Onbeşinci Nasıl Yazılır?

Onbeşinci kelimesi Türkçe’de sayıların sıra bildiren hali olarak kullanılır. On beş kelimesine -inci eki getirilerek oluşturulur. -inci eki, bir şeyin numarasını, sırasını veya göstereni bildirir. Bu nedenle Onbeşinci kelimesi, “on beşin sırası” veya “on beşinci olan” anlamına gelir.

Onbeşinci Kelimesinin Doğru Yazımı

Onbeşinci kelimesinde “onbeş” kelimesinin yanına “-inci” ekinin nasıl getirildiği açıklanacak. Türkçe dil bilgisine göre sıra sayılarının sonuna gelen “-inci” eki, sayıyı nitelemek için kullanılır. “Onbeş” sayısı 15’i ifade ettiği için bu sayıya “-inci” eki eklenir ve “onbeşinci” kelimesi oluşur. Bu kelime, 15. sırayı ifade etmek için kullanılır.

onbeş

Onbeş, Türkçe dilinde yer alan sayılardan biridir. İki basamaklı bir sayı olan onbeş, 15 olarak da bilinir. İlk iki basamağı olan ‘on’ kelimesine, sıra bildiren ‘-beşinci’ eki eklenerek oluşturulur. Onbeş kelimesi, genellikle 15. sırayı ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Onbeşinci sıradasınız” ifadesi, bir yarışmada veya sıralama durumlarında yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda onbeşin yazımı ve kullanımı Türk Dil Kurumu tarafından da belirlenmiştir. Bu doğru yazım ve kullanım kurallarına uygun olarak onbeş kelimesini doğru bir şekilde ifade edebiliriz.

kelimesinin yanına

kelimesinin yanına -inci ekinin getirildiği Türk Dil Kurumu’nun belirttiği kurallar arasında yer almaktadır. “Onbeş” kelimesi, 15 sayısını ifade ederken, “-inci” eki sıra bildiren bir ek olarak kullanılır. Bu nedenle, “onbeşinci” kelimesi, 15’in sıra bildiren hali olarak kullanılır.

-inci

-inci eki, bir kelimenin sıra sayı bildiren bir zamir ile birleşerek, o kelimenin sıra sayısını ifade eder. Onbeş kelimesi ile -inci eki birleşerek “onbeşinci” kelimesini oluşturur. Bu kelime, “15.” anlamına gelir. Türkçe dilbilgisinde sıra sayılarını belirtirken genellikle bu ek kullanılır. Örneğin, “onuncu”, “yirmiikinci”, “otuzbeşinci” gibi. -inci ekinin yanına gelmesi gereken kelimenin sonundaki -e, -a veya -de gibi ünlüler düşer ve -inci ek getirilir. Sıra sayılarını doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için -inci ekinin kurallarına dikkat etmek önemlidir.

ekinin nasıl getirildiği açıklanacak.

Onbeşinci kelimesi, “onbeş” sayısıyla birleşik bir sıra sayısıdır. “Onbeş” ifadesinin yanına “-inci” eki getirilerek oluşturulur. Bu ek, sayıları sıra haline getirirken kullanılır. “-inci” eki, bir şeyin kaçıncı sırada olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “onbeşinci” kelimesi, “onbeş” sayısının 15. sırada olduğunu ifade eder.

Onbeşinci Kelimesinin Kullanımı

Onbeşinci kelimesi, Türkçede genellikle bir şeyin 15. sırasını ifade etmek için kullanılır. Bu kelimeyi cümle içinde doğru bir şekilde kullanırken genellikle nesnelerin sıralamasını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Onbeşinci kat” veya “Onbeşinci sıradaki öğrenci” gibi ifadelerde kullanılır.

Bu kelimenin kullanımını daha iyi anlamak için birkaç örnek verelim:

 • Onbeşinci dakikada gol atan futbolcu maçın kahramanı oldu.
 • Konserin onbeşinci sırasındaydık, sanatçıyı çok yakından görebildik.
 • Onbeşinci defa denediğinde nihayet başarılı oldu.

