Alıntılama Nasıl Yapılır

Alıntılama, doğru şekilde yapılması gereken bir eylemdir. Bir metinden, bir kişiden veya bir kaynaktan doğrudan metin veya ifadelerin alınmasıdır. Alıntılama yaparken dikkate almanız gereken bazı adımlar ve bilgiler vardır. Bu makale, alıntılamanın doğru şekilde yapılması için gereken adımları ve bilgileri sunmaktadır.

Alıntı Nedir?

Alıntı, bir eserden, bir kişiden veya bir kaynaktan metin veya ifadelerin doğrudan alınması anlamına gelir. Alıntılar, başka bir kaynakta yer alan bilgileri referans göstermek veya belirli bir görüşü desteklemek için kullanılır. Alıntılar, metnin gücünü artırır ve okuyucuya daha fazla bilgi sağlar. Bir alıntının doğru şekilde yapılması, alıntılanan kaynağın adının ve yazarının belirtilmesini gerektirir. Eğer alıntı yapılan bir kitap, makale veya web sitesi ise, kaynağın tam adı, yazarın adı, yayın tarihi gibi bilgiler de alıntıya eklenmelidir.

Alıntı Türleri

Alıntı Türleri

Alıntı yapmanın çeşitli yolları vardır ve farklı alıntı türleri mevcuttur. Bu türler, metinden parçaların aktarılma şekline bağlı olarak kategorize edilebilir. İşte bazı yaygın alıntı türlerine bir bakalım:

 • Kısa alıntılar: Metnin kısa bir bölümünün doğrudan aktarılmasıdır. Genellikle birkaç cümle veya bir paragraf şeklinde olur.
 • Uzun alıntılar: Metnin uzun bir bölümünün doğrudan aktarılmasıdır. Birkaç paragraftan oluşabilir ve genellikle ayrı bir blok halinde sunulur.
 • Dolaylı alıntılar: Kendi ifadelerinizle başkasının söylediği bir şeyi aktarmaktır. Bu alıntı türünde, orijinal ifadeyi yeniden yazarak veya özeti çıkararak aktarırsınız.
 • Bilimsel alıntılar: Bilimsel araştırma veya akademik makalelerde sıkça kullanılan alıntı türüdür. Bu alıntılar, diğer araştırmacıların yazdıklarını doğrudan aktarırken uygun bir alıntılama stili kullanma gereksinimini içerirler.

Bu alıntı türleri, yazınızı desteklemek veya fikirlerinizi güçlendirmek için kullanabileceğiniz etkili araçlardır. Hangi tür alıntının kullanılacağı, yazınızın amacına ve içeriğine bağlı olarak değişebilir.

Kısa Alıntılar

Kısa Alıntılar:

Alıntılama, bir metnin kısa bir bölümünün doğrudan aktarılması anlamına gelir. Bu, başka bir kaynaktan alınan ifadelerin, metinde doğru bir şekilde belirtilerek kullanılmasıdır. Kısa alıntılar genellikle diğer yazarların düşüncelerine ya da bir konuda uzman olan kişilerin söylediklerine atıfta bulunmak için kullanılır.

Örneğin, Francis Bacon’ın dediği gibi “Bilgi güçtür” ifadesini kullanarak, bir metinde bilginin gücünü vurgulayabilirsiniz. Ya da Viktor Frankl’ın dediği gibi “Hayatın anlamı, ona anlam vermektir” ifadesiyle, hayatın anlamını tartışabilirsiniz. Bu kısa alıntılar, metindeki düşüncenin desteklenmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olur.

Bir kısa alıntı yaparken, orijinal metinden alıntılama yapılacak bölümü belirterek ve alıntı yapılan kişi ya da kaynağı da ekleyerek doğruluk ve alıntı etiği sağlanmalıdır.

Örnek Kısa Alıntı

Bilgi güçtür.
– Francis Bacon

Bilgi güçtür.

Bilgi güçtür. Alıntı yaparken, doğru şekilde alıntı yapabilmek önemlidir. Alıntı yapmak, bir eserden, bir kişiden veya bir kaynaktan doğrudan metin veya ifadeleri almak anlamına gelir. Kısa alıntılar, uzun alıntılar, dolaylı alıntılar ve bilimsel alıntılar gibi farklı alıntı türleri vardır.

