Otopsi nasıl yapılır? Wikinasil.Net - Bilgiyi Keşfet - Sağlık

Otopsi nasıl yapılır?

otopsi nasıl yapılır 4

Otopsi Nedir?

Ölüm olaylarında birkaç durum haricinde cesedin sadece dış görünümü ve dış muayenesine bakarak ölüm nedenini anlamak bilimsel açıdan mümkün değildir.  Bu gibi durumlarda kesin ölüm nedenini bulmak adli vaka olarak nitelenmiş olayın aydınlatılması açısından da önemlidir. Bu tür adli vaka şüphesi bulunan durumlarda savcının kararı ile cesetlere otopsi yapılır. Otopsi kararı savcıya aittir. Cesedin ailesi veya yakınlarının otopsi istememesi, ölü muayenesi yapan doktorun otopsiye gerek yok demesi bu durumu değiştirmez. Savcı otopsi yapılması yönünden karar verirse otopsi yapılır. Adli vaka şüphesi olan cesetleri otopsi yapmadan gömmek suç kabul edilir.

 

otopsi nasıl yapılır

 

Otopsi Nasıl Yapılır?

Otopsi yapılırken yapılan tüm işlemler (iç, dış ve tıbbi bulgular) sistematik bir şekilde yazılır daha sonra  otopsi tutanağına geçirilir. Önce dış muayene yapılır. Cesedin kimliği, travmatik bulgular, lezyonlar, ekimozlar, alkol veya toksik madde kokuları, cinsel suçlar açısından cinsel organların muayene bulguları değerlendirilir ve tutanağa yazılır.

Daha sonra iç muayeneye geçilir. Baş açılır, deri kaldırılır. Beyin ve beyincik çıkarılır. İncelenir, tartılır ve normal morfolojik özelliklerinin olup olmadığı belirlenir. Kafatasında herhangi bir kırık, çatlak ve lezyon olup olmadığı incelenir.

Kafatasından sonra omuzlardan kalbe doğru “Y” biçiminde göğüs açılır. Göğüs içindeki organlar, büyük damarlar, yırtılma, delik veya lezyonlar incelenir. Dış yüzeyde herhangi bir cismin giriş yarası olup olmadığı, kemiklerde kırık vs. olup olmadığına bakılır. Daha sonra karın bölgesine geçilir. Yine burada da organlar, büyük damarlar, yırtılma, delik veya lezyonlar incelenir. Dış yüzeyde herhangi bir cismin giriş yarası olup olmadığı, kemiklerde kırık vs. olup olmadığına bakılır. Mide, karaciğer, mesaneden numune sıvılar ve kan alınır. İskelet sistemi incelenir. Bütünlüğüne bakılır. Tüm organlar incelendikten sonra deri kapatılır ve “Y” şeklinde açılan yer tekrar dikilir.

 

 

Ateşli silahlardan kaynaklı ölümlerde: Yara sayıları, mermi veya saçma giriş çıkış noktaları, merminin içerde olup olmadığı, atış mesafesi ve yönünün tahmini, cesedin pozisyonu, kıyafetlerde delik var mı gibi bilgiler özellikle araştırılır.

Kesici delici aletler sebebiyle meydana gelen ölümlerde: Yara sayısı, öldürücü yara olup olmadıkları, kesici aletlerin giriş açıları, aletin özellikleri araştırılır.

Ası yani  asılma yoluyla meydana gelen ölümlerde: Boğaz, boyun bölgelerinde kırık ve ekimoz olup olmadığı araştırılır.

Trafik kazalarından kaynaklı ölümlerde: Alkol veya benzeri uyutucu uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı, vücuttaki kırıklar ve ezikler ile bunların ölüm olayına etkisi araştırılır.

Yapılan otopsi neticesinde o an itibariyle ölüm sebebi tespit edilememiş ve kimyasal, biyolojik analizler yapılması gerekiyorsa otopsi raporu yerine ön otopsi raporu hazırlanır ve defin ruhsatı verilir.

Tüm bu işlemler bittikten sonra cenaze, yakınlarına teslim edilir.

Bunlar da ilginizi çekebilir