Doğum Öncesi İşaretler Nelerdir?

Doğum öncesi işaretlerini takip etmek, ineğin ne zaman doğum yapacağını anlamaya yardımcı olur. İneğin vücudunda meydana gelen ağırlık değişiklikleri, süt bezlerindeki büyüme, davranışlarındaki değişiklikler ve vücut ısısındaki değişimler doğum öncesi işaretler arasındadır.

İneğin yem yeme konusunda isteksizleşmesi ve huzursuz davranması da doğum öncesi işaretler arasındadır. Doğum anı yaklaştığında, ineklerin suyu gelir ve açlık hissi artar. Doğum sancıları da ineklerin doğum anındaki davranışları üzerinde etkili olabilir.

İneklerin doğum öncesi işaretlerini dikkatle takip ederek, doğumun yaklaştığını tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Ağırlıkta Değişiklik

Doğum öncesi dönemde ineklerde ağırlıkta meydana gelen değişiklikler doğumun yaklaştığının işaretlerinden biridir. Normal olarak, inekler gebeliğin son aylarında kilo almaya başlarlar. Ancak, doğuma yaklaştıkça kiloda bir azalma gözlenebilir. Bu durumda, inek hızla kilo verir. Ancak aşırı kilo kaybı da bir sorun olabilir. Bu nedenle, işaretleri doğru bir şekilde anlamak önemlidir. Beslenme ve diğer faktörlerin dikkate alınarak, ağırlıkta meydana gelen değişiklikler doğum öncesinde takip edilmelidir.

Süt Bezlerinde Büyüme

Doğum öncesi dönemde ineğin süt bezlerinde meydana gelen büyüme, doğumun yaklaştığının bir işaretidir. Bu büyüme, ineklerin süt üretim sistemlerinin doğum sonrası hazır olmasını sağlar. Dolayısıyla, süt bezlerindeki büyüme, doğum öncesinde takip edilmesi gereken önemli bir işarettir.

Bununla birlikte, süt bezlerindeki büyümenin yanıltıcı olabileceğini de unutmamak gerekir. Özellikle daha önce doğum yapmış olan ineklerde, süt bezlerinin doğum öncesinde de yer yer büyümesi normal bir durumdur ve bu durum doğuma işaret etmeyebilir.

İneklerde süt bezlerinde büyüme, hamileliğin ilerleyen dönemlerinde daha belirgin hale gelir. Bu nedenle, ineğin gebeliğinin son dönemlerinde süt bezlerindeki büyüme daha dikkatli takip edilmelidir.

İneklerin Davranışlarındaki Değişiklik

Doğum öncesi dönemde ineğin davranışlarındaki değişiklikler, doğumun yaklaştığının bir işaretidir. Özellikle son aylarda inekler, kendilerini hazırlamaya başlarlar. Genellikle daha az hareketli hale gelirler ve sık sık yatarak dinlenirler. Ayrıca, doğuma yaklaştıkça daha sinirli, huzursuz ve stresli olabilirler. Ek olarak, inekler doğum öncesi dönemde yem yeme konusunda isteksizleşebilirler ve yerde sürekli eğilerek ya da değişik pozisyonlarda durarak rahatlamaya çalışırlar. Bu davranışları gözlemleyerek, doğumun ne zaman gerçekleşeceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

Yem Yeme Konusunda İsteksizlik

Doğum öncesinde, inekler yem yeme konusunda isteksizleşebilirler. Bu durum, ineklerin kişisel olarak yem tüketme alışkanlıklarından kaynaklanabileceği gibi, aşırı stres ve endişe duyduklarının bir işareti olabilir. Bu dönemde ineklerin yeterince beslenmeleri son derece önemlidir, bu nedenle çiftçiler, ineklere yem yeme konusunda teşvik edici yemler verirler. Ayrıca, doğum öncesinde ineklere yeterli miktarda sıvı vermek de önemlidir. İneklerin yetersiz beslenmesi, doğum sürecinde komplikasyonlara neden olabileceği için, bu işarete dikkat etmek son derece önemlidir.

Huzursuzluk

İnekler doğum öncesinde huzursuz davranarak çevrelerindeki insanlara ve diğer hayvanlara saldırgan davranabilirler. Bu durum, doğumun yaklaştığını gösteren bir işaret olabilir. İneklerin huzursuz davranmalarının sebepleri arasında fiziksel değişiklikler, ağrı, sıkışıklık, stres ve endişe yer almaktadır. Doğum öncesi dönemde ineklerin stres seviyesini düşürmek için sakin ve rahat bir ortam sağlamak önemlidir. Ayrıca, ineklerin rahatlaması ve doğumda daha rahat bir şekilde ilerlemesi için doğru beslenmeleri de önemlidir.

