Baş Kelimesi Nasıl Yazılır

Baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre, baş kelimesinin yazımı önemlidir.

baş

Bu makalede, baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

Baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı örnekleriyle açıklanacak ve anlamıyla ilgili bilgiler verilecektir.

Baş kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir gazetenin başlığında veya bir kitabın ilk sayfasında bulunan metinlerde görülebilir.

Baş kelimesi bazı kelime birleşiklerinde kullanılarak farklı anlamlara sahip olabilir. Örneğin, başkan, başlangıç gibi kelimelerle birleştirildiğinde yeni bir anlam kazanabilir.

Baş kelimesinin bazı eş anlamlıları ve zıt anlamlıları da bulunmaktadır. Bu eş anlamlılar ve zıt anlamlılar, kelimenin anlamını daha iyi anlamak için gösterilecektir.

Baş Kelimesinin Doğru Yazımı

Baş kelimesi Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre doğru bir şekilde yazılmalıdır. Türkçe dilbilgisinde kelimenin yazılışıyla ilgili bazı kurallar bulunmaktadır. Öncelikle, “baş” kelimesi birinci tekil şahıs iyelik ekleriyle birleştiğinde, kök halinde yazılır ve iyelik eki ayrı bir kelime olarak yazılır. Örneğin: başım, başın, başı, başımız, başınız, başları. Ayrıca, kelimenin anlamına uygun olarak kullanıldığında da doğru yazımına dikkat etmek önemlidir. Özetlemek gerekirse, baş kelimesini doğru bir şekilde yazmak için dilbilgisine uygun olarak ekleriyle birleştirmeli ve anlamına göre kullanmalıyız.

Baş

Baş isim olarak Türkçe dilinde kullanılan bir kelime olup birçok farklı anlama sahiptir. Kelime, bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir kitabın baş sayfası kitabın en önemli bilgilerini içerir ve okuyucuya ön bilgi verir. Ayrıca, başlık anlamında kullanıldığında da karşımıza çıkar. Gazete veya makalelerin başlığı, içeriğin özeti ve dikkat çekici bir girişidir. Baş kelimesi aynı zamanda bir şeyin başlangıcını ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, bir projede çalışmaya başlamak veya bir işe yeni başlamak gibi durumlar baş kelimesini kullanabileceğimiz örnekler arasındadır.

Kelimesinin Doğru Yazımı

Kelimesinin Doğru Yazımı

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre doğru bir şekilde yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara göre, kelimenin baş harfi büyük olmak üzere yazılması gerekmektedir. Örneğin, başarı, başkent, başkan gibi kelime birleşiklerinde olduğu gibi.

Ayrıca, baş kelimesi içerisinde yer alabilecek olan ünlü uyumuna da dikkat edilmelidir. Bir kelimenin son harfi ünlü ile bitiyorsa ve sonraki kelime bir ünlü ile başlıyorsa, e harfi yerine y harfi kullanılmalıdır. Örnek olarak, baş açık, baş esas gibi.

Bu kurallara uyarak baş kelimesinin doğru bir şekilde yazılması sağlanabilir ve Türkçenin yazım kurallarına uygun bir şekilde ifade edilebilir.

Baş

Baş kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilir. Hem Türkçe dilbilgisinde hem de yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre Baş kelimesi doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Baş kelimesinin doğru yazımı Türkçe imlâ kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, “başını” veya “başı” gibi farklı kelime şekillerinde kullanıldığında, kelimenin doğru yazımı ve kullanımı öğrenilmelidir.

Baş kelimesi, kelime birleşiklerinde de kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir. Başlık, başkan veya başyazar gibi kelime birleşiklerinde kullanıldığında farklı anlamlara sahip olabilir. Bu nedenle, kelimenin farklı kullanım şekilleri ve anlamları hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Baş kelimesinin örnek cümlelerde nasıl kullanıldığı da anlatılabilir. Örneğin, “Başlığında Türkiye Seçim Sonuçları yazan gazete, sonuçları detaylı bir şekilde rapor etti” veya “Başlangıçta tereddüt etse de, sonunda doğru kararı verdi ve işe başlamaya karar verdi” gibi cümleler, Baş kelimesinin anlamını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Baş kelimesinin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları da kelimenin anlamını daha iyi anlamak için sunulabilir. Örneğin, “baş” kelimesinin eş anlamlısı “başlangıç” veya “ilk” olabilirken, zıt anlamlısı ise “son” veya “ardası” olabilir.

