Outline Nasıl Yazılır

Bir yazının ana hatlarını belirlemek için outline hazırlamak oldukça önemlidir. Outline, bir yazının yapısını belirleyen ve içeriği organize eden bir plan olarak kullanılır. Outline’ın özellikleri arasında belli bir düzeni olması, başlık, alt başlık ve madde şeklinde tasarlanması bulunur.

Outline hazırlarken öncelikle yazının ana başlıklarını belirlemek önemlidir. Ana başlık, yazının ana konusunu temsil eder ve yazının akışını belirler. Alt başlıklar ise ana başlığın altında yer alacak olan başlıklardır. Bunlar da konunun alt başlıklarını listeleme şeklinde sıralamaktır.

Outline hazırlamanın bir diğer adımı ise konu maddelemesidir. Alt başlıklar altında, konular daha detaylı bir şekilde ve paragraflar halinde sıralanır. Böylece yazının her bir bölümüne odaklanılır ve detaylar daha iyi organize edilir.

Son olarak, outline’a ayrıntılar eklenir. Her bir konu maddesi altında bulunan detaylar, paragraf şeklinde eklenerek yazının daha anlaşılır hale gelmesi sağlanır. Outline’ın tamamlanmasıyla yazının taslağı oluşturulmuş olur.

Outline Nedir?

Outline, bir yazının yapısını belirlemek ve içeriği organize etmek için kullanılan bir plandır. Yazının ana hatlarını belirleyerek yazma sürecini kolaylaştırır. Outline, başlık, alt başlık ve madde şeklinde tasarlanır.

Outline’ın Özellikleri

Outline’ın Özellikleri

Bir yazının yapısını belirlemek ve içeriği organize etmek için kullanılan bir plan olan outline, belli bir düzeni olan, başlık, alt başlık ve madde şeklinde tasarlanır. Outline, yazının mantıklı bir bütünlük içinde akmasını sağlar ve yazım sürecinde yol gösterici bir rol oynar.

 • Bir outline oluşturulurken ilk adım, yazının ana konularını belirleyip başlık olarak yazmaktır.
 • Sonraki adımda ise ana başlıkların altında yer alacak alt konular belirlenir ve liste şeklinde sıralanır.
 • Alt başlıklar altında ise konular daha detaylı bir şekilde paragraflar halinde sıralanır.

Bu düzenli ve hiyerarşik yapısı sayesinde outline, yazıyı daha okunabilir ve anlaşılır hale getirir. Aynı zamanda, yazıyı kolaylıkla düzenlenebilir ve genişletilebilir kılar.

Ana Başlıkların Belirlenmesi

Ana Başlıkların Belirlenmesi

Yazının ana konularını saptamak, yazının düzenini oluşturmak için önemlidir. Bu adım, içeriği organize etmek ve yazıyı daha anlaşılır hale getirmek için kullanılan bir stratejidir.

Öncelikle, yazının ne hakkında olacağını ve ana fikrini belirlemek önemlidir. Ardından, bu ana fikri destekleyecek alt başlıklar belirlenir ve başlık olarak yazılır.

Başlıklar, yazının genel yapısını göstermek için kullanılabilir. Bu nedenle, başlıklar açık ve özlü olmalıdır. Başlıklar genellikle koyu veya kalın ( veya ) olarak vurgulanır.

Ayrıca, başlıklar listeler (

  ) veya tablolar (

  ) şeklinde sunulabilir. Bu, okuyucunun konuya hızlıca göz atabilmesini sağlar ve yazının düzenli ve kolay anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlar.

  Alt Başlıkların Eklenmesi

  Alt Başlıkların Eklenmesi

  Alt başlıklar, bir yazının ana başlıklarının altında yer alacak olan alt konuları belirlemek ve organize etmek için kullanılır. Bu şekilde, yazının yapısı daha düzenli bir şekle bürünür ve okuyucunun konular arasında daha kolay geçiş yapması sağlanır.

  Alt başlıklar, liste şeklinde sıralanır ve genellikle madde işaretleriyle ayrılırlar. Bu, okuyucunun alt konuları daha rahat bir şekilde takip etmesini sağlar. Alt başlık oluştururken, ana başlıkla doğrudan ilişkili konuları seçmek önemlidir.

