Herkesçe Nasıl Yazılır?

Herkesçe Nasıl Yazılır? kelimesinin doğru şekilde yazılışı hakkında bilgi verilecek.

Herkes

Herkes, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir kelime olup, “hepsi,” “tümü,” veya “bütün insanlar” anlamına gelir. Bu kelimenin doğru kullanımı, “h” harfinin başta büyük yazılmasıyla gerçekleşir. Örneğin, “Herkes evine döndü” veya “Herkes mutlu olmak ister” gibi cümlelerde doğru kullanım görülür. Ancak, hatalı bir biçimde yazılmış örnekler de mevcuttur, örneğin “herkez” ya da “Herkess” gibi. Bu nedenle, doğru bir şekilde yazılışı ve kullanımı sürekli olarak hatırlanmalıdır.

Çe

Çe takısı, bir kelime köküne eklenerek yeni bir kelime oluşturan bir ek olarak kullanılır. Türkçede “çe” takısı genellikle isim kökleriyle birleşerek sıfatlar oluşturur. Bu takı, “aidiyet” anlamını taşır ve bir şeyin ya da bir kimsenin ait olduğunu ifade eder.

Örneğin, “ev” kelimesi isim köküdür ve “ev” kelimesine “çe” takısı eklenirse “evli” kelimesi oluşur. “Evli” kelimesi, evi olan veya evliliği olan bir kişiyi tanımlayan bir sıfat olarak kullanılır. “Gemi” kelimesiyle de aynı şekilde “gemili” sıfatı oluşturulabilir.

Çe takısı, genellikle hedef kelimenin sonuna getirilir ve hâl ekinden önce gelir. Ancak bazı durumlarda hâl ekiyle birleşerek “çe” şeklinde de yazılabilir. Örneğin, “iş” kelimesine hâl eki olan “-de” eklenerek “işte” kelimesi oluşur ve buna “iş-çe-de” şeklinde yazılır.

Çe takısı, sıfat kesmesi olarak da kullanılabilir. Örneğin, “göz” kelimesine “çe” takısı eklenerek “gözlü” kelimesi oluşur. “Gözlü” kelimesi, gözlere sahip olan bir kişiyi tanımlar. Aynı şekilde “kulak” kelimesine de “çe” takısı eklenerek “kulaklı” kelimesi oluşur. “Kulaklı” kelimesi, kulakları olan veya kulak takması olan bir kişiyi tanımlar.

Çe Takısının Doğru Kullanımı

Çe takısı, isim-fiil yapma ekinin bir çeşididir ve bir kısaltmadır. Türkçe dilbilgisine göre, isimlere fiil anlamı katmak için kullanılır. Ancak, çe takısını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

Çe takısının doğru kullanımı için aşağıdaki örnekleri inceleyebiliriz:

  • “Oku” fiiline çe takısı eklediğimizde “okuma” kelimesini elde ederiz.
  • “Yaz” fiiline çe takısı eklediğimizde ise “yazma” kelimesini oluştururuz.

Yanlış kullanımdan örnek vermek gerekirse, “oku” fiiline yanlış şekilde çe takısı ekleyerek “okume” kelimesini kullanmış oluruz. Bu, çe takısının yanlış bir şekilde kullanıldığı bir örnektir.

Çe Takısının Yerine Geçen Kelimeler

Çe takısının yerine geçen kelimeler, Türkçe dilbilgisinde oldukça önemli bir konudur. Bu kelimeler, çe takısının yapısal bir öğesini ifade eder ve birçok farklı kelimenin sonuna eklenerek kullanılır. Örneğin, “herkesten” veya “kimseye” gibi ifadelerde çe takısının yerine geçen kelimeler bulunur.

Bu kelimeler doğru yazıldığında Türkçe metinlerde anlam bütünlüğünü korur ve doğru bir şekilde ifade edilir. Çe takısının yerine geçen kelimeleri kullanırken dikatli olmak ve doğru yazım kurallarına uygun biçimde yazmak önemlidir.

Çe takısının yerine geçen kelimeler şunlardır:

Kelime Doğru Yazımı
Kimse Herhangi bir kişi
Herkes Tüm insanlar
Hiçbir şey Hiçbir şey
Hiçbir zaman Hiçbir zaman

Bu kelimeler, çe takısının yerine geçen kelimelerin sadece birkaç örneğidir. Türkçe dilbilgisini doğru bir şekilde kullanmak ve yazmak için çe takısının yerine geçen kelimelere dikkat etmek önemlidir.

Çe Takısının Hatalı Kullanımı

Çe Takısının Hatalı Kullanımı

Hatalı Kullanım Doğru Kullanım
“Herkesçe konuşulmamalı.” “Herkes tarafından konuşulmamalı.”
“Herkesçe anlaşılmaz.” “Herkes tarafından anlaşılmaz.”
“Herkesçe bilinmez.” “Herkes tarafından bilinmez.”

