Başka bir deyişle nasıl yazılır

Başka bir deyişle kelimesi Türkçede doğru bir şekilde yazılmak istendiğinde bazı kurallara dikkat edilmelidir. Türk Dil Kuralları’na göre, bu kelimenin yanlış yazımlarının yapılmaması önemlidir. Bunu yapmak için, “başka bir deyişle” ifadesi tamamen yanlış yazılmadan kullanılmalıdır. Yanlış kullanımlardan kaçınmak için, “b” harfi büyük, “d” harfi küçük olmalıdır. Ayrıca, kelimenin başındaki “başka” ile “diğer” arasına bir boşluk bırakılmalıdır. Bu kurallara dikkat ederek, “başka bir deyişle” kelimesini doğru bir şekilde yazabilirsiniz.

Türk Dil Kuralları

Türk Dil Kuralları’na göre başka bir deyişle kelimesi nasıl yazılmalıdır?

Türk Dil Kurallarına göre “başka bir deyişle” ifadesi ayrı olarak yazılmalıdır. Yani, kelime aralarında boşluk olmadan ve birbirini tamamlayacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin: “Başka bir deyişle, bu kavram başka şekilde açıklanabilir.”

Yanlış Yazımlar

Yanlış Yazımlar

Başka bir deyişle kelimesi, Türkçede en sık yapılan yanlış yazımlara sahiptir. Bu yanlış yazımlar genellikle dilbilgisi kurallarının yanlış uygulanması veya Arapça etkisiyle oluşmaktadır. İşte başka bir deyişle kelimesinin en yaygın yanlış yazımları:

 • “Başka bir deyile” şeklinde yazılması
 • “Başka bir diley” olarak yazılması
 • “Başka bir deyisle” şeklinde yazılması
 • “Başka bir dile” olarak yanlış yazılması

Bu yanlış yazımlar, Türk Dil Kuralları’na uygun olmadığı gibi anlam karmaşasına da yol açabilir. Bu nedenle, başka bir deyişle kelimesini doğru şekilde yazmak, yazılı iletişimde önemli bir unsurdur.

Arapça Etkisi

Arapça, Türkçe diline etkisiyle beraber bazı sözcüklerin yazımında da yanlışlara neden olabilmektedir. Başka bir deyişle kelimesi de bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Türkçede sıklıkla yanlış yazılan başka bir deyişle kelimesindeki hataların bir kısmı Arapça etkisinden kaynaklanmaktadır.

Özellikle “ş” sesiyle yazılan “şe” harf birleşimi yerine “şeş” olarak yanlış yazılmaktadır. Bu yanlışlık genellikle Arapça’da yer alan “ş” ve “şe” harflerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar, bu hataların Arapça’dan Türkçe’ye geçerken dilbilgisel yapıya uygun olmayan yazımların yapıldığını belirtmektedir.

Yanlış Yazım Doğru Yazım
başka birdeyişle başka bir deyişle
başka birdeyeşle başka bir deyişle
başka bir düşlemle başka bir deyişle

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, “şe” harf birleşimi yanlış bir şekilde “şeş” olarak yazılmaktadır. Bu hataların oluşmasında Arapça etkisinin yanı sıra yazılışta oluşan ses benzerlikleri de etkili olmaktadır.

Okunuş Farklılıkları

Okunuş farklılıkları konusunda başka bir deyişle kelimesi Arapça etkisiyle farklı şekillerde telaffuz edilebilir. Türkçe dilbilgisine göre “deyişle” şeklinde okunması gereken kelime, Arapçadaki etkisinden dolayı bazı kişiler tarafından “deyşle” veya “deyisle” şeklinde yanlış telaffuz edilebilir.

Ses Benzerlikleri

Ses benzerlikleri, başka bir deyişle kelimesinin yanlış yazılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türkçe’de bazı harfler arasında ses benzerlikleri bulunmaktadır ve bu da yanlış yazımlara yol açabilmektedir. Özellikle “ş” ve “ş/d” arasındaki ses benzerliği, başka bir deyişle kelimesinin yanlış yazılmasında sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bunun dışında “d” ve “t”, “g” ve “k”, “y” ve “i” gibi harfler arasında da ses benzerlikleri bulunmaktadır. Bu sebeple, başka bir deyişle kelimesini doğru yazarken bu ses benzerliklerine dikkat etmek önemlidir.

Unutmayın, Türkçe dilbilgisine uygun şekilde yazılmış bir makale, okuyucunun dikkatini çekecek ve kaliteli bir içerik sunacaktır. Bu sebeple, ses benzerliklerine dikkat ederek başka bir deyişle kelimesini doğru bir şekilde yazmaya özen göstermeliyiz.