  Ayrıca, alt başlıklar arasında mantıklı bir sıralama yapmak da önemlidir. Konular arasındaki bağlantılar ve geçişler, okuyucunun yazıyı daha kolay anlamasına yardımcı olur. Bu nedenle, alt başlıkları belirlerken konular arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

  Özetlemek gerekirse, alt başlıklar, ana başlıkların altında yer alacak olan alt konuların belirlenmesi ve liste şeklinde sıralanması için kullanılır. Bu şekilde yazının yapısı düzenlenebilir ve okuyucunun konular arasında daha kolay geçiş yapmasına yardımcı olunur.

  Konu Maddelemesi

  Konu Maddelemesi

  Alt başlıklar altında, konuların daha detaylı ve paragraflar şeklinde sıralanması önemlidir. Bu adım, yazının içeriğinin organize edilmesine ve okuyucuların anlaması için daha ayrıntılı bilgilerin sunulmasına yardımcı olur. Konu maddelemesi, yazının akışını ve yapısını düzenlemek için kullanılır. Her bir alt başlık altında, belirli bir konuya odaklanan ve ayrı bir paragraf halinde sunulan ayrıntılı açıklamalar bulunur.

  Örnek olarak, bir yazıda “Sağlıklı Beslenme” başlığı altında aşağıdaki gibi konu maddelemesi yapılabilir:

  • Yeterli su tüketimi
  • Vitamin ve mineral açısından zengin gıdaların tercih edilmesi
  • Protein alımının önemi
  • Doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesi
  • Tatlı ve şekerli gıdaların sınırlı tüketimi
  • Yeşil yapraklı sebzelerin ve meyvelerin önemi

  Bu şekilde konu maddelemesi yaparak, sağlıklı beslenme hakkında farklı konuları ayrı paragraflarda detaylı bir şekilde ele alabiliriz.

  Ayrıntıların Eklenmesi

  Ayrıntıların Eklenmesi:

  Bir outline oluştururken, her bir konu maddesi altında ayrıntılar da eklemek önemlidir. Bu ayrıntılar, konuları daha detaylı bir şekilde açıklamaya yardımcı olur ve yazınızın daha dolgun ve zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlar.

  Bu ayrıntıları eklerken, her bir konu maddesinin altında paragraflar şeklinde sıralamak, okuyucunun yazıyı daha iyi anlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, paragrafları düzenli ve akıcı bir şekilde yazmak da önemlidir.

  Eğer ayrıntıları daha görsel bir şekilde sunmak isterseniz, tablolar da kullanabilirsiniz. Tablolar, bilgileri daha düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunmanıza yardımcı olur.

  Ayrıca, gerektiğinde listeler de oluşturabilirsiniz. Listeler, bilgileri maddeler halinde sıralayarak, okuyucunun bilgileri daha hızlı ve kolay şekilde taramasını sağlar.

  Outline Örneği

  Bir yazının nasıl bir outline oluşturabileceği hakkında fikir sahibi olmak için aşağıda bir örnek bulunmaktadır. Bu örnek, yazıyı düzenlemek ve içeriği organize etmek için kullanılabilecek bir plan sunmaktadır.

  Bu başlık altında, nesli tehlike altında olan farklı hayvan türlerinin listesi ve tehditler konu alınacak. Aşağıda, bu başlık için oluşturulan bir outline örneği bulunmaktadır:

  • Alt Başlık: Asya Filleri
   • Tehdit: Yasadışı avlanma ve kaçak ticaret
   • Koruma Çalışmaları: Doğal yaşam alanlarının korunması, bilinçlendirme kampanyaları
  • Alt Başlık: Bengal Kaplanı
   • Tehdit: Habitat kaybı ve yasadışı avlanma
   • Koruma Çalışmaları: Yaban hayatı koruma alanlarının oluşturulması, eğitim programları
  • Alt Başlık: Sumatra Orangutanı
   • Tehdit: Orman tahribatı ve yasadışı avlanma
   • Koruma Çalışmaları: Ormanların korunması, rehabilitasyon merkezlerinin kurulması

  Yukarıdaki örnek, bir yazının nasıl bir outline oluşturabileceği hakkında bir fikir vermektedir. Bu şekilde, yazıyı organize etmek ve ana başlıkları ve alt başlıkları belirlemek kolaylaşır. Outline, yazının yapısını netleştirir ve yazının akışını sağlamlaştırır.

