneklerini ve görev dağılımını içerir. Malzemeler, projenin gerçekleştirilmesi için gereken araç, donanım ve malzemeleri kapsar. Finansal kaynaklar ise projenin maliyetini, bütçesini ve kaynaklarını içerir.

Kaynakları planlamak, projenin zamanında ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Hangi kaynağın ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını belirlemek, proje sürecini daha tahmin edilebilir hale getirir ve kaynakların israfını önler.

Ayrıca, kaynakları planlarken projenin hedeflerine ve gereksinimlerine uygunluk da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemlidir.

Risk Analizi

Ön planlama aşamasında, projede ortaya çıkabilecek olası riskleri belirlemek ve bunlara karşı önlem almak önemlidir. Risk analizi, projenin sürdürülebilirliği için gereklidir. Bu analiz, projenin potansiyel tehlikelerini ve olumsuz etkilerini belirlemek için kullanılır. Bir risk analizi yaparak, olası risklerin ne olduğunu ve bu risklerle nasıl başa çıkılacağını belirleyebilirsiniz. Böylece, projenin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir ve istenmeyen durumların önüne geçebilirsiniz. Risk analizi, projenin başarı şansını artırır ve herhangi bir aksaklığın projeye zarar vermesini engeller.

İletişim

=Bir proje veya işin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için iletişim çok önemlidir. Ön planlama sürecinde, paydaşlarla düzenli ve etkili iletişim kurmak projenin başarısını etkileyebilir.

Ön Planlama Yöntemleri

Ön planlama sürecinde kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler ve araçlar vardır. Bu yöntemler, projenin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar ve hedefleri daha iyi belirlemede yardımcı olur. İşte ön planlama için kullanabileceğiniz bazı yöntemler:

 • SWOT Analizi: SWOT analizi, bir projenin veya işin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, projenin iç ve dış faktörlerini değerlendirerek stratejik bir planlama yapmanıza yardımcı olur.
 • Pert Diyagramı: PERT diyagramı, bir projenin zaman çizelgesini ve bağımlılık ilişkilerini gösteren bir araçtır. Bu yöntem ile projenin hangi adımları ne zaman tamamlanacağı belirlenebilir ve proje süreci daha iyi planlanabilir.
 • Gantt Şeması: Gantt şeması, bir projenin zaman çizelgesini gösteren ve işlerin ve sürelerin görsel olarak takip edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu şema, projenin ilerlemesini izlemenize ve işleri takip etmenize yardımcı olur.
 • Proje Yönetimi Yazılımları: Proje yönetimi yazılımları, projelerin yönetimini kolaylaştıran ve ön planlama, kaynak yönetimi, takvim oluşturma, iletişim gibi süreçleri destekleyen programlardır. Bu yazılımlar, projenin daha etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlar ve süreçleri daha verimli hale getirir.

Bu yöntemlerden her biri, projenin gereksinimlerine ve hedeflerine uygun olarak seçilebilir. Kendi projeniz için en uygun yöntemi seçerek, ön planlama sürecini daha başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ön planlama yöntemleri, projenin başarısını arttırırken, hedeflere ulaşma yolunda size rehberlik edecektir.

Swot Analizi

=Swot analizi, bir projenin veya işin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Swot, İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, ve Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu analiz yöntemi, bir projenin veya işin içsel ve dışsal faktörlerini değerlendirir ve stratejik planlama sürecinde yol gösterici bir rol oynar. Güçlü yönler, projenin avantajlarına ve üstünlüklerine işaret ederken, zayıf yönler ise geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları ifade eder. Fırsatlar, projenin başarısını artıracak gelişmeleri ve potansiyel kazançları temsil ederken, tehditler ise projenin karşılaşabileceği riskleri ve engelleri gösterir. Swot analizi, projenin stratejik hedeflerini belirlemek, rekabet avantajı sağlamak ve riskleri minimize etmek için kullanılır.