Kısa alıntılar, metnin kısa bir bölümünün doğrudan aktarılmasıdır. Örneğin, ‘Bilgi güçtür’ şeklinde bir kısa alıntı yapılabilir. Bu Durumda, Francis Bacon’dan gelen bir alıntı olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde, Viktor Frankl’dan ‘Hayatın anlamı, ona anlam vermektir’ şeklinde bir alıntı da yapılabilir.

Bilgi güçtür, çünkü bilgi sahibi olmak bir kişiye güç verir. Bu nedenle, doğru bir şekilde alıntı yapmak önemlidir ve alıntı yaparken kaynak bilgileri de doğru bir şekilde belirtilmelidir.

– Francis Bacon

– Francis Bacon

Francis Bacon, ünlü bir filozof ve bilim insanıdır. Bacon, bilginin gücü ve önemi konusunda derin bir bilince sahiptir. Onun ünlü alıntısı, bilginin bireyleri güçlendiren ve ilerleten bir kaynak olduğunu vurgulamaktadır. Bilginin aktarımı ve paylaşımı, toplumların gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlar. Bu alıntı, Bacon’ın bilim ve bilgiye olan tutkusunu yansıtmaktadır. Bacon, insanların bilgi edinmeye ve öğrenmeye devam etmelerini tavsiye ederken, bilginin gücü hakkında da bir fikir vermektedir.

Örnek Kısa Alıntı

Bilgi güçtür.

 • – Francis Bacon

Hayatın anlamı, ona anlam vermektir.

 • – Viktor Frankl

Hayatın anlamı, ona anlam vermektir.

Hayatın anlamı, ona anlam vermektir. Bu ifade, hayatın anlamının kazanılan deneyimler, inançlar ve amacımızla şekillendiği fikrini içerir. Hayat, sadece var olmakla değil, ona anlam katmakla da ilgilidir. Kendi değerlerimizi keşfetmek, tutkularımızı takip etmek ve kişisel hedeflerimize ulaşmak için çaba sarf etmek, hayatımıza anlam katar.

– Viktor Frankl

– Viktor Frankl

Uzun Alıntılar

=Metnin uzun bir bölümünün doğrudan aktarılması.

Uzun alıntılar, bir metnin önemli bir bölümünü doğrudan ve kelimesi kelimesine aktarmaktır. Bu alıntılar genellikle uzun olduğu için paragraf şeklinde sunulur ve çoğunlukla yazarın özgün düşüncelerini desteklemek veya kanıtlamak amacıyla kullanılır.

Uzun alıntılar, okuyucuya yazarın kaynaklarına ne kadar düşünceli bir şekilde baktığını gösterme hakkı verirken, yine de dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bir metinde birden fazla uzun alıntı kullanmak, okuyucunun dikkatini kaybedebilir veya metni karmaşıklaştırabilir. Bu nedenle, uzun alıntılar yalnızca gerçekten gerekli olduğunda ve konunun üzerinde derin bir etkisi olduğunda kullanılmalıdır.

Dolaylı Alıntılar

=Kendi ifadelerinizle başkasının söylediği bir şeyi aktarmak.

Dolaylı alıntılar, başka bir kişinin ifadelerini kendi sözlerinizle aktarma yöntemidir. Bu, alıntı yapılan kişinin söylemi veya yazısı hakkında bilgiyi kendi cümlelerinizle paylaşmanız anlamına gelir. Dolaylı alıntılar, alıntılanan kişiye saygı gösterme ve ifade tarzınızı eklemek için harika bir yoldur.

Dolaylı alıntılar, orijinal ifadeyi tam olarak aktarmak yerine, sizin öznel yorumlarınızı veya anlatım tarzınızı içerir. Bu nedenle, alıntılanan kişinin söylediği şeyi doğru bir şekilde temsil etmek için dikkatli ve tutarlı olmanız önemlidir.

Dolaylı alıntı kullanarak başka bir kişinin fikirlerini veya düşüncelerini sunarken, düşüncelerinizi de ekleyebilir ve açıklayabilirsiniz. Bu sayede, alıntıdaki ifadesel değeri artırır ve okuyucuya daha fazla anlam katabilirsiniz.