Baş kelimesi, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan, anlamı ve kullanımı değişkenlik gösteren bir kelimedir. Bu nedenle, Baş kelimesinin doğru yazımı, kullanımı ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

kelimesi, hem Türkçe dilbilgisinde hem de yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır.

Baş Kelimesinin Doğru Yazımı

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır. Bu kurallara dikkat ederek kelimenin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir.

Öncelikle, ‘baş’ kelimesinin önünde ve sonunda yer alan harflerin büyük veya küçük yazılması gereklidir. İlk harfi büyük olarak kullanıldığında, genellikle isim anlamında kullanılırken; küçük harfle yazıldığında, sıfat, zarf, edat ya da fiil anlamında kullanılır.

Aynı zamanda, ‘baş’ kelimesi birleşik kelimelerde yer aldığında da bazı kurallara uymak gereklidir. Örneğin, ‘başıboş’ kelimesindeki ‘baş’ ayrı yazılırken; ‘başkan’ kelimesinde ise ‘baş’ ve ‘kan’ kısımları birleştirilerek yazılır.

Doğru Yazım Yanlış Yazım
baş harfi baŞ harfi
başlamak baŞlamak
baş ağrısı baŞ ağrısı

Bu nedenle, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre ‘baş’ kelimesinin doğru yazımına dikkat etmek önemlidir.

Baş Kelimesi Nasıl Yazılır

Bu makalede, baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

Baş

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisine ve yazım kılavuzlarına uygun olarak yazılması gereken bir kelimedir. Türkçe’nin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilir. Örneğin, gazetenin başlığında kullanıldığında, “Türkiye Seçim Sonuçları” gibi bir başlık yer alabilir. Baş kelimesi aynı zamanda başlangıç, başkan gibi farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir. Bu kelime, çeşitli kelime birleşiklerinde kullanılarak da farklı anlamlar kazanabilir.

Kelimesinin Anlamı ve Kullanımı

Baş kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra baş kelimesi, farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilir. Örneğin, bir yazının başlık kısmına “başlık” olarak adını verirken, bir toplantıda “başkan” kelimesi kullanılabilir. Baş kelimesi aynı zamanda “başlangıç” anlamıyla da kullanılabilir. Bir şeyin başına gelmek, bir sürecin veya bir olayın başlangıcını ifade eder. Örneğin, “Başlangıçta tereddüt etse de, sonunda doğru kararı verdi ve işe başlamaya karar verdi.” şeklinde kullanılabilir.

Baş

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre doğru bir şekilde yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı, dilimize özgü imlâ kurallarına uymakla sağlanır. “Baş” kelimesi genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilir. Bu anlamda, “başlık” bir metnin üst kısmını ifade ederken, “başlangıç” ise bir eylemin veya olayın başlama noktasını temsil eder. “Başkan” ise bir kurumun veya bir ülkenin liderini ifade eder. Baş kelimesi, kelime birleşikleri oluşturmak için de kullanılır ve bu sayede farklı anlamlar kazanır.

kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilir.

Baş kelimesi, Türkçede çeşitli bağlamlarda kullanılan ve bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için sıkça kullanılan bir kelimedir. Örneğin, bir metinde başlık, haberin en önemli bölümünü veya bir yazının giriş kısmını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda baş kelimesi, bir şeyin başlangıcını veya birinin yöneticisi veya lideri olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir. Bağlamlara göre, baş kelimesi farklı anlamlara sahip olabilir, ancak genel olarak bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade eden bir terimdir.

Baş Kelimesinin Yer Aldığı Kelime Birleşikleri

=

Baş kelimesi, Türkçe dilinde birçok kelime birleşiklerinde kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir. İşte baş kelimesinin yer aldığı bazı kelime birleşikleri:

 • Başbakan: Bir ülkenin başında bulunan hükümet yetkilisini ifade eder.
 • Başarı: Bir hedefe ulaşma veya bir işi başarma durumunu tanımlar.
 • Başkent: Bir ülkenin veya bölgenin yönetim merkezini ifade eder.
 • Başarıyı Korumak: Elde edilen bir başarının devamını sağlamak için gerekenlerin yapılması anlamını taşır.

