Az Hasarlı Bina Yardımı Nasıl Alınır?

Afet durumlarında az hasar gören binalar, hibe veya kredi gibi yardımlarla desteklenebilir. Hibe, yapılan zararın belirli bir yüzdesine kadar alınan para yardımıdır. Deprem durumunda az hasar gören yapılar için, Emlak ve Katılım Bankası aracılığıyla kredi sağlanabilir. Fırtına veya sel durumunda ise yine Emlak ve Katılım Bankası’na başvurulabilir. Ancak tüm bu yardımlar için, hak sahibinin belli şartları sağlaması gerekir. Bu şartlardan biri de, hasar oranının belirli bir sınırın altında olmasıdır. Buna göre, afet durumunda az hasar gören binaların yardım alabilmesi için, belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hibe Nedir?

Hibe, afet durumunda az hasar gören binaların tamiratında kullanılmak üzere belirli bir yüzdeye kadar alınan para yardımıdır. Bu yardım yapının zarar durumuna, yapı malzemeleri, yapı yaşı ve yapının durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Hibenin alınabilmesi için yapılan hasarın belirli bir yüzdesinin üzerinde olmaması gerekmektedir. Hibe için başvuru yapılan afet durumuna göre değişebilir. Deprem, sel ve fırtına gibi afet durumlarında az hasar gören yapılar için hibe alınabilir. Hibe almak için gerekli belgeler ise hasar tespit raporu, tapu, proje ve ruhsat gibi belgelerdir.

Hangi Durumlarda Hibe Alınır?

Afet durumlarında az hasar gören yapılar için hibe alınabilir. Bu afetler arasında başta deprem olmak üzere sel, fırtına, heyelan ve yangın gibi doğal afetler yer almaktadır. Az hasarlı olarak değerlendirilen binalar, hasarın belirli bir yüzdesine kadar olan kısmı için hibe almaya hak kazanabilirler. Ancak binalardaki hasarın düzeyi, hibe alınabilecek miktarı etkileyebilir. Hibe alınabilmesi için başvuru sürecinde gerekli belgelerin tam olarak sunulması ve başvurunun doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Hibe için başvuru yaptıktan sonra yetkili kuruluşun incelemesi sonucunda hibe kararı alınabilir.

Deprem Durumunda Hibe Almak

Deprem sonrası az hasar gören binalar için hibe alabilmek için öncelikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen deprem bölgelerinde yer almak gereklidir. Hibe almak isteyen kişiler, ilgili bölgedeki AFAD bölge müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Başvuru esnasında bina sahiplerinin tüm detayları belgelemesi gereklidir. Bu detaylar arasında, binanın bağımsız bölüm numarası, tapu kaydı, bina kullanım izni belgesi, hasar tespit raporu ve sigorta poliçesi bulunmaktadır. Hibe başvuruları AFAD tarafından incelenir ve uygun görülenler belirli bir tutarda para yardımı alabilirler. Hibe yardımının miktarı, binanın yaşına, büyüklüğüne ve hasar durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Nereye Başvurulur?

Deprem sonrası az hasar gören bina sahipleri, hibe alabilmek için çeşitli kurumlara başvuruda bulunabilirler. Bunlar arasında Güvenliğe Uygunluk Belgesi verme yetkisi olan odalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya İlgili meslek örgütleri gibi kurumlar yer alır. Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı veya İl Özel İdareleri, İlçe Belediyeleri veya İl Belediyeleri gibi resmi kurumlar da hibe başvurularını değerlendirmektedir.

Hibe başvurusu yaparken, varsa bina ruhsatı, tapu belgesi, imar planı ve yapı kullanma izin belgesi gibi belgeler de istenebilir. Başvuru yapmadan önce, ilgili kurumların web sitelerinde yer alan koşulları ve belge gerekliliklerini dikkatlice okumanız önemlidir.

Ayrıca, hibe başvurusu için bize AFAD gibi resmi kurumlardan da bilgi alabilirsiniz.

Hangi Belgeler Gerekir?

Hibe başvurusu yapmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

  • Kurumdan alınmış olan taşınmazın tapu senedi
  • Bina ve arazinin resmi yasal durumuna dair belgeler
  • Hasar tespit raporu
  • Arazi ve konutun fotoğrafları
  • Ayrıca başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi ve adres bilgileri de gereklidir.

Belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve doğru bilgilerin yer alması hibe başvurusu için oldukça önemlidir. Herhangi bir eksik veya yanlış bilgi, başvurunun reddedilmesine sebep olabilir. Başvurunun başarılı bir şekilde sonuçlanması için bu detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Diğer Afetlerde Hibe Almak

Diğer afetlerde hibe almak için de bazı koşullar ve prosedürler vardır. Örneğin sel veya yangın sonrası az hasar gören binalar için hibe alınabilir. Ancak bu durumda da, mutlaka resmi makamlara başvurmak ve belgeleri eksiksiz tamamlamak gerekiyor. Hibe almak için mutlaka yapılan araştırmalar sonucu belirlenen programlara uygun bir şekilde başvuru yapılmış olmalıdır. Eğer başvurular yeterli sayıda olmaz ve bütçe yeterli olmazsa, hibe almak mümkün olamayabilir. Bu sebeple, afet durumlarında herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşılmadan önce, mutlaka resmi makamlara başvurularak yardım talebinde bulunmak gerekiyor.

Kredi Nedir?

