Ön Yargı Nasıl Yazılır TDK?

Ön yargı kelimesinin yazımıyla ilgili Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına göre doğru yazılışı “ön yargı”dır. Türkçe yazım kurallarına göre “öny” harflerinin ayrı yazılması ve “argı” harflerinin ise birleşik olarak yazılması gerekmektedir. Yani, “ön-yargı” şeklinde değil, “ön yargı” şeklinde yazılır.

Bu kelimenin yazımıyla ilgili TDK’nın verdiği bir örnek ise şöyledir:

Kelime Doğru Yazım
Ön yargı Yanlış yazım: Önyargı

Bu örnek, ön yargı kelimesinin doğru yazımını göstermektedir. TDK, dilin doğru kullanımını ve yazım kurallarına uyumu sağlamak için bu tür örnekler sunmaktadır. Yazım kurallarını doğru bir şekilde uygulayarak Türkçe metinlerin daha anlaşılır ve doğru bir şekilde yazılmasını sağlayabiliriz.

Ön Yargı Nedir?

Ön yargı, insanların daha önceki deneyimlerine, inançlarına veya dış etkenlere dayanarak kişi veya gruplar hakkında olumsuz veya olumlu önyargılar geliştirmesine verilen isimdir. Ön yargı, bir kişinin gerçekleri gözlemlemek veya objektif bir şekilde bir durumu değerlendirmek yerine, önceden edindiği genellemelere dayanarak hüküm vermesine neden olur. Bu ön yargılar, genellikle stereotiplere dayanır ve kişinin gerçekleri veya farklı bakış açılarını dikkate almasını engeller.

Ön Yargının Özellikleri

Ön yargı, insanların farkındalık düzeyine, bilgi birikimine veya deneyimlerine dayanmadan, önceden karar verme eğilimlerini ifade eder. Bu durum, doğal olarak ortaya çıkmaz. İnsanlar çeşitli etkenlerden dolayı ön yargılara sahip olabilir. Ön yargı, kişinin eğitim düzeyi, çevresi, kültürel faktörler, medyanın etkisi gibi birçok faktörden etkilenebilir. Ayrıca, daha önce yaşadığı olumsuz deneyimler, stereotipler ve genellemeler de ön yargıların oluşmasında etkili olabilir.

Ön yargı, önceden belirlenmiş bir düşünce kalıbıdır ve bireyin objektif bir şekilde düşünmesini engeller. Ön yargılar, çoğu zaman yanlış, yanıltıcı ve haksızdır. Bireylerin belirli bir grup veya birey hakkında önyargılı olması, adil ve tarafsız bir değerlendirme yapmalarını engeller. Bu nedenle, ön yargıları tespit etmek ve bilinçli bir şekilde aşmak önemlidir.

Bununla birlikte, herkesin ön yargıları olabileceği unutulmamalıdır. Önemli olan bu ön yargıları fark etmek ve gerçeklerle uyumlu, etik ve adaletli bir şekilde değerlendirmektir. Ön yargılı düşüncelerin üzerine açık fikirli bir şekilde düşünüldüğünde, daha adil ve sevgi dolu bir dünya inşa etmek mümkün olacaktır.

Ön Yargının Etkileri

Ön yargı, insanlar üzerinde ve toplumda olumsuz etkiler yaratabilen bir olgudur. Bir kişinin önyargılı olması, diğer insanlara haksız bir şekilde yargıda bulunmasına ve onları yanlış değerlendirmesine neden olabilir. Bu durum, ilişkilerin zarar görmesine, ayrımcılığın artmasına ve sosyal adaletsizliğin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Ön yargının insanlara etkileri arasında özsaygı eksikliği, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlar bulunmaktadır. Ön yargının hedefi olan bireyler, kendilerini değersiz, önemsiz ve dışlanmış hissedebilirler. Bu durum, mental ve duygusal sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

Topluma olan etkilerine bakıldığında, ön yargının yayılmasıyla beraber ayrımcılığın arttığı görülmektedir. Ön yargılı insanlar, diğer insanlara haksızlık yapma eğiliminde olabilir ve adaletsiz bir toplum yapısı oluşabilir. Bu durum, huzursuzluk, çatışma ve toplumsal dengesizliklere yol açabilir.

Ön yargının etkilerini azaltmanın yolu, insanların farklılıklara saygı göstermelerini teşvik etmek, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmaktır. Empati yeteneğini geliştirmek, önyargıları sorgulamak ve iletişim becerilerini artırmak da ön yargının etkilerini azaltmada etkili olabilir.

Ön Yargının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Ön Yargının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Ön yargının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu birçok araştırmada ortaya konmuştur. Ön yargılı düşüncelerin insanların stres seviyelerini artırdığı ve bu durumun bağışıklık sistemini zayıflattığı gözlemlenmiştir. Yapılan bir çalışmada, ön yargıya sahip olan bireylerin kalp rahatsızlıkları riskinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra, ön yargılı düşüncelerle dolu bir ortamda yaşayan kişilerin kendilerini daha mutsuz hissettikleri ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarıyla karşılaştıkları görülmüştür. Ön yargılı davranışlar, insanlar arasındaki ilişkileri bozabilir ve sosyal destek sistemlerini zayıflatabilir.