PERT Diyagramı

PERT diyagramı, bir projenin zaman çizelgesini ve bağımlılık ilişkilerini gösteren bir araçtır. Projenin hangi adımları ne zaman tamamlanacağını belirlemek için kullanılır. PERT, “Program Evaluation and Review Technique” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu yöntemde, her adımın başlangıç ve bitiş zamanları belirlenir ve bu adımlar arasındaki bağımlılık ilişkileri gösterilir. Böylece, projenin ne zaman tamamlanacağı ve her bir adımın ne zaman başlayıp bittiği açıkça gösterilir. PERT diyagramı, projenin zaman ve kaynak yönetimi açısından etkili bir planlama aracıdır.

Gantt Şeması

=Gantt şeması, bir projenin zaman çizelgesini gösteren ve görsel bir şekilde işleri ve süreleri takip etmeyi sağlayan bir yöntemdir.

Gantt şeması, proje yönetiminde oldukça yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bu yöntem, projenin ön planlama sürecinde kullanılan diğer yöntemlerle birlikte projenin zamanlamasını ve işlerin sıralamasını göstermek için kullanılır. Gantt şeması, bir projedeki farklı işleri ve süreleri görsel olarak temsil eder.

Gantt şeması, projedeki her faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini, sürelerini ve bu faaliyetlerin birbirleriyle olan ilişkilerini gösterir. Şema, çizgisel bir grafik olarak oluşturulur ve projedeki her adımın ne zaman tamamlanacağını belirlemek için kullanılır.

Bu yöntem, projenin takvimini görsel olarak temsil ettiği için proje ekibine işleri planlama ve takip etme konusunda büyük kolaylık sağlar. Gantt şeması sayesinde projedeki ilerlemeyi anlık olarak izlemek ve gecikmeleri önlemek mümkündür.

Gantt şemasının oluşturulması için proje yönetimi yazılımları veya elektronik tablolar kullanılabilir. Şema, projenin tüm aşamalarını ve ilgili görevleri gösteren bir planlama aracıdır.

Görev Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süre
Görev 1 01.01.2022 05.01.2022 5 gün
Görev 2 06.01.2022 10.01.2022 5 gün
Görev 3 11.01.2022 15.01.2022 5 gün

Yukarıdaki tabloda temsili bir Gantt şeması örneği bulunmaktadır. Her bir görevin başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve süresi belirtilmiştir. Bu sayede projedeki faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği net bir şekilde görülebilir.

Gantt şeması, projenin hangi aşamada olduğunu izlemek, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve projenin tamamlanma süresini planlamak için önemlidir. Projenin takvimini görsel olarak temsil etmesiyle birlikte, ekip üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırır ve projenin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

Proje Yönetimi Yazılımları

Proje yönetimi yazılımları, projelerin yönetimini kolaylaştıran ve ön planlama, kaynak yönetimi, takvim oluşturma, iletişim gibi süreçleri destekleyen programlardır. Bu yazılımlar, projenin daha etkin bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

 • Ön planlama: Proje yönetimi yazılımları, projenin detaylı bir şekilde planlanmasını ve hedeflerin belirlenmesini destekler.
 • Kaynak yönetimi: Bu yazılımlar, projenin gereksinim duyduğu insan kaynakları, malzemeler, finansal kaynaklar gibi kaynakların yönetimini sağlar.
 • Takvim oluşturma: Proje yönetimi yazılımları, projenin zaman çizelgesini oluşturmayı ve işlerin zamanında tamamlanmasını sağlar.
 • İletişim: Bu yazılımlar, projede yer alan ekipler ve paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve etkin bir işbirliği sağlar.

Bu yazılımlar, projelerin daha verimli bir şekilde ilerlemesini, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını ve projenin başarıyla tamamlanmasını sağlar. Proje yönetimi yazılımları arasında örnekler arasında Microsoft Project, Trello, Jira gibi popüler yazılımlar yer almaktadır. Bu yazılımlar, projelerin daha etkin bir şekilde takip edilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Yorum yapın