Yazma Kuralları

Yazma kuralları, yazılı iletişimde düşüncelerin ve bilgilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak için kullanılan kurallar bütünüdür. Doğru noktalama işaretlerinin kullanımı, büyük-küçük harf hatalarının önlenmesi, isimlerin baş harflerinin doğru yazılması, tamlamaların düzgün kullanılması gibi kurallar bu kategoriye girer.

Bir metnin anlaşılır ve etkili olabilmesi için yazma kurallarına uyum göstermesi önemlidir. Noktalama işaretleri, cümlelerin anlamını belirlemek, yazının akışını düzenlemek ve vurgu yapmak için kullanılır. Örneğin, virgül, nokta, soru işareti gibi noktalama işaretleri, cümlelerin anlamını ve amacını belirler.

Büyük-küçük harf kullanımı da yazma kurallarının önemli bir bileşenidir. Baş harfler, isimler, cinsiyet belirten kelimeler, yer isimleri gibi birçok durumda büyük harfle yazılırken, genel olarak cümleler küçük harflerle yazılır.

Türkçe’de isimlerin baş harflerinin büyük yazılmasının yanı sıra soyad isimlerinin de özel bir yazılış kuralları vardır. Soyad isimleri, genellikle tamamen büyük harflerle yazılsa da bazı durumlarda küçük harfle başlayabilir.

Ticari markalar da yazma kuralları açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ticari markalar genellikle tamamen büyük harflerle yazılır ve markanın tanınması ve marka bilincinin oluşturulması için önemlidir.

Tamlamalar ve kelime gruplarının yazılış kuralları da yazma kurallarının önemli bir bölümünü oluşturur. Yapılan kelime grupları doğru bir şekilde yazılmalı ve gerektiğinde yan yana yazılmamalıdır.

Yabancı kökenli kelimelerin yazılış kuralları da yazma kuralları içinde yer alır. İtalyancadan veya İngilizceden Türkçeye geçen kelimelerin doğru bir şekilde yazılması ve Türkçeye uyarlanması gerekmektedir. Bu kelimelerin telaffuz yöntemlerine de dikkat edilmelidir.

Tüm bu yazma kurallarının doğru bir şekilde uygulanması, okuyucunun metni rahatça anlamasını ve iletişimde herhangi bir yanlış anlaşılmanın önlenmesini sağlar. Yazma kurallarına uygun bir şekilde yazılan yazılar, daha profesyonel ve etkileyici bir görünüm sunar.

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri

Yazı yazarken noktalama işaretleri, metni anlamlı ve anlaşılır kılan önemli unsurlardır. Doğru bir şekilde kullanıldıklarında, cümleleri düzgün bir şekilde tamamlar ve okuyucunun anlamı hızlı bir şekilde kavramasını sağlar. İşte bazı yaygın noktalama işaretleri ve kullanımları:

 • Nokta (.): Cümleleri sonlandırırken veya kısaltmalarda kullanılır. Örneğin:
 • Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
  Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim
  Dr. A. Yılmaz Dr A Yılmaz
 • Virgül (,): Cümlenin parçalarını ayırmak, listelemek veya ek bilgi vermek için kullanılır. Örneğin:
 • Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
  Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Ankara İstanbul İzmir ve Bursa
  Yarın, hava güneşli olacak. Yarın hava güneşli olacak
 • Soru İşareti (?): Soru cümlelerini belirtmek için kullanılır. Örneğin:
 • Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
  Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz
 • Noktalı Virgül (;): Bağımsız ancak birbiriyle ilişkili cümleleri ayırmak için kullanılır. Örneğin:
 • Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
  Ödevimi bitireceğim; sonra dışarı çıkacağım. Ödevimi bitireceğim sonra dışarı çıkacağım.

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanmak, yazıyı akıcı ve anlaşılır kılar. Bu kurallara dikkat ederek, metinlerinizi daha etkili bir şekilde yazabilirsiniz.

Büyük-Küçük Harf Kullanımı

Bir dilin yazılışında büyük-küçük harf kullanımı oldukça önemlidir. Türkçe’de de belirli kurallar ve istisnalar vardır. Büyük harf kullanımı için genel bir kural olarak cümlelerin başında ve isimlerin baş harflerinde büyük harf kullanılır. Örneğin, “Bugün hava güzel.” veya “Ali, İstanbul’a gitmek istiyor.”