Ön yargıyla mücadele etmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için ise özgüvenin ve pozitif düşüncelerin önemi büyüktür. Kendi ön yargılarımızı fark etmek ve çeşitlilik üzerine düşünmek, bizi daha anlayışlı ve sağlıklı bireyler yapabilir.+

Ön Yargının Toplumsal Etkileri

Ön yargı, toplumda birçok olumsuz etkiye ve sonuçlara yol açar. İnsanların ön yargılarının temelinde yatan önyargılar, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik gibi sorunlara neden olur.

Birincil olarak, ön yargılar toplumda önyargıları güçlendirir ve yaygınlaştırır. İnsanların farklılıklara karşı önyargılı bir tutum sergilemelerine neden olur. Bir kişinin etnik kökeni, dini inancı veya cinsiyeti gibi faktörler, insanların onları haksız bir şekilde yargılamasına ve dışlamasına sebep olur.

Ayrıca, ön yargının toplumda yaygın olması, ayrımcılığın ve sosyal adaletsizliğin sürdürülmesine katkıda bulunur. Ön yargılar, insanların bir grup veya bireye karşı haksız ve adaletsiz davranmasına neden olur. Bu durum, bireylerin eşit fırsatlardan yararlanmasını engeller ve toplumda olumsuz bir atmosfer yaratır.

Toplumsal etkilerinin yanı sıra, ön yargılar bireylerin ruh sağlığı üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Ön yargıya maruz kalan kişiler, kendilerini sürekli olarak haksız yargılanmış ve dışlanmış hissederler. Bu durum stres ve anksiyeteye neden olabilir ve bireylerin mental ve duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenlerle, toplumda ön yargıyı azaltmak ve insanlar arasında daha adil bir ortam yaratmak önemlidir. Eğitim ve farkındalık çalışmaları yoluyla insanların farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmalarını ve önyargıları aşmalarını teşvik etmek gerekir. Ayrıca, toplumun çeşitliliğini kutlamak ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir ortam yaratmak önemlidir.

Ön Yargıyı Aşmak

Ön yargılar insanların doğasında olan bir durumdur. Ancak, ön yargıları aşarak daha objektif ve adil bir bakış açısı geliştirmek mümkündür. İşte ön yargıları aşmanın bazı yolları:

 • Empati yapmak: Başkalarının deneyimlerini anlamaya ve kendimizi onların yerine koyabilmeye çalışmak ön yargıları aşmamıza yardımcı olabilir.
 • Eğitim ve bilgi edinmek: Ön yargılarımızın temelinde eksik bilgi veya yanlış anlamalar olabilir. Bu yüzden, konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve eğitim almak ön yargıları azaltabilir.
 • Çeşitlilikle temas etmek: Farklı kültürlerden, farklı yaşam tarzlarından ve farklı düşüncelerden insanlarla etkileşimde bulunmak, ön yargılarımızı sorgulamamıza yardımcı olur.
 • Kendini sorgulamak: Kendi ön yargılarımızı sorgulayarak, neden bu şekilde düşündüğümüzü anlamaya çalışmak ön yargıları aşmamızı sağlar.
 • Açık iletişim kurmak: Tartışmaları ve farklı düşünceleri korkusuzca dile getirerek, başkalarını anlamaya ve perspektifimizi genişletmeye olanak sağlar.

Olumlu bir bakış açısı geliştirmek için:

 • Olumlu düşüncelere odaklanmak ve pozitif bir dil kullanmak ön yargıları azaltabilir.
 • Kendimize ve başkalarına saygı duymak ön yargıları aşmamıza yardımcı olur.
 • Başarıları kutlamak ve takdir etmek, olumlu bir bakış açısı oluşturur.

Öte yandan, ön yargıları aşmak zaman aldığını unutmamak önemlidir. Sabır ve sürekli çaba göstermek, daha açık fikirli ve hoşgörülü olmamızı sağlar.

Ön Yargı Örnekleri

Ön Yargı Örnekleri

Ön yargı, farklı alanlarda birçok örnekle açıklanabilir. İnsanlar genellikle bilgi eksikliği, deneyimsizlik veya yanlış inançlar nedeniyle ön yargıya sahip olabilirler. İşte birkaç ön yargı örneği:

 • Cinsiyet: Birçok insan, kadınların liderlik yeteneklerine sahip olmadığı veya erkeklerin duygusal olamayacaklarına dair ön yargılara sahiptir.
 • Irk: Bir ırkın diğerlerinden daha üstün veya aşağı olduğuna dair ön yargılar, ayrımcılığa ve haksızlıklara yol açabilir.
 • Yaş: Genç veya yaşlı insanlara karşı yapılan ön yargılar, fikirlerin doğruluğunu etkileyebilir ve ayrımcılığa neden olabilir.
 • Ekonomik Durum: Belirli bir gelir seviyesine sahip insanlara karşı yapılan ön yargılar, sosyal ilişkileri etkileyebilir ve adaletsizlik yaratabilir.
 • İnanç ve Kültür: Farklı dinlere veya kültürlere ait insanlara karşı yapılan ön yargılar, birlikte yaşama ve hoşgörüyü zayıflatabilir.

