Paha Biçilmez Nasıl Yazılır?

Paha biçilmez kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilgilendirici bir makaleye hoş geldiniz. Paha biçilmez kelimesi, özel bir değeri veya fiyatı olan bir nesneyi veya kavramı ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin doğru yazılışı oldukça önemlidir, çünkü bir metinde yanlış kullanıldığında anlam karmaşası yaratabilir.

Paha biçilmez kelimesinin doğru yazılışı “paha biçilmez” şeklindedir. “Paha” kelimesi, “değer” veya “fiyat” anlamına gelirken, “biçilmez” kelimesi, “değerlendirilemez” veya “bir ölçüyle ifade edilemez” anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşimi, bir şeyin eşsiz değerini ve fiyatını vurgulamak için kullanılır.

Bununla birlikte, paha biçilmez kelimesini doğru bir şekilde yazarken tek bir dikkat noktası vardır. Araya boşluk koymadan “paha” ve “biçilmez” kelimelerinin yan yana gelmesi gerekmektedir. Böylece, kelimenin anlamı açık bir şekilde ifade edilir ve okuyucunun kafası karışmaz.

Paha Biçilmez Kelimesi ve Anlamı

Paha biçilmez kelimesi, köken olarak Türkçe’ye ait olan bir deyimdir. İki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşturulan bu deyim, “paha” ve “biçilmez” kelimelerinden oluşur. “Paha” kelimesi, bir şeyin değeri veya önemi anlamına gelirken, “biçilmez” kelimesi ise değeri ölçülemeyen veya takdir edilemeyen anlamını taşır.

Paha biçilmez kelimesi genellikle, çok değerli veya eşsiz olan bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Bir nesnenin ya da bir durumun paha biçilmez olması, onun ne kadar büyük değere sahip olduğunu vurgular. Bu kelime, nadir ve benzersiz olan şeyler için sıklıkla kullanılır ve bu nesnelerin değeri genellikle maddi bir değerle ölçülemez.

Paha Biçilmez Kelimesinin Doğru Yazılışı

Paha biçilmez kelimesinin doğru yazılışı oldukça önemlidir. İlk olarak, “paha biçilmez” kelimesindeki “paha” kelimesinin doğru yazıldığına emin olmalıyız. “Paha” kelimesi, “ahenk” anlamına gelir ve “eşsiz değer”i anlatır. Bu kelimenin yanlış yazılması durumunda, anlamını yitirebiliriz. Doğru yazılışıyla, değerin eşsizliği ve önemi vurgulanmış olur. “Biçilmez” kelimesi ise, “kesilmez” ya da “yargılanamaz” anlamına gelir. Bu kelimenin doğru yazılmasıyla, değerin üzerinde yargılamalara kapalı olduğu ifade edilmiş olur.

Paha biçilmez kelimesi iki sözcükten oluşur ve aralarında boşluk bulunur. İki kelimenin de doğru yazıldığından emin olmalıyız. “paha” kelimesinde “h” harfinin olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, “biçilmez” kelimesinde “i” harfinin kesme işareti (‘) olarak değil, “i” harfi olarak yazılması gereklidir.

Genel olarak, paha biçilmez kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir: “paha biçilmez”. Doğru yazılışın dikkatli bir biçimde kullanılması, anlatılmak istenen değerin değerini vurgulayacak ve mesajın etkisini artıracaktır.

Paha Biçilmez Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Yazılışı

Türk Dil Kurumu, paha biçilmez kelimesinin doğru yazılımını belirlemiştir. Paha biçilmez kelimesi, “paha” ve “biçilmez” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşur. “Paha”, bir şeyin değeri veya önemi anlamına gelirken, “biçilmez” ise çok değerli veya eşsiz anlamına gelir. Bu nedenle, paha biçilmez kelimesi, değeri veya önemi ölçülemeyecek kadar yüksek olan bir şeyin tanımını yapar.

Paha Biçilmez Kelimesinin Sözlükteki Anlamı

Paha biçilmez kelimesi Türkçe sözlüklerde “değerinin ölçülemez, fiyatı belirlenemez kadar yüksek olan” anlamına gelir. Bir şeyin paha biçilmez olduğu, onun önemli ya da değerli olduğunu vurgular. Bu kelime, bir şeyin maddi ya da manevi değerinin ne kadar büyük olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, insanların sağlığı ve mutluluğu paha biçilmezdir, çünkü onların fiyatı ölçülemez. Paha biçilmez kelimesi, insanların kendilerini değerli hissetmelerini ve hayattaki önemli unsurlara odaklanmalarını sağlar. Bu kelime, varlıkların anlamını ve büyüklüğünü ifade etmek için kullanıldığından, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlamak için bize ilham verir.

Paha Biçilmez Kelimesinin Kullanım Alanları

Paha biçilmez kelimesi, genellikle değer ve önem ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Türkçede, bir şeyin fiyatını, değerini ve önemini anlatırken sıklıkla kullanılır. Bu kelime, paha biçilmez eşyalar, paha biçilmez anılar, paha biçilmez deneyimler gibi ifadelerde kullanılabilir.

Paha biçilmez kelimesi, aynı zamanda özel ve benzersiz bir değere sahip olan şeyleri ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, paha biçilmez bir hediye, paha biçilmez bir sanat eseri gibi ifadelerde kullanılabilir.