Bu örnekler, onbeşinci kelimesinin nasıl kullanıldığını göstermektedir. Kelimenin doğru amaçla ve bağlama uygun bir şekilde kullanılması önemlidir, böylece anlatılmak istenen kavram veya pozisyon açık bir şekilde ifade edilebilir.

Onbeşinci ile 15. Arasındaki Fark

Onbeşinci kelimesi 15. sayıya karşılık gelirken, aralarında bazı farklar bulunur. Öncelikle, onbeşinci kelimesi, sıra sayılarını belirtirken kullanılırken, 15. sayısı genel olarak sayıları ifade etmek için kullanılır. Yani, onbeşinci kelimesi bir sıra sayısını belirtirken kullanılırken, 15. sayısı genel bir sayıyı ifade eder.

Bununla birlikte, onbeşinci kelimesi, daha spesifik bir anlam taşır. Sıra sayılarını ifade ettiği için, belirli bir nesnenin veya olayın 15. sırada olduğunu vurgular. Örneğin, “onbeşinci kat” veya “onbeşinci sırada yarışmak” gibi ifadeler, belirli bir konumun veya sıranın önemini vurgularken kullanılır.

Onbeşinci

Onbeşinci kelimesinin doğru yazılışı ve kullanımı hakkında bilgi veren bir makale.

ile

Onbeşinci kelimesi Türkçede kullanılan sıra sayılarından biridir. Onbeşinci kelimesinin anlamı, “15.” demektir. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı “onbeşinci” şeklindedir. Onbeş kelimesine “-inci” eki getirilerek oluşturulan bu kelime, cümle içinde doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

İşte bir örnek cümle: “Onbeşinci yıl dönümümüzü büyük bir kutlama ile kutladık.”

Onbeşinci kelimesi, diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında, “onikinci” ile “yirminci” arasında yer alır. Bu sıra sayıları, müzikal notaları temsil eden “do” ve “re” arasındaki mesafeye benzetilebilir.

Onbeşinci kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre doğru kullanımıyla ilgili kurallar ve öneriler bulunmaktadır. Bu kurallara göre, “onbeşinci” kelimesi ayrı yazılmalı ve “ı” harfi “i” harfiyle değiştirilmelidir.

15.

Onbeşinci kelimesi Türkçe dilinde 15 sayısını ifade eden bir sıra sayıdır. Onbeşinci kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı oldukça önemlidir. Bu kelimeyi doğru bir şekilde kullanmak için onbeş kelimesinin yanına -inci eki getirilir. Örneğin, “Onbeşinci gün kutlamalarına katıldık.”

Onbeşinci kelimesinin cümle içinde doğru bir şekilde kullanımı için örnekler verebiliriz. Örneğin, “Onbeşinci kattaki ofis çok şıktı” veya “Onbeşinci sırada beklemek oldukça sabır gerektirir” gibi cümlelerde onbeşinci kelimesi doğru şekilde kullanılmıştır.

Onbeşinci kelimesi ile 15. arasında ise bazı farklar vardır. 15., sayıyı tam olarak ifade ederken onbeşinci ise sayının sıra durumunu ifade eder. Örneğin, “15. gün” demek 15 sayısını ifade ederken “Onbeşinci gün” demek 15. günü ifade eder.

Diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında, onbeşinci kelimesi benzersiz bir sıra sayısıdır. Diğer sıra sayılarında da benzer bir kalıp kullanılırken, onbeşinci kelimesi kendine özgü bir yapısıyla dikkat çeker.

Onbeşinci kelimesinin doğru kullanımı Türk Dil Kurumu tarafından da belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu, onbeşinci kelimesinin yazım ve kullanımıyla ilgili bazı kurallar ve öneriler sunar. Bu kurallara uydukça, dilimizi doğru bir şekilde kullanabiliriz.

