Used to nasıl kullanılır

Used to yapısı İngilizcede geçmişte sürekli yapılan eylemlerin anlatımında kullanılır. Bu yapının Türkçe’de karşılığı “eskiden yapardık” veya “eskiden yapılırdı” şeklinde ifade edilebilir. Used to yapısı, geçmişteki alışkanlıkları veya durumları anlatmak için kullanılır. Genellikle bir zaman sürecini ifade eder ve artık geçerli olmayan alışkanlıkları, durumları veya olayları anlatır. Bu yapının olumlu, olumsuz ve soru şekilleri bulunmaktadır ve her biri farklı bir anlam taşır. Aşağıda, used to yapısının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgiye ve örneklere ulaşabilirsiniz.

Used to nedir?

Used to yapısı, geçmişte yapılan ancak artık gerçekleşmeyen eylemleri ifade etmek için kullanılan bir İngilizce dil yapısıdır. Bu yapı, geçmişte düzenli olarak yapılan alışkanlıkları veya geçmişteki durumları anlatmak için kullanılır. “Used to” kelime anlamıyla “alışkın olmak” demektir. Bu yapıyla, geçmişte artık yapılmayan bir eylemin geçmişte devamlı olarak gerçekleştirildiğini ifade ederiz.

Genellikle geçmişte alışkanlık olan bir eylemi anlatmak için kullanılan “used to”, aynı zamanda geçmişteki durumları açıklamak için de kullanılır. Örneğin, “I used to live in Istanbul.” (Eskiden İstanbul’da yaşıyordum.) cümlesiyle bir kişinin geçmişte İstanbul’da yaşadığını ifade edebiliriz.

Used to yapısını cümle içinde oluşturmak için ise “used to” ifadesiyle birlikte fiilin yalın hali ve cümledeki öznenin kullanılması gerekmektedir. Olumlu cümlelerde “used to” ifadesi, özneyle fiil arasına gelecek şekilde kullanılır. “He used to play football.” (Eskiden futbol oynardı.)

Used to yapısı ile ilgili daha fazla bilgi ve örnekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Cümle Türü Örnek Cümle Anlamı
Olumlu Cümle I used to go swimming every weekend. Eskiden her hafta sonu yüzmeye giderdim.
Olumsuz Cümle She didn’t use to eat meat. O, eskiden et yemezdi.
Soru Cümlesi Did you use to play the guitar? Eskiden gitar çalardın mı?

Used to yapısının kullanım amacı, geçmişte gerçekleşen ancak artık yapılmayan alışkanlıkları veya durumları anlatmaktır. Bu yapı sayesinde geçmişteki yaşantımızı ve değişen alışkanlıklarımızı ifade edebiliriz.

Used to cümle yapısı

Used to cümle yapısı

Used to yapısı, geçmişte sürekli yapılan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde “used to” ifadesi ile eylem cümleye eklenir. Örnek olarak “I used to play football every Sunday.” (Her Pazar futbol oynardım.)

Geçmişte sürekli yapılan bir eylemi ifade ederken, cümlenin geçmiş zaman yapısına dikkat etmek önemlidir. İsim cümleleri için “used to” ifadesi yardımcı fiil olarak kullanılır ve eylem isim cümlesinin önüne gelir. Örnek olarak “I used to be a teacher.” (Bir öğretmen olurdum.)

Olumsuz cümlelerde ise, “used not to” ifadesi kullanılır. Örnek olarak “I used not to like vegetables.” (Sebzeleri sevmezdim.)

Soru cümlelerinde “used to” ifadesi, özne ve yardımcı fiilin yerini değiştirerek kullanılır. Örnek olarak “Did you used to live here?” (Burada yaşarmışsın değil mi?)

Used to, geçmişte sürekli yapılan eylemleri anlatırken sıklıkla kullanılan bir yapıdır ve genellikle geçmiş zaman anlatımında tercih edilir.

Olumlu cümlelerde used to

Olumlu cümlelerde used to

Used to, geçmişteki alışkanlıkları, sürekli yapılan eylemleri veya her zaman gerçekleşen durumları anlatmak için kullanılır. Olumlu cümlelerde used to yapısı şu şekilde kullanılabilir:

Örnek Cümle Anlamı
I used to play the piano. Eskiden piyano çalardım.
He used to live in Paris. O, eskiden Paris’te yaşardı.
They used to go hiking every weekend. Onlar her hafta sonu doğa yürüyüşüne giderlerdi.

