Önlisans Nasıl Yazılır TDK?

Önlisans kelimesinin nasıl yazılması gerektiği ve kullanımı hakkında bilgi veren Türk Dil Kurumu (TDK), dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazımını açıklamaktadır. TDK’ya göre, önlisans kelimesi birleşik bir kelime olarak kullanılmalı ve kısaltma yapılmasıyla ayrılmamalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı “önlisans” şeklindedir. Önlisans kelimesi, üniversite öncesi çağrışımıyla kullanılan bir terimdir ve birçok eğitim kurumu tarafından verilen bir diploma türünü ifade eder.

önlisans

Önlisans, yüksekokul ya da meslek yüksekokulunda tamamlanan iki yıllık bir eğitim programını ifade etmektedir. Öğrencilere mesleki ve teknik beceriler kazandırmak amacıyla tasarlanan bu programlar, lisans eğitimine giriş niteliği taşımaktadır. Önlisans programları, çeşitli alanlarda eğitim vererek mezunlarına özel bir diploma verme yetkisine sahiptir.

TDK’ya göre, önlisans kelimesi “ön” ve “lisans” kelimelerinin birleşimidir. İki kelimenin arasında bir bağlantı oluşturulurken birleşik yazılmaktadır. Önlisans kelimesinin doğru yazılışı bu şekildedir ve Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen standarda uygundur. Örnek kullanımlarda ise önlisans kelimesi eğitim ve akademik çevrelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu, önlisans kelimesinin doğru yazılışını belirlemektedir. Önlisans kelimesi birleşik bir kelime olduğu için “ö” ve “l” arasına yerleştirilmiş yumuşak ünlem işareti olan “şapka” işareti bulunmaktadır. Önlisans kelimesinin yanlış yazımında ise bu şapka işareti atlanmış olabilir. Örnek olarak, “önlisans” kelimesinin “ön lisans” veya “ön-lisans” şeklinde hatalı yazımlarına sıklıkla rastlanmaktadır.

kelimesinin nasıl yazılması gerektiği ve kullanımı hakkında bilgiler.

Önlisans kelimesinin nasıl yazılması gerektiği ve kullanımı hakkında bilgiler, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre belirlenmektedir. Önlisans kelimesi birleşik bir kelimedir ve “ön” ve “lisans” kelimelerinden oluşur. Türkçe’de yazım kurallarına göre birleşik kelimeler “ünlem ve takı” dışında bitişik olarak yazılır. Dolayısıyla, “önlisans” kelimesi de bitişik olarak yazılır. Önlisans, daha önce tamamlanmış bir lisans eğitimi olmadan alınan bir derece veya diploma anlamına gelir. Önlisans diploması, belirli bir meslek veya alanda yeterlilik kazanmak için bir ön adımdır.

Önlisans Nedir?

Önlisans kelimesi, yükseköğretim düzeyindeki bir eğitim programının tamamlanmasıyla kazanılan bir unvanı ifade eder. Önlisans, lisans programına geçiş yapabilmek için ön hazırlık niteliği taşır. Bu programlar, genellikle üniversitelerin veya meslek okullarının bünyesinde sunulan iki yıllık bir eğitimi kapsar.

Önlisans programları, öğrencilere teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu şekilde, öğrenciler daha ileri düzeydeki lisans programlarında başarılı olmak için gerekli temeli oluştururlar.

Önlisans programları, çeşitli alanlarda sunulmaktadır. Örneğin, sağlık, mühendislik, işletme veya sanat gibi birçok farklı alanda önlisans programları bulunmaktadır.

Önlisans kelimesi genellikle eğitim ve akademik bağlamlarda kullanılır. Örnek cümlelerde, “Önlisans programına kaydolmak istiyorum”, “Önlisans programı, hem teorik hem de pratik becerileri geliştirmemize yardımcı oldu” gibi ifadeler kullanılabilir.

TDK’ya Göre Önlisansın Yazılışı

TDK’ya göre önlisans kelimesinin nasıl yazılması gerektiği konusundaki kurallar oldukça açıktır. Önlisans kelimesinin doğru yazılışı, “ön” ve “lisans” kelimelerinin ayrı yazılmasıdır. Yani, “ön lisans” şeklinde birleştirilmemesi gerekmektedir. Bu kelime, ayrı yazıldığında geçerli bir terim olarak kabul edilir. Önlisans kelimesi, eğitim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ve diploma derecesi anlamına gelir. Örnek olarak, “Üniversitede önlisans programına kabul edildim” cümlesinde kelimenin doğru kullanımı görülebilir. TDK’ya göre, bu kurallara uyulması gerekmektedir ve yanlış bir yazım olan “önlisans” şeklinde birleştirilmiş hali kullanılmamalıdır.

Önlisansın Doğru Yazılışı

Önlisans kelimesinin doğru yazılışı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. TDK’ya göre “önlisans”, ayrı ve bitişik yazılmamalıdır. İki ayrı kelimenin birleşimi olan “ön” ve “lisans” kelimesi, yani “önlisans”, aralarına bir boşluk bırakılmadan ve birleştirilmeden yazılmalıdır.

Bu doğru yazılış kurallarına örnek olarak kullanılabilir: “Önlisans eğitimi, lisans eğitimine hazırlık niteliği taşır.”

Doğru yazılışa dikkat etmek, dilin doğru kullanılması ve anlaşılabilirliği açısından önemlidir. Bu nedenle, “önlisans” kelimesini kullanırken TDK’nın kurallarına uygun bir şekilde yazmak gerekmektedir.

Önlisansın Yanlış Yazılışı

=TDK’ya göre önlisans kelimesinin yanlış bir şekilde yapılan yazılımlarının örnekleri.

