Abdest Nasıl Alınır?

Abdest, İslamiyet’te önemi büyük olan bir ritüeldir ve temizlenme anlamı taşır. Abdestin alınması aşağıdaki adımları içerir:

 • Elli yıkama
 • Ağzı çalkalama
 • Burna su çekme
 • Yüzü yıkama
 • Kolları yıkama
 • Başın meshedilmesi
 • Ayakların yıkanması

Adımların doğru sırayla yapılması ve suyun temiz olması da abdestte dikkat edilmesi gereken önemli konulardır. Bedenin her yerinin suya temas etmesi ve niyet etme de abdestin doğru şekilde alınması için önemlidir.

Abdestin Temel Adımları

Abdest, İslam dininde önemli bir yere sahip bir ritüeldir. Abdest almanın temel adımları şunlardır:

 • Elli yıkama: Eller bileklerden başlayarak suyun içine sokulup avuçlar arasında suyun akması sağlanır.
 • Ağzı çalkalama: Su alınıp ağza çalkalanır.
 • Burna su çekme: Su alınır, burna çekilir ve burundan çıkarılır.
 • Yüzü yıkama: Su baştan aşağı doğru yüzdeki her bölgeye değecek şekilde yüz yıkanır.
 • Kolları yıkama: Su kolların dirseklerden başlayarak yıkanır.
 • Başın meshedilmesi: Nemli ellerle başın tüm bölümleri meshedilir.
 • Ayakların yıkanması: Ayaklar bileklerden başlayarak suyun içine sokulup ayak parmaklarını da içine alacak şekilde yıkanır.

Bu adımları sırayla tamamlayarak abdest alınır.

Abdestte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Abdest İslam dininde önemli bir ritüeldir. Abdest alınırken suyun temiz olması, adımların doğru sırayla yapılması, bedenin her yerinin suya temas etmesi, niyet etme gibi dikkat edilmesi gereken konular vardır. Su temizliği konusunda; temiz su olmalı, kuyudan veya kirli bir su kaynağından su alınmamalıdır. Adımların doğru sırayla yapılması için öncelikle eller yıkanmalı, ardından ağız çalkalanmalı ve burun temizlenmelidir. Yüz, kollar, baş ve ayaklar yıkanmalıdır. Vücudun her kısmının suya temas ettiğinden emin olunmalıdır. Son olarak niyet edilmelidir.

Abdestin Bozulması Durumunda Yeniden Alınması

Abdestin bozulduğu durumlarda yeniden abdest alınması gerekmektedir. Abdestin bozulduğu durumlar arasında idrar, dışkı, gaz çıkması, uykuda olunması, kusma, bayılma, ölüm ve akıl hastalığı bulunmaktadır. Abdestin nasıl bozulduğuna göre alınacak abdestin çeşitleri vardır. İdrar ve dışkının çıkması nedeniyle abdest bozulursa temizlenmenin ardından tekrar abdest alınmalıdır. Sadece gaz çıkması durumunda abdest bozulmaz. Yine regl ya da lohusalık nedeniyle abdest bozulursa temizlenme sonrasında tekrar abdest alınmalıdır. Abdest bozulduğunda yeniden abdest alınması gereken durumlar ve alınması gereken abdest çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Kişinin Kendi İradesiyle Abdesti Bozması Durumunda Alınacak Abdest

Kişinin kendisi iradesiyle abdestini bozduğu durumlar da yeniden abdest alması gerekmektedir. Bu durumlar genellikle burun veya ağızdan kan gelmesi, istemeden yapılan bir şey sonucu idrar ya da dışkının gelmesi gibi durumlardır. İlk olarak abdestin tüm adımları tekrarlanır. Burun veya ağzından gelen kanın durdurulmasının ardından, idrar ya da dışkının geldiyse bu duruma göre tekrar abdest alınır. Eğer idrar geldiyse genital bölge temizlenir, örtüsüyle veya mendil ile silinir ve tekrar abdest alınır. Dışkı geldiyse ise dışkının olduğu bölge temizlenir, örtüsüyle veya mendil ile silinir, ardından suyla yıkanır ve tekrar abdest alınır.