Used to yapısı, geçmişte sürekli tekrarlanan eylemleri veya her zaman geçerli olan durumları anlatmak için kullanılır. Bu yapı, geçmişteki alışkanlıkları ve durumları açıklamada etkilidir.

  • Geçmişte yapılan eylemler
  • Her zaman gerçekleşen durumlar
  • Sürekli tekrarlanan alışkanlıklar

Used to yapısı, bu tür cümleleri oluşturmak için kullanılan bir yapıdır ve html formatında yazılarak, SEO uyumlu bir şekilde sunulmalıdır.

Geçmiş alışkanlıklar

Geçmiş alışkanlıklar:

“Used to” yapısı, geçmişte devamlı olarak yapılan eylemlerin anlatımında kullanılır. Bu yapı, bir zamanlar sürekli gerçekleşen bir alışkanlığın veya davranışın ifade edilmesi için kullanılır. Bu durumu açıklamak için cümle içinde “used to” kelimesi kullanılır. Örnek olarak, “Çocukken her yaz tatilinde denize gitmeye alışkandım.” İfadesinde “used to”, geçmişte sürekli tekrarlanan bir eylemi ifade etmektedir. Bu yapı aynı zamanda geçmiş hayatta sürekli devam eden bir durumu veya bir kişiye özgü bir alışkanlığı da anlatmak için kullanılır.

Geçmişteki durumlar

Geçmişteki durumlar, used to kullanımının bir başka örneğidir. Bir durum veya olayın geçmişte olduğunu belirtmek için used to kullanabiliriz. Örneğin, “Çocukken sürekli saçlarım uzundu” cümlesinde “used to” yapısıyla geçmişteki bir durumu ifade etmektedir. Bu kullanımı oluşturmak için geçmiş zamanda “used to” ifadesiyle birlikte fiil kullanırız. Örnek olarak, “I used to have long hair when I was a child” cümlesiyle geçmişteki bir durumu açıklarız. Bu yapı, geçmişteki bir durumu belirtirken kullanılan etkili bir araçtır.

Olumsuz cümlelerde used to

Olumsuz cümlelerde used to kullanımı

Used to yapısı, geçmişte sürekli olarak yapılan bir eylemin artık gerçekleşmediğini anlatmak için kullanılır. Olumsuz cümlelerde kullanıldığında, geçmişte devam eden bir alışkanlığın sonlandığını ifade etmektedir. Olumsuz cümlelerde used to yapıldığında, “did not use to” veya kısaca “didn’t use to” şeklinde kullanılır.

Örnekler:

  • I used to smoke, but I didn’t used to smoke anymore. (Eskiden sigara içerdim ama artık içmiyorum.)
  • She used to live in London, but she didn’t used to live there anymore. (Eskiden Londra’da yaşardı, ama artık orada yaşamıyor.)
  • We used to eat fast food every day, but we didn’t used to eat it anymore. (Eskiden her gün fast food yeriz, ama artık yemiyoruz.)

Olumsuz cümlelerde used to yapısı, geçmiş alışkanlıkların sona erdiğini vurgulamak için etkili bir şekilde kullanılır. Bu yapıyla, geçmişte yapılan eylemlerin artık gerçekleşmediğini ve değiştiğini anlatmak mümkün hale gelir.

Soru cümlelerinde used to

Soru cümlelerinde used to kullanımının örnekler ve açıklamaları

Used to yapısı, soru cümlelerinde geçmişte yapılan alışkanlıkların veya durumların ifade edilmesinde kullanılır. Bu yapının kullanımında “Did” yardımcı fiili ve “subject + use(d) to + verb” şeklinde bir yapı kullanılır. İşte used to’nun soru cümlelerinde kullanımının örnekleri:

Örnek:

  • Did you use to play the guitar when you were younger?
  • Did they use to live in that house?
  • Did she use to visit her grandparents every summer?

Bu örneklerde görüldüğü gibi, “Did” yardımcı fiili kullanılarak geçmişteki alışkanlıklar veya durumlar soru şeklinde ifade edilmiştir.

Used to ve simple past arasındaki farklar

Used to ve simple past yapısı İngilizce’de geçmişteki farklı durumları ve olayları ifade etmek için kullanılır. İkisi arasındaki farkları anlamak, doğru cümleler kurmamıza yardımcı olur.