İstisna olarak, ünvan, rütbe veya unvan niteliğindeki kelimeler büyük harfle başlar. Örneğin, “Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ile konuşmak istiyor musunuz?” veya “Diyanet İşleri Başkanlığı.”

Ayrıca, gazete ve dergi başlıklarında, kitap ve film isimlerinde, medya unsurlarında ve markalarda baş harfler genellikle büyük yazılır. Örneğin, “Harry Potter ve Felsefe Taşı” veya “Turkcell Superonline.”

Son olarak, bir kelimenin sadece baş harflerini büyük yazmak için bir kısaltma kullanılıyorsa, bu harfler büyük yazılır. Örneğin, “TÜBİTAK” veya “TFF.”

Kural Örnek
Cümlelerin baş harfleri büyük yazılır “Bugün hava güzel.”
İsimlerin baş harfleri büyük yazılır “Ali, İstanbul’a gitmek istiyor.”
Ünvan, rütbe veya unvan niteliğindeki kelimeler büyük harfle başlar “Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ile konuşmak istiyor musunuz?”
Baş harfler genellikle gazete başlıklarında, kitap ve film isimlerinde, medya unsurlarında ve markalarda büyük yazılır “Harry Potter ve Felsefe Taşı”
Kısaltmalarda sadece baş harfler büyük yazılır “TÜBİTAK”

İsimlerin Baş Harfleri

İsimlerin baş harfleri yazma kuralları içinde oldukça önemlidir ve doğru kullanımı gereklidir. İsimleri yazarken genellikle kişilerin ve yerlerin adları büyük harfle başlar. Örneğin, Mehmet, Ayşe ve İstanbul gibi. Ancak bazı özel isimler, kurallar gereği küçük harfle başlayabilir. Örneğin, ahmet, mustafa, adalar gibi.

İsimlerin baş harfleriyle ilgili bir diğer önemli kural ise takma adlardır. Genellikle takma adlar küçük harfle başlar. Örneğin, “küçük” Mehmet, “çılgın” Ayşe gibi.

Ayrıca isimlerde ön ekler de dikkate alınmalıdır. Ön ekler, adın önüne eklenen harflerdir ve büyük harfle yazılır. Örneğin, Ali’ye dışarıdan bir “ustalık” damgası vurdu.

İsimlerin baş harfleriyle ilgili kurallar aslında oldukça esnektir ve farklı durumlarda farklı şekillerde yazılabilir. Önemli olan tutarlı olmak ve doğru kullanımları bilmektir.

 • İsimler genellikle büyük harfle başlar.
 • Takma adlar küçük harfle başlar.
 • Ön ekler büyük harfle yazılır.
Doğru Yazım Yanlış Yazım
Ahmet ahmet
İstanbul istanbul
Küçük Mehmet küçük mehmet
Ustalık Ali ustalık ali

Soyad İsimleri

Soyad isimleri, kişilerin aidiyetini ve kimliklerini belirlemek için kullanılır. Türk dilinde soyad isimleri, genellikle büyük harflerle yazılır. Soyadı baş harfi dışında kalan harfler küçük harf olarak yazılır. Örneğin, “Ahmet Yılmaz” veya “Ayşe Kaya” gibi.

Ancak, bazı özel durumlarda isimlerin tamamı büyük harflerle yazılabilir. Örneğin, “YILMAZ” veya “KAYA” gibi soyadları tamamen büyük harflerle yazılan kişiler bulunabilmektedir.

Soyad isimleri yazılırken özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, soyadındaki ünlü harflerin yazılış şekilleridir. Türkçede ünlü harfler “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” olarak bilinir. Bu ünlü harfler, “A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü” şeklinde büyük harfle yazılır.

Sözcük Doğru Yazım Yanlış Yazım
Yılmaz YILMAZ yılmaz
Öztürk ÖZTÜRK öztürk
Ünal ÜNAL ünal

Soyad isimleri, kişinin kimliğini belirlemek için önemli olduğundan doğru yazımı ve kullanımı oldukça önemlidir. Bu nedenle soyad isimlerinin yazılış kurallarına dikkat ederek doğru şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ticari Markalar

Ticari markalar, genellikle büyük harflerle yazılır. Büyük harflerle yazılan ticari markalar, markanın tanınabilirliğini artırır ve markayı vurgular. İyi bir ticari marka, genellikle sadece bir kelime veya kelime grubundan oluşur ve özgün bir şekilde soyutlanmış veya yaratıcı bir şekilde tasarlanmıştır. Markayı oluşturan kelime veya kelime grubu her zaman büyük harflerle yazılır ve markanın logosunda da kullanılabilir. İşte bazı ticari marka örnekleri: APPLE, NIKE, COCA-COLA. Bu örneklerde görüldüğü gibi, ticari markalar genellikle büyük harflerle yazılır ve dikkat çekici bir şekilde sunulur.