Bu gibi kelime birleşikleri, baş kelimesinin kullanıldığı bağlamda daha spesifik bir anlam kazandırarak iletişimi daha net hale getirmektedir.

Baş

Baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

Kelimesinin Örnek Cümlelerde Kullanımı

Baş Kelimesinin Örnek Cümlelerde Kullanımı

=

Baş kelimesi, farklı anlamlara sahip olabilecek bir kelime olduğu için çeşitli örnek cümlelerle açıklanabilir.

 • Örnek Cümle 1: Başlığında Türkiye Seçim Sonuçları yazan gazete, sonuçları detaylı bir şekilde rapor etti.
 • Örnek Cümle 2: Başlangıçta tereddüt etse de, sonunda doğru kararı verdi ve işe başlamaya karar verdi.

Bu örnek cümlelerde “baş” kelimesi, bir gazete başlığında kullanıldığında bir konunun ana başlığını ifade ederken, ikinci örnekte ise “başlangıç” anlamında kullanılmıştır. Baş kelimesinin farklı anlamlarda kullanılabilme özelliği, Türkçe dilinin zenginliğini yansıtan bir örnektir.

Baş

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır. Türkçe yazımla ilgili bir kelime olan “baş”, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Başlık, başlangıç, başkan gibi farklı anlamlarda kullanılan “baş” kelimesi, çeşitli kelime birleşiklerinde de yer alarak farklı anlamlar kazanabilir.

kelimesi, başlık, başlangıç, başkan gibi farklı anlamlarda kullanıldığı örnek cümlelerle açıklanabilir.

kelimesi, başlık, başlangıç, başkan gibi farklı anlamlarda kullanıldığı örnek cümlelerle açıklanabilir. Bu kelime, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir gazetenin başlığında “Türkiye Seçim Sonuçları” yazabilir. Başlık, haberin konusunu ve önemli bir kısmını yansıtır. Aynı şekilde, bir durumda kişi başlangıçta tereddüt edebilir, ancak sonunda doğru kararı vererek bir işe başlamaya karar verebilir. Bu durumda, “başlangıç” kelimesi, kararlılık ve başarıyı vurgular. Baş kelimesi aynı zamanda “başkan” anlamına da gelebilir. Bir ülkenin veya bir şirketin başında olan kişiye “başkan” denir. Örnek cümlelerle bu çeşitli anlamlara dikkat çekilerek, baş kelimesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanılabileceği anlatılabilir.

Örnek Cümle 1:

Örnek Cümle 1:

=Başlığında “Türkiye Seçim Sonuçları” yazan gazete, sonuçları detaylı bir şekilde rapor etti.

Türkiye Seçim Sonuçları

Türkiye Seçim Sonuçları, Türkiye’de yapılan seçimlerin sonuçlarını ifade eder. Seçimler, demokratik bir süreç olarak düzenlenir ve Türk vatandaşları tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Seçim sonuçları, halkın tercihlerini ve oy verme davranışlarını yansıtır ve siyasi parti temsiliyetini belirler. Türkiye Seçim Sonuçlarına ilişkin veriler, genellikle seçim komisyonları tarafından derlenir ve kamuoyuyla paylaşılır. Bu veriler, oy sayıları, parti ve adayların aldıkları oylar gibi bilgileri içerir. Türkiye Seçim Sonuçları, toplumun siyasi tercihlerini ve demokratik süreçteki gelişmeleri anlamak için önemlidir.

yazan gazete, sonuçları detaylı bir şekilde rapor etti.

Başlığında “Türkiye Seçim Sonuçları” yazan gazete, sonuçları detaylı bir şekilde rapor etti. Gazete, seçim sonuçlarını titizlikle analiz ederek okuyucularına ayrıntılı bir inceleme sunmayı hedefledi. Haberde, seçim sonuçlarının hangi bölgelerde nasıl bir değişiklik gösterdiği ve hangi parti veya adayın öne çıktığı ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Okuyucular, gazetenin hazırladığı detaylı rapor sayesinde seçim sonuçları hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi oldular. Bu rapor, gazetenin güvenilirlik ve kalite standartlarını ön plana çıkaran bir örnekti.