Vücut Isısındaki Değişimler

Doğuma yaklaşan ineklerde vücut ısısında değişimler gözlenebilir. Normalde ineklerin vücut ısısı 38.5-39.5 derece arasında olmalıdır, ancak doğum öncesinde bu değerlerde artış veya azalış meydana gelebilir.

Eğer ineklerin vücut ısıları normalin ötesinde artarsa, bu enfeksiyon ya da diğer sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Ayrıca, doğuma yaklaşırken ineklerin vücut ısısı azalabilir. Bu durum da doğumun yaklaştığını gösteren işaretlerden biridir.

İnek yetiştiricileri, ineklerinin vücut ısısını düzenli olarak ölçerek doğum öncesinde meydana gelen herhangi bir değişikliği takip edebilirler. Bu, doğum sırasında ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için önemlidir.

Doğum Anı Nasıl Anlaşılır?

İneklerin doğum anındaki davranışları, doğum öncesi dönemdeki işaretler gibi değişebilir. Yaklaşan doğumun bir işareti, suyun gelmesidir. İneğin süt bezleri doluyken, doğum başlağanına dair bir diğer belirti olabilir. İnekler, doğum anında yem yeme ve su içmek konusunda isteksizleşebilir. Ayrıca, inek huzursuz davranabilir ve sürekli yatıp kalkabilir. Doğum sancıları da, doğum esnasındaki davranışları etkileyen bir faktördür. Bu belirtiler tümü bir arada olduğunda ineğin doğum yapacağı an anlaşılabilir.

Suyun Gelmesi

Doğum öncesi dönemde, ineklerde doğumun yaklaştığının bir işareti olarak suyun gelmesi gözlemlenir. Genellikle ardı ardına üç kez suyun gelmesi, doğumun başlamasına işaret eder. Bu nedenle, inekler için doğum yaklaştığında suyun gelmesi, önemli bir işarettir. Ancak, suyun gelmesi kesin bir doğum işareti olmayabilir, bazı durumlarda ise doğum başlamadan önce de suyun gelmesi mümkündür. Bu nedenle, ineklerde doğum belirtileri gözlemlendiğinde, veteriner hekimle iletişime geçmek önemlidir.

Açlık

Doğum öncesi dönemde olduğu gibi, doğum anında da inekler yem yeme konusunda isteksizleşirler. Bu durum, doğum yaklaşırken ineklerin metabolizmasının değişmesiyle ilişkilidir. Ayrıca, yem yeme konusunda isteksizleşmenin nedeni, ineklerin doğum sırasında sindirime odaklanmalarıdır. Sindirim sistemi, doğum anında ineklerin öncelikli hedefidir. Bu nedenle, doğum öncesi ve doğum anındaki ineklerin beslenmesine özen gösterilmelidir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, ineklerin süt üretimini artırır ve doğumdan sonra daha sağlıklı bir iyileşme sürecine yardımcı olur.

Huzursuz Davranışlar

Doğuma yakın zamanda, ineklerde huzursuz davranışlar gözlemlenebilir. Bu davranışlar arasında sürekli yatıp kalkma, dönme ve sağa sola hızlıca hareket etme yer alır. İnekler doğum öncesinde huzursuz bir dönem yaşayabilirler ve bu da doğumun yaklaştığının bir işareti olabilir. Bu davranışlar ineklerin vücudundaki hormon değişimleriyle birlikte ortaya çıkar. Eğer inek doğumun yaklaştığına işaret eden belirtiler göstermişse, doğum izlemek için uygun bir ortam hazırlığı yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra, ineklerin güvenlikleri ve sağlıkları için doğum öncesi ve sonrası dönemde, veteriner hekimlerin desteği önemlidir.

Doğum Sancıları

Doğum sancıları ineklerin doğum anındaki davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür. İnekler, doğum sancılarından dolayı rahatsızlık hisseder ve aynı zamanda huzursuz davranmaya başlarlar. Doğum sancıları, ineklerde titreme, terleme, sırtını kamburlaştırma ve ayaklarındaki hareketsizlik gibi belirtiler gösterebilir.

Doğum sancıları, genellikle doğumun başlangıcından önce kendini gösterir ve daha sonra artarak devam eder. İnekler, doğum sancılarını atlatmak için genellikle yatma pozisyonuna geçerler ve kuyruklarını kaldırarak doğum kanalını genişletmeye başlarlar. Böylece, bu belirtiler doğumun yakın olduğunu ve ineğin doğum yapacağını gösterir.

Doğum sancılarına rağmen, ineklerin doğum anında genellikle anestezi veya ağrı kesici kullanılmaz. Ancak, doğum sancıları çok şiddetliyse veterinere danışarak ineklere gerekli tedavi uygulanması gerekebilir.

Yorum yapın