h1>mahkum nasıl yazılır

Mahkum kelimesinin doğru yazılışı ve kullanımı hakkında açıklamalar ve ipuçları:

  • Mahkum kelimesi “mahkûm” şeklinde doğru yazılır.
  • “Mahkûm” kelimesi genellikle ünlüyle biten kelimelerde “u”/yuvarlak ünlü harfi kullanılarak yazılır.
  • “Mahkûm” kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmiş olan şeklidir.

Mahkum kelimesi Türkçe’de “hapse mahkûm edilen, ceza alan, suçlu” gibi anlamlara gelir ve genellikle adalet sistemiyle ilgili bağlamlarda kullanılır. Bu kelime yazı dilinde ve günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılır.

Kelime Yanlış Yazılışı Doğru Yazılışı
Mahkum Mahkuum, Mahcum Mahkûm

Mahkûm kelimesi doğru yazılışıyla kullanıldığında yazıdaki anlamı netleşir ve dilin doğru kullanımına katkı sağlar.

h2>mahkum’un anlamı nedir

Mahkum kelimesi Türkçe’de “hüküm giymiş, ceza almış veya hapse mahkum edilmiş” anlamına gelir. Bu kelime genellikle adalet sistemiyle ilişkilendirilir ve suç işlemiş olan kişiler için kullanılır. Mahkum kelimesi, suçlu bir kişinin bir mahkeme kararıyla suçunu kabul etmesi veya suçlu bulunmasının ardından verilen hapis cezasını ifade eder.

Mahkum kelimesi ayrıca mecazi anlamda da kullanılabilir. Bir kişi ya da bir durum için “kaderine mahkum olmak” gibi ifadelerde kullanabiliriz. Bu durumda mahkum kelimesi bir şeyden kaçınamayan, ona boyun eğen veya zorunlu bir durumda olan kişiyi ifade eder.

Mahkum kelimesi Türkçe dilinde yaygın bir şekilde kullanılır ve günlük konuşmalarda sıkça duyulan bir kelimedir. Sağlam bir anlamı olduğu için ifade etmek istediğimiz durumları net bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur.

h2>mahkum’un doğru yazılışı nasıl olmalıdır

Mahkum kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu’na göre “mahkûm” şeklinde olmalıdır. İki ünlü yan yana geldiğinde ikinci ünlü düşer ve üzerine kesme işareti eklenir. Örneğin, “mahkûmluk” kelimesindeki “û” harfi, “mahkûm” kelimesinde “u” olarak yazılır. Bu kelimenin doğru kullanımını örneklerle pekiştirelim:

Yanlış Yazım Doğru Yazım
mahkum mahkûm
mahkumlar mahkûmlar
mahkumu mahkûmu

Görüldüğü gibi “mahkûm” kelimesi doğru yazılmıştır. Bu doğru yazılışa dikkat ederek Türkçe dilbilgisine uygun şekilde kullanmamız gerekmektedir.

h3>mahkum kelimesinin kökeni nedir

Mahkum kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bu kelime Arapça “makam” kelimesinden türetilmiştir ve “mahkeme” ile aynı kökten gelmektedir. Arapça “makam” kelimesi, “yer”, “mekân” anlamına gelmektedir. Mahkum kelimesi ise “mahkeme” ile ilişkilendirilerek “mahkemece suçlu bulunup hapse atılan kişi” anlamını kazanmıştır.

Yorum yapın