Onikinci nasıl yazılır?

Onikinci, “on” ve “ikinci” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir sayıdır. Türkçede sayıların yazımı belli kurallara bağlıdır. Onikinci sayısını doğru bir şekilde yazabilmek için bazı ipuçlarını göz önünde bulundurmalıyız. İlk olarak, sayıların genellikle rakam yerine yazıyla ifade edilmesi tercih edilir. Yani “12” yerine “onikii” şeklinde yazılır. Ancak, bazı durumlarda rakam kullanımı da kabul edilebilir. Ayrıca, “onikinci” kelimesini yazarken “ci” eki ile sonlandırılır. Özetlemek gerekirse, doğru yazımı için “onikinci” kelimesini kullanmalı ve “ci” ekinden yararlanmalıyız.

Sonunda

Sonunda onikinci sayısının doğru yazılışı, Türkçe dilbilgisine göre bazı kurallara tabidir. Onikinci sayısında sonunda “ci” eki bulunan kelimelerde, “onikinci” olarak yazılır. Örneğin, “on birinci” ve “on üçüncü” gibi. Benzer şekilde, onikinci sayısında sonunda “si” eki bulunan kelimelerde, “onikinci” olarak yazılır. Örnek olarak, “on ikinci” gibi. Onikinci sayısı ilgi zamirleriyle kullanılabilir. Eril ve dişil ilgi zamirleriyle kullanıldığında, “onikincisi” ve “onikincisi” olarak yazılır. Ayrıca, çoğul ilgi zamiriyle kullanıldığında “onikincileri” olarak yazılır.

Onikinci sayısı aynı zamanda zarf olarak da kullanılabilir. Bu durumda, “onikince” şeklinde yazılır. Örneğin, “Onikince denedi” gibi. Onikinci sayısıyla ilgili ilginç bir bilgi, tarih ve kültürdeki kullanımıdır. Onikinci sayısı bazı toplumlarda şans veya uğurun sembolü olarak görülür. Sportif alanlarda da onikinci sayısı önemli bir anlama sahip olabilir. Özellikle atletizmde, yarışçılar birinci turu tamamladıklarında onikinci sayıya doğru yola devam ederler.

ci

Sonunda ci ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler. Bu ek, onikinci sayısına cinsiyet anlamı katmaz ve genellikle nesnellik ifadesi için kullanılır. Ancak kullanırken bazı dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. İlk olarak, onikinci sayısı çoğul bir nesneyi ifade ettiğinde ler ekiyle birleştirilir. Örneğin, “onikinci ayı”ndan bahsederken, doğru yazım şekli “onikinci ci ayılar” olacaktır. Ayrıca, isimden önce kullanıldığında, araya bir yumuşak g getirilir. Örneğin, “onikinci ci gün” şeklinde yazılır. Bu gibi örneklerle onikinci sayısının kullanımının doğru şekilde yapılması önemlidir.

ekli kelimeler

Sonunda ci ekli olan onikinci sayısının yazım kuralları ve örnekleri bulunmaktadır. Bu kelimeler genellikle sayısal ifadelerin sonunda ci ekinin gelmesiyle oluşturulur. Örneğin, “oniki” sayısının sonunda ci ekiyle birleştirilerek “onikinci” kelimesi oluşturulur. Bu kelimenin doğru yazımı ve kullanımı önemlidir. Aşağıda, onikinci sayısının farklı kullanımlarının örneklerini bulabilirsiniz:

 • Onikinci katta oturuyoruz.
 • Onikinci kez Türkiye’ye geliyorum.
 • O, onikinci sınıfta öğrenim görüyor.

Onikinci sayısıyla ilgili örnek cümlelerde ci ekinin iyelik zamirleriyle birleşebileceğini unutmayın. Örneğin:

 • Onikinci cumhurbaşkanımızı seçtik.
 • Onikinci hocamız bu konuda uzman.

