İki Adet Arası Gün Nasıl Hesaplanır?

Bu makalede, iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak için kullanabileceğiniz yöntemleri tartışacağız. İki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak için doğrudan formülleri kullanabilirsiniz veya tarihleri sayısal değerlere dönüştürüp, ardından bu değerleri kullanarak gün sayısını hesaplayabilirsiniz.

Bir başka yöntem ise tarihleri birbirinden çıkararak hesaplama yapmaktır. Ayrıca, Python programlama dilinde bulunan bazı kütüphane ve araçları kullanarak da gün sayısını kolayca hesaplayabilirsiniz. Örneğin, datetime kütüphanesinde bulunan fonksiyonları kullanarak veya Pandas kütüphanesinin sunduğu özellikleri kullanarak tarihleri doğrudan işleyebilir ve gün sayısını hesaplayabilirsiniz.

Günleri Doğrudan Hesaplama

=İki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak için doğrudan formülleri kullanabilirsiniz.

Tarihler arasındaki gün sayısını hesaplamak için doğrudan formülleri kullanmak oldukça pratik bir yöntemdir. Bu şekilde çeşitli matematiksel işlemler yaparak tahminlerde bulunabilirsiniz. Örneğin, bir tarihin kaç gün sonra veya kaç gün önce olduğunu belirlemek için basit bir çıkarma işlemi yapabilirsiniz.

Örneğin, 5 Temmuz 2022 tarihinden 20 Temmuz 2022 tarihini çıkardığınızda, bu iki tarih arasındaki gün sayısını elde edersiniz. Bu yöntemle sadece kaç gün geçtiğini değil, aynı zamanda hangi gün olduğunu da bulabilirsiniz. Tarihler arasındaki farkı birer sayı olarak hesaplamak sizin için daha kolay olabilir.

Bu yöntemi kullanarak istediğiniz herhangi iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplayabilirsiniz. Ancak, zaman dilimi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, saat dilimindeki farklar veya gün ışığından yararlanma saatleri hesaplamalarınızı etkileyebilir.

Tarihleri Dönüştürme Yöntemi

=Tarihleri sayısal değerlere dönüştürüp, ardından bu değerleri kullanarak gün sayısını hesaplayabilirsiniz.

Bir başka yöntem ise tarihleri sayısal değerlere dönüştürerek gün sayısını hesaplamaktır. Python’da datetime modülü bu işlemi kolaylaştıran birçok fonksiyon sunar.

Tarihleri dönüştürmek için öncelikle datetime modülünü import etmeniz gerekmektedir. Ardından, tarihleri belirli bir formatına dönüştürmek için kullanabileceğiniz strftime() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, tarihleri istediğiniz biçimlere dönüştürmenizi sağlar.

Örneğin, “2022-01-01” şeklinde bir tarihi sayısal değere dönüştürmek isterseniz, aşağıdaki gibi bir kod bloğunu kullanabilirsiniz:

import datetimetarih = datetime.datetime.strptime("2022-01-01", "%Y-%m-%d")sayisal_deger = tarih.toordinal()print(sayisal_deger)

Yukarıdaki kodda, strptime() fonksiyonunu kullanarak “2022-01-01” tarihini datetime objesine dönüştürdük. Daha sonra, toordinal() fonksiyonunu kullanarak bu objeyi bir sayısal değere dönüştürdük. Elde ettiğimiz sayısal değer, tarihin o günden itibaren geçen gün sayısıdır.

Bu yöntem, tarihleri sayısal değerlere dönüştürerek gün sayısını hesaplamak için oldukça kullanışlıdır. Sayısal değerleri kullanarak tarihler arasındaki farkı bulabilir ve böylece iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplayabilirsiniz.

Günlerin Farkını Almak

Günlerin farkını alarak, iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak oldukça kolaydır. Bu yöntemde, öncelikle tarihleri sayısal değerlere dönüştürmeniz gerekmektedir. Bu dönüşümü yapmak için Python’ın datetime modülünü kullanabilirsiniz. İki tarihin arasındaki farkı almak için bu değerleri çıkarabilirsiniz. Böylece, iki tarih arasındaki gün sayısını elde etmiş olursunuz.

Dönüştürme İşlemi

=Tarihleri gün sayılarına dönüştürmek için datetime modülünü kullanabilirsiniz.