Used to yapısı, geçmişte yapılan alışkanlıkları veya tekrarlanan eylemleri anlatmak için kullanılır. Örnek olarak, “I used to play soccer every weekend.” (Her hafta sonu futbol oynardım) cümlesinde geçmişteki tekrarlanan bir eylem ifade edilmektedir.

Simple past yapısı ise belirli bir zamanda gerçekleşen geçmiş olayları ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, “I played soccer yesterday.” (Dün futbol oynadım) cümlesinde belirli bir zamandaki bir eylem anlatılmaktadır.

Used to ve simple past yapısı arasındaki fark, geçmişteki alışkanlıklar ile belirli zamandaki geçmiş olaylarını ayırt etmektedir. Used to yapısı devamlı yapılan eylemleri ifade ederken, simple past yapısı belirli bir zamanda gerçekleşen eylemleri ifade etmektedir.

Aşağıdaki tablo, used to ve simple past yapısı arasındaki farkları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

Used to Simple Past
Geçmişte tekrarlanan eylemler Belirli bir zamanda gerçekleşen eylemler
Genellikle “did not” şeklinde kullanılır Genellikle “did” yardımcı fiiliyle kullanılır
Olumlu cümlelerde “used to” kelimesi kullanılır Olumlu cümlelerde eylemin geçmiş zaman hali kullanılır
Olumsuz cümlelerde “did not use to” veya “didn’t use to” kullanılır Olumsuz cümlelerde “did not” veya “didn’t” yardımcı fiiliyle kullanılır

Used to ve simple past yapıları arasındaki farkları anlamak, İngilizce’de geçmiş zamanı doğru bir şekilde kullanmamıza yardımcı olur.

Muhteşem! Artık Used to ve simple past yapıları arasındaki farkları biliyorsunuz. Şimdi bu yapıları uygulamak ve daha fazla İngilizce pratiği yapmak için bol bol cümle kurabilirsiniz!

Geçmişte alışkanlıklar

Geçmişte yapılan alışkanlıkların anlatımında “used to” ve “simple past” arasında bazı farklar vardır. “Used to” yapısı genellikle uzun süreli ve devamlı bir alışkanlığı ifade etmek için kullanılırken, “simple past” yapısı ise geçmişte tek seferlik bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, “used to” yapısıyla şöyle bir cümle kurabiliriz: “Çocukken her gün bisiklete binerdim.” Bu cümlede, geçmişte sürekli ve düzenli olarak yapılan bir eylem ifade edilmektedir.

Diğer yandan, “simple past” yapısıyla kurulan bir cümle örneği şu şekilde olabilir: “Dün gece sinemaya gittim.” Bu cümlede ise sadece bir kez gerçekleşen bir eylem anlatılmaktadır.

Ayrıca, “used to” yapısı genellikle zaman zarfı “always” ile birlikte kullanılırken, “simple past” yapısı böyle bir kısıtlamaya tabi değildir.

Tablo olarak da aşağıdaki gibi örnekler verilebilir.

“used to” Yapısı “Simple Past” Yapısı
Geçmişte her gün kahve içerdim. Dün kahve içtim.
Eskiden futbol oynardım. Geçen hafta futbol oynadım.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, “used to” yapısı sürekli ve geçmişe yönelik alışkanlıkları ifade ederken, “simple past” yapısı tek bir geçmiş olayını anlatmak için kullanılmaktadır.

Geçmişteki belirli olaylar

Geçmişte belirli bir olayın anlatımında used to ve simple past arasında bazı farklar bulunmaktadır. Used to yapısı, geçmişte süregelen alışkanlıkları ifade etmek için kullanılırken, simple past ise belirli bir zamanda gerçekleşen tek bir eylemi anlatır.
Örneğin, “I used to play the piano” cümlesiyle geçmişte sürekli olarak piyano çaldığı ifade edilirken, “I played the piano yesterday” cümlesiyle sadece dün gerçekleşen bir piyano çalma eylemi anlatılır.
Ayrıca, used to yapısı genellikle geçmişteki alışkanlıkları anlatırken sürekli veya uzun süreli bir etkinlik için kullanılırken, simple past daha spesifik bir zamanda gerçekleşen bir olayı ifade etmek için tercih edilir.

Yorum yapın