Örnek Cümle 2:

=Başlangıçta tereddüt etse de, sonunda doğru kararı verdi ve işe başlamaya karar verdi.

Başlangıçta karar vermekte tereddüt eden kişi, sonunda doğru kararı vermiş ve işe başlamaya karar vermiştir. Bu örnek cümle, başlıkta bulunan “Baş” kelimesinin kullanımını göstermektedir. İnsan hayatında birçok başlangıç noktası vardır ve çoğu zaman bu başlangıçlarda tereddüt yaşanır. Ancak önemli olan doğru kararı vererek bir işe başlamaktır. Her ne kadar başlangıçta zor olsa da, sonunda başarıya ulaşmak mümkün olabilir. Bu örnek cümledeki “başlangıç” kelimesi, başlama aşamasını ifade etmektedir. İnsanların başlangıçlarda kararsızlık yaşaması oldukça normaldir, ancak önemli olan sonunda doğru kararı verebilmektir.

Baş Kelimesinin Yer Aldığı Kelime Birleşikleri

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yabancı kökenli kelimelerle birleşerek farklı anlam ve kullanımlar kazanabilir. İşte baş kelimesinin farklı kelimelerle birleşerek oluşturduğu bazı örnekler:

 • Baş ağrısı: Başın ağrıması durumu.
 • Baş dönmesi: Ani bir hareketle başın dönmesi, başın karışması.
 • Baş sorunu: Bir kişinin başının belirli bir konuda sıkıntılı olması veya çözüm bulmakta zorlanması durumu.
 • Baş belası: İnsanın başını ağrıtan, zorluk çıkaran, sıkıntı veren kişi veya durum.

Bu örneklerde görüldüğü gibi baş kelimesi farklı kelimelerle birlikte kullanılarak çeşitli anlamlar ifade edebilir. Kelime birleşikleri, Türkçe metinlerde zenginlik ve çeşitlilik sağlayarak ifade gücünü artırır.

Baş

Bu makalede, baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

Baş kelimesi, hem Türkçe dilbilgisinde hem de yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır.

Baş kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilir.

Baş kelimesi, başlık, başlangıç, başkan gibi farklı anlamlarda kullanıldığı örnek cümlelerle açıklanabilir.

Başlığında Türkiye Seçim Sonuçları yazan gazete, sonuçları detaylı bir şekilde rapor etti.

Başlangıçta tereddüt etse de, sonunda doğru kararı verdi ve işe başlamaya karar verdi.

Baş kelimesi, çeşitli kelime birleşiklerinde kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir.

Baş kelimesinin bazı eş anlamlıları ve zıt anlamlıları, kelimenin anlamını daha iyi anlamak için sunulmaktadır.

Kelimesinin Yer Aldığı Kelime Birleşikleri

Baş kelimesi, Türkçe dilinde birçok kelime birleşiklerinde yer alarak farklı anlamlar kazanabilir. İşte baş kelimesinin yer aldığı bazı kelime birleşikleri:

 • Başkent: Bir ülkenin veya bölgenin yönetim merkezi olan şehir.
 • Başarı: Bir hedefi gerçekleştirme, amaca ulaşma.
 • Başyazı: Bir yazının veya mektubun başına konan, yazarın adını, gazetenin adını, tarih ve sayı bilgisini içeren bölüm.
 • Başrol: Bir tiyatro veya sinema oyununda en önemli veya öne çıkan karakterin oynadığı rol.

Bu kelime birleşikleri baş kelimesine farklı anlamlar ve kullanımlar kazandırır. Kelimenin yer aldığı bu kelime birleşiklerini anlayarak, baş kelimesinin kullanımını daha iyi kavrayabilirsiniz.

Baş

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır. Türkçe’de baş harfi genellikle “b” ile yazılır ve üstünde bir “şapka” işareti bulunabilir. Baş kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir gazetenin başlığında “Türkiye Seçim Sonuçları” yazabilir. Ayrıca, baş kelimesi başlangıç, başkan gibi farklı anlamlarda da kullanılabilir. Baş kelimesi, çeşitli kelime birleşiklerinde kullanılarak daha farklı anlamlar kazanabilir. Eş anlamlıları ve zıt anlamlıları da kelimenin anlamını daha iyi anlamak için sunulur.

kelimesi, çeşitli kelime birleşiklerinde kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir.