  Başlık:Nesli Tehlike Altında Olan Hayvanlar

  Bu başlık altında, nesli tehlike altında olan farklı hayvan türlerinin listesi ve tehditler konu alınacak. Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, iklim değişiklikleri, avlanma ve kaçak avcılık gibi faktörler, birçok hayvan türünün yok olma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

  • Asiatic Cheetah (Asiatic Çita)
  • Sumatran Orangutan (Sumatra Orangutanı)
  • Amur Leopard (Amur Leoparı)
  • Sea Turtles (Deniz Kaplumbağaları)
  • African Elephant (Afrika Fil)

  Bu hayvan türlerinin, koruma programları ve bilinçli çevre politikaları sayesinde nesillerini sürdürebilmeleri için acil tedbirler alınması gerekmektedir. Bireysel çabalar ve hükümetler arası işbirliği, bu değerli türlerin yok olmasını engellemek için hayati önem taşımaktadır.

  • Yaşam alanı kaybı
  • İklim değişiklikleri
  • Avcılık ve kaçak avcılık
  • Ticari sömürü

  Bu tehditlerin sonucunda, bu hayvan türleri için hayatta kalmak giderek zorlaşmakta ve nesillerinin devamını sağlamak için yoğun çabalara ihtiyaç duymaktadırlar.

  Nesli tehlike altında olan hayvanların korunması, ekosistemin dengesini sağlamak ve biyolojik çeşitlilik korumak için hayati bir öneme sahiptir. Her birimizin, bu türlerin kurtarılması için farkındalık yaratma ve eyleme geçme sorumluluğu bulunmaktadır.

  Nesli Tehlike Altında Olan Hayvanlar

  Nesli Tehlike Altında Olan Hayvanlar, dünya genelinde koruma altına alınması gereken ve türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan farklı hayvan türlerini içermektedir. Bu türler, ekosistemimizin dengesi için hayati bir öneme sahiptir ve korunmaları gerekmektedir. Bazı nesli tehlike altında olan hayvanlar şunlardır:

  • Afrika fili: Kaçak avcılık ve yaşam alanlarının azalması, bu muhteşem yaratıkların sayılarını hızla azaltmaktadır.
  • Güney Çin Kaplanı: Ormanların tahrip edilmesi ve avlanma nedeniyle sayıları alarm verici bir şekilde düşmektedir.
  • Büyük Akvaryum: Okyanus sularının kirlenmesi ve avlarının kaybolması nedeniyle bu dev deniz memelileri yavaş yavaş yok olmaktadır.

  Bu hayvan türleri ve daha birçok tür, küresel çapta koruma çabalarıyla ve bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla korunabilir. Onlara dikkat çekerken, insanlar olarak doğal yaşam alanlarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Nesli tehlike altındaki hayvanları korumak için kanunları uygulayabilir, bilinçlendirme çalışmalarına katılabilir ve doğal yaşam alanlarının restore edilmesine destek olabiliriz. Böylece gelecek kuşaklara bu harika yaratıkları da aktarabiliriz.

  Bu başlık altında, nesli tehlike altında olan farklı hayvan türlerinin listesi ve tehditleri konu alınacak. Doğal yaşam alanlarının tahribi, iklim değişikliği ve yasadışı avlanma gibi nedenlerle pek çok hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aşağıda, nesli tehlike altında olan bazı önemli hayvan türlerinin bir listesini bulabilirsiniz:

  • Tapanul – Bu nadir kuş türü, ormanların tahrip edilmesi ve yaşam alanının daralması nedeniyle tehlikedeki türler arasında yer alıyor.
  • Asiatic Aslanı – Avlanma, yaşam alanının azalması ve çeşitli hastalıklar nedeniyle bu muhteşem hayvan türü tehlike altındadır.
  • Amur Kaplanı – Orman alanlarının yok edilmesi, kaçak avlanma ve habitat kaybı, bu güzel ve güçlü hayvanın sayısında dramatik bir azalmaya neden olmuştur.
  • Sumatra Orangutanı – Yaşam alanı tahribi, yasadışı ticaret ve kaçak avlanma, bu büyüleyici canlıyı nesli tehlike altında olanlar listesine koyuyor.

