Artırmak Nasıl Yazılır TDK

Artırmak kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı hakkında TDK’ya göre bilgi verilmektedir. TDK’ya göre, “artırmak” kelimesinin doğru yazılışı “a-r-t-ı-r-m-a-k” şeklindedir. “Artırmak” kelimesi bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek anlamına gelir. Örneğin, “Kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirdi.” şeklinde bir cümlede “artırmak” kelimesi kullanılabilir. “Artırmak” fiilinin türevleri arasında artırma, artırıcı, artırmalı gibi kelimeler bulunmaktadır.

TDK’ya göre artırmak kelimesinin doğru yazılışı ve kelimenin anlamı

Artırmak kelimesinin doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir.

Artırmak kelimesi bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek anlamına gelir.

Kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirdi şeklinde bir cümlede artırmak kelimesi kullanılabilir.

Artırmak fiilinin türevleri arasında artırma, artırıcı, artırmalı gibi kelimeler bulunmaktadır.

kelimesinin doğru yazılışı ve kelimenin anlamı hakkında bilgi

Artırmak kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k olarak belirlenmiştir. Ankara Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün desteğiyle hazırlanan TDK Türkçe Sözlük’e göre, artırmak kelimesi bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek anlamına gelir. Yani, bir şeyi artırmak demek, onu daha yüksek bir seviyeye çıkarmak veya daha fazla miktar, değer veya düzeyde olmasını sağlamaktır. Örneğin, bir firmadaki kârı artırmak için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Artırmak fiilinin türevleri arasında artırma, artırıcı ve artırmalı gibi kelimeler de bulunmaktadır.

Artırmak Kelimesinin Doğru Yazılışı

Artırmak kelimesinin doğru yazılışı “a-r-t-ı-r-m-a-k” şeklindedir. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen bu yazım şekli, artırmak kelimesini en doğru ve standart şekilde ifade etmektedir. Artırmak kelimesini doğru bir şekilde yazmak, yazılı iletişimdeki doğruluk ve anlaşılırlık açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, artırmak kelimesini kullanırken bu yazım şeklini doğru bir şekilde uygulamak gerekmektedir.

Artırmak

Artırmak kelimesinin doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir. Türk Dil Kurumu, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını sağlamak amacıyla kelime bilgileri sunmaktadır. Artırmak kelimesi bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hale getirmek anlamına gelir. Örneğin, bir işletme kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirebilir. Artırmak fiilinin türevleri arasında artırma, artırıcı ve artırmalı gibi kelimeler bulunmaktadır.

Artırmak kelimesinin doğru yazılışı, a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre bu şekilde yazılması gerekmektedir. Doğru bir Türkçe kullanımı için bu yazım kuralına dikkat etmek önemlidir. Kelime, “bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek” anlamına gelir. Bu nedenle, günlük dilde veya yazılı metinlerde kullanırken doğru yazılışına dikkat etmek gerekmektedir. Artırmak kelimesi, cümle içinde çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve anlamıyla ilgili farklı cümle yapıları oluşturulabilir.

a-r-t-ı-r-m-a-k

Artırmak kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir. Türkçe dilbilgisine uygun olarak 3 harfli olan kelime, bir şeyi miktar, değer veya düzey olarak artırmak anlamına gelir. Artırmak fiilinin türevleri arasında artırma, artırıcı, artırmalı gibi sözcükler yer almaktadır. Örneğin, bir işletme kârını artırmak amacıyla yeni stratejiler geliştirebilir. Artırmak kelimesinin kullanımı cümle içinde oldukça yaygındır ve farklı bağlamlarda anlam kazanır. Türkçe gramer kurallarına göre doğru ve etkili bir şekilde yazılmak istenen bir metinde artırmak kelimesinin yerine geçebilecek ve anlamı doğru bir şekilde aktarabilecek alternatif ifadeler de kullanılabilir.

Artırmak Kelimesinin Doğru Yazılışı

Artırmak kelimesinin doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazılışı bu şekildedir. İmla kurallarına uygun olarak, harflerin doğru sıralamasıyla yazılması önemlidir. Sözcükteki her harf ayrı bir anlama sahip olduğundan, kelimenin anlamının korunması için doğru yazılışı oldukça önemlidir.