Bu ön yargı örnekleri, insanların farklılıklara karşı önyargılı olabileceğini ve bu önyargıların olumsuz sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Bu tür ön yargıların farkında olmak ve bunları aşmak önemlidir.

Cinsiyet ve Irk Temelli Ön Yargılar

Cinsiyet ve Irk Temelli Ön Yargılar

Cinsiyet ve ırk temelli ön yargılar, toplumda maalesef hala varlığını sürdüren önemli sorunlardan biridir. Bu ön yargılar, insanların cinsiyet veya ırkına dayalı olarak oluşturduğu önyargılardır. Birçok insan, bir kişi hakkında yanlış ve haksız bir şekilde önyargılı düşüncelere sahip olabilir ve bu da ayrımcılık ve adaletsizlikle sonuçlanabilir.

Cinsiyet temelli ön yargılar genellikle kadınlara yönelik olarak ortaya çıkar. Kadınlara karşı olan bu önyargılar, onları zayıf, etkisiz ve ev işleriyle sınırlı görme gibi stereotipler üzerine kuruludur. Örneğin, bir kadının liderlik pozisyonlarına uygun olmadığına dair yaygın bir ön yargı bulunmaktadır.

Irk temelli ön yargılar ise insanların farklı ırklara mensup kişilere karşı olumsuz düşünceler beslemesine neden olur. Irk temelli ön yargılar, ayrımcılığa ve ırkçılığın yaygınlaşmasına yol açar. Bu tür ön yargılar, insanları etnik kökenleri veya kültürel farklılıkları nedeniyle dışlamaya, taciz etmeye veya haksız şekilde değerlendirmeye yönlendirebilir.

İnsanlar arasındaki cinsiyet ve ırk farklılıklarının bir zenginlik olduğunu kabul etmek önemlidir. Önyargıların yerine hoşgörü ve saygıyı koymak, daha adil ve kucaklayıcı bir toplum inşa etmek için ilk adımlardan biridir.

Toplumsal Sınıf ve Meslek Temelli Ön Yargılar

Toplumsal sınıf ve meslek temelli ön yargılar, bireylerin toplumsal statülerine ve mesleklerine dayalı olarak oluşturdukları ön yargılardır. Bu tür ön yargılar, kişinin toplumda sahip olduğu konuma ve mesleğe dayalı olarak belirli bir gruba karşı olumsuz tutumlar geliştirmesine neden olabilir.

Örneğin, bir kişi zengin bir ailenin çocuğu olduğunda veya yüksek bir mevkiye sahip bir meslek grubunda çalıştığında, diğer insanlar tarafından haksız bir şekilde ayrıcalıklı veya bencil olarak algılanabilir. Bu ön yargılar, toplumsal eşitsizliğe ve haksızlığa neden olabilir.

Çalışma sınıfı veya düşük gelir grubunda yer alan kişiler de benzer şekilde ön yargılarla karşılaşabilir. Örneğin, bir kişi düşük bir maaşla çalışan bir işçi olduğunda, bireyler tarafından niteliksiz veya aşağılayıcı olarak değerlendirilebilir. Bu tür ön yargılar, sosyal sınıf ayrımcılığına ve dışlanmaya yol açabilir.

Toplumsal sınıf ve meslek temelli ön yargılar, toplumun farklı kesimlerinde yaygın olarak görülebilir. Bu ön yargıların önlenmesi ve azaltılması için eğitim ve farkındalık çalışmaları önem taşımaktadır. Bireylerin birbirlerini daha iyi anlaması ve kabul etmesi için önyargıları aşmaya yönelik çabaların desteklenmesi gerekmektedir.

Ön yargı kelimesinin yazımıyla ilgili TDK’nın kuralları ve örnekler:

Ön yargı kelimesi, gözlemlere veya deneyimlere dayanmayan ön kabul ve yanlış bilgilere dayanan tutumları ifade eder. Türk Dil Kurumu (TDK), ön yargı kelimesinin doğru yazımı için bize rehberlik eder. Türk halkının genelde kullandığı ‘ön yargı’ şeklindeki yazım, TDK tarafından da kabul edilmektedir. Bu nedenle, ‘ön yargı’ terimi doğru ve yaygın bir biçimde kullanılabilir. Ön yargı kelimesini yazarken özel yazım kuralları gerektirmez.

Bu kelimenin doğru bir şekilde telaffuz edilip yazıldığından emin olmalı ve her zaman dikkat etmeliyiz. Ayrıca, yazı dilinde doğru biçimde kullanılıp yazıldığında, ön yargı kelimesinin etkili bir biçimde anlamını taşıyacağını da unutmamalıyız.

Yorum yapın