Tarihleri gün sayılarına dönüştürmek için Python’un datetime modülünü kullanabilirsiniz. Bu modülle, tarihleri sayısal değerlere dönüştürerek gün sayısını hesaplayabilirsiniz. datetime modülü, tarih ve saat nesnelerini işlemek için birçok fonksiyon ve yöntem sunar.

Öncelikle, datetime modülünü kodunuzda içe aktarmanız gerekmektedir. Bunu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

<ul>  <li>import datetime</li></ul>

Ardından, dönüştürmek istediğiniz tarihleri datetime nesnesi olarak tanımlayabilirsiniz. Bu nesneler, datetime.datetime() fonksiyonuyla oluşturulur. Örneğin:

<ul>  <li>tarih1 = datetime.datetime(2021, 1, 1)</li>  <li>tarih2 = datetime.datetime(2021, 1, 10)</li></ul>

Dönüştürme işlemi için kullanabileceğiniz bir yöntem, tarihleri gün sayılarına dönüştürmektir. Bu, datetime.toordinal() yöntemi kullanılarak yapılabilir. Örneğin:

<ul>  <li>tarih1_gun = tarih1.toordinal()</li>  <li>tarih2_gun = tarih2.toordinal()</li></ul>

Sonuç olarak, tarih1_gun ve tarih2_gun değişkenlerindeki sayılar, tarihlerin gün sayılarına dönüşmüş olur. Bu sayıları kullanarak iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplayabilirsiniz.

datetime modülü, tarihleri dönüştürmenin yanı sıra birçok diğer işlemin de kolayca yapılmasına olanak sağlar. Bu nedenle, tarih ve saat işlemleri yaparken datetime modülünü kullanmanız faydalı olacaktır.

Farkı Hesaplama

Farkı Hesaplama

Tarihleri gün sayılarına dönüştürdüğünüzde, bu değerleri kullanarak iki tarih arasındaki farkı hesaplayabilir ve böylece gün sayısını bulabilirsiniz. Öncelikle, datetime modülünü kullanarak tarihleri sayısal değerlere dönüştürün. Ardından, dönüştürülen tarih değerleri arasındaki farkı hesaplayın.

Bu hesaplama, Python’daki datetime modülünün sunduğu fonksiyonları kullanarak kolayca yapılabilir. Örnek olarak,

date1 = datetime.date(2021, 9, 1)date2 = datetime.date(2021, 9, 10)difference = date2 - date1days = difference.days

kodunu kullanabilirsiniz. Bu kodda, date1 ve date2 değişkenleri, dönüştürülen tarih değerlerini temsil eder. difference değişkeni, bu tarihler arasındaki farkı temsil eder ve days değişkeni ise gün sayısını içerir.

Bu yöntemle, dönüştürülen tarih değerleri arasındaki farkı hesaplayarak iki tarih arasındaki gün sayısını kolayca bulabilirsiniz.

Tarihleri Çıkararak Hesaplama

=İki tarih arasındaki gün sayısını hesaplamak için tarihleri birbirinden çıkarabilirsiniz.

Gün sayısını hesaplamak için kullanabileceğiniz bir yöntem, tarihleri birbirinden çıkarmaktır. İki tarih arasındaki farkı bulmak için önce tarihleri gün sayılarına dönüştürmelisiniz. Ardından, daha büyük tarih değerinden daha küçük tarih değerini çıkartarak gün sayısını elde edebilirsiniz.Bu hesaplamayı yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, tarihin doğru bir şekilde girilmesidir. Önceki tarihi daha küçük, sonraki tarihi ise daha büyük olarak belirleyin. Ayrıca, hesaplama yaparken hafta sonu veya tatil günleri gibi özel durumları da göz önünde bulundurabilirsiniz.

Bu yöntem, basit ve hızlı bir şekilde gün sayısını hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Ancak, tarihler arasındaki farkı hesaplarken tarih formatlarına ve özel durumlara dikkat etmeniz önemlidir.

Kütüphaneler ve Araçlar Kullanma

Python’da gün sayısını hesaplamak için kullanabileceğiniz birkaç kütüphane ve araç vardır. Bunlar, tarih işlemlerini kolaylaştıran ve doğrudan gün sayısını hesaplamanızı sağlayan işlevlere sahiptir.

