başı boş nasıl yazılır

Dil bilgisi kurallarına göre, “başı boş” kelimesi ayrı yazılmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı, “başı” ve “boş” kelimelerinin ayrı ayrı yazılmasıyla gerçekleşir. Kelimenin bitişik yazılması uygun olmayacaktır. Bu nedenle, dilbilgisi kurallarına dikkat ederek başı boş kelimesini doğru bir şekilde yazmak önemlidir.

başına birleşik mi ayrı mı?

Kelimenin ‘başı boş’ şeklinde mi yoksa ‘başıboş’ şeklinde mi yazılması gerektiği, kelimenin kullanılışına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. “Başı boş” şekli, kelimenin sıfat olarak kullanılması durumunda tercih edilen ve doğru olan kullanımdır. Örneğin, “O, başı boş bir çocuk gibi davranıyor.” cümlesinde olduğu gibi.

Diğer taraftan “başıboş” şekli de ayrı bir anlama sahiptir ve bu durumda ise iki kelimeden oluşan bir isim olarak kullanılır. Örneğin, “Sokakta başıboş köpekler dolaşıyordu.” cümlesinde olduğu gibi.

Yani, “başı boş” ayrı yazıldığında sıfat anlamına gelirken, “başıboş” birleşik yazıldığında ise isim anlamına gelir. Bu nedenle, kelimenin nasıl kullanıldığına dikkat ederek doğru şekilde yazmamız önemlidir.

Anlamı ve kullanımı

Anlamı ve Kullanımı

Başı boş kelimesi, bir kişinin sorumluluklarını yerine getirmeyerek ya da başarılı bir şekilde bir görevi yapmaksızın hareket etmesini ifade eder. Genellikle düzensizlik, plansızlık ve isteksizlik ile ilişkilendirilen bu deyim, bir kişinin herhangi bir amaç veya hedef doğrultusunda ciddiyetsiz davranışlar sergilemesini ifade eder.

Başı boş kelimesi genellikle bir eleştiriyi veya ciddiyet eksikliğini vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “Bu projede çalışanlar başı boş hareket ediyorlar, hiçbir düzen yok” şeklinde bir cümlede, işin organize ve planlı bir şekilde yapılmadığı anlatılmak istenir.

Başı boş kelimesi genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin ciddiyetsiz, plansız veya sorumsuz olduğunu ifade eder. Ancak bazen mizahi bir şekilde kullanılarak, bir şeyi takmamak veya zihinsel olarak özgür hissetmek anlamında da kullanılabilir.

Özetlemek gerekirse, başı boş kelimesi bir kişinin sorumluluklarını yerine getirmemesini veya plansız hareket etmesini ifade eder. Bu deyim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin ciddiyetsiz davranışlarını vurgular.

İrsalilik ve örnekler

başı boş kelimesi, Türkçeye Arapça kökenli olan “beyyine üflemek” deyiminden geçmiştir. Bu deyim, “boş laflar etmek, anlamsız şeyler söylemek” anlamında kullanılmaktadır. Başı boş kelimesi, zamanla tek bir kelime olarak kullanılmaya başlanmış ve bu şekilde Türkçe sözlüğe yerleşmiştir.

Başı boş kelimesi, genellikle insanların sorumluluk almadan gereksiz konuşmalar yaptığı durumları ifade etmek için kullanılır. Örnek cümlelerde “Onunla konuşulmaz, sadece başı boş laflar eder” veya “Hiçbir şey üretmeden sadece başı boş gezip duruyor” gibi ifadeler görmek mümkündür.

Başı boş kelimesi, diğer dillerdeki karşılıklarına da benzerlik göstermektedir. Örneğin, İngilizce’de “empty talk” veya “empty words” şeklinde ifade edilirken, Almanca’da “leere Worte” veya “sinnlose Reden” olarak kullanılmaktadır.

Örnek Cümle Anlam
Burak sadece başı boş konuşurlar, hiçbir somut şey söylemez. Burak only talks nonsense, he doesn’t say anything concrete.
Ahmet’in başı boş fikirleri sadece zamanımızı çalıyor. Ahmet’s empty ideas are just wasting our time.

Başı boş kelimesi, genellikle olumsuz bir şekilde kullanılır ve kişilerin ciddiyetten uzaklaştığı durumları ifade eder. Kaliteli iletişim için ise somut ve anlamlı ifadelerin tercih edilmesi önerilir.