Sonuç olarak, onbeşinci kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı oldukça önemlidir. Onbeşinci kelimesinin yanına -inci ekinin getirilmesiyle doğru kullanım sağlanır. Onbeşinci kelimesinin anlamı ve kullanımıyla ilgili örnek cümlelerle daha iyi anlaşılabilir. Dilimizi doğru kullanmak için Türk Dil Kurumu’nun önerilerini takip etmekte fayda vardır.

Arasındaki Fark

Onbeşinci kelimesi, Türkçede 15. sırayı ifade etmek için kullanılan bir sıra sayıdır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, “15.” ifadesinin yerine “onbeşinci” kelimesinin kullanılmasıdır. Bu şekilde sayıyı daha güzel bir şekilde ifade edebiliriz.

Örneğin:

 • Onbeşinci kişi olarak sahnede yer alacak.
 • Onbeşinci yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
 • Evin önünde onbeşinci sıradaki araba park etmiş.

Onbeşinci kelimesi genellikle yazılı metinlerde tercih edilen bir ifadedir çünkü daha akıcı ve göz alıcı bir etki bırakır.

Diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında, onbeşinci kelimesi daha özel ve belirgin bir anlam taşır. Sayıyı daha vurgulu bir şekilde ifade ettiği için özellikle resmi metinlerde tercih edilen bir ifadedir.

Onbeşinci

Onbeşinci kelimesi, Türkçe dilinde “onbeş” kelimesiyle birleştirilip “-inci” ekiyle kullanılan bir sıra sayısıdır. “Onbeş” kelimesine “-inci” eki getirilerek “onbeşinci” şeklinde yazılır ve kullanılır. Bu kelimeyi kullanırken, bir şeyin 15. sırada olduğunu belirtmek amacıyla kullanırız. Örneğin, “Onbeşinci günde hava şartları daha da kötüleşti.” şeklinde bir cümlede, bir olayın 15. gününde havanın daha da kötüleştiği anlatılır. “Onbeşinci” kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından da doğru yazımı ve kullanımıyla ilgili olarak belirlenen kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

kelimesinin anlam olarak

kelimesinin anlam olarak 15. ile bir farkı bulunmaktadır. “Onbeşinci” kelimesi, sayıları sıralamak amacıyla kullanılan bir sıra sayısıdır, yani 15’in sıra sayısını temsil eder. Örneğin, “onbeşinci katta oturuyorum” cümlesi, bir binanın 15. katında oturulduğunu ifade eder. Yani, bu kelime, mevcut bir sayının sırasını belirtmek için kullanılır. Diğer yandan, “15.” ise doğrudan sayıyı ifade eder. Örneğin, “15 yaşında bir çocuğum” cümlesi, çocuğun tam olarak 15 yaşında olduğunu ifade eder. Dolayısıyla, “onbeşinci” kelimesi, “15.” sayısından farklı bir anlam taşır ve sıra sayılarını temsil ederken kullanılır.

15.

= 15. kelimesi, sayılar arasında 14. ile 16. arasındaki sırada kullanılan bir sıra sayıdır. Bu sayı, ondörtüncü sayıdan bir fazladır ve on altıncı sayıdan bir eksiktir. 15. kelimesi, birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Örneğin, ’15. doğum günüm’ ifadesi, bir kişinin 15 yılını doldurduğu ve doğduğu tarihten itibaren 15 yıl geçtiği anlamına gelir. 15. kelimesinin matematiksel anlamı da vardır. Örneğin, 15 sayısı, 3 rakamının 5 kez toplanmasıyla elde edilen bir sayıdır. Sayılar arasında sıralama ve ifade etme amacıyla 15. kelimesi sıkça kullanılır.ile farkının ne olduğu açıklanacak.

Onbeşinci kelimesi, bir sayıyı sıralama olarak ifade etmek için kullanılan bir sıra sayısıdır. Bu kelime, onbeş (\u003cb>15\u003c/b>) sayısının sıralama biçimidir. Onbeş sayısına “-inci” eki eklenerek oluşturulan onbeşinci kelimesi, bir nesnenin 15. sırasını veya bir olayın 15. kez gerçekleştiğini ifade eder.