İlk olarak, datetime kütüphanesinden bahsedelim. Bu kütüphane, tarihlerle çalışmak için birçok işlev sağlar. datetime kütüphanesini kullanarak iki tarih arasındaki gün sayısını doğrudan hesaplayabilirsiniz. Bu işlem için date.timedelta fonksiyonunu kullanarak tarihleri dönüştürüp farkını alabilirsiniz.

Bir diğer etkili kütüphane ise Pandas kütüphanesidir. Pandas kütüphanesinin sunduğu özellikler, tarih işlemlerini daha da kolaylaştırır. Tarihleri doğrudan işleyebilir ve gün sayısını hızlıca hesaplayabilirsiniz. Pandas kütüphanesi, büyük miktardaki verilerle de etkili bir şekilde çalışır.

Python’da gün sayısı hesaplama işlemi için bu kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz kütüphaneyi seçip, tarih aralığını doğru bir şekilde belirleyerek gün sayısını kolayca bulabilirsiniz.

datetime Kütüphanesi

=datetime kütüphanesi, Python’da tarih ve saatle ilgili işlemler yapmak için kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, tarihleri ve saatleri temsil etmek için çeşitli nesneler ve işlevler sağlar. Gün sayısını hesaplamak için datetime kütüphanesinde bulunan bazı fonksiyonları kullanabilirsiniz.

=

 • datetime.strptime(): Bu fonksiyon, bir tarih dizesini belirli bir formatla eşleştirerek tarih nesnesine dönüştürür.
 • datetime.date(): Bu fonksiyon, bir tarih nesnesinin sadece gün, ay ve yıl bilgilerini içeren kısmını döndürür.
 • datetime.timedelta(): Bu fonksiyon, iki tarih arasındaki farkı temsil eden bir zaman aralığı nesnesi oluşturur.
 • .days(): Bu özellik, timedelta nesnesi içerisindeki gün sayısını elde etmenizi sağlar.

=Bu fonksiyonları kullanarak, tarihleri doğrudan hesaplamadan gün sayısını bulabilirsiniz. Örneğin, datetime.strptime() fonksiyonunu kullanarak tarihi bir dizeye dönüştürüp, ardından timedelta() fonksiyonunu kullanarak iki tarih arasındaki farkı hesaplayabilirsiniz. Sonuç olarak, gün sayısını elde edebilirsiniz.

=

Fonksiyon Açıklama
datetime.strptime() Bir tarih dizesini belirli bir formata dönüştürür.
datetime.date() Bir tarih nesnesinin gün, ay ve yıl bilgilerini içeren kısmını döndürür.
datetime.timedelta() İki tarih arasındaki farkı temsil eden bir zaman aralığı nesnesi oluşturur.
.days() Timedelta nesnesi içerisindeki gün sayısını elde etmenizi sağlar.

=datetime kütüphanesi sayesinde tarihleri ve gün sayılarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde, iki tarih arasındaki gün sayısını hızlı bir şekilde bulabilir ve projelerinizde kullanabilirsiniz.

Pandas Kütüphanesi

Pandas Kütüphanesi:

Pandas kütüphanesi, tarihleri doğrudan işleyebilmenizi ve gün sayısını kolayca hesaplayabilmenizi sağlayan birçok özelliği sunmaktadır. İşte bu kütüphane ile yapabileceğiniz bazı işlemler:

 • Tarih Verilerini Yükleyin ve Hesaplayın: Pandas, tarih verilerini içeren bir DataFrame oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede tarihleri kolaylıkla işleyebilir ve gün sayılarını hesaplayabilirsiniz.
 • Tarihleri Filtreleyin ve Sıralayın: Pandas, tarihleri filtrelemek ve sıralamak için farklı yöntemler sunar. Bu sayede istediğiniz zaman dilimlerine ve sıralamalara göre gün sayısını hesaplayabilirsiniz.
 • Tarihler Arası Farkları Hesaplayın: Pandas, belirli tarihler arasındaki farkı hesaplamak için kullanışlı bir fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyon sayesinde iki tarih arasındaki gün sayısını kolayca bulabilirsiniz.

Pandas kütüphanesi, tarih verileriyle çalışırken size büyük kolaylık sağlar ve karmaşık hesaplamaları kolayca yapmanıza imkan tanır. Bu sayede istediğiniz tarih aralıkları için gün sayılarını doğru ve hızlı bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Yorum yapın