Örtbas Nasıl Yazılır TDK?

Örtbas kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kurallarına uygun olarak ayrı yazılır. “Ört” ve “bas” kelimelerinin ayrı ayrı yazılmasıyla oluşan bu kelime, bazen birleşik yazılma yanlışıyla karşılaşabilir. Ancak, doğru ve standart Türkçe kullanımına göre, örtbas kelimesi ayrı yazılır.

Örtbas Ne Anlama Gelir?

Örtbas kelimesi, Türkçede “bir olayı, bir gerçeği veya bir durumu gizlemek, saklamak” anlamına gelir. Bu kelimenin kullanım alanları oldukça geniştir. Örtbas, genellikle bir olayın veya gerçeğin toplumun bilgisinden uzak tutulması için yapılan bir eylemi ifade eder.

Bu kelime, hükümetler tarafından skandalları gizlemek için kullanılabilir. Aynı şekilde, suç örgütleri de faaliyetlerini gizlemek için örtbas yöntemlerine başvurabilirler. Örtbas ayrıca, medya kuruluşlarının haberleri sansürlemesi veya bilgi manipülasyonu yapması anlamında da kullanılabilir.

Örtbas kelimesinin Türkçede farklı anlamları ve kullanım alanları bulunur. Bu anlamda örtbas, yasadışı veya utanç verici bir fiilin, skandalın veya gerçeğin gizlenmesini ifade eder. Örtbas, bir olayın veya bilginin kamunun gözünden kaçırılması amacıyla yapılan bir eylemin adıdır.

 • Örtbas, toplumda genellikle negatif bir anlama sahip olan bir kavramdır.
 • Örtbas, bazen bir suçun veya hatalı bir davranışın üzerinin kapatılması anlamında kullanılır.
 • Örtbas, sır gibi saklanması gereken bilgilerin gizlenmesi için de kullanılabilir.

Bu şekilde, örtbas kelimesi Türkçede farklı anlamlarda ve kullanım alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Örtbas Tek Mi Yazılır Ayrı Mı?

Örtbas kelimesi bazen ayrı yazılarak kullanılırken bazen de birleşik yazılarak kullanılır. İki durum arasında anlam farklılıkları bulunmaktadır.

Ayrı yazıldığında örtbas kelimesi, bir olayı veya gerçeği gizlemek, saklamak anlamına gelir. Örneğin, “Şirket yöneticileri, skandalları ört basmış gibi davranıyor.” şeklinde kullanılabilir.

Birleşik yazıldığında ise örtbas, kürk veya peluşla kaplama yapmak anlamına gelir. Örneğin, “Eskimiş koltuklarını örtbas etti ve taze bir görünüm kazandırdı.” şeklinde kullanılabilir.

Bu nedenle, örtbas kelimesini kullanırken anlamını ve yazılışını dikkatli bir şekilde belirlemek önemlidir.

Örtbas Nasıl Kullanılır?

Örtbas Nasıl Kullanılır?

Örtbas kelimesi Türkçe dil yapısında cümle içinde çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu kelimenin kullanımı, bir şeyi gizlemek, saklamak veya kamufle etmek anlamında kullanılmaktadır. Örtbas kelimesi, genellikle bir olayın gerçek boyutunu gizlemek veya bir gerçeği saklamak amacıyla kullanılır.

Örneğin:

 • Şirket, finansal skandalları örtbas etmeye çalışıyor.
 • Politikacılar, skandalları örtbas etmek için uğraşıyorlar.
 • Olayları örtbas etmek, toplumda güven kaybına neden olabilir.

Örtbas kelimesi, bir olayı veya gerçeği gizlemek amacıyla kullanıldığı gibi, hataları veya yanlışları da örtbas etmek anlamında kullanılabilir. Özellikle haberlerde veya medya açıklamalarında yanlış bilgileri gizlemek için örtbas edici ifadeler kullanılabilir.

Örneğin:

 • Şirket, ürünün gerçek performansını örtbas etmek için yanıltıcı reklamcılık taktikleri kullanıyor.
 • Hükümet, ekonomideki sorunları örtbas etmek için istatistikleri manipüle ediyor.
 • Eski işverenim, maaş kesintilerini örtbas etmeye çalıştı.

Örtbas kelimesi, cümle içinde bu şekillerde kullanılabilir ve anlamı bağlama göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, olayları gizlemek veya gerçekleri saklamak için kullanıldığında, olumsuz bir anlam taşırken, hataları veya yanlışları örtbas etmek anlamında kullanıldığında ise daha olumsuz bir anlam kazanabilir.

Örtbas Yapmak

Örtbas kelimesi, “örtülü bir şekilde saklamak” anlamına gelir. Bir şeyi gizlemek, kamuoyundan gizlemek veya belirli bir gerçeği örtmek anlamını taşır. Örtbas yapmak, genellikle sırların veya skandalların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla kullanılır.

Örtbas yapma eylemi, bir olayın veya durumun gerçek yönünü değiştirerek, gerçeği saklamaya yönelik bir girişimdir. Bu genellikle yalanlar, yanıltıcı bilgiler veya manipülatif stratejiler aracılığıyla yapılır. Örtbas yapma, çoğunlukla hukuksal veya etik açıdan sorunlu olan durumları kapsar.