Onbeşinci kelimesi, cümle içinde doğru bir şekilde kullanılırken, sayılamayan soyut kavramları ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, “Onbeşinci yılımızda, şirketimiz büyük bir başarı elde etti” cümlesi, bir şirketin 15. yılını kutlaması ve o yılda elde edilen büyük bir başarıyı ifade eder.

Bazı örneklerle onbeşinci kelimesinin doğru kullanımını daha iyi anlayabiliriz:

 • “Onbeşinci katı çok yüksek olan bir gökdelen”
 • “Onbeşinci cevap yanlış olduğundan tekrar denemelisin.”
 • “Onbeşinci sırasında heyecan doruktaydı.”

Onbeşinci kelimesi, diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında benzersiz bir özelliğe sahiptir. Örneğin, “beşinci” kelimesi 5. sırayı ifade ederken, “onbeşinci” kelimesi 15. sırayı ifade eder. İçerdikleri rakamların farkı nedeniyle anlamsal olarak da farklı bir anlam taşır. Bu nedenle, onbeşinci kelimesi yalnızca 15. sırayı ifade etmek için kullanılırken, diğer sıra sayıları farklı sayıları ifade etmek için kullanılır.

Türk Dil Kurumu’na göre, onbeşinci kelimesi sayı bildiren bir sıfat olup “-inci” eki sayı sıfatlarına getirilir. Doğru kullanım için bu kurallara dikkat etmek önemlidir.

Sonuç olarak, onbeşinci kelimesi Türkçe dilinde belirli bir sıralama veya sayıyı ifade etmek için kullanılan kurallı bir ifadedir. Örneklerle desteklenen doğru kullanımıyla, onbeşinci kelimesinin anlamı ve kullanımı daha net ve anlaşılır hale gelir.

Örnek Cümlelerle

Onbeşinci kelimesi sıra sayıları arasında yer alan ve onbeş ile ilgili bir şeyi ifade eden bir kelime olarak kullanılır. Bu kelimenin doğru yazımı için “onbeş” kelimesine “-inci” eki eklenir. Örnek cümlelerle onbeşinci kelimesinin kullanımını daha iyi anlayabiliriz:

 • “Bugün onbeşinci yıl dönümümüzü kutluyoruz.”
 • “Onbeşinci adreste buluşalım.”
 • “Daha önce bu konuyu onbeşinci kez tartıştık.”
 • “Onbeşinci sayfadan itibaren kitap daha ilginç hale geliyor.”

Onbeşinci kelimesi, diğer sıra sayılarıyla da karşılaştırılabilir. Örneğin, “onikinci” veya “onaltıncı” gibi. Ancak onbeşinci, tam ortada bulunan bir sayı olduğu için özellikle önemlidir. Türk Dil Kurumu’na göre doğru kullanımı da “onbeşinci” şeklindedir.

Onbeşinci

Onbeşinci kelimesi, Türkçe’nin sıra sayılarından biridir. Bu kelime, “onbeş” kelimesi ve “-inci” eki ile birleştirilerek oluşturulmuştur. “Onbeş” kelimesi, sayı olarak 15’i ifade ederken, “-inci” eki ise sıra sayısı bildirmek için kullanılır. Bu nedenle, “onbeşinci” kelimesi, 15’in sıra sayısı olarak kullanılan hali olarak karşımıza çıkar.

Örneğin, “onbeşinci kişi” ifadesi, bir grup insanın içerisindeki 15. kişiyi belirtmek için kullanılabilir. Bu kelime, yazılı olarak da doğru bir şekilde kullanılır ve “onbeş” ve “-inci” kısımları birleştirilerek yazılır.

Diğer sıra sayılarına benzer şekilde, “onbeşinci” kelimesi de Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak kullanılmalıdır. Bu sayede yazım yanlışlarından kaçınarak, dilimizin doğru ve düzgün kullanımını sağlamış oluruz.