Artırmak Kelimesinin Anlamı

Artırmak kelimesi bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek anlamına gelir. Bir şeyi artırmak, onu daha yüksek bir dereceye çıkarmak veya daha fazla miktarda yapmak demektir. Bu kelime birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Örneğin, bir şirket kârını artırmak için stratejik planlar yapabilir, bir kişi bir şeyin değerini artırmak için onu iyileştirebilir veya bir deneme sınavında puanını artırmak için daha fazla çalışabilir.

Artırmak kelimesi, bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek anlamına gelir. TDK’ya göre artırmak kelimesinin doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir. Bu fiil, çeşitli alanlarda kullanılabilir. Örneğin, bir işletme kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirebilir ya da bir satıcı müşteri memnuniyetini artırmak için hizmet kalitesini yükseltebilir.

Artırmak kelimesinin türevleri de bulunur. Bunlar arasında artırma, artırıcı, artırmalı gibi kelimeler yer alır. Örneğin, bir raporda artırma seçenekleri listelenebilir veya artırıcı etkisi olan bir politika uygulanabilir.

Artırmak kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı hakkında bu bilgiler TDK tarafından belirtilmektedir. Doğru yazılışını öğrenmek ve anlamını anlamak, yazılı ve sözlü iletişimde dil yanlışlarının önüne geçmek açısından önemlidir.

Yazılan her kelimenin doğru bir şekilde kullanılması, iletişim etkisini artırır. Bu nedenle, artırmak kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışını ve anlamını bilmek, dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar.

kelimesi bir şeyi miktar, değer, düzey vb. olarak daha fazla hâle getirmek anlamına gelir.

Artırmak kelimesi bir şeyin miktarını, değerini, düzeyini veya benzeri özelliklerini daha fazla hâle getirmek anlamına gelir. Bu fiil, bir şeyi daha büyük, daha fazla veya daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı ifade eder. Örneğin, bir kişi veya şirket kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirebilir. Bir ürünün fiyatını artırmak, onun değerini yükseltmek anlamına gelebilir. Bunun yanı sıra, bir projenin bütçesini artırmak, projenin daha fazla kaynak almasını sağlar. Sonuç olarak, artırmak kelimesi genellikle bir şeyin mevcut durumunu daha üst bir düzeye çıkarmak için kullanılır.

Artırmak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bir cümle içinde “artırmak” kelimesini nasıl kullanabiliriz? Örnek cümlelere bir göz atalım. Öncelikle, işletmenizin kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Müşteri memnuniyetini artırmak için daha iyi hizmetler sunabilirsiniz. Eğitim düzeyinizi artırmak için kendinizi sürekli geliştirebilirsiniz. Ayrıca, bir tüketici olarak tasarruf yapmak için harcamalarınızı azaltabilir ve birikimlerinizi artırabilirsiniz. Hayatta başarıyı artırmak için hedeflerinize odaklanmalı ve azimle çalışmalısınız. Sonuç olarak, “artırmak” kelimesi, farklı bağlamlarda kullanılarak çeşitli anlamlara sahip olabilir.

Kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirdi.

Bir işletme veya şirketin başarısı, karlılığına bağlıdır. Kârını artırmak, her işletmenin temel hedeflerinden biridir. Bu nedenle, etkili stratejiler geliştirmek ve uygulamak büyük önem taşır. Şirket yönetimi, kâr artırımı için sürekli olarak yeni fikirler ve yaklaşımlar aramalıdır.

Yeni stratejiler geliştirmek, demektir ki işletme sürekli olarak kendisini yeniliyor ve rakiplerinden bir adım öne çıkmayı hedefliyor. Bu, farklı pazarlama tekniklerinin kullanılması, ürün veya hizmet portföyünün çeşitlendirilmesi veya operasyonel maliyetlerin düşürülmesi gibi farklı alanlarda olabilir.

Yeni stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, şirket, pazar araştırması, veri analizi ve rekabet analizinden yararlanabilir. Bu veriler, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve stratejilerin başarısını artırır.

Kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirmek, bir işletmenin büyüme potansiyelini artırır ve sürdürülebilir rekabet avantajının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, işletmelerin sürekli olarak stratejik düşünmeleri ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemeleri önemlidir.