Kredi, afet durumunda az hasar gören yapıların tamir ve onarım masrafları için kullanılabilecek bir finansman türüdür. Bu finansman yöntemi, binanın tamamının ya da büyük bir kısmının hasar görmesi durumunda kullanılabilir. Kredi almaya hak kazanabilmek için başvuru yapılması gerekir.

Kredi başvurularında, başvuru sahibinin gelir düzeyi ve kredi geçmişi gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Kredi ödenmesi için genellikle en azından faiz ödemesi yapılması gerekir. Kredi alma işlemi, hibe almaya oranla daha zahmetli ve maliyetlidir ancak ödenen tutarların tamamı hasarın tamir ve onarımı için kullanılabilir.

Hangi Durumlarda Kredi Alınır?

Afet durumunda az hasar gören yapılar için kredi alınabilmesi için fırtına, sel, yangın, heyelan, çığ düşmesi, su baskını gibi öngörülemeyen doğal afetlerin neden olduğu zararlar olması gerekmektedir. Bu durumda zararın tamamı için alınacak kredi için başvurular ilgili bankalara yapılabilmektedir. Başvuru yapmadan önce, afete bağlı zararın belgelenmesi gerekmekte olup, bunun için resimler, video kayıtları ve diğer dokümanlar kullanılabilmektedir. Kredi alabilmek için, başvuru formu ve afet nedeniyle hasar gören binanın sahipliğini gösteren belgeler de ilgili bankaya sunulması gerekmektedir.

Fırtına veya Sel Durumunda Kredi Almak

Fırtına veya sel felaketi sonrasında az hasar gören binalar için alınabilecek yardımlar arasında kredi de bulunmaktadır. Bu yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bankaları ile iletişime geçmelidir. Bankaların birçok çeşit kredi seçeneği bulunmaktadır ve bu seçeneklerden biri de doğal afetler sonucu zarar gören yapılar için sağlanan kredilerdir.

Öncelikle, vatandaşların bankalara başvurmadan önce zararın tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespit, ilgili kamu kurumları tarafından yapılmaktadır. Daha sonra, yapılan tespit sonucunda çıkan zarar miktarı bankalara bildirilir ve vatandaşlar kredi başvurularını bu bilgiler doğrultusunda yaparlar.

Kredi başvuru sırasında, vatandaşların belirli bir takım evrakları hazırlamaları gerekmektedir. Bu evraklar bilgi ve belge doğrulama sürecinde kullanılır. Ayrıca faiz oranları ve geri ödeme taksitleri de bu kredi başvurusu sürecinde belirlenir.

Fırtına veya sel felaketi sonrasında yapılacak olan kredi başvurularında kredi üst limitleri de belirlenmiştir. Bu üst limitler, ilgili kamu kurumları tarafından belirlenmektedir. Vatandaşlar zararlarını bu üst limitler dahilinde karşılayabilirler. Böylece, zarar gören yapıların tamiri veya yeniden inşası için gerekli finansal desteği alabilirler.

Nereye Başvurulur?

Fırtına veya sel sonrasında az hasar gören yapılar için kredi almak isteyenler, öncelikle ilgili kuruluşlarla iletişime geçmek durumundadır. Bu kuruluşlar; resmi kurumlar, bankalar, sivil toplum kuruluşları ve yardım dernekleri olabilir. Kredi başvuru işlemleri için en yakın banka şubesine gidilebilir ya da kuruluşların internet siteleri üzerinden başvuru yapılabilir.

Başvuru işlemleri sırasında, müracaat eden kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hasar tespit raporu, tapu senedi, sigorta poliçesi gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, fırtına veya sel gibi afetlerde az hasarlı binalar için alınabilecek yardımlar vardır. Bu yardımlar hibenin yanı sıra kredi gibi farklı türlerde de olabilir. Ancak yardım almak isteyenlerin belirli kuruluşlarla iletişime geçerek başvurularını yapmaları ve gerekli belgeleri sağlamaları gerekmektedir.

Hangi Belgeler Gerekir?

Kredi başvurusu yapabilmek için çok sayıda belge gerekmektedir. Bu belgeler arasında tapu belgesi, evrak, kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve kredi seçeneğinize bağlı olarak birçok farklı belge bulunmaktadır. Örneğin, konut kredisi kullanımından bahsediyorsak, satın alınacak evin tapu belgesi, ilgili belediyenin imar planı ve iskan belgesi gibi belgeler gerekir. Ayrıca, gelir belgesi olarak maaş bordroları, serbest meslek sahibiyse vergi beyannameleri vb. gösterilebilir. Tüm bu belgeler eksiksiz ve doğru şekilde sunulduğunda kredi başvurunuz daha hızlı bir süreçte sonuçlanacaktır.

Diğer Afetlerde Kredi Almak

Diğer afetlerde az hasar gören binalar için kredi alınabilmesi mümkündür. Bunun için afetin etkilediği bölgedeki ilgili kurumların internet sitelerinde veya yerinde bilgi alınabilir. Örneğin, yangın durumlarında, hasar gören binalar için kredi almak mümkündür. Ayrıca sel, fırtına, heyelan ve benzeri doğal afetlerde de benzer bir kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi alma süreci, başvurulan kuruma ve hasarın büyüklüğüne göre değişebilir. Gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir. Bu belgeler genellikle hasar durumunu gösteren fotoğraflar ve tapu gibi dokümanlardır.

Yorum yapın