Onbeşinci kelimesi, Türkçe’nin zengin dil yapısına katkı sağlar ve çeşitli metinlerde kullanılabilir. Özellikle yazılı ve sözlü anlatımlarda, sıra sayılarını doğru bir şekilde kullanmak, iletişimin anlaşılırlığını artırır.

nin Kullanımı

Onbeşinci kelimesi, bir cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanıldığında, belirli bir sıra numarasını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Ali’nin yüzükleri arasında onbeşinci halka çok özeldi.” cümlesinde onbeşinci kelimesi, halkalar arasındaki belirli bir sırayı belirtir.

Onbeşinci

Onbeşinci kelimesi Türkçede doğru bir şekilde nasıl yazılır ve kullanılır? Onbeş kelimesinin yanına neden ve nasıl -inci eki getirilir? Onbeşinci kelimesi cümle içinde nasıl doğru bir şekilde kullanılır? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlasıyla ilgili bir makaleye hoş geldiniz!

kelimesinin örnek cümlelerle doğru bir şekilde nasıl kullanıldığı gösterilecek.

Onbeşinci kelimesi, sıra sayılarının 15. sırasını ifade eder ve doğru kullanımı için örnek cümlelere ihtiyaç duyar. İşte onbeşinci kelimesinin doğru kullanımına dair örnekler:

 • Onbeşinci düğün yıl dönümümüzü kutladık.
 • Onbeşinci sıra sendromundan muzdarip bir öğrenci.
 • Bu, onbeşinci kez telefonumu kaybettiğim anlamına geliyor.
 • Onbeşinci denemede sonunda başardım!

Yukarıdaki cümlelerde, onbeşinci kelimesi doğru bir şekilde kullanılmıştır. Hem konuşma dilinde hem de yazılı metinlerde sıra sayılarını ifade ederken onbeşinci kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir doğum günü partisinde onbeşinci yaş gününü kutlamak veya onbeşinci kez aynı hatayı yapmak gibi.

Diğer Sıra Sayıları ile Karşılaştırma

Onbeşinci kelimesi diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında özel bir anlama sahipken, yanındaki ekiyle birlikte tam anlamıyla bir sıra sayısıdır. Örneğin, diğer sıra sayıları olan ikinci, üçüncü, dördüncü gibi onbeşinci kelimesi de sıralamadaki yerini belirtmek için kullanılır.

Diğer sıra sayıları ile karşılaştırıldığında onbeşinci kelimesi kendine özel bir durumu işaret ettiği için önemli bir yerde bulunuyor. Bu durum özellikle sayılarla ifade edilen sıralamalarda kullanılan bir kelime olduğu için dikkate değerdir.

Diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında onbeşinci kelimesi önceki sayılardan farklı olarak sıralama anlamı taşımaktadır. Onun anlamı tam olarak “onbeşinci sıradaki” veya bir olayın veya nesnenin “onbeşinci olayı veya nesnesi” olduğunu ifade eder.

Bu nedenle, diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında onbeşinci kelimesi kendi özel anlamı ve kullanımıyla öne çıkar ve sıra sayılarının belirli bir yerini ifade ederken tercih edilir.

Onbeşinci

Onbeşinci kelimesi, Türkçe’de sıra sayılarından biridir ve 15. sırayı ifade eder. Bu kelimenin doğru yazımını ve kullanımını öğrenmek, dilimizi doğru bir şekilde kullanmamız açısından önemlidir.

Onbeşinci kelimesi, “onbeş” kelimesinin sonuna “-inci” ekinin getirilmesiyle oluşturulur. Bu ek, sıra bildiren sayılara eklenerek bir sıra sayısı oluşturur. Örneğin, “onikinci”, “yirmiikinci” gibi.

Onbeşinci kelimesi cümle içinde de doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Örneğin, “Onbeşinci gün, doğum günümü kutlayacağım.” veya “Onbeşinci sayfada bulunan bilgiler çok önemli.” şeklinde kullanılabilir.

Başka sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında, onbeşinci kelimesi eşsiz bir anlam ifade eder çünkü sadece “15.” anlamına gelir. Diğer sıra sayılarının çoğu, farklı sayıların sıralamasını ifade ederken kullanılabilir.