Tamlamalar

Tamlamalar, Türkçe dilbilgisinde önemli bir kavramdır. Tamlamalar, bir isim veya zamir ile ona anlamca bağlı olan bir kelime grubunun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kelime grupları, birlikte kullanıldıklarında anlamca bütünlük oluştururlar. Türkçede tamlamalar, çoğunlukla “de”, “da”, “ki”, “ile” gibi bağlaçlarla birbirine bağlanır.

Tamlamaların yazılış kuralları da önemlidir. Genellikle tamlamalar içindeki kelime gruplarının birleşik yazılması tercih edilir. Ancak bazı durumlarda kelime grupları arasında bir nesne hal ekleriyle ayrım yapılması gerekmektedir. Örneğin, “ev kapısı” kelime grubunda “kapı” kelimesine “-sı” eki gelerek ayrı bir kelime haline getirilir.

Ayrıca, tamlamalar içinde yer alan kelime gruplarının isim ya da sıfat türünde olması da dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Örneğin, “mavi gözlü” kelime grubunda “gözlü” kelimesi bir sıfat olduğu için iki kelime arasına birleşik yazılır ve “mavigözlü” olarak kullanılır.

Tamlamaların yazılış kurallarıyla ilgili olarak daha fazla örnek ve detaylı açıklamalara aşağıdaki tabloya bakarak ulaşabilirsiniz:

Tamlama Türü Örnek
Aitlik (Genitive) Ankara’nın başkenti
Yer Bildiren (Locative) Okulda öğrenciler
Zaman Bildiren (Temporal) Gelecek hafta
Özne-İsim (Subject-Noun) Öğretmenler odası

Bu tabloda yalnızca bazı tamlama türleri ve örnekleri bulunmaktadır. Tamlamaların yazılış kurallarıyla ilgili daha fazla bilgi ve örnek için dilbilgisi kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

Yabancı Kelimeler

Yabancı kökenli kelimeler, Türkçe metinlerde sıkça kullanılan ifadelerdir. Bu kelimelerin yazımında bazı kurallar bulunmaktadır. Öncelikle, yabancı kelimeler Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde yazılmalıdır.

Bu kurallardan biri, kelimenin Türk alfabesine uygun bir şekilde yazılmasıdır. Örneğin, “pasta” kelimesi Türk alfabesiyle uyumlu hale getirilmiştir ve “pasta” şeklinde kullanılmaktadır.

Ayrıca, bazı yabancı kelimeler Türkçeye uyarlanmıştır. Bu durumda, kelimenin kullanımı Türkçe dil kurallarına göre belirlenir. Örneğin, “restoran” kelimesi Fransızca kökenli olmasına rağmen Türkçe metinlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bazı yabancı kelimeler ise özgün hallerini korumaktadır. Bu durumda, kelimenin doğru şekilde yazılması önemlidir. Mesela, “hotel” kelimesi İngilizce kökenli olduğu için Türkçe metinlerde “otel” olarak kullanılmalıdır.

Yabancı kökenli kelimelerin Türkçeye uyarlanma yöntemleri, dilin değişkenliği ve gelişimiyle de ilgilidir. Bu nedenle, dilbilgisel kurallara uygun şekilde yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde, kelimenin anlamı veya söyleyişi değişebilir. Bu yüzden yabancı kökenli kelimelerin yazımı ve Türkçeye uyarlanması önemlidir.

İtalyanca Kelimeler

İtalyanca kelimeler, Türkçeye yabancı bir dil olan İtalyancadan geçmiştir. Bu kelimelerin yazımı ve telaffuzu bazı kurallara tabidir. İtalyancadan Türkçeye geçen kelimeler genellikle aynı şekilde yazılır, ancak bazı değişiklikler yapılır. Örneğin, İtalyancada ‘b’ sesini temsil eden ‘v’, Türkçede ‘v’ olarak yazılır ve okunur.