Bildiğimiz gibi, bir şeyi örtbas etmek, gerçeği gizlemek anlamına gelir. Bu terim genellikle hükümetler, şirketler veya ünlüler gibi etkili kişiler veya kuruluşlar tarafından kullanılır. Örtbas yapmak, bir sorunu veya skandalı gizlemek, bilginin yayılmasını engellemek veya olumsuz bir olayın etkilerini hafifletmek için yapılan bir çaba olarak da tanımlanabilir.

Örtbas yapma genellikle halkın hakikati öğrenmesini önlemek için yapılır. Bu nedenle, gerçeği örtbas etmek yaygın olarak eleştirilen ve etik dışı bir uygulama olarak görülebilir. Önemli olan, bilginin gizlendiği veya kasıtlı olarak değiştirildiği durumları tanımak ve buna karşı dikkatli olmaktır.

yapmak

Örtbas kelimesi, farklı fiillerle birleşerek yeni anlamlar kazanabilen bir Türkçe kelime olup, “yapmak” fiiliyle de birleşebilmektedir. “Yapmak” fiiliyle birlikte kullanıldığında ise örtbas kelimesi, bir şeyi gizlemek, saklamak veya kamuoyundan gizli tutmak anlamına gelir. Örneğin, siyasi skandalları örtbas etmek, gerçekleri gizlemek veya resmî belgeleri saklamak gibi anlamları vardır.

fiiliyle nasıl birleştiği ve anlamı

Örtbas kelimesi Türkçede “örtme işini yapmak, saklamak” anlamına gelir. Bu kelime, toplumda bir şeyi gizlemek, üstünü örtmek veya saklamak anlamında kullanılır.

Örtbas kelimesi, genellikle “yapmak” ve “olmak” fiilleriyle birleşerek kullanılır. “Örtbas yapmak”, bir gerçeği, bir olayı veya bir durumu gizlemek anlamına gelir. Örneğin, bir skandalı, bir suçun üstünü örtmek anlamında kullanılabilir.

Diğer bir kullanımı olan “örtbas olmak” ise bir gerçeği veya bir durumu gizlemek veya saklamak anlamına gelir. Örneğin, bir kişi olaya karıştığı halde, bu kişinin suçsuz olduğunu göstermek veya suçu başka birine atmak için çaba sarf edebilir.

Örtbas Olmak

Örtbas kelimesinin “olmak” fiiliyle birleşmesiyle ortaya çıkan bir anlamı vardır. “Örtbas olmak” deyimi, bir olayı veya gerçeği gizleme, saklama veya başkalarının gözünden kaçırma anlamına gelir. Bu deyim genellikle yapılan bir hata, suç veya yanlışlıkla ilgili durumları ifade etmek için kullanılır.

Bir örnek vermek gerekirse, bir kişinin bir hatayı veya suçu örtbas ettiği durumları düşünebiliriz. Örneğin, bir iş yerinde haksızlık yapıldığında, işveren ya da bir çalışan, bu haksızlığı örtbas etmek için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Bu, gerçekleri saklayarak veya yanıltıcı bilgiler sunarak başka insanların olayı görmesini engellemek anlamına gelir. Böylece, haksızlık veya hatanın ortaya çıkmasını önlemeye çalışırlar.

Bu deyimi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için, cümle içinde anlamını ve bağlamını doğru bir şekilde ifade etmek önemlidir. Ayrıca, konuştuğunuz kişinin anlaması için açık ve net bir ifade kullanmak da önemlidir. Örtbas kelimesinin “olmak” fiiliyle birleşerek oluşturduğu bu deyim, çeşitli durum ve ilişkilerde kullanılabilir ve iletişiminizi daha güçlü ve etkili hale getirebilir.

olmak

Olmak, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir fiildir. Kendine has bir anlamı olmamakla birlikte, çeşitli anlamlar içerisinde kullanılabilir. İçinde bulunduğu cümleye bağlı olarak farklı anlamlar kazanabilen bir eylem olan ‘olmak’, bir durumu veya bir sıfatı ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bir doktor olmak istiyorum.” veya “Mutlu olmak için çaba sarf etmelisin.” gibi cümlelerde ‘olmak’ sözcüğü, belirli bir durumu veya halini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır.

Olmak Anlamı
1. Bir durumu veya halini ifade etmek
2. Bir mesleğe ait olmak

‘Olmak’ fiili, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan eylemlerden biridir ve cümle içinde çeşitli anlamlar taşıyabilir. Diğer fiillerle birleşerek farklı anlamlar oluşturabilir. Örneğin, ‘olmak’ fiili ile birleşen ‘olamamak’ fiili, bir başarısızlığı ifade ederken; ‘olmak’ fiili ile birleşen ‘olup bitmek’ fiili, bir olayın tamamlanmasını ifade eder. Bu nedenle, ‘olmak’ fiilinin kullanımında dikkatli olunmalı ve cümle içerisindeki anlam bağlamına göre doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

fiiliyle nasıl birleştiği ve anlamı

=Örtbas Yapmak

Örtbas kelimesi, “örtmek” fiiliyle birleşerek “örtmek suretiyle bir şeyin gerçek yüzünü gizlemek, saklamak” anlamını taşır. Bu kelime, bir durumu veya gerçeği gizlemek, kamuoyundan veya başka birinden saklamak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle gizli bilgilerin korunması veya skandalların örtbas edilmesi gibi durumlarda sıklıkla kullanılan bir terimdir.