Onbeşinci kelimesinin doğru kullanımını örnek cümlelerle daha iyi anlayabiliriz:

 • Onbeşinci kata çıkmak için asansörü kullanabilirsin.
 • Bugün onbeşinci evlilik yıldönümümüzü kutluyoruz.
 • Onbeşinci soruyu yanlış cevapladım, daha fazla çalışmalıyım.

Türk Dil Kurumu’na göre, onbeşinci kelimesi doğru yazımdır ve sıra sayılarıyla ilişkili kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

Özetlemek gerekirse, onbeşinci kelimesi Türkçe’de 15. sırayı ifade eden bir sıra sayısıdır. Onun doğru yazımını öğrenmek ve cümle içinde doğru bir şekilde kullanmak, dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmamıza yardımcı olacaktır.

kelimesinin diğer sıra sayıları ile karşılaştırması yapılacak.

Onbeşinci kelimesi, sıra sayılarında 15. sırayı ifade eder. Diğer sıra sayıları ile karşılaştırıldığında, onbeşinci kelimesinin kullanımı oldukça spesifik bir durumu ifade etmektedir. Örneğin, beşinci kelimesi genellikle liste sırasında beşinci maddeyi ifade ederken, onbeşinci kelimesi daha büyük bir sıralamayı temsil eder. Yani onbeşinci, 15. sırayı ifade etmesiyle daha özel bir anlama sahiptir. Diğer sıra sayılarında ise benzer bir şekilde her bir sırayı belirtmek adına farklı ekler kullanılır. Sıra sayıları Türkçe dilbilgisinin önemli bir bölümünü oluşturur ve doğru kullanımı dilin doğru şekilde anlaşılması için oldukça önemlidir.

Onbeşinci nin Türk Dil Kurumu’na Göre Doğru Kullanımı

Türk Dil Kurumu, dilin doğru ve düzgün kullanımını koruyarak Türkçe’nin gelişmesini sağlar. Onbeşinci kelimesi için de belirli kurallar ve öneriler sunar. Türk Dil Kurumu’na göre onbeşinci kelimesi birleşik yazılır ve yanına kesme işareti eklenmez. Örneğin, “Onbeşinci yıl dönümümüzde büyük bir kutlama yapacağız.” şeklinde kullanılır.

Bu kurallara uymak dilin doğru kullanımını ve anlaşılırlığını sağlamak açısından önemlidir. Türk Dil Kurumu’nun önerilerine uyarak dilimizi güzel ve düzgün bir şekilde kullanarak iletişimde daha etkili ve anlaşılır olabiliriz. Onbeşinci kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre doğru kullanımı bu şekildedir.

Onbeşinci

Onbeşinci kelimesi, Türkçe’de sıra sayılarından biridir. Kelimenin doğru yazımını ve kullanımını anlatacağımız bu makalede, onbeşinci kelimesinin nasıl oluşturulduğunu ve doğru bir şekilde nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

nin Türk Dil Kurumu’na Göre Doğru Kullanımı

‘nin Türk Dil Kurumu’na Göre Doğru Kullanımı

=Türk Dil Kurumu’nun, onbeşinci kelimesinin doğru kullanımı konusunda belirlediği kurallar ve öneriler bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre, onbeşinci kelimesi bir sıra sayıyı ifade ettiği için kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu nedenle, bu kelimenin yazılışı “onbeşinci” şeklindedir. Özellikle yazılı metinlerde, dil kurallarına uygun olarak bu kelimenin doğru şekilde kullanılması önemlidir. Türk Dil Kurumu’nun kuralları ve önerileri, dilin doğru ve etkili şekilde kullanılmasına yardımcı olur ve dil bilincini artırır.

onbeşinci

Onbeşinci Kelimesinin Doğru Yazımı

Onbeşinci kelimesinde onbeş kelimesinin yanına -inci ekinin nasıl getirildiği açıklanacak.

