Öteberi Nasıl Yazılır?

Öteberi kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan fakat yazımı ve kullanımı konusunda bazı belirsizlikler bulunan bir kelimedir. Bu makalede, öteberi kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı hakkında bilgi vereceğiz.

Öteberi nedir?

Öteberi nedir?

Öteberi kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan bir sıfat olarak karşımıza çıkar. Özellikle edebiyat metinlerinde sıkça kullanılan bu kelime, “diğer yanı” veya “karşı tarafı” anlamına gelir. Öteberi kelimesi, “öte” ve “beri” kelimelerinin birleşiminden oluşur. “Öte” kelimesi, “uzak” veya “karşıt” anlamında kullanılırken, “beri” kelimesi ise “yön” veya “taraf” anlamına gelir. Yani, “öteberi” kelimesi bir şeyin diğer yanını veya karşı tarafını ifade eder.

Öteberi kelimesinin doğru yazımı

=Öteberi kelimesini doğru bir şekilde yazmak için bazı ipuçları ve kurallar vardır. İşte doğru yazımı için dikkat etmemiz gerekenler:

 1. Öteberi kelimesini doğru bir şekilde yazmak için her zaman “öteberi” şeklinde birleşik yazılması gerekmektedir.
 2. Öteberi kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen ve yayınlanan Türk Dil Kuralları’na göre “öteberi” şeklinde yazılmalıdır.
 3. Birleşik kelime olduğu için “öteberi” kelimesinin her iki kısmı da ayrı ayrı bir anlam taşımaz. Bu nedenle, “öte” ve “beri” şeklinde ayrı yazılmamalıdır.

Yukarıdaki kurallara dikkat ederek, “öteberi” kelimesini doğru bir şekilde yazabilirsiniz. Bu kelimenin yanlış yazımlarının önüne geçmek için doğru kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Öteberi nasıl ayrı yazılır?

Öteberi kelimesi, başka bir kelime ya da kelime kökü ile birleşerek kullanılan bir kelime olduğu için ayrı yazılır. Öteberi kelimesinin birleşik yazımı olan “ötebiri” ise yanlış bir kullanımdır. “Öteberi” kelimesinin ayrı yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen ve resmi olarak doğru kabul edilen bir yazım şeklidir.

Öteberi kelimesinin ayrı yazımı, diğer kelimelerle kullanım durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, “öteberi insan”, “öteberi ilgi” gibi ifadelerde “öte” kelimesi ayrı, “beri” kelimesi ise ayrı yazılır. Ancak eğer “öteberi” kelimesi tek başına bir isim ya da sıfat olarak kullanılıyorsa yine ayrı yazılır.

Öteberi kelimesinin doğru ayrı yazılışıyla ilgili olarak örnekler aşağıda verilmiştir:

 • Yarınki öte beri noktayı yazacağız.
 • Onun öte beri tarafta olduğunu biliyorum.
 • Öte beri durumları düşünerek karar vermelisin.

Bu örneklerde görüldüğü gibi “öte” ve “beri” kelimeleri ayrı yazılmıştır. Bu nedenle “öteberi” kelimesini doğru kullanmak için ayrı yazım kuralına dikkat etmek önemlidir.

Öte + beri mi, ötebiri mi?

Öteberi kelimesinin doğru yazımı konusunda bazı karışıklıklar yaşanmaktadır. Bazı kişiler kelimenin “öteberi” şeklinde ayrı yazılması gerektiğini savunurken, bazıları ise “öte + beri” şeklinde bitişik yazılması gerektiğini iddia etmektedir. Ancak dilbilgisi kurallarına göre öteberi kelimesi “öte + beri” şeklinde bitişik yazılmalıdır. Bu durumda kelimenin anlamını daha doğru bir şekilde yansıtır ve kelimenin kökenine uygun bir yazım şeklidir.

öte + beri

Öteberi kelimesinin doğru yazımını öğrenirken, öte + beri şeklinde ayrı yazılıp yazılmayacağı merak edilebilir. Bu durumda öte + beri şeklindeki ayrı yazılmış hali doğrudur. “Öte”, uzak bir yeri, “beri” ise bir zamanı ifade eder. Birleştiğinde ise “öteberi”, başka bir yer veya zamana göre uzakta olan anlamına gelir.

şeklinde mi, yoksaötebiri mi?

Öteberi kelimesinin doğru yazımı konusunda en çok karışıklığa sebep olan konu, kelimenin nasıl ayrılacağıdır. İki şekilde yazılması mümkündür: “öte + beri” veya “ötebiri”.

Öteberi kelimesini doğru bir şekilde kullanmak için iki kelime arasında kesme işareti veya boşluk bırakılmaz. Bu durumda, kelimenin doğru yazımı şeklinde mi, yoksa ötebiri mi olduğunu bilmek önemlidir.

Öteberi Öte + Beri Ötebiri
Doğru Yanlış Yanlış
Öteberi kelimesi Öte beri kelimesi Ötebiri kelimesi

Yukarıdaki örnekten de görüldüğü gibi, doğru olan yazım şekli “öteberi” dir. Kelimenin ayrı yazımı veya birleşik yazımı durumunda anlamında herhangi bir değişiklik olmaz.

Öteberi kelimesinin yazımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer makalelerimize göz atabilirsiniz.

ötebiri

=Ötebiri

Öteberi kelimesi, aslında ayrı yazılması gereken bir kelime olup, yanlış bir kullanımdır. Öteberi kelimesi doğru bir şekilde “öte beri” şeklinde ayrı yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’e de bakarsak, “öte beri” şeklinde ayrı yazılan bir kelime olduğunu görebiliriz.