Artırmak Kelimesinin Doğru Yazılışı

Artırmak kelimesi, doğru yazılışı a-r-t-ı-r-m-a-k şeklindedir. Türk Dil Kurumu’na göre, bu şekilde yazılan kelime, doğru ve kabul edilebilir bir yazım biçimidir.

Bir şeyi daha fazla hâle getirmek istediğimizde “artırmak” kelimesini kullanabiliriz.

Örneğin, bir işletmenin kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirmek gerekebilir. Bu durumda, artırmak kelimesi kullanılarak işletmenin kârının yükselmesi hedeflenir.

Artırmak kelimesi aynı zamanda miktar, değer, düzey gibi kavramları ifade etmek için de kullanılabilir. Bir şeyi daha fazla yapmak, daha üst bir seviyeye çıkarmak anlamını taşır.

Artırma kelimesiyle de bağlantılı olan artırıcı ve artırmalı gibi türevleri bulunmaktadır. Bu türevler de bir şeyi daha fazla hâle getiren anlamı içerir.

Artırmak Fiilinin Türevleri

Artırmak fiilinin türevleri; artırma, artırıcı ve artırmalı gibi çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bu türevler, artırmak fiilinin anlamını veya kullanımını farklılaştırmak amacıyla kullanılabilir. Örneğin, “Kârını artırmak için yeni stratejiler geliştirdi.” cümlesinde artırma kelimesi, artırmak fiilinin etkisini vurgulamak için kullanılmıştır.

Ayrıca, artırıcı kelimesi bir şeyi artıran veya güçlendiren anlamına gelir. Örneğin, “Artırıcı faktörlerin etkisiyle projenin başarısı arttı.” cümlesinde artırıcı kelimesi, projenin başarısını daha da arttıran faktörleri belirtmek için kullanılmıştır.

Artırmalı ise bir eylemin artarak veya yavaş yavaş gerçekleştiğini ifade eder. Örneğin, “Artırmalı bir şekilde egzersiz yapmak, vücut kondisyonunu geliştirmeye yardımcı olur.” cümlesinde artırmalı kelimesi, egzersizin zamanla artan bir şekilde yapılmasının vücut kondisyonunu iyileştirici etkisini belirtmek için kullanılmıştır.

Artırma, artırıcı, artırmalı

Artırma kelimesinin türevleri olan artırıcı ve artırmalı, artırmak fiilinden türetilmiş kelimelerdir. Bu türetilmiş kelimeler, artırmak kelimesinin farklı anlamlarını ve kullanımlarını yansıtmaktadır.

Artırıcı, bir şeyi artırmak işlevini yerine getiren bir terimdir. Örneğin, artırıcı madde, bir kimyasal reaksiyona daha etkili bir şekilde katkıda bulunan bir maddedir. Benzer şekilde, artırmalı kelimesi, bir şeyin artışa dair özelliğini, niteliğini veya özelliğini taşıyan bir şeyi tanımlar. Örneğin, artırmalı eğitim programı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha da geliştiren bir programdır.

Artırma, artırıcı ve artırmalı kelimeleri kullanarak cümleler oluşturabiliriz. Örneğin, “Şirket, kârını artırmak için artırıcı stratejiler kullanıyor” veya “Bu ürün, müşteri memnuniyetini artırmalı bir yol izliyor.”

Bu türetilmiş kelimeler, artırmak kelimesinin anlamının farklı yönlerini vurgulamamıza yardımcı olur. Artırma, artırıcı ve artırmalı kelimeleri kullanarak dilimizi zenginleştirebilir ve kelimenin anlamını daha iyi aktarabiliriz.

Artırmak fiilinin Türkçe dilinde çeşitli türevleri bulunmaktadır. Bu türevler, fiilin farklı şekillerde kullanılmasını sağlar ve anlamını pekiştirir. Bazı türevler şunlardır:

  • Artırma: Fiilin isim halidir ve artırmanın gerçekleştiği eylemi ifade eder.
  • Artırıcı: Fiile anlam veya etki katmaya yönelik olan sıfat türevidir. Artıran veya arttıran anlamına gelir.
  • Artırmalı: Fiile bir şart veya durum ekleyen sıfat türevidir. Artırma eyleminin gerçekleşmesine ilişkin bir durumu ifade eder.

Bu türevler, artırmak kelimesinin çeşitli kullanım biçimlerine esneklik katar ve metinlerde anlatımı zenginleştirir.

Yorum yapın