Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi Nasıl Alınır?

Arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi, bir anlaşmazlık sonunda arabuluculuk yoluyla çözüme ulaşılması durumunda alınan bir belgedir. Bu belge sayesinde, taraflar arasındaki anlaşma mahkeme kararı niteliği kazanarak icra dairelerince takip edilebilir hale gelir. Türkiye’de bu şerhi almak için ise bazı süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir.

İlk olarak, arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi almak isteyen taraf, arabuluculuk tutanağı ve bir dilekçe ile icra müdürlüğüne başvurmalıdır. Arabuluculuk tutanağı, taraflar arasında imzalanan ve resmiyet kazanan bir belgedir. Şerh almak için bu belgenin sunulması zorunludur.

Dilekçede ise arabuluculuk tutanağına atıfta bulunularak icra edilebilirlik şerhinin verilmesi talep edilir. Güncel ücretlendirme ise alacak tutarının binde beş oranındadır. Ancak, bu ücrete dava ve takip giderleri de dahil edilerek farklılık gösterebilir.

Şerh almak için hazırlanan dilekçe ve tutanak gibi belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması çok önemlidir. Aksi takdirde, süreç uzayabilir veya şerh alınamayabilir. Arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi alma süreci, doğru hazırlık ve süreç takibi ile sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, resmi yargı sistemine alternatif bir çözüm yöntemi olarak kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Bu yöntem, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır. Arabuluculuk, tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, uzlaşma sağlamayı hedefleyen bir süreçtir. Arabuluculuk sonucunda imzalanan anlaşmaların, mahkeme kararı niteliği kazanarak icra dairelerince takip edilebilmesini sağlayan icra edilebilirlik şerhi alınması gerekmektedir.

İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir?

İcra edilebilirlik şerhi, bir arabuluculuk süreci sonrası imzalanan anlaşmanın yasal bir belgeye dönüşmesine yardımcı olan belgedir. Arabuluculuk sonucu tarafların imzaladığı anlaşma, icra edilebilirlik şerhi alınmasıyla birlikte mahkeme kararı niteliği kazanır. Bu sayede, anlaşmaya uymayan taraf için icra takibi yapılabilir. İcra dairelerince takip edilebilmesini sağlayan bu belge, arabuluculuk sürecinin sonunda taraflara verilir. İcra edilebilirlik şerhi, uyuşmazlık çözümünde yararlanılabilecek güvenli bir yöntemdir.

Arabuluculuk Sonrası İcra Edilebilirlik Şerhi Alma Süreci

Arabuluculuk sonucunda taraflar arasında imzalanan anlaşma, mahkeme kararı niteliği kazanarak icra dairelerince takip edilebilir hale gelir. Bu nedenle, icra edilebilirlik şerhi almak için öncelikle arabuluculuk sonucunu gösterir resmi bir belge olan arabuluculuk tutanağı hazırlanmalıdır.

Arabuluculuk tutanağı yanı sıra, icra edilebilirlik şerhi almak için, dilekçeyle birlikte icra müdürlüğüne başvurulmalıdır. Dilekçede arabuluculuk tutanağına atıfta bulunarak icra edilebilirlik şerhinin verilmesi talep edilmelidir.

Bu süreçte, belgelerin doğru ve eksiksiz olması oldukça önemlidir. Aksi takdirde, süreç uzayabilir veya şerh alınamayabilir.

Arabuluculuk Tutanağı

Arabuluculuk Tutanağı

Arabuluculuk tutanağı, arabuluculuk sürecinde gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunu ve tarafların anlaşmasını belirten bir belgedir. Tarafların imzalarıyla resmiyet kazanan tutanak, arabuluculuğun hukuki bir belgeye dönüşmesini sağlar. Arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi almak isteyen tarafların, belgeyi tam ve doğru şekilde hazırlaması gerekir. Arabuluculuk tutanağı, icra edilebilirlik şerhinin temel belgesidir ve şerh almak için gereklidir.

Dilekçe

Dilekçe, arabuluculuk sonucunda imzalanan anlaşmanın icra edilebilirliği için gerekli bir belgedir. Dilekçe hazırlanırken, arabuluculuk tutanağına atıfta bulunularak şerhin verilmesi talep edilmelidir. Dilekçede, tarafların ve arabulucunun isimleri, arabuluculuk tutanağına ilişkin bilgiler ve şerhin verilmesi talep edilmelidir. Ayrıca, dilekçeye ek olarak gerekli belgelerin de sunulması gerekmektedir. Dilekçenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, sürecin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

İcra Edilebilirlik Şerhi Ücretleri

Arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi alınırken, alınacak ücret de önemli bir konudur. İcra edilebilirlik şerhi için alınan ücret, alacak tutarının binde beş oranında belirlenir. Ancak bu oran, dava ve takip giderleri gibi ek ücretlerle artabilir.

Özellikle yüksek tutarlı alacaklarda, alınan ek ücretlerin de dikkate alınması gereklidir. Ancak, bu ücretler açık bir şekilde belirtilmediğinden dolayı, süreçten önce mutlaka avukat veya bir uzmandan bilgi almakta fayda vardır.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için alınacak belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasıdır. Bu da sürecin hem daha hızlı hem de daha ekonomik bir şekilde tamamlanabilmesini sağlar.

Arabuluculuk Sonrası İcra Edilebilirlik Şerhi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi alırken, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, gereken belgelerin tam ve doğru şekilde hazırlanmasıdır. Arabuluculuk tutanağı, tarafların imzaladığı ve resmiyet kazanan bir belge olduğu için eksiksiz olmalıdır. Ayrıca, dilekçede bu tutanağa atıfta bulunulmalı ve icra edilebilirlik şerhinin verilmesi açıkça talep edilmelidir. Bu belgelerde eksiklik veya hatalar süreci aksatabilir veya şerh alınmasını engelleyebilir. Dolayısıyla, bu belgelerin doğru ve tam olarak hazırlanması, başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamanın garantisi olacaktır.

Sonuç

Arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi alma süreci, belirtilen adımların doğru bir şekilde takip edilmesiyle başarıyla tamamlanabilir. Arabuluculuk tutanağı ve dilekçe gibi gerekli belgelerin tam ve doğru şekilde hazırlanması sürecin hızlı bir şekilde işlemesi ve icra edilebilirlik şerhinin alınmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, alınacak ücretler de hesaplanarak gerekli ödemenin yapılması da önemlidir. Tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde takip edilmesiyle, arabuluculuk sonrası icra edilebilirlik şerhi almak mümkündür.

Yorum yapın