Öteberi, “bir taraftan başka bir tarafa doğru olan yer, yön” anlamına gelir. Örneğin, “küçük köyden öteberiye doğru uzanan bir yol vardır” şeklinde kullanabiliriz. Bu durumda, öteberi kelimesini doğru bir şekilde ayrı yazarak kullanmanız gerekmektedir.

şeklinde mi yazılması gerektiği konusunda açıklamalar

Öteberi kelimesi, “öte” ve “beri” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir tamlamadır. Bu nedenle, “öte+” ve “beri” şeklinde ayrı yazılmaz. Doğru yazım şekli, “ötebiri” şeklindedir. Bunu aklınızda tutarak, öteberi kelimesini doğru bir şekilde kullanabilir ve yazabilirsiniz.

Öteberi kelimesi ne anlama gelir?

Öteberi kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan özgün bir deyimdir. Öteberi kelimesi, şaşırtıcı ve patlayıcı anlamlarına gelir. Bu kelime, genellikle beklenmedik ve etkileyici olan olayları veya durumları ifade etmek için kullanılır. Öteberi, sürpriz bir şekilde ortaya çıkan ve etkisini hızla gösteren bir olayı çağrıştırır. Bu kelime, edebi metinlerde, hikayelerde veya günlük konuşmalarda kullanılarak anlatılan bir durumu daha çarpıcı hale getirebilir. Öteberi kelimesi, Türkçe dilindeki zenginlik ve esneklik sayesinde ifade gücü yüksek bir kelime olarak dikkat çeker.

Öteberi nasıl bitişik yazılır?

Öteberi kelimesinin doğru yazımında dikkat edilmesi gereken bir husus, kelimenin bitişik yazılmasıdır. Yani, “öteberi” şeklinde tek bir kelime olarak yazılmalıdır. Öteberi kelimesi, özellikle ayrı yazıldığı durumlarda kelimenin anlamının değişmesine neden olabilir. Karşılıklı, diğer bir ifadeyle “öte beri” şeklinde ayrı yazılması durumunda kelimenin ifade ettiği anlam farklı bir hale gelir.

Öteberi kelimesinin bitişik olarak yazılıp kullanılmasının bazı örneklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– “Hayalimdeki öteberi şehir”- “Öteberi ilanı”- “Öteberi planlama”

Bu örneklerde görüldüğü gibi, öteberi kelimesi yerine “öte” ve “beri” kelimelerinin ayrı ayrı kullanılması durumunda, anlam bütünlüğü bozulur ve cümle anlamı da değişir. Dolayısıyla, öteberi kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı için bitişik şekilde yazılması önemlidir.

Öteberi kelimesinin doğru kullanımı

Öteberi kelimesi, cümle içinde doğru bir şekilde kullanıldığında anlamıyla örtüşmelidir. Bir örnekle açıklayacak olursak:

 • Ali, kendi çıkarını düşünerek olaylara her zaman öteberi bir yaklaşım sergiler.

Bu cümlede, “öteberi” kelimesi, “çıkarını düşünen” anlamında kullanılmıştır. Kelimeyi cümle içinde kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta, anlamını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Öteberi kelimesinin başka bir örneği ise:

 • Reklam ajansı, müşterilerine öteberi bir şekilde hizmet vermek için her zaman çaba gösterir.

Bu cümlede de “öteberi” kelimesi, “müşterilere odaklanan” anlamında kullanılmıştır. Yani, öteberi kelimesini cümle içinde kullanırken, anlamını göz önünde bulundurmalı ve uygun bir bağlamda kullanmalısınız.

Öteberi hangi bağlaçlarla kullanılır?

Öteberi kelimesi, çoğunlukla cümle içinde kullanılan bir bağlaçtır. İki farklı kavramı birbirine bağlamak için kullanılır. Öteberi kelimesi, bir anlatımda bir olayın sonrasında başka bir olayın gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu bağlamda, “sonra”, “ardından”, “bundan sonra” gibi bağlaçlarla birlikte sıkça kullanılır.

Örneğin:

 • Ali sinemaya gitti, öteberi hemen yanında bir kafede kahve içti.
 • Okuldan çıkan çocuklar, öteberi parka gittiler ve futbol oynadılar.

Öteberi kelimesi, bir olayın sonucunu veya etkisini ifade etmek için kullanılan “sonuç olarak”, “neticede”, “dolayısıyla” gibi bağlaçlarla da birlikte kullanılabilir. Bu durumda, bağlaçın ardından gelen kısımlar, önceki olayın doğal bir sonucunu veya etkisini gösterir.

Örneğin:

 • Yağmur yağdı, öteberi sokaklar ıslak oldu.
 • Dersleri çalıştı, öteberi sınavdan yüksek not aldı.

Öteberi kelimesi cümle içinde akışı sağlamak ve birbiriyle ilişkili olayları ifade etmek için kullanılan önemli bir bağlaçtır.

Öteberi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Öteberi kelimesini doğru bir şekilde kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:

 • Öteberi kelimesi genellikle edebi metinlerde ve yazılı anlatımlarda kullanılır.
 • Yazı dilinde günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bir kelime değildir.
 • Öteberi kelimesini gereksiz yere ve anlamını tam olarak kavramadan kullanmaktan kaçının.
 • Öteberi kelimesinin kullanımı, cümlenin akışını ve anlamını bozabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Yanlış yazılmış veya yanlış kullanılmış bir öteberi kelimesi, metin kalitesini olumsuz etkiler.

Özetle, öteberi kelimesini dikkatli bir şekilde kullanmanız önemlidir. Anlamını ve kullanımını doğru şekilde anladığınızdan emin olun ve gerektiği durumlarda kullanın.

Yorum yapın