Paha Biçilmez Kelimesinin Kullanım Alanları
Değer ifade etmek için
Önemli anıları veya deneyimleri anlatmak için
Özel ve benzersiz değere sahip olan şeyleri ifade etmek için

Paha biçilmez kelimesi, değerin ve önemin vurgulanması gereken durumlarda sıklıkla tercih edilir. Bu kelime, bir şeyin ne kadar değerli olduğunu ve onu diğerlerinden ayıran özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bu paha biçilmez hatırayı asla unutmayacağım” veya “Bu sanat eseri gerçekten paha biçilmez” gibi cümlelerde kullanılabilir.

Paha Biçilmez Kelimesinin Yanlış Kullanımları

Paha biçilmez kelimesi yanlış şekilde yazıldığında anlamı ve etkisi oldukça azalır. Bu nedenle doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir. İşte paha biçilmez kelimesinin yanlış kullanıldığı bazı örnekler:

 • Pahabiçilmez
 • Pahabicelez
 • Pahabicelemez
 • Pahabicelezmiş

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere paha biçilmez kelimesinin doğru yazılışı “paha biçilmez” şeklindedir. Bu şekilde kullanılması gerekmektedir.

Paha Biçilmez Nasıl Kullanılır?

Paha biçilmez kelimesi, dilimize yerleşmiş bir deyimdir ve önemli değeri ifade eden bir ifadedir. Bu deyimi cümle içerisinde kullanırken bazı ipuçlarına dikkat etmek önemlidir.

 • Öncelikle, paha biçilmez kelimesini vurgulamak için kalın veya öne çıkan bir şekilde yazabilirsiniz.
 • Bir örnek cümle: “Bu mücevherat, kadının paha biçilmez güzelliğini yansıtıyordu.”
 • Paha biçilmez kelimesini kullanırken, onun değerini ve önemini vurgulamak önemlidir. Aynı zamanda, bu deyimi kullanırken dikkat çekici ve etkileyici olmak da önemlidir.
 • Bir örnek cümle: “Bu tablo, bir sanat eseri olmanın ötesinde paha biçilmez bir hikayeyi anlatıyor.”

Paha biçilmez kelimesini cümlelerinizde doğru bir şekilde kullanarak, düşüncelerinizi etkileyici bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu deyimi kullanırken, değerin ve önemin vurgulanmasına özen göstermelisiniz.

Paha Biçilmez Kelimesinin Eş Anlamlıları

Paha biçilmez kelimesi, büyük değeri ve önemi olan bir şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, paha biçilmez kelimesinin yerine farklı eş anlamlı kelimeler kullanmak da mümkündür. Bu eş anlamlı kelimeler arasında:

 • Değerli
 • Önemli
 • Eşsiz
 • Benzersiz
 • Mahsur
 • Parasızlık

Bu kelimeler, paha biçilmez kelimesinin anlamını farklı şekillerde ifade etmek için kullanılabilecek uygun alternatiflerdir. Ancak, her bir kelimenin kendi özel anlam ve vurgusu olduğunu unutmamak önemlidir.

Paha Biçilmez Kelimesi Hakkında İlginç Bilgiler

Paha Biçilmez Kelimesi Hakkında İlginç Bilgiler

Paha biçilmez kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen doğru yazılış şekliyle kullanıldığında, oldukça etkileyici bir anlam taşımaktadır. Bu kelimenin bazı ilginç bilgilere ve gerçeklere sahip olduğunu biliyor muydunuz?

 • Guinness Dünya Rekoru: Paha biçilmez kelimesi, Türkçe’ye ait olan ve Guinness World Records tarafından kaydedilen en uzun kelime özelliğine sahiptir.
 • Kişisel Değer: “Paha biçilmez” kelimesi, bir şeyin değerinden daha fazla anlam taşır. Bir nesne ya da deneyimin yaşanılan zamanda ve mekanda eşsiz bir değeri olduğunu ifade eder.
 • Sanat ve Edebiyat: Bu ifade, sanat ve edebiyat dünyasında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Özellikle yaratıcı çalışmaların ya da sanat eserlerinin değeri vurgulanırken sıkça kullanılır.
 • Saygı ve Övgü: “Paha biçilmez” kelimesi, bir şeyin değerini takdir etmek ve ona saygı göstermek amacıyla kullanılır. Bir şeyin eşsiz ve değerli olduğunu ifade etmek için kullanılan güçlü bir kelimedir.

Paha biçilmez kelimesi hem dilimizdeki zenginliği ifade etmesi hem de içerdiği anlam itibarıyla dikkat çekici bir kelime olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ilginç bilgiler ışığında, paha biçilmez kelimesinin önemi ve gücü hakkında daha da derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz.

Paha Biçilmez Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

Paha biçilmez kelimesi çeşitli cümlelerde kullanılarak anlamını pekiştirebilir. İşte paha biçilmez kelimesinin doğru bir şekilde kullanıldığı örnekler:

 • O, benim için paha biçilmez bir dosttur.
 • Bu etkinlik, insanlar için paha biçilmez bir deneyim sunuyor.
 • Yaptığımız seyahat, bize paha biçilmez anılar bıraktı.

Paha biçilmez kelimesi, genellikle değeri yüksek olan nesneler veya duyguları anlatmak için kullanılır. Özellikle bir şeyin fiyatının ötesinde bir değeri olduğunu vurgulamak için sıkça kullanılır.

Paha biçilmez kelimesi, eşsiz ve özgün olanı ifade ettiği için dikkat çeken bir kelimedir. Bu nedenle, bu kelimeyi kullanarak cümleler oluşturmak, yazıya vurgu ve etkileyicilik katabilir.

Yorum yapın