Kadarki Nasıl Yazılır?

Kadarki kelimesinin nasıl doğru yazıldığını öğrenmek için bu makalede açıklamalar bulunmaktadır. Kadarki, “kadar” kelimesine “ki” ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir sıfat tamlamasıdır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır.

Kadarki Nedir?

Kadarki kelimesinin ayrı yazılması durumu söz konusu değildir. ‘Kadar’ kelimesine ‘ki’ ekinin eklenmesiyle oluşan bir sıfat tamlamasıdır. Türkçe dil bilgisine göre, ‘kadarki’ kelimesi genellikle bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım” cümlesinde ‘kadarki’ kelimesi kullanılmıştır. Bu şekilde, bir durumun sınırını veya bir miktarın ölçüsünü vurgulamak için ‘kadarki’ kelimesini kullanabilirsiniz.

kadar

=Kadar

Kadar, Türkçede sıklıkla kullanılan bir kelime olup, bir durumu, miktarı, ölçüyü veya zamanı ifade ederken kullanılır. Bu kelime, bir şeyin ne kadar olduğunu anlatmak için kullanılan bir bağlaçtır. Örneğin, “Bu kadar yüksek bir binayı nasıl inşa ettiniz?” cümlesinde olduğu gibi.

Kadar kelimesi, bir ölçüyü belirtmek için kullanıldığı gibi, bir zamana kadar olan süreyi ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, “Ödevi yarına kadar bitirmem gerekiyor.” cümlesinde olduğu gibi.

Kadar kelimesi ayrıca, bir şeyin durumunu veya miktarını diğer bir şeyle karşılaştırmak için de kullanılır. Örneğin, “Bu kadar zor bir çalışma daha önce hiç yapmamıştım.” cümlesinde