Anlam farkı olan kelimeler

başı boş kelimesi, anlam bakımından benzer olduğu kelimelerle karıştırılabilen bir ifadedir. Ancak, anlam farklarına dikkat etmek önemlidir. İşte başı boş kelimesi ile anlam bakımından benzer olup farklı anlamlar taşıyan bazı kelimeler:

Kelime Anlamı Karşılaştırma
Boş başlı Boş düşüncelerle veya planlarla dolu olan başı boş kelimesi, daha çok sorumsuz, dikkatsiz ve plansız anlamını taşırken, boş başlı kelimesi ise daha çok düşünce ve planlarla ilgili kullanılır.
Boş beleş Hiçbir bedel veya masraf ödemeden, ücretsiz başı boş kelimesi, sorumsuzluk ve plansızlık anlamını taşırken, boş beleş kelimesi daha çok bedelsiz veya ücretsiz anlamında kullanılır.
Boş laf Geçerli bir amacı veya değeri olmayan sözler başı boş kelimesi, daha çok sorumsuzluk ve plansızlık anlamını taşırken, boş laf kelimesi ise daha çok saçma ve gereksiz sözlerle ilgilidir.

Yukarıda verilen örneklerde, başı boş kelimesi ile anlam bakımından benzer olan ancak farklı anlamlara sahip kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin kullanımını doğru anlamak ve doğru bağlamda kullanmak önemlidir.

Sözlük ve dil kurallarında yazılışı

Sözlük ve dil kurallarında başı boş kelimesinin nasıl yazılması gerektiğiyle ilgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türk Dil Kurumu ve diğer sözlüklerde bu kelimenin kullanımına dair belirtmeler bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu’na göre, başı boş kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Yani, başı ile boş arasında ayrı bir boşluk kullanılmalıdır. Bu şekilde yazım kurallarına uygun olan başı boş, bencil ve özgür anlamında kullanılan bir ifadedir.

Bununla birlikte, diğer sözlüklerde başıboş şeklinde birleşik olarak yazıldığına dair örnekler de bulunabilmektedir. Ancak genel kabul gören ve dil bilgisi kurallarına uygun olan yazım şekli başı boş olarak ayrı olarak yazmaktır.

Başı boş kelimesinin doğru yazılışını belirlemek için şüpheleriniz varsa, Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi veya güvenilir bir sözlük kaynağından kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Türetme ve köken bilgisi

Türetme ve köken bilgisi:

Başı boş kelimesi Türkçede “dikkatsiz, düşüncesiz veya sorumsuz” anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu kelimenin kökeni ve türetildiği dilbilgisel yapılar hakkında bilgilere sahibiz.

Başı boş kökeni

Başı boş kelimesinin kökeni, dilimize Farsça’dan geçmiştir. “Baş-e” kelimesi “baş” anlamına gelirken, “boş” kelimesi ise “boş” anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşan “başı boş”, Türkçe’ye aktarılarak kullanılmıştır. Bu türetme işlemi; kelimelerin anlamını ve yapısını dikkate alarak yapılmış ve zaman içinde Türkçe dil yapısına dahil olmuştur.

Başı boş kelimesinin türetildiği dilbilgisel yapı ise bir fiilden türetilmiştir. Özne olan “baş” kelimesi, nesne olan “boş” kelimesi ile fiilin arasında kullanılmış ve yeni bir anlam yaratılmıştır. Bu türetme işlemi, Türkçe dil yapısının esnekliğini ve zenginliğini gösteren bir örnektir.

Türkçe’deki benzer kelimeler

Türkçe’deki başı boş kelimesiyle anlamca benzer olan birkaç kelime vardır. Bu kelimeler, genellikle bir kişinin disiplin eksikliği, sorumluluk duymaması veya düşüncesiz davranışlarıyla ilişkilendirilir. İşte başı boş kelimesiyle benzer anlamlara sahip diğer Türkçe kelimeler:

 • Umursamaz: Bir konuyla ilgilenmeyen, aldırmayan veya dikkat etmeyen anlamında kullanılır. Başı boş kelimesinin biraz daha genel bir versiyonudur.
 • İlgisiz: Bir konuyla ilgilenmeyen veya umursamayan anlamında kullanılır. İlgisiz kişiler genellikle başı boş kişiler olarak da nitelendirilebilir.
 • Sorumluluk sahibi olmayan: Bir görev veya sorumluluk üstlenmeyen anlamında kullanılır. Başı boş kelimesinin sorumsuzlukla ilişkili olduğu gibi, sorumluluk sahibi olmayan kişilerin de başı boş olduğu düşünülür.
 • Dikkatsiz: İstemeden hatalar yapan veya dikkatsiz davranışlar sergileyen anlamında kullanılır. Başı boş kelimesi, dikkatsizliği ifade etmek için de kullanılabilir.
Kelime Anlamı
Umursamaz Düşüncesiz ve kayıtsız anlamında
İlgisiz İlgilenmeyen ve umursamayan anlamında
Sorumluluk sahibi olmayan Görev ve sorumluluk üstlenmeyen anlamında
Dikkatsiz İstemeden hatalar yapan ve dikkatsiz davranan anlamında

Bu kelimeler, başı boş kelimesiyle benzer anlamlara sahip olmakla birlikte, her biri farklı bir vurgu veya alt anlam taşıyabilir. Bu kelimelerin kullanımı, cümlenin veya bağlamın gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kelimenin doğru anlamını ve kullanımını belirlemek için cümledeki bağlamı dikkate almak önemlidir.

Eşanlamlılar ve zıt anlamlılar

Eşanlamlılar ve zıt anlamlılar, bir kelimenin benzer veya karşıt anlamlı kelimelerle ilişkisini belirtir. Başı boş kelimesinin eşanlamlıları arasında “sorumlu olmayan”, “sorumluluk sahibi olmayan” ve “dikkatsiz” yer alır. Bu kelimeler, başı boş kelimesinin aynı anlamını taşırken farklı bir ifade şeklidir.

 • Sorumlu olmayan: Öğrenciler, ödevini yapmadığı için başı boş bir şekilde dolaşıyorlar.
 • Sorumluluk sahibi olmayan: Başı boş bir şekilde gezen köpekler, sokaklara zarar verebilir.
 • Dikkatsiz: Başı boş gezinen bir sürücü, trafik kazasına neden olabilir.

Öte yandan, başı boş kelimesinin zıt anlamlıları arasında “sorumlu”, “dikkatli” ve “programlı” yer alır. Bu kelimeler, başı boş kelimesinin tam tersi anlamını ifade eder.

 • Sorumlu: İşini zamanında bitirerek, başı boş olmayan bir çalışan olmak önemlidir.
 • Dikkatli: Güvenliği sağlamak için başı boş çalışanların önüne geçilmelidir.
 • Programlı: Verimli çalışmak için başı boş değil, planlı bir şekilde ilerlemek gerekmektedir.

Başı boş kelimesinin eşanlamlı ve zıt anlamlı kelimelerinin anlam farkını anlamak, kelimenin kullanılacağı bağlama bağlı olduğunda önemlidir. Doğru kelime seçimi, iletişimi daha etkili hale getirecektir.

Deyim ve kalıplar

=başı boş kelimesinin içinde geçtiği deyim ve kalıpların açıklanması ve anlamının üzerinde durulması.

Başı boş kelimesi, Türkçede birçok deyim ve kalıpta kullanılır. Bu deyim ve kalıplar genellikle bir kişinin sorumsuzluğunu, düşüncesizliğini veya plansızlığını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, bir kişinin önemli bir konuda gereken dikkat ve özeni göstermediği durumları da anlatır.

Başı boş kelimesinin geçtiği bazı deyim ve kalıplar:

 • Başı boş dolaşmak: Sorumsuzca ve amaçsız bir şekilde dolaşmak, gezmek.
 • Başı boş bırakmak: Bir şeyi kontrol etmeden veya yapmadan bırakmak, önemsememek.
 • Başı boş gitmek: Plan yapmadan veya düşünmeden gitmek, düşüncesizce davranmak.

Bu deyim ve kalıplar, başı boş kelimesinin anlamını açıklayarak, bir kişinin dikkatsiz ve kontrolden çıkmış davranışlarını ifade eder. Bu deyim ve kalıplar, günlük hayatta sık sık kullanılır ve bir durumu veya kişiyi tanımlarken etkili bir şekilde kullanılabilir.

Yorum yapın