Alıntılama Kuralları

Doğru şekilde alıntı yapmanın genel kuralları ve ipuçları vardır. Alıntı yaparken şu kurallara dikkat etmek önemlidir:

 • Alıntı yaptığınız kaynağın adını ve yazarını doğru bir şekilde belirtin.
 • Alıntı yaptığınız metnin tamamını ya da bir bölümünü başka bir yerde kullanmadığınızdan emin olun.
 • Alıntı yaptığınız metnin anlamını değiştirmemeye özen gösterin.
 • Alıntı yaptığınız yerin orijinal metinden tam olarak ve doğru bir şekilde alındığından emin olun.

Alıntı yaparken bu kuralları izlemek, doğru ve etik bir yazı yazma pratiği için önemlidir. Ayrıca, alıntı yaptığınız kaynakların güvenilir ve geçerli olduğundan emin olmanız da gerekmektedir.

Alıntılama Stilleri

Alıntılama Stilleri

Bir eserden alıntı yaparken, farklı alıntılama stilleri kullanılabilir. En yaygın alıntılama stilleri arasında MLA, APA ve Chicago bulunmaktadır.

 • MLA Stili: Modern Language Association tarafından yayınlanan MLA stili, özellikle dil, edebiyat ve beşeri bilimler gibi alanlarda kullanılır. Bu stil, yazarın adını, eserin adını, yayın tarihini ve sayfa numarasını içeren bir kaynak belirtme sistemi kullanır.
 • APA Stili: American Psychological Association’ın önerdiği APA stili, genellikle sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu stilde, yazarın adı, yayın yılı, alıntı yapilan eserin adı ve sayfa numarası belirtilir.
 • Chicago Stili: Chicago stili, özellikle tarih, sanat ve insani bilimlerde kullanılır. Bu stil iki farklı yöntem sunar: dipnotlarla kaynak belirtme ve parantez içinde kaynak belirtme. Dipnotlarla kaynak belirtme yönteminde, alıntının altında numaralarla belirtilen dipnotlar kullanılırken, parantez içinde kaynak belirtme yönteminde, alıntı hemen yanında parantez içinde kaynak bilgileri sunulur.

Alıntı yaparken, yazdığınız metnin hangi alıntılama stilini talep ettiğine dikkat etmek önemlidir. Her bir stilin farklı kuralları ve formatı olduğundan, doğru stilin kullanılması metninizi daha profesyonel ve güvenilir kılacaktır.

Kaynakça Oluşturma

Alıntıların sonunda kaynaklarınızı düzenlemenin önemli bir parçası, bir kaynakça oluşturmanızdır. Kaynakça, alıntı yaptığınız her bir kaynağı ayrıntılı olarak listeler ve okuyucuların kaynaklarınızı bulmasına yardımcı olur.

Kaynakça oluştururken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Alıntılarınızı yaptığınız kaynakları sıralı bir şekilde listeleme: Kaynakça, alıntı yaptığınız kaynakları genellikle alfabetik sırayla listeler. İlk harfe göre sıralama yaparak, okuyucuların kaynakları kolayca bulmasını sağlamış olursunuz.
 • Kaynak bilgilerini düzenleme: Her bir kaynak için, yazarın adı, eserin başlığı, yayıncının adı, yayın tarihi ve sayfa numaraları gibi bilgileri listelemeniz gerekmektedir. İlgili kaynakça stiline (örneğin, MLA veya APA) uygun bir şekilde bu bilgileri düzenleyebilirsiniz.

Kaynakça oluşturma, alıntılarınızın doğru bir şekilde atıfta bulunulmasını sağlamak için önemlidir ve akademik ve bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanılır. Kaynakça, okuyuculara çalışmanızın güvenilirliğini ve kaynaklara dayalı olduğunu gösterir.

Örnek Bir Alıntılama

Örnek Bir Alıntılama

Bir makalede doğru bir alıntılama yapmanın önemini anlamak için bir örnek senaryoyu ele alalım. Diyelim ki yazınızda, “Bilim, insanlık için bir rehberdir.” şeklinde bir ifade kullanmak istiyorsunuz. Bu ifadeyi Albert Einstein’a ait olduğu için alıntı yapmalısınız. İlk adım olarak, alıntı yapmak istediğiniz kaynağı bulun. Makalenin konusuyla ilgili bir bilimsel kitap veya Einstein’ın sözleriyle ilgili bir makale bu durumda uygun olabilir. Ardından, alıntıyı tam ve doğru bir şekilde belirtmek için alıntının nereden geldiği hakkında bilgi sağlamalısınız. Örneğin, “Albert Einstein’ın X kitabında şunu söyledi: ‘Bilim, insanlık için bir rehberdir.'”

