Herkes Nasıl Yazılır TDK?

TDK, Türk Dil Kurumu’nun kısaltmasıdır. Herkes kelimesinin doğru yazılışıyla ilgili olarak TDK’nın verdiği açıklama ve örnekler oldukça önemlidir. TDK’nın belirttiği şekliyle herkes kelimesi ayrı yazılır. Yanlış bir kullanım olan “her kez” şeklinde yazılan herkes kelimesi, TDK’nın resmi açıklamasına göre hatalıdır. Doğru kullanımı olan herkes kelimesi, bir kişiden fazlasını ifade ederken genellikle birleşik bir kelime olarak kullanılmaz. Doğru yazılışı ve kullanımıyla herkes kelimesini doğru bir şekilde kullanarak Türkçe dil bilgisi kurallarına uymuş oluruz.

Herkes Nedir?

Herkes nedir? Herkes, Türkçede kullanılan bir zamirdir. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, “bir topluluğun veya bir bütünlüğün tüm üyelerini içine alan bir kelimenin yerine kullanılan, her bir insan anlamına gelen bir zamir” olarak tanımlanmaktadır. Bu kelime, genellikle bir grup veya topluluk hakkında konuşulurken kullanılır. Örneğin, “Herkes katıldı” veya “Herkesin görüşüne saygı duymalıyız” gibi cümlelerde sıkça kullanılır. Herkes kelimesi, birleşik bir şekilde de kullanılabilmektedir. Ancak, doğru yazılışı ve kullanımı konusunda bazı detaylara dikkat etmek gereklidir.

Herkes Kelimesinin Doğru Yazılışı

Herkes Kelimesinin Doğru Yazılışı

TDK’nın açıklamalarına göre, herkes kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu, “herkes” kelimesinin birleşik yazılmaması gerektiğini belirtmektedir. Örnek olarak, “Herkes, kendi işini kendisi yapmalıdır” şeklinde kullanımı doğrudur.

Herkes kelimesi ayrı yazılırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Birinci harf büyük yazılır.
 • İkinci harf küçük yazılır.
 • Kelimenin sonuna kesme işareti (‘) konulmaz.

TDK’nın doğru yazılış konusundaki yönergesi doğrultusunda, “herkes” kelimesini ayrı yazmayı unutmamalı ve bu şekilde kullanılmalıdır.

Herkes Kelimesi Birleşik Mi Yazılır?

TDK’ya göre “herkes” kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Yani, “her” ve “kes” şeklinde ayrı ayrı yazılmalıdır. Bu kelime “her” zamirinin “keş” ismiyle birleşmesiyle oluşturulmuştur. Birleşik yazım şekli ise hatalıdır ve kabul edilmez. Örneğin, “Herkes buraya gelsin” cümlesinde “herkes” kelimesi ayrı olarak, “her” zamiriyle “kes” isminin yan yana gelmesiyle kullanılır. Bu kurallara uygun olarak yazıldığında, yazınız daha doğru ve anlaşılır olacaktır.

Herkes Kelimesi Ayrı mı Yazılır?

Herkes kelimesi ayrı mı yazılır?

TDK’ya göre “herkes” kelimesi birleşik olarak yazılır. Ancak bazı durumlarda ayrı yazıldığında da kullanılabilir. Genellikle “her” ve “kes” kelimelerinin ayrı ayrı yazılması gereken hallerde “herkes” birleşik olarak kullanılır. Aşağıda herkes kelimesinin ayrı olarak kullanıldığı örnek cümleleri bulabilirsiniz:

 • Her kes, kendi işine bakmalıdır.
 • Her kesin bir hikayesi vardır.
 • Her kes kendi kararını vermelidir.

Ayrıca bazı cümlelerde “her” ve “kes” ayrı yazıldığında farklı anlamlar da ortaya çıkabilir. Örnek olarak:

 • Her ay kahve içen bir kesim var.
 • Her kişi kendi masrafını kendisi karşılamalıdır.
 • Her dikenli telin çevresinde bir kesik vardı.

Bu örneklerde “her” ve “kes” ayrı ayrı yazıldığında farklı anlamlar elde edilebilmektedir. Ancak genel olarak “herkes” kelimesi birleşik olarak kullanılır ve doğru yazım şekli budur.