  Bu hayvan türlerinin yok olmasının, ekosistemlerin dengesi ve doğal çeşitlilik için büyük bir kayıp olduğunu unutmayalım. Onların korunması, sadece onlara değil, aynı zamanda gelecek nesillere de hizmet edecektir.

  Başlık:Nesli Tehlike Altında Olan Hayvanlar

  Bu başlık altında, nesli tehlike altında olan farklı hayvan türleri listelenerek tehditlerinden bahsedilecektir. Dünya genelinde birçok hayvan türü, çevresel faktörler, habitat kaybı, kirlilik ve kaçak avcılık gibi etkenler nedeniyle tehlike altındadır. Bu türlerin korunması ve yaşatılması için çeşitli önlemler alınmalıdır. Örneğin, biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bölgelerde doğal yaşam alanlarının korunması, uluslararası anlaşmalar ve koruma programlarıyla desteklenmelidir. Aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmak ve insanların bu hayvanlara saygı göstermelerini sağlamak da büyük önem taşır. Nesli tehlikedeki hayvanların korunmasında herkesin sorumluluk alması gerekmektedir.

  Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

  Küresel İklim Değişikliği, son yıllarda artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Artan sera gazı emisyonları, ormansızlaşma ve yanlış tarım uygulamaları gibi insan faaliyetleri, dünya çapında iklimin değişmesine neden olmaktadır. Bu değişiklikler, birçok olumsuz etkiye yol açabilir.

  Birincisi, sıcaklık artışı doğal dengeyi bozacaktır. Kutuplardaki buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesine ve kıyı bölgelerindeki yaşam alanlarının yok olmasına neden olabilir. Ayrıca, iklim değişikliği, hava kalitesini olumsuz yönde etkileyerek solunum hastalıklarını artırabilir.

  İkincisi, tarımsal üretimi etkileyecektir. İklim değişikliği, yağış düzenini ve su kaynaklarını etkileyerek tarım alanlarındaki üretimi olumsuz etkiler. Bu durum, gıda güvenliği problemlerine yol açabilir ve fiyat artışlarına neden olabilir.

  Ayrıca, iklim değişikliği doğal ekosistemlere zarar verebilir. İklimin istikrarsız hale gelmesi, bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını yok edebilir ve ekosistemlerde dengesizliklere yol açabilir. Bunun sonucunda, biyoçeşitlilik azalabilir ve türlerin yok olma riski artar.

  Son olarak, iklim değişikliği sosyo-ekonomik etkileri de beraberinde getirebilir. İklim olaylarının sıklıkla değişmesi, doğal afetlerin artmasına ve ekonomik kayıplara yol açabilir. Aynı zamanda, iklim değişikliğiyle mücadele eden yeni teknolojilerin ve yeşil enerji sektörünün gelişmesi, ekonomik fırsatlar yaratır.

  Özetlemek gerekirse, küresel iklim değişikliği dünyamızın geleceği için büyük bir tehdittir. Bu değişikliklerin etkilerini minimize etmek için, sera gazı emisyonlarını azaltma, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakları koruma gibi önlemler alınmalıdır.

  Bu başlık altında, küresel iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve alınması gereken önlemler konu alınacak. Küresel iklim değişikliği, dünya genelindeki hava koşullarının uzun süreli bir değişime uğraması anlamına gelir. Bu değişikliklerin başlıca nedeni, insan faaliyetleriyle ilişkilendirilen sera gazı emisyonlarıdır. Fosil yakıtların yanması, sanayi faaliyetleri ve ormansızlaşma gibi etkenler, atmosfere sera gazları salımını artırmaktadır. Bunun sonucunda ise, küresel ısınma, deniz seviyelerinin yükselmesi, iklim modellerindeki değişiklikler gibi birçok olumsuz etki görülmektedir.

  Küresel iklim değişikliği ile mücadele için alınması gereken önlemler arasında, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ormanların korunması önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında çalışmalar yapılması da iklim değişikliği ile mücadelede etkili önlemlerdir. Bu önlemlerin alınması, gezegenimizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemlidir.

  Yorum yapın