Alıntının Yerleştirilmesi

Alıntının yerleştirilmesi, alıntı yapılan metinde alıntının hangi bölümde ve nasıl yerleştirileceğini belirlemeyi gerektirir. Alıntı genellikle metnin ilgili bölümünde kullanılır ve metnin akışını bozmamaya dikkat edilir. Alıntıların paragraf içinde kullanılması yaygındır. Bu durumda, alıntıyı içeren paragrafın başında ve sonunda birer satır boşluğu bırakılabilir.

Kaynak Bilgilerinin Eklenmesi

Kaynak bilgileri, alıntı yapılan kaynağın doğru bir şekilde belirtilmesi için son derece önemlidir. Bu bilgiler, okuyucuların alıntının hangi kaynaktan yapıldığını, ne zaman yapıldığını ve hangi sayfada yer aldığını anlamasına yardımcı olur. Kaynak bilgilerini eklerken aşağıda belirtilen kurallara dikkat etmek önemlidir.

 • Kaynak bilgileri, alıntı yapılan metinle aynı dökümanda veya bir kaynakçada yer alabilir.
 • Kitap alıntısı yapılıyorsa, yazarın adı, eserin adı, yayıncının adı, basım yılı ve sayfa numarası gibi bilgiler kaynak bilgilerinde bulunmalıdır.
 • Makale alıntısı yapılıyorsa, yazarın adı, makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayfa numarası ve yayın yılı gibi bilgiler kaynak bilgilerine eklenmelidir.

Kaynak bilgilerinin doğru bir şekilde eklenmesi, alıntının güvenilirliğini artırır ve akademik bütünlüğü korur. Okuyucular, kaynak bilgileri sayesinde alıntının güvenilir kaynaklardan mı yapıldığını değerlendirebilirler. Bu nedenle, alıntı yaparken kaynak bilgilerini ihmal etmemek ve doğru bir şekilde eklemek son derece önemlidir.

Parantez İçinde Kaynak Bilgilerinin Kullanılması

Parantez içinde kaynak bilgileri, alıntı yapılan yerin hemen yanında belirtilmelidir. Bu, okuyucuların alıntının hangi kaynaktan geldiğini anlamasına ve doğrulama yapmasına yardımcı olur. Parantez içinde kaynak bilgilerini eklerken, alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadını ve yayın yılıını belirtmek önemlidir. Ayrıca, sayfa veya paragraf numarası gibi ilgili bilgileri de ekleyebilirsiniz. Bu, okuyucuların daha fazla bağlam sağlamak için ilgili bölümü bulmalarına yardımcı olur.

Alıntılarla İlgili Diğer Hususlar

Alıntılarla ilgili olarak dikkate almanız gereken bazı özel durumlar veya istisnalar vardır. Öncelikle, alıntı yaptığınız kaynağın güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü yanlış veya hatalı bilgileri alıntılayarak, okuyucularınızı yanlış yönlendirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, alıntının doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmalısınız. Alıntı yaparken metin akışını kesmeyecek şekilde doğal bir geçiş sağlamak önemlidir. Üst üste çok fazla alıntı kullanmak, okuyucuların dikkatini dağıtabilir ve makalenin akışını bozabilir.

Ayrıca, alıntı yaparken kaynak bilgilerini doğru bir şekilde eklemelisiniz. Alıntılarınızın altında, alıntı yaptığınız kaynağın tam adını, yazarını, yayın tarihini ve sayfa numarasını belirtmek önemlidir. Bu, okuyucuların alıntıların doğru ve güvenilir olduğunu doğrulamasına yardımcı olur.

Alıntılama sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise alıntı yaptığınız metnin anlamını değiştirmemektir. Alıntıları, metnin akışına uyan bir şekilde kullanmalı ve orijinal anlamını korumalısınız. Aksi takdirde, alıntılarınız anlamsız hale gelebilir ve yazınızın kalitesini düşürebilir.

Tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, alıntılama sürecini doğru bir şekilde yönetebilir ve makalenizi daha güvenilir ve etkileyici hale getirebilirsiniz.

Yorum yapın