Örneğin, “Hükümet, skandalı örtbas etmek için medyaya baskı yapıyor” cümlesinde “örtbas etmek” ifadesi, hükümetin skandalı gizlemek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde, “Şirket, mali sorunlarını örtmek için hesaplarını manipüle etti” cümlesinde de “örtmek suretiyle” anlamını taşıyan “örtbas etmek” ifadesi kullanılmaktadır.

Örtbas TDK’ya Göre Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu, örtbas kelimesinin nasıl doğru yazılması gerektiği konusunda bize rehberlik ediyor. Örtbas kelimesi, önceki bölümlerde bahsedildiği gibi ayrı olarak yazılmalıdır. İyelik eki eklediğimizde ise “örtbasımız” şeklinde birleşik yazılır. Türk Dil Kurumu örtbas kelimesi için şu örnekleri veriyor: “Olayları örtbas etmemeliyiz.” ya da “Bu gerçeği örtbas etmek istiyorlar.” Bu kurallara uyarak örtbas kelimesini doğru bir şekilde kullanabiliriz. Tabii ki unutmadan belirtmek gerekir ki dilimize yabancı kelimelerin kullanımı, dilin gelişimiyle birlikte değişebilir. Ancak şu an için örtbas kelimesi bu şekilde yazılmalıdır.

Örtbas İle İlgili Yanlış Kullanımlar

Örtbas kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılan bir ifadedir ve bazen yanlış şekillerde kullanılabilmektedir. İşte, örtbas kelimesinin yanlış kullanımları ve doğru kullanımı hakkında bilgilendirme:

 • Yanlış: Örtbaslamak
 • Doğru: Örtbas yapmak

Birçok kişi, örtbas kelimesini örtbaslamak şeklinde kullanmaktadır. Ancak, doğru kullanımı örtbas yapmak şeklindedir. Örtbas yapmak ifadesi, bir konunun gizli tutulması veya saklanması anlamında kullanılmaktadır.

Yanlış Kullanım Doğru Kullanım
Örtbaslanan bilgiler Örtbas yapılan bilgiler
Örtbaslanması gereken gerçekler Örtbas yapılması gereken gerçekler

Ayrıca, örtbas kelimesi bazen örtbaş veya örtbass şeklinde yanlış yazılabilmektedir. Ancak, doğru kullanımı örtbas şeklindedir. Diğer şekiller yanlış ve kabul edilemezdir.

Örtbas kelimesinin doğru ve yanlış kullanımlarını bilmek, Türkçe dilbilgisinde doğru bir yol izlemek için önemlidir. Doğru kullanımı devam ettirmek, iletişimde netlik ve anlaşılırlık sağlamaktadır.

Örtbaş

Örtbaş kelimesi, bazen örtbas kelimesiyle karıştırılabilmektedir. Ancak bu iki kelimenin anlamları ve kullanım alanları farklıdır.

Örtbaş kelimesi, “başörtüsü” anlamına gelirken, örtbas kelimesi ise “bir olayı veya gerçeği saklamak, gizlemek” anlamına gelir.

Özellikle yanlış yazım durumlarından kaynaklanan bu karışıklıklar, dilin doğru kullanımı açısından önemlidir. Yanlış bir kullanım, yazıya veya konuşmaya anlam karmaşası ve belirsizlik katabilir.

Doğru kullanım için Örtbaş kelimesi “ört” ve “baş” kelimelerinin birleşiminden oluşurken, örtbas kelimesi “ört” ve “bas” kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Özellikle yazı dilinde ve resmi belgelerde doğru yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Örtbass

Örtbass kelimesi, Türkçe dilbilgisinde yaygın bir hata olarak örtbas kelimesiyle karıştırılmaktadır. Ancak, bu iki kelimenin tamamen farklı anlamları ve kullanımları vardır. Örtbass kelimesi, yanlış bir yazım şeklidir ve Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmemektedir.

Örtbas kelimesi, bir olay veya gerçekten bahsetmekten kaçınmak anlamını taşırken, örtbass kelimesinin bir anlamı veya kullanımı yoktur. Bu nedenle, doğru kullanım örtbas kelimesidir.

Örtbas kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

 • Gizli bilgileri örtbas etmek, birçok insan tarafından kullanılan bir taktiktir.
 • Yönetim, skandalı örtbas etmeye çalıştığı için eleştirildi.

Bunu yanlış şekilde örtbass olarak yazmak, Türkçe dilbilgisine uygun olmayan bir hatadır. Doğru kullanımı örtbas olarak yazmak ve anlamını uygun şekilde kullanmaktır.

Yorum yapın