opinion essay nasıl yazılır?

Bir fikri veya görüşü destekleyen veya eleştiren bir makale nasıl yazılır?

Bir opinion essay yazarken, belirli bir fikri veya görüşü savunmanız veya eleştirmeniz gerekmektedir. Bu tür bir makalede, giriş paragrafında konunun genel bir anlatımı yapılarak, bir tez ifadesi sunulmalıdır.Gelişme paragrafları, her biri ayrı bir argümanı veya noktayı desteklemek ve örneklerle açıklamak için kullanılır. Her bir gelişme paragrafında, argümanın ayrıntılarına değinilir ve destekleyici örnekler verilir.Ayrıca, tablolar veya listeler kullanılabilir. Örneğin, belirli bir konunun avantajlarını veya dezavantajlarını sıralamak için listenin

  etiketiyle oluşturulması gerekebilir.Sonuç paragrafında, tez ifadesi yeniden ifade edilir ve makalenin sonuçları özetlenir. Yazar, düşüncelerini net bir şekilde dile getirir ve okuyucuya güçlü bir sonuç bırakmaya çalışır.

  Giriş Paragrafı

  Giriş Paragrafı: Herhangi bir fikri veya görüşü destekleyen veya eleştiren bir makale yazarken, giriş paragrafı önemli bir rol oynar. Girişte okuyucunun dikkatini çekmek ve konu hakkında temel bilgiler sunmak önemlidir. Ayrıca, makalenin tez ifadesini net bir şekilde belirtmek de gereklidir. Bu bölüm makalenin temelini oluşturur ve okuyucunun ilgisini çekmek için sade, açık ve etkileyici bir şekilde yazılmalıdır.

  Gelişme Paragrafları

  Gelişme Paragrafları:

  Opinion essaylerde, gelişme paragrafları anahtar argümanlar veya noktaların desteğiyle ilerler. Her bir paragrafta, bir ana nokta veya argüman belirtilir ve ardından örneklerle açıklanır.

  Argümanları desteklemek için, örnekler ve kanıtlar kullanmak önemlidir. Bu, okuyucuya açık ve somut bir şekilde fikirlerimizi açıklamamızı sağlar. Ayrıca, örneklerle birlikte okuyucunun da konuya daha derin bir anlayış kazanmasını sağlarız.

  Her bir gelişme paragrafında, argümanınıza dayanarak sunulacak detaylar ve örnekler bulunmalıdır. Bu, okuyucuların düşüncelerinizi daha iyi anlamalarına ve kabul etmelerine yardımcı olur.

  Gelişme paragrafları, başlangıçtan sonuca doğru net bir şekilde ilerleyen mantıklı bir akışa sahip olmalıdır. Bu, okuyucuların konu hakkında uyumlu bir şekilde bilgi almasını sağlar ve görüşünüzü daha güçlü kılar.

  Bir sonraki paragrafa geçmeden önce, her bir gelişme paragrafının sonunda bağlantılar veya geçiş cümleleri kullanmak da önemlidir. Bu, farklı argümanlar arasındaki geçişi daha yumuşak hale getirir ve konunun bütünlüğünü sağlar.

  Argüman 1

  Argüman 1:

  Birinci argümanın ayrıntıları ve örnekleri, görüşünüzü desteklemek veya eleştirmek için kullanacağınız temel bilgileri içermelidir. Bu argümanı destekleyen ve açıklayan etkileyici örnekler sunarak çözümleyici bir yaklaşım benimseyebilirsiniz.

  Birinci argümanın detaylarına ve örneklerine geçmeden önce, bir bakış açısı sunmak önemlidir. Örneğin, ‘Neden evdışında çalışmanın daha verimli olduğuna inanıyorum?’ gibi bir tez ifadesi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde konuyu açıklayarak dikkat çekici bir giriş yapabilirsiniz.