 • Onbeş sayısı, Türk Dil Kurumu’na göre “on” ve “beş” kelimelerinin birleşimiyle oluşturulan bir bileşik kelimedir.
 • Onbeş kelimesinde “on” sayısı, birlik ve onluk basamağındaki değerini ifade ederken, “beş” kelimesi ise beş sayısını temsil etmektedir.
 • -inci eki ise sıra sayılarını ifade ederken kullanılan bir ek olarak karşımıza çıkar.
Sıra Sayısı Onbeşinci Kelimesi
1 Birinci
2 İkinci
3 Üçüncü
15 Onbeşinci
16 Onaltıncı

Dolayısıyla, onbeş sayısını ifade etmek için onbeşinci kelimesini kullanırız. Bu doğru yazım şekli, Türkçe dilbilgisine uygun olarak tercih edilmelidir.

kelimesi için belirlediği kurallar ve öneriler açıklanacak.

Onbeşinci kelimesi için belirlediği kurallar ve öneriler Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Bu kurallara uyarak onbeşinci kelimesini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. İlk olarak, “onbeş” kelimesinin yanına “-inci” eki getirilir. Ancak ek yazılırken, “onbeş” kelimesindeki “e” harfi düşer ve “-nci” olarak yazılır. İkinci olarak, “onbeşinci” kelimesi bir isim olarak kullanılırsa sıfat halinde yazılır ve hiçbir değişiklik yapılmaz.

Sonuç

Makalenin sonunda, onbeşinci kelimesinin doğru yazımı ve kullanımıyla ilgili özet bir değerlendirme yapılacak. Onbeşinci kelimesi, “onbeş” kelimesine “-inci” eki eklenerek oluşturulur. Bu ek, bir sıra sayıyı ifade etme amacıyla kullanılır. Örneğin, bir yarışmada onbeşinci olan kişi, toplamda onbeş kişi arasında 15. sırayı kazanmış demektir.

Onbeşinci kelimesi cümle içinde doğru bir şekilde kullanıldığında, anlamı açık ve net bir şekilde iletilir. Örnek cümlelerle onbeşinci kelimesinin kullanımı gösterildiğinde, okuyucunun kelimenin anlamını hızlıca kavraması sağlanır.

Diğer sıra sayıları ile karşılaştırıldığında, onbeşinci kelimesi belirli bir sırayı ifade etmek için kullanılır, while diğer sıra sayıları daha genel anlamda bir sıra hakkında bilgi verir. Örneğin, beşinci, altıncı, yedinci gibi sıra sayılarının anlamları daha genişken, onbeşinci net bir sıra sayısını ifade eder.

Türk Dil Kurumu’na göre, onbeşinci kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili bazı kurallar ve öneriler vardır. Bu kurallara uyulduğunda, dil bilgisi kurallarına sadık kalınarak Türkçe’nin doğru bir şekilde kullanılması sağlanır. Onbeşinci kelimesinin yanlış bir şekilde yazılması durumunda, anlam karmaşası yaratılabilir ve iletişim eksikliği oluşabilir.

Makalenin sonunda, onbeşinci kelimesinin doğru yazımı ve kullanımıyla ilgili yapılan açıklamaların özet bir şekilde sunulduğu bir değerlendirme yapılacaktır. Okuyucular, onbeşinci kelimesini doğru bir şekilde anlamlandırıp kullanabilmek için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.

onbeşinci

Onbeşinci kelimesi, Türkçede “onbeş” kelimesine “-inci” ekini ekleyerek oluşturulan bir sıra sayıdır. Bu kelimeyi doğru bir şekilde yazabilmek için, “onbeş” kelimesinin sonuna “-inci” ekini getirmek gerekmektedir. “-inci” ekini kullanarak “onbeş” kelimesini sıra sayısı olarak ifade edebiliriz.

Onbeşinci kelimesi bir cümle içerisinde kullanıldığında, bu sıra sayısını belirtmek için kullanılır. Örnek olarak, “Bu yıl onbeşinci kez bu etkinliği düzenliyoruz” cümlesinde onbeşinci kelimesi, etkinliğin kaç kez düzenlendiğini ifade eder.

Onbeşinci kelimesinin anlamı olarak “15.” demek olduğunu söyleyebiliriz. Onbeşinci kelimesiyle “15.” sayısı arasındaki fark, kelimenin sözcük olarak ifade edilmesidir. Örneğin, “Onbeşinci yüzyılda yaşayan bir bilim insanı” demek ile “15. yüzyılda yaşayan bir bilim insanı” demek arasında anlam farkı vardır.

Onbeşinci kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümlelerden bazıları şunlardır:

 • Onbeşinci yüzyılın en önemli edebi eserleri arasında yer alır.
 • Onbeşinci sırada yer alan takım, finale yükselmeyi başardı.
 • Onbeşinci yıl kutlamaları oldukça coşkulu geçti.

Diğer sıra sayılarıyla karşılaştırıldığında, onbeşinci kelimesi benzer bir yapıya sahiptir. Ancak her sıra sayısının kendine özgü bir yazımı ve kullanımı vardır.

Onbeşinci kelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre doğru kullanımda “-inci” ekini alır ve “onbeş” kelimesinin yanına gelir. Yazım ve kullanımıyla ilgili detaylar için Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara başvurulabilir.

Özet olarak, onbeşinci kelimesi “onbeş” sayısının sıra sayısı olarak ifade edilmesini sağlar. Doğru yazımı ve kullanımı, “onbeş” kelimesinin sonuna “-inci” ekini getirmekle gerçekleşir. İşte böyle, onbeşinci kelimesiyle ilgili bilgilerimizi paylaştık!

kelimesinin doğru yazımı ve kullanımıyla ilgili özet bir değerlendirme yapılacak.

Onbeşinci kelimesinin doğru yazımı ve kullanımıyla ilgili özet bir değerlendirme yapılacak. Onbeşinci kelimesi, Türkçe’nin sıra sayılarından biri olan onbeşin yapısına -inci ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir isimdir. Bu kelime, genellikle bir şeyin ya da bir kimsenin onbeşinci sırasını ifade etmek için kullanılır.

Onbeşinci kelimesinin doğru yazılışı için örneklere bakacak olursak, “onbeşinci kat”, “onbeşinci pasta dilimi” veya “onbeşinci gün” gibi ifadeler kullanılabilir. Bu örneklerde onbeşinci kelimesi, bir nesnenin veya olayın onbeşinci konumunu göstermektedir.

Diğer bir yandan, onbeşinci kelimesi ile 15. arasında fark vardır. 15., aritmetik bir sayıdır ve sadece sembolik bir değer içerirken, onbeşinci kelimesi belirli bir konumu ifade eder.

Onbeşinci kelimesinin doğru kullanımını daha iyi anlamak için örnek cümleler verelim: “Bu yıl onbeşinci yıl dönümümüzü kutluyoruz.” veya “Onbeşinci sırada oturman belirtilmiş.”

Onbeşinci kelimesinin kullanımı diğer sıra sayılarıyla da karşılaştırılabilir. Örneğin, birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayıları daha yaygın olarak kullanılırken, onbeşinci gibi daha yüksek sıra sayıları daha az kullanılır.

Türk Dil Kurumu’na göre onbeşinci kelimesi doğru bir şekilde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu, yazım ve dil kurallarını belirlemekte ve Türkçe’nin doğru kullanımını desteklemektedir. Onbeşinci kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili Türk Dil Kurumu’nun yönlendirmelerine uymak önemlidir.

Sonuç olarak, onbeşinci kelimesi, Türkçe’nin sıra sayıları arasında yer alır ve onbeşin yapısal olarak -inci ekini almasıyla oluşturulan bir isimdir. Onbeşinci kelimesi, bir şeyin ya da bir kimsenin onbeşinci sırasını ifade etmek için kullanılır ve doğru bir şekilde Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara göre yazılıp kullanılmalıdır.

Yorum yapın