TDK’ya göre, önlisans kelimesi bazen yanlış bir şekilde yazılıyor ve kullanılıyor. İşte önlisansın yanlış yazılışı için bazı örnekler:

 • Önlisans (Yanlış)
 • Ön Lisans (Yanlış)
 • Ön-Lisans (Yanlış)
 • ÖnLisans (Yanlış)
 • Önli Sans (Yanlış)

Yukarıdaki örnekler, Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara uygun olmayan ve önlisans kelimesinin yanlış bir şekilde yazıldığı örneklerdir. Önlisans kelimesinin doğru yazılışı ‘önlisans’ şeklindedir. Düzgün bir şekilde yazıldığında kelimenin anlamı ve kullanımı daha doğru ve anlaşılır olacaktır.

Önlisans Nasıl Ayrılmalıdır?

TDK’ya göre, “önlisans” kelimesi “ön” ve “lisans” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu nedenle, kelime ayrı olarak yazılmalıdır. “Ön” kelimesi, “lisans” kelimesinden önce yer almalıdır. Yani, “Ön-lisans” şeklinde doğru yazılır. Kelimenin yanlış şekilde ayrılması, anlam kaymasına neden olabilir ve dil kullanımında hatalı bir ifade oluşturur. TDK’nın kurallarına göre, “önlisans” kelimesini “ön-lisans” şeklinde yazmak doğrudur ve Türkçe dil bilgisi açısından geçerlidir.

Önlisansın Kullanımı ve Örnek Cümleler

Önlisans kelimesi, eğitim alanında üniversite eğitimine denk gelen bir akademik derecelendirme terimidir. Öğrencilerin lisans derecesine geçiş öncesinde tamamladıkları bir programdır. Önlisans, genellikle teknik meslekler, sağlık hizmetleri ve ticaret gibi alanlarda uzmanlaşmayı amaçlayan öğrenciler için tercih edilen bir seçenektir.

 • Bu program, öğrencilere temel bilgileri ve becerileri sunarak daha ileri düzeydeki lisans eğitimine hazırlık sağlar.
 • Örneğin, bir öğrenci önlisans programını tamamladıktan sonra Hukuk Fakültesine başvurabilir.
 • Önlisans, öğrencilere belirli bir mesleki alanda uzmanlaşma imkanı sunar ve mezunlar işgücü piyasasında daha fazla istihdam edilebilirlik sağlar.

Önlisans kelimesi genellikle cümle içinde kullanılırken aşağıdaki örneklerden biri ile kullanılabilir:

 1. Önlisans programını tamamladıktan sonra üniversitede lisans eğitimine devam etmeyi düşünüyorum.
 2. Kardeşim, önlisans programında makine mühendisliği okuyor.
 3. Önlisans diploması ile birçok iş fırsatına sahip olabilirsiniz.

Diğer Yazım Yanlışları ve Doğruları

TDK’nın belirlediği diğer yazım yanlışları ve doğruları hakkında bilgileri içeren bu bölümde, Türkçe dilinde sıkça yapılan hataları ve doğru kullanımlarını bulabilirsiniz. Yazım kurallarına uygun şekilde kelime ve cümle yapılarına dikkat etmek, yazılı iletişimde anlaşılırlığı ve profesyonelliği arttırmak için önemlidir. İşte TDK’nın belirlediği bazı yaygın yazım yanlışları ve doğruları:

 • Yanlış: “garti”
 • Doğru: “gâyeti”
 • Yanlış: “silindir”
 • Doğru: “süliyendir”
 • Yanlış: “lezzet”
 • Doğru: “leziz”

Bu örnekler, TDK’nın belirlediği bazı yazım yanlışları ve doğrularına birkaç örnektir. Ancak, Türkçe dilinin karmaşıklığını ve zenginliğini dikkate alarak, yazım kurallarına uyum sağlamak her zaman önemlidir. İyi bir dil bilgisi ve yazım becerisiyle, yazılı iletişimde etkili ve doğru ifadeler kullanabilirsiniz.

Önlisansın Yabancı Dillerdeki Yazılışı

Önlisans kelimesi yabancı dillerde farklı şekillerde yazılabilir ve kullanılabilir. Bu kelimenin İngilizce karşılığı “associate degree” olarak kullanılır. Fransızcada ise “diplôme d’associé” olarak ifade edilir. Almanca ve İtalyanca gibi diğer dillerde de benzer anlama sahip olan terimler kullanılır. Önlisans kelimesinin yabancı dillerdeki yazılışı, her dilin dilbilgisine ve yazım kurallarına göre değişiklik gösterebilir. Önlisans kelimesinin yabancı dillerdeki kullanımı, genellikle eğitim sistemi ve yüksek öğrenim programlarıyla ilgili konuşmalar ve yazışmalar esnasında gerçekleştirilir.

Önlisans yerine doğru kullanabileceğimiz kelimeler

Önlisans yerine kullanılabilecek diğer terimler:

 • Ön derece
 • İkinci derece (eğitim)
 • Ön lisans eğitimi
 • İleri eğitim
 • Üniversite öncesi eğitim
 • Orta kademe eğitim

Önlisans terimi, meslek yüksekokulu ve bazı kolejlerde verilen bir eğitim düzeyini ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu terimi yerine göre değiştirmek mümkündür. Ön derece veya ikinci derece (eğitim) terimleri, eğitim alanında önlisansı ifade etmek için yaygın olarak kullanılan terimlerdir. Önlisans eğitimi, diğer terimler ise önlisansın yerine geçen farklı ifade şekilleridir.

Yorum yapın