  Birinci argümanın detaylarına geçmek için, desteklediğiniz tezi güçlendiren kanıtlar sunmanız gerekmektedir. Bunun için tablolar veya listeler kullanarak bilgilerinizi düzenleyip sunabilirsiniz. Örneğin, bir tablo kullanarak ev dışında çalışmanın artan verimlilik, özgürlük ve yaratıcılığı nasıl etkilediğini gösteren istatistikleri sunabilirsiniz.

  Birinci argümanınıza ilişkin örnekler, gerçek yaşam deneyimlerinden alınabilir. Öznel deneyimlerinizi paylaşarak okuyucularınızın empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Bu örnekleri aktarırken, anekdotlarla güçlendirebilir veya araştırmaların sonuçlarından alıntılar yapabilirsiniz.

  Tamamladığınızda, birinci argümanınızın güçlü bir şekilde iletilmesini sağlamak için özetleyici bir cümle kullanabilirsiniz. Örneğin, ‘Evdışında çalışmanın sosyal şekildeki etkileyici sonuçları, modern iş yaşamında daha fazla tercih edilmeli ve teşvik edilmelidir.’ Bu son cümle, birinci argümanınızın ayrıntılarını ve örneklerini kısa, etkileyici ve somut bir şekilde sunar.

  Örnek 1

  Örnek 1: İlgili bir örneğin detayları ve açıklaması

  Bizim için örnekler, bir fikri veya görüşü desteklemek veya eleştirmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, bir argüman destekleyici bir makale yazarken, güçlü örnekler sunmak önemlidir.

  Örneğin, birçok insanın genç yaşlarda bilgisayar oyunlarına olan ilgisi artıyor. Birçok aile bu durumdan endişe duyuyor ve bilgisayar oyunlarının çocukların akademik performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Ancak, bu varsayımların gerçek dünyada nasıl işlediğini anlamak için örnekler sunmak önemlidir.

  Örneğin, bir araştırma gösteriyor ki, başarılı bir şekilde oyun oynayan çocukların konsantrasyon becerileri gelişiyor ve problem çözme yetenekleri artıyor. Ayrıca, bilgisayar oyunları sayesinde çocuklar takım çalışması, liderlik ve stratejik düşünme becerilerini de geliştiriyorlar.

  Bu örnek, bilgisayar oyunlarının çocukların gelişimine olumlu katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu, bilgisayar oyunlarına karşı olan genel negatif algıyı sorgulamamıza ve daha dikkatli bir değerlendirme yapmamıza neden olmaktadır.

  Örnek 2

  Örnek 2, yazınızda ikinci bir örneğin detaylarını ve açıklamasını sunmanızı sağlar. Bu örnek, tezinizi desteklemek veya eleştirmek için kullanabilirsiniz. Örnek 2’yi kullanarak okuyucuya konunuz hakkında daha fazla bilgi ve anlayış sağlayabilirsiniz.

  İkinci bir örnek sunarak, tezinizi daha güçlü ve ikna edici hale getirebilirsiniz. Bu örnek, okuyucuya somut bir örnek sunarak tezinizin geçerliliğini kanıtlayabilir ve konuyu daha iyi anlamalarını sağlayabilir.

  Örneğin, konunuz bir fikri eleştiriyorsa, bu örnekte eleştiri yapmak istediğiniz belirli bir durumu veya olayı açıklayabilirsiniz. Bu, okuyucunun eleştirinizi daha iyi anlamasına ve ona katılmasına yardımcı olabilir.

  Buna ek olarak, örnek 2’yi sunarken, tablolar veya listeler gibi görsel öğeler kullanabilirsiniz. Bu, verileri veya bilgileri daha organize bir şekilde sunmanıza ve daha etkili bir açıklama sağlamanıza yardımcı olabilir.

  Bir argümanı veya fikri desteklemek veya eleştirmek için ikinci bir örnek sunarak, tezinizi daha sağlam ve ikna edici bir şekilde savunabilirsiniz. Bu, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasını sağlayacak ve düşüncelerini şekillendirebilecektir.