Çe takısı, sahiplik bildiren bir ektir ve doğru kullanıldığında “tarafından” anlamına gelir. Hatalı kullanımlarda çe takısı yerine “çeki” olarak yazılmaktadır. Bu, hem yazım kurallarına aykırıdır hem de anlam karmaşası yaratır. Doğru kullanımda çe takısı ayrı yazılır ve cümlede yer alacak olan isimden önce gelir, yani “herkesçe” şeklinde yazılır. Böylece cümle daha doğru ve anlaşılır hale gelir.

Herkesçe

Herkesçe, birleşik bir kelime olup Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir ifadedir. “Herkes” kelimesi ile “çe” takısının bir araya gelmesiyle oluşan bu kelime, genel bir anlatım sağlamak için kullanılır. Herkesçe, bir eylemin veya durumun tüm insanlar tarafından paylaşıldığını veya genel olarak geçerli olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, “Herkesçe kabul edildiği gibi, spor yapmak sağlığımız için önemlidir.” cümlesinde herkesin spora önem verdiği ve bunun genel bir kabul olduğu vurgulanmaktadır.

Herkesçe kelimesi, dilimize özgü bir ifade olup doğru şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanımlar, dilin yapısına ve kurallarına uygun olmadığı için kaçınılmalıdır. Genel olarak, Türkçe dilinin zenginlikleri arasında yer alan herkesçe kelimesinin doğru kullanımı, yazı dilinde ve konuşma dilinde önem arz etmektedir.

Yazılır

Yazılır kelimesi, Türkçe dilbilgisinde yalın hal fiili olup, doğru yazılışı ve kullanımı üzerinde durulması gereken önemli bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazılışı, “yaz-” köküne “-ıl-” ekinin eklenmesiyle oluşturulur. Yani, doğru yazılışı “yazıl-” şeklindedir. “Yazma” işinin gerçekleştiği durumlarda “yazılır” kelimesi kullanılır. Örneğin, “Bu kitap okunurken notlar yazılır.” cümlesindeki gibi. “Yazılır” kelimesi, Türkçe dilinin kullanımında en çok karşılaşılan olanaklardan biridir ve doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Yazılır Kelimesinin Kullanımı

Yazılır Kelimesinin Kullanımı

Yazılır kelimesi, bir eylemin üçüncü kişi tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Genellikle geçmiş zamanla birlikte kullanılır ve fiilin sonuna eklenir. Örneğin, “kitap okunur”, “film izlenir” gibi cümlelerde kullanılır. Bu yapı, eylemin genel bir kural olarak kabul edildiği durumlarda sıklıkla kullanılır.

Yazılır kelimesi, genellikle nesnelere yönelik eylemler için kullanılır. Örneğin, “rapor yazılır”, “makale düzenlenir” gibi ifadelerde kullanılır. Bunlar, genellikle herhangi bir kişiye özgün olmayan, evrensel olarak yapılabilen eylemleri ifade eder.

Bazen “yazılır” kelimesi, bir şeyin doğası gereği veya bir kurallara uygun olarak yapılması gereken eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “işaret dikkatle yazılır” veya “talimatlar takip edilerek yazılır” gibi ifadeler bu duruma örnektir.

Yazılır kelimesi, ayrıca bir şeyin nasıl yapıldığına dair genel talimatlar vermek için de kullanılabilir. Örneğin, “mektup nasıl yazılır”, “CV nasıl hazırlanır” gibi ifadelerde bu kelime sıkça kullanılır.

Gördüğünüz gibi, “yazılır” kelimesi, eylemin üçüncü kişi tarafından yapıldığını, genel bir kural olarak kabul edildiğini ve nesnelere yönelik eylemleri ifade ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu kelime, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan ve anlamı açık olan kullanışlı bir kelimedir.

Yazılır Kelimesinin Yanlış Kullanımı

Yazılır kelimesi, bir olayın ya da durumun gerçekleşme şeklini anlatmak için kullanılan bir fiildir. Ancak bazen, bu kelime yanlış kullanılabilmektedir. İşte bazı yanlış kullanım örnekleri:

  • Yazılıyır: Bu yanlış bir kullanımdır. “Yazılıyır” yerine doğru şekilde “Yazılır” şeklinde yazılmalıdır.
  • Yazılr: Bu da yanlış bir kullanımdır. “Yazılr” yerine doğru şekilde “Yazılır” şeklinde yazılmalıdır.
  • Yazılrı: Bu da yanlış bir kullanımdır. “Yazılrı” yerine doğru şekilde “Yazılır” şeklinde yazılmalıdır.

Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi, “Yazılır” kelimesi değişiklik veya ekleme yapılmadan kullanılmalıdır. Doğru kullanımda, kelimenin “ı” harfi düz yazılırken, yanlış kullanımlarda bu harf yanlış şekilde tekrarlanmaktadır. Yanlış kullanımdan kaçınarak, doğru kullanımı benimseyelim!

Yorum yapın