Mazeretli Olarak Abdesti Bozulanlar İçin Alınacak Olan Abdest

Abdest, İslamiyet’teki en önemli ibadetlerden biridir ve belirli adımları takip ederek gerçekleştirilir. Ancak bazı durumlarda, abdest mazeretli olarak bozulabilir. Örneğin, uykuda gaz çıkarmak veya kadınların doğum sırasında veya nifas döneminde olmaları abdestin mazeretli olarak bozulması durumlarına örnek verilebilir. Bu durumlarda yeniden abdest almak gereklidir.

Mazeretli olarak bozulan abdestin yeniden alınması için, normal abdestin adımlarının çoğu izlenir. Farklı olarak, özellikle kirli bir bölgedeki suyu kullanamayacağı için kişi en az 1/4 litreye kadar temiz suya sahip olmalıdır. Adımlar şöyledir:

 • Elini yıkamak
 • Ağız çalkalama
 • Burna su çekme
 • Yüz yıkama
 • Kolları yıkama
 • Başın meshedilmesi
 • Ayakların yıkanması

Abdestin temizliğine de özen gösterilmelidir. Kişi kirli bir bölgedeki suyu kullanamaması durumunda temiz bir su kaynağı aramalı veya suyu bir kapla taşıyarak kullanmalıdır. Aynı zamanda, abdestin olası mazeretli bozulma durumlarının anlaşılması ve bu durumlara göre abdestin doğru bir şekilde alınması da önemlidir.

Abdestin Faziletleri

Abdest, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir ve dinen bir mümin için birçok faydası bulunmaktadır. Abdest almak, saadet ve huzur kaynağıdır. Abdest aldıktan sonra insanın ruhsal ve bedensel olarak hafiflediği hissedilir. Aynı zamanda günahların temizlendiği ve günah işlememekte daha dikkatli olunması konusunda insanı uyaran bir uygulamadır. Abdestin düzenli olarak alınması, Allah’a yakınlaşmaya ve bir sonraki namaza daha hazırlıklı olmaya yardımcı olur.

Bunun yanı sıra abdestin bazı fiziksel faydaları da vardır. Beden temizlenir, toksinler atılır ve cilt daha sağlıklı bir görünüm alır. Ayrıca abdest almak, insanın nazar, şeytan ve kötü enerjilerden korunmasına da yardımcı olabilir.

Abdestin çok önemli ve faydalı bir ibadet olduğu için İslam dininde birçok hadiste abdestin yapılmasının önemi vurgulanmaktadır.

 • Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “Kim abdest alır ve abdestini tam yaparsa günahları bedeninden akıp gider, sonunda elleriyle tutuşan altın bir serbestlik mührü ile yanına gelir. Öyle ki o serbestlik mührü bütün insanları ayırt edip kendi kabilesinden olanlar dışındakileri kabul etmez. ”
 • İmam Ali ise şöyle der: “Abdestiniz varsa kalpleriniz nur, yüzleriniz parlak, amelleriniz kabul edilir. Ve kıyamet gününde de abdestiniz sizin için övgü kaynağı olur.”

Abdest almak sadece İslam dininde değil, diğer dinlerde de benzer uygulamalar vardır. Hristiyanlıkta vaftiz ve Yahudilikte temizlenme adı altında benzer uygulamalar mevcuttur. Ancak farklı dinlerdeki uygulamalardaki detaylar ve inanışlar farklılık göstermektedir.

Abdestin Diğer Dinlerdeki Benzer Uygulamaları

Abdest, İslamiyette önemli bir yere sahip olan bir ibadettir. Peki, diğer dinlerde benzer uygulamalar var mıdır? Evet, Hristiyanlıkta vaftiz ve Yahudilikte temizlenme adı altında da benzer uygulamalar yapılmaktadır. Hristiyanlıkta vaftiz, su altına sokularak yapılan bir uygulama olarak algılanırken, İslam’da abdestte su yüzeyde kalmaktadır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta suyun kalitesi gibi abdestin almaya hazırlık konuları İslamiyet’teki kadar detaylı değildir. Ayrıca, İslamiyet’te abdest, beş vakit namazın öncesinde alınması gereken bir ibadetken diğer dinlerde böyle bir zaman kavramı bulunmamaktadır.

Yorum yapın