  Argüman 2

  İkinci argüman, görüşümüzü desteklemek için ek bir kanıt sunar. Detaylı bir şekilde açıklanarak, ikinci argümanın gücü ve önemi vurgulanır. İkinci argümanın detayları, okuyucuları ikna etmek için örnekler ve kanıtlar ile desteklenir.

  Bu argümanı desteklemek adına, tablo ve liste gibi görsel araçlar kullanılır. Tablolar, verileri organize etmeye yardımcı olur ve okuyucuların argümanı daha iyi anlamasına yardımcı olur. Özgün bir açıklama ve tabloların kullanımının akıcı bir şekilde birleştirildiği ikinci argüman, okuyucuların dikkatini çekecek ve görüşümüzü desteklemeye yardımcı olacaktır.

  Ayrıca, listeler kullanılarak ikinci argümanın ayrıntıları sunulur. Boşluklu bir liste kullanılarak, argümanın alt maddeleri sıralı ve düzenli bir şekilde sunulur. Bu, okuyucuların argümanı daha kolay takip etmesini sağlar ve ikinci argümanın gücünü vurgular.

  İkinci argümanın detayları ve örnekleri, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Okuyucuların argümanı anlaması ve kabul etmesi için mantıklı ve ikna edici bir şekilde sunulmalıdır. Yeterli örnekler ve kanıtlar sunularak, ikinci argümanın destekleyici olduğu gösterilir.

  Argüman 3

  Üçüncü argümanın detayları ve örnekleri, makalenin en güçlü noktası olmalıdır. Bu argümanı desteklemek için çeşitli kanıtlar ve örnekler sunulmalıdır. Birinci nokta, argümanın temelini oluşturan ve görüşü destekleyen ana kanıtı içermelidir. Bu kanıtın detaylarına ve örneklerine özen göstermek önemlidir. İkinci nokta ise, argümanı destekleyen diğer önemli bir kanıttır. Bu kanıtın ne olduğunu ve nasıl etkili olduğunu anlatmalıyız.

  Yeniden ifade ve Sonuç Paragrafı

  Yeniden ifade ve Sonuç Paragrafı, opinion essayin son aşamasıdır. Bu paragraf, tez ifadesinin yeniden ifade edildiği ve makalenin sonuç bölümünün yazıldığı bölümdür. Bu bölüm, okuyucuya makalenin ana noktalarını özetleyerek, yazara tarafınıza olan son düşüncelerini sunma fırsatı verir.

  Yeniden ifade edilen tez ifadesi, makalede sunulan argümanların özünü yansıtmalıdır. Bu, okuyucuya ne hakkında konuştuğumuzun bir özeti olarak hizmet eder ve onlara akılda kalıcı bir son düşünce bırakır. Özellikle, makalenin etkileyici olması ve okuyucunun görüşümüzü benimsemesini sağlamak için bu bölümde güçlü bir vurgu yapılmalıdır.

  Sonuç bölümü, makalenin genel bir değerlendirmesini sunmak için kullanılır. Bu bölümde, makalenin ana noktalarının özetlenmesi ve son düşüncelerin sunulması önemlidir. Okuyucuya makalenin önemini ve yazarın görüşlerini destekleme amacını hatırlatmak açısından, kapsayıcı ve etkileyici bir şekilde yazılmalıdır.

  • Yeniden ifade edilen tez ifadesi, makalenin önceki bölümlerinde ifade edilen argümanları ve örnekleri yansıtmalıdır.
  • Sonuç bölümü, okuyucuya makalenin ana noktalarının özetini sunmalı ve bir kez daha okuyucunun düşüncelerini etkilemeyi hedeflemelidir.

  Bu paragraf, anlamlı bir sonuç ve düşünsel bir patlama ile bitmeli. Okuyucuyu düşünmeye teşvik ederken, aynı zamanda konu hakkında sağlam bir sonuç sunmalıdır. Okuyucuların akılda kalıcı bir son düşünceyle makaleden ayrılmalarını sağlamak için güçlü bir etki yaratmalıdır.

Yorum yapın