Bir diğer önemli nokta, İtalyanca kelimelerin vurgusu ve telaffuzu konusudur. Çoğu İtalyanca kelime Türkçede benzer bir vurguyla telaffuz edilir, ancak bazıları farklı şekilde okunabilir. Bu nedenle, özellikle yeni İtalyanca kelimelerle karşılaştığınızda doğru telaffuz için sözlüklere başvurmanız önemlidir.

İtalyancadan Türkçeye geçen kelimelerin yazım ve telaffuz kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için İtalyanca-Türkçe sözlüklere başvurabilir ve İtalyanca dilbilgisi kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

İngilizce Kelimeler

İngilizce Kelimeler

İngilizce dilinin etkisiyle Türkçeye birçok kelime transfer olmuştur. Bu kelimelerin Türkçede nasıl yazıldığı ve yaygın kullanılan örneklerine değinelim.

İngilizce Kelime Türkçe Yazılışı
Computer (bilgisayar) komputer
Telephone (telefon) telefon
Internet (internet) internet
Television (televizyon) televizyon

Bu örneklerde görüldüğü gibi, İngilizceden Türkçeye geçen kelimeler genellikle aynı şekilde yazılmaktadır. Ancak bazı istisnalar da bulunmaktadır. Örneğin, “sandviç” kelimesi İngilizce “sandwich” kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Türkçe yazım kurallarına uygun olarak, bu kelimeler genellikle Türkçeye uyarlanmış şekilleriyle kullanılmaktadır. Yine de özellikle teknik terimlerde orijinal İngilizce yazılışlarını da görmek mümkündür.

İngilizce kökenli kelimelerin yaygın kullanımı, küreselleşmeyle birlikte artmıştır. Günümüzde birçok kişi İngilizce kelimeleri Türkçenin bir parçası gibi kullanmaktadır.

 • Chat (sohbet)
 • Club (klüp)
 • Hotel (otel)
 • Shopping (alışveriş)

Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır ve yaygın kabul gören şekilleriyle yazılmaktadır. Ancak, yabancı kelimelerin Türkçeye uygun bir şekilde kullanılması ve Türkçe yazım kurallarına uyulması önemlidir.

Article Main Title:

Article Main Title: olmayabilir nasıl yazılır

olmayabilir nasıl yazılır

“Olmayabilir” kelimesi, Türkçede kullanılan bir fiilin olumsuz ve gelecek zaman halini ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin doğru yazılışı için bazı kurallar vardır. İlk olarak, kelimenin kökü olan “ol-” bölümü doğru bir şekilde yazılır. Ardından “ma-” eki eklenir ve sonra da “-yabilir” ekiyle tamamlanır. Örnek olarak, “gel” fiilinden türetilen “gelemiyebilir” kelimesi, olumsuz ve gelecek zaman hali için kullanılır. Bu tür yazma kurallarına dikkat etmek, Türkçe metinlerin doğru ve anlaşılır bir şekilde yazılmasını sağlar. Doğru kullanım için örnek cümleler oluşturarak pratik yapmak da önemlidir.

Noktalama işaretleri yazıların anlaşılır ve doğru bir şekilde iletilmesini sağlayan önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bazen bu işaretlerin nasıl kullanılacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliriz. İşte doğru noktalama işaretlerini kullanmanın bazı temel kuralları:

 • Virgül: Cümle içinde neden-sonuç ilişkilerini belirtmek veya liste yapmak için kullanılır. Örneğin: Perşembe günü arkadaşlarımı, sinemaya gitmeye davet ettim.
 • Nokta: Cümlelerin sonunu belirtmek için kullanılır. Örneğin: Bugün hava çok güzel.
 • Noktalı Virgül: İki cümle arasında bağlantı kurmak veya uzun bir cümleyi parçalamak için kullanılır. Örneğin: Hava güneşliydi; öğrenciler bahçede basketbol oynadılar.
 • Ünlem İşareti: Heyecan, şaşkınlık veya öfke gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Örneğin: Ne güzel bir manzara!

Unutmayın, doğru noktalama işaretleri kullanımı, yazdığınız metnin anlaşılırlığını ve etkisini artırır. Dolayısıyla, yazılarınızda dikkatli ve doğru noktalama işaretleri kullanmaya özen göstermelisiniz.

Yorum yapın