kelimesi, çeşitli kelime birleşiklerinde kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir. Türkçe dilinde yapılan kelime birleşikleri, kelimenin özgün anlamını değiştirerek farklı bir anlam veya kavram oluşturabilir. İşte baş kelimesinin kullanıldığı bazı yaygın kelime birleşikleri:

 • Baş ağrısı: Başın herhangi bir nedenle hissedilen ağrısı.
 • Baş dönmesi: Birdenbire meydana gelen başın dönmesi hissi.
 • Baş aşağı: Tam tersine dönük veya aşağıda olan bir durum.
 • Baş saç ekimi: Saç kaybı yaşayan kişilere saç ekimi yapma işlemi.
 • Baş belası: Sıkıntı ve problemlere neden olan kişi veya şey.

Yukarıda belirtilen kelime birleşikleri, “baş” kelimesinin kullanımını ve anlamını farklı bir şekilde vurgulamaktadır. Kelimenin birleşik halde kullanıldığı bu örnekler, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan ifadelerden yalnızca birkaçıdır. Dolayısıyla, “baş” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanıldığında farklı anlamlar kazanabilir ve cümleye daha derin bir anlam katabilir.

Baş Kelimesinin Yer Aldığı Kelime Birleşikleri

Baş kelimesi, farklı kelime birleşiklerinde kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir. İşte bazı örnekler:

Kelime Birleşikleri Anlamları
Başlığında Bir şeyin başlığı olan
Başlangıçta Bir şeyin başlangıcında olan
Başkan Bir topluluğun veya kurumun başında olan kişi

Baş kelimesi, bu gibi kelime birleşikleriyle birlikte kullanıldığında farklı bir anlama sahip olabilir. Bu birleşikler, kelimenin genel anlamını daha da vurgulayarak dilimize zenginlik katar.

Baş

Baş kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır ve kullanılır olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

Kelimesinin Eş Anlamlıları ve Zıt Anlamlıları

Bu bölümde, “baş” kelimesinin bazı eş anlamlıları ve zıt anlamlıları hakkında bilgi verilecektir. Kelimenin anlamını daha iyi anlamak ve kullanımını zenginleştirmek için aşağıda birkaç örnek sunulmuştur:

 • Eş Anlamlılar:
 • Öncül: Bir şeyin başında yer alan veya bir olayın başlatıcısı olan kişi veya nesne.
 • Lider: Bir gruba ya da organizasyona liderlik eden ve kararları alan kişi.
 • Zıt Anlamlılar:
 • Son: Bir olayın veya bir sürecin tamamlanan veya biten kısmı.
 • Arka: Bir nesnenin veya kişinin en geride yer alan veya arkada olan kısmı.

Bu eş anlamlılar ve zıt anlamlılar, “baş” kelimesinin anlamını daha iyi kavramanıza ve kelimenin farklı kullanım şekillerini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Baş

Baş kelimesi, Türkçe dilbilgisinde ve yazım kılavuzlarında belirtilen kurallara göre yazılmalıdır. Türkçe’de “a” ve “ı” ünlü harfleriyle biten kelimelerin sonunda “baş” eki eklenirken bu ünlüler yumuşayarak “e” ve “i” haline gelir. Örneğin, “ev” kelimesine “baş” eki eklenerek “evdebaş” şeklinde yazılır. “Baş” kelimesi, genellikle bir şeyin en üst veya ilk bölümünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir gazetenin “başlığı” gazetenin en üstünde yer alır ve haberin özünü özetler. “Baş” kelimesinin farklı anlamlarını göstermek için çeşitli örnek cümleler kullanılabilir.

kelimesinin bazı eş anlamlıları ve zıt anlamlıları, kelimenin anlamını daha iyi anlamak için sunulmaktadır.

kelimesinin bazı eş anlamlıları ve zıt anlamlıları, kelimenin anlamını daha iyi anlamak için sunulmaktadır. Aşağıda, baş kelimesinin bazı eş anlamlıları ve zıt anlamlıları verilmiştir:

 • Eş Anlamlılar:
  • Öncü
  • Lider
  • Reis
  • Önde gelen
  • Başkan
 • Zıt Anlamlılar:
  • Son
  • Bitiş
  • Sonuç
  • Alt
  • Sonlanma

Yorum yapın