Herkes Kelimesi Birleşik mi Yazılır?

Herkes kelimesi ayrı yazılır.

Örnek cümleler:

 • Herkes kendine
 • Herkesin kendine
 • Herkesin kendisine
 • Herkesin sevdiklerini düşündüğü zaman

Bu örneklerde herkes kelimesi ayrı olarak yazılmıştır. Genel olarak “herkes” ifadesi bağımsız bir kelime olarak kullanılır.

Herkes Kelimesinin Yanlış Kullanımları

Herkes kelimesi, günlük dilde bazen yanlış bir şekilde yazılabilir veya yanlış bir şekilde kullanılabilir. İşte bu yanlış kullanımlara örnekler:

 • Herkez: “Herkez biliyordu.” Bu yanlış bir kullanımdır. Doğru yazım “Herkes” olmalıdır.
 • Herkese: “Herkese teşekkürler!” Bu yanlış bir kullanımdır. Doğru yazım “Herkes” olmalıdır.
 • Herkezler: “Herkezler geliyor.” Bu yanlış bir kullanımdır. Doğru yazım “Herkesler” olmalıdır.

Bu örneklerde herkes kelimesi yanlış bir şekilde yazılmış veya yanlış bir bağlamda kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazım ve kullanım “Herkes” şeklindedir.

Herkes Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

Herkes kelimesi, Türkçe dilbilgisine göre genellikle nesne halinde kullanılan bir zamirdir. Doğru kullanıldığında ise farklı anlamlarıyla cümlelere ahenk ve ifade gücü katar. İşte herkes kelimesinin doğru kullanımına dair bazı örnek cümleler:

 • Herkes kendi yolunda ilerlemeli.
 • Herkes kendi görevini yapmalı.
 • Herkes kendine uygun olanı seçebilir.
 • Herkesin hakkı eşittir ve saygı görmelidir.
 • Herkes kendi doğrularını savunmalı.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, herkes kelimesi genellikle genellemeler yapmak, evrensel gerçekleri ifade etmek ve farklı kişileri kapsayan durumları betimlemek için kullanılır. Bu sayede cümleler daha etkileyici ve açık bir şekilde ifade edilir.

Anlamına Göre Herkes Kelimesinin Kullanımı

Anlamına göre herkes kelimesi, genellikle “tüm insanlar” anlamında kullanılır. Bu kullanımın örnekleri şunlardır:

 • “Herkes” bu konuda fikir birliğine vardı. (Tüm insanlar)
 • “Herkes” işlerine odaklanmalı. (Tüm insanlar)
 • “Herkes” kendi kararını vermelidir. (Tüm insanlar)

Ancak bazen “her biri” veya “tek tek insanlar” anlamında kullanılabilir. Bu durumda kullanım örnekleri:

Anlam Örnek Cümle
Her biri “Herkes” kendi sorumluluğunu bilmeli. (Onlar)
Tek tek insanlar “Herkes” sesini duyurmak için çaba sarf etmeli. (Bireyler)

Anlamına bağlı olarak “herkes” kelimesini doğru bir şekilde kullanmak, iletişimde netlik sağlayacaktır.

Herkes Kelimesinin Farklı Anlamları

Herkes kelimesi birden fazla anlama sahip olan bir kelime olarak karşımıza çıkabilir. Bu anlamlar herkes kelimesi, insanlar tarafından farklı şekillerde kullanıldığında ortaya çıkar. İlk anlamı, insanların hepsi anlamına gelir. Örneğin, “Herkes konuşmak istiyor” cümlesinde herkes kelimesi, tüm insanların konuşmak istediğini ifade eder.

Ayrıca, herkes kelimesi bazen bir grup insanı ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Herkes yemek masasına geliyor” cümlesi, bir grup insanının yemek masasına geleceğini belirtir.

Diğer bir anlamı ise, insanların ortak bir özelliği olan bir grup insanı ifade etmektir. Örneğin, “Sanatçı herkesin takdir ettiği bir resim yaptı” cümlesinde herkes kelimesi, toplumun genelinde takdir gören bir grup insanı ifade eder.

Herkes kelimesinin bu farklı anlamları, iletişimde doğru bir şekilde kullanıldığında anlaşılmasını kolaylaştırır ve anlatılmak istenenin daha net bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Yorum yapın