Sözlük Kaynakları

Sözlük kaynakları, dilbilgisi ve doğru yazılış konusunda güvenilir bilgi sağlamak için önemlidir. Başka bir deyişle kelimesinin doğru yazılışı için Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük, Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük veya TDK’nın Yazım Kılavuzu gibi kaynaklar başvurulabilecek kaynaklardır.

Bu sözlükler, başka bir deyişle kelimesinin doğru kullanımını açıklayan ayrıntılı tanımlar ve örnek cümleler sağlar. Özellikle yazım kuralları ve dilbilgisi kuralları hakkında doğru bilgi sunarlar. Güvenilirliği ve kapsamlı bilgisi nedeniyle bu sözlükler, doğru yazılış hakkında en güvenilir kaynaklardır.

Bununla birlikte, internet üzerindeki diğer kaynakları da kullanabilirsiniz. Ancak, bu kaynakların doğruluklarını kontrol etmek ve dilbilgisi kurallarına uygunluğunu sağlamak önemlidir. Yine de, güvenilir sözlük kaynaklarına başvurmak, başka bir deyişle kelimesinin doğru yazılışı konusunda en iyi seçenektir.

Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içinde “başka bir deyişle” kelimesini kullanırken, dilbilgisi kurallarına dikkat etmek önemlidir. Bu ifadeyi kullanırken genellikle virgülle ayrılması gerekmektedir. Örneğin, “Ben bu işi seviyorum, başka bir deyişle kariyerimde ilerlemek istiyorum.” şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Ayrıca, cümle içinde kullanılacak olan bu kelime anlamı vurgulamak ya da bir açıklama yapmak amacıyla kullanılır. Cümlenin akışını düzgün bir şekilde sürdürmek ve anlamı netleştirmek için doğru yerde kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır. Cümle içinde “başka bir deyişle” kelimesini doğru kullanarak ifadelerinizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

Virgül Kullanımı

Virgül kullanımı, Türk Dil Kuralları’na göre belirli kurallara tabidir. Başka bir deyişle kelimesi cümle içinde kullanılırken, başka bir deyişle kelimesinden sonra bir virgül kullanılmalıdır. Örneğin:

“Bugün hava çok güzel, başka bir deyişle güneşli.” ifadesinde “başka bir deyişle” kelimesinden sonra virgül kullanılır. Bu, cümlenin akıcılığını sağlar ve anlamı daha netleştirir.

Diğer bir kullanım ise, “yani” ya da “demek istediğim” anlamına gelerek bir açıklamayı vurgulamaktır. Örneğin:

“Pazartesi günleri çok meşgul olurum, başka bir deyişle toplantılarla dolu bir gün geçiririm.”

Virgül kullanımıyla başka bir deyişle kelimesinin cümle içinde doğru ayrılması, metnin anlaşılırlığını artırır ve okuyucunun dikkatini çeker.

Anlam Farklılıkları

Başka bir deyişle kelimesi, Türkçe’de farklı anlamlara sahip olabilir. Bu kelimenin en temel anlamı, bir şeyi daha farklı bir şekilde ifade etmek veya açıklamak amacıyla kullanılmaktır.

Ancak, başka bir deyişle kelimesi bazen bir açıklama veya örnek vermemize yardımcı olurken, bazen de bir şart veya kısıtlamayı ifade eder. Bu nedenle, cümle içinde kullanıldığı bağlama ve anlamını tam olarak anlamak önemlidir.

Başka bir deyişle kelimesinin farklı anlamlarını daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Anlam Açıklama
Bir başka ifadeyle Bir şeyi açıklamak veya yeniden ifade etmek için kullanılır.
Yani Belirli bir durumu veya sonucu ifade etmek için kullanılır.
Demek istediğim Bir fikri veya düşünceyi daha iyi anlatmak için kullanılır.

Başka bir deyişle kelimesi, Türkçe dilinde kullanımının farklı anlamlarına bağlı olarak, cümle içinde doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Alternatif Kelimeler

Başka bir deyişle kelimesi yerine başka ifadeler kullanabilirsiniz. Bir metinde tekrar etmek istemiyorsanız veya farklı bir ifade arıyorsanız, aşağıdaki alternatif kelimeleri kullanabilirsiniz:

 • Diğer bir deyişle
 • Yani
 • Bu demektir ki
 • Demek istediğim
 • Sözün özü
 • Anlamak istediğiniz şey
 • Örneğin
 • Açıkçası

Bu alternatif ifadeleri kullanarak metninizi daha çeşitli ve akıcı hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda okuyucularınıza istediğiniz şeyi daha iyi anlatabilir ve onların dikkatini çekebilirsiniz.

Yorum yapın