Onikinci sayısı aynı zamanda çoğul ilgi zamiri ile de kullanılabilir. Örneğin:

 • Onikinci sınıf öğrencileri için özel bir program düzenledik.
 • Onikinci kez kazandıkları için kutladık.

ci

Sonunda ci ekli olan onikinci sayısı, Türkçe dilbilgisine göre yazılması gereken bazı kurallar içermektedir. Bu ek, sayıyı belirtirken kullanılan bir ek olup, yazım şekli konusunda dikkatli olunmalıdır. Onikinci sayısı 12 anlamına gelir ve ci ekini alırken bazı değişikliklere uğrar. Örneğin, on birinci sayısı “onbir” şeklinde yazılırken, on ikinci sayısı “oniki” şeklinde yazılır. Bu yazım kuralında, “on” kelimesinden sonra ek gelirken belirli bir düzen vardır.

Bu kurala örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Yirmi birinci
 • Yirmi ikinci
 • Yüz birinci
 • Yüz ikinci

Görüldüğü gibi, “bir” sayısı “bi” şeklinde değişirken, “iki” sayısı olan “onikinci” sayısı değişmeden kalır. Bu dikkate alınmalı ve yazım kurallarına uygun olarak onikinci sayısı doğru bir şekilde yazılmalıdır.

ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler

Onikinci sayısı Türkçe dilbilgisine göre sonunda ci ekini alan bir sayıdır. Bu ek, onikinci sayısının doğru yazılışında dikkat edilmesi gereken bir kuraldır. Örneğin, “12” sayısını ifade etmek için “on iki” şeklinde yazılırken, “on ikici” şeklinde yazılır. Aynı şekilde, “on ikinci” diyerek sayıyı belirtirken de sonunda ci ekinin kullanılması gerekmektedir.

Bu yazım kuralını daha iyi anlamak için aşağıda örnekler verilmiştir:

 • On ikici ay
 • On ikici gün
 • On ikici hafta

Görüldüğü gibi, “on ikinci” ifadesinde olduğu gibi sonunda ci ekinin kullanılması gerekmektedir. Bu kurala dikkat ederek onikinci sayısını doğru şekilde yazabilirsiniz.

Sonunda

Sonunda ci ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler mevcuttur. Bu durumda onikinci kelimesinin sonuna ci eki eklenirken bazı dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Örneğin, onikinci kelimesi isim sıfatı niteliklendirdiği için, kelimenin sonuna gelen ci eki, kendisinden önceki kelimenin cinsiyetine göre değişir.

Örneğin, erkek bir isimden türeyen onikinciye “onikinci” denirken, dişi bir isimden türeyen onikinciye “onikincidir” denir. Örnek cümlelerle açıklamak gerekirse:

 • Birinci ev, onikinci ev
 • Birinci kalem, onikinci kalem
 • Birinci çanta, onikinci çantadır

Bu kuralları göz önünde bulundurarak, onikinci sayısını doğru şekilde kullanabilir ve yazabilirsiniz.

si

Sonunda si ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler

ekli kelimeler

ekli kelimeler

Sonunda ci ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler bulunmaktadır.

Onikinci sayısını doğru bir şekilde yazmak için sonunda ci ekini kullanmalıyız. Bu ek, sayı isminden sonra gelir ve onikinci sayısını işaretler. Örnek olarak, “onikinci” sayısının doğru yazılışı “onikinci” şeklindedir.

Bu ekli kelimelerin bazı örnekleri şunlardır:

Doğru Yazılış Yanlış Yazılış
onikinci onikinçi
yirmionikinci yirmionikinçi
kırkonikinci kırkonikinçi

Bu yazım kurallarını takip ederek onikinci sayısını doğru bir şekilde kullanabilir ve yazabilirsiniz.

si

Sonunda si ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler hakkında bilgi verilecektir. Türkçe dilbilgisine göre, “onikinci” sayısına sonuna si eklenerek çoğul halde kullanılır. Örnek olarak, onikinci sayısının çoğul hali olan onikincisi ifade edilirken sonuna si eklenir. Örnek cümlelerde bu kullanıma örnek verilebilir. Ayrıca, onikinci sayısına si ekli kullanımlarında kelime köküne uygun yazım kuralları uygulanmalıdır. Bu sayede yazılan metinler daha anlaşılır ve dilbilgisine uygun olacaktır.

ekli olan onikinci sayısıyla ilgili yazım kuralları ve örnekler

Onikinci sayısı Türkçede “on iki” olarak ifade edilir ve genellikle rakamla da temsil edilir. Ancak, “onikinci” kelimesi ekli olduğunda bazı imla kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. “Onikinci” kelimesi “on+iRci” şeklinde ayrılır ve sonunda “ci” eki yer alır.

Örneğin, “onikinci çocuk” veya “onikinci gün” gibi cümlelerde “ci” eki kullanılmalıdır. Bu ekin doğru kullanımıyla birlikte, Türkçe dilbilgisine uygun şekilde yazılmış olunur.

Bununla birlikte, “onikinci” kelimesi sonunda “si” ekiyle de kullanılabilir. Örneğin, “onikinci sinif” veya “onikinci sirk” gibi cümlelerde “si” eki kullanılır. “ci” ve “si” eklerinin doğru şekilde kullanımıyla, yazıda yer alan onikinci sayısıyla ilgili cümlelerde anlam ve dilbilgisi kurallarına uygunluk sağlanır.

İlgi zamirleri ile kullanımı

Onikinci sayısı, Türkçe dilbilgisinde ilgi zamiriyle kullanılmak üzere iki farklı şekilde yazılır. İlgi zamiri “oniki” olduğunda, “onikincisi” şeklinde kullanılır ve sonunda “ci” ekleri bulunur. Örnek olarak, “Onikinci evimiz çift katlı bir villadır.”

Diğer bir kullanım ise ilgi zamiri “onikinci” olduğunda “onikincisi” şeklinde kullanılır, ancak sonunda “si” ekleri vardır. Örneğin, “Onikincisi gidip diğer gelir.”

İlgi zamirleri ile kullanımlarına dikkat etmek, dilbilgisel kurallara uygun yazılmış cümleler oluşturmanızı sağlar.

Eril ve dişil ilgi zamirleri

Onikinci sayısı Türkçe dilinde cinsiyeti belirtmek için eril ve dişil ilgi zamirleriyle kullanılabilir. Eril ilgi zamiri olan “o” ve dişil ilgi zamiri olan “bu” gibi zamirler onikinci sayısını ifade etmek için kullanılabilir. Örnek cümlelerde eril ilgi zamiri kullanarak onikinci sayısı şu şekilde ifade edilebilir: “O, onbirinci sayıdan sonra gelen onikinci sayıdır.” Dişil ilgi zamiri kullanarak ise şu şekilde ifade edilebilir: “Bu, onbirinci sayıdan sonra gelen onikinci sayıdır.”

Çoğul ilgi zamiri kullanımı

Onikinci sayısının çoğul ilgi zamiri olan “oniki” ile kullanımına dair örnek cümleler ve kullanım kuralları mevcuttur. Bu zamir, “onikinci” sayısının birden fazla örneğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

Örnek Cümleler
Onikinci sayılar şampiyonada büyük bir başarı elde etti.
Oniki sayıdır ve hepsi mükemmel iş çıkarttı.
Onikinciye kadar olan sayıları hatırlayabiliyor musunuz?

Çoğul ilgi zamiri “oniki”, sayının birden fazla olan örneklerini ifade ederken kullanılır. Bu şekilde, birden fazla olan onikinci sayısına atıfta bulunmak daha kolay ve anlaşılır hale gelir.

Zarf olarak kullanımı

Onikinci sayısı sadece isim olarak kullanılmaz, aynı zamanda zarf olarak da kullanılabilir. Zarf olarak kullanımı için bazı kurallar vardır. Öncelikle, “onikinci” kelimesinin sonuna “-ce” eki eklenir. Örnek olarak, “Saat tam onbirde geldiğinizde, ben zaten onikince oradayım.” şeklinde kullanabilirsiniz.

Ayrıca, “onikinci” kelimesi zarf olarak kullanıldığında cümlede belirli bir zamanı ifade eder. Örneğin, “Onikinci olarak oraya vardığında, etkinlik zaten başlamış olacak.” şeklinde bir cümle kurabilirsiniz.

Onikinci sayısının zarf olarak kullanılmasıyla ilgili kurallar bunlarla sınırlı değildir. Daha fazla örnek ve kullanım kuralları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

Zaman Örnek Cümle
Onikinci olarak Onikinci olarak, oraya geldi.
Onikinci kez Onikinci kez bu deneyi tekrarlayacağım.
Onikinci gün Onikinci gün gelmesine rağmen hala hazır değil.

Onikinci sayısının zarf olarak kullanılmak üzere kuralları ve örnek cümleleri bu şekildedir. Bu kurallara dikkat ederek, onikinci sayısını zarf olarak doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Sayıya dair ilginç bilgiler

Onikinci sayısının ilginç bilgileri ve enteresan örnekleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İşte size birkaç heyecan verici ayrıntı:

 • İngilizce “Twelve”: “Twelve” kelimesi İngilizce’de onikinci anlamına gelir ve aynı zamanda “mükemmel” veya “tamamlanmış” anlamlarına da gelir. Bu, onikinci sayısının kendisine atfedilen özel bir anlama sahip olduğunu gösterir.
 • İnsan vücudunda: Vücutta on iki kaburga bulunur ve bu nedenle onikinci sayısı kaburgaların sembolü olarak kabul edilir.
 • Aylar: On iki aylık bir yılın sezonları temsil ettiği söylenir. Her bir mevsim üç aydır ve bu nedenle onikinci sayısı, doğanın döngüsünü temsil eden bir sayı olarak kabul edilir.
 • Hayvanlar: Onikinci sayısı, örneğin bir düzine yumurta ya da bir düzine kurbağa gibi hayvanlar için kullanılan bir ölçü birimi olan “düzine” kavramını temsil eder.

Bu ilginç bilgiler, onikinci sayısının çeşitli alanlarda nasıl kullanıldığını ve sembolik anlamlarını vurgulamaktadır. Onikinci rakamı, matematik, dil, kültür ve hatta doğa tarafından çeşitli şekillerde etkileyici bir şekilde temsil edilmektedir. Bu sayının anlamını daha da keşfetmek için, onikinci sayısıyla ilgili araştırmalarınızı derinleştirin!

Tarih ve kültürde onikinci sayısı

Tarih ve kültürde onikinci sayısı, birçok farklı kültürde farklı sembolik anlamlara sahiptir. Birçok inanç sistemi tarafından önemli bir sayı olarak kabul edilir. Örneğin, Hristiyanlıkta onikinci sayısı, İsa’nın on iki havariyle birlikte olduğu son akşam yemeğini temsil eder. Aynı zamanda onikinci sayısı, takvimlerin son ayının son gününü temsil eder. Bu nedenle, bir döngünün ve bir sürecin sonunu simgeler.

Diğer kültürlerde ise onikinci sayısı önemli bir sayı olarak kabul edilir. Örneğin, Çin astrolojisinde onikinci yıldız işareti olan Yılan sembolik bir anlamı temsil eder. Ayrıca, onikinci yılda Japonya’da gerçekleşen Shinto tapınaklarında özel kutlamalar yapılmaktadır.

Tarih boyunca onikinci sayısı çeşitli mitolojik, kültürel ve dini referanslara sahip olmuştur. Örneğin, Yunan mitolojisinde onikinci sayısı, Zeus’un on iki Olimpos tanrısını temsil ettiği Oniki Olimposçu tanrı sistemiyle ilişkilendirilir. Ayrıca, onikinci sayısı, Labirent’in içindeki Minotaur’un yakalanmasını simgeleyen Theseus tarafından kullanılan sayıdır.

Sportif alanlarda onikinci sayısı

Sporda onikinci sayısı, çeşitli alanlarda kullanılan ve anlamı olan bir sayıdır. Atletizmde, maraton gibi uzun mesafe koşularında onikinci mil noktasından bahsedilir. Yarışçılar, onikinci mil noktasını geçtiklerinde genellikle artık yarışın sonuna yaklaştıklarını hissederler. Ayrıca, bazı sporlarda onikinci sayısı zaferi simgeler. Örneğin, futbolda final maçında takımlar, genellikle onikinci oyuncuyu sahaya sürerler. Onikinci oyuncu, şanslı bir isim verilerek takımların şansını artırdığına inanılır. Bu nedenle, onikinci sayısı spor alanında önemli bir sembol olarak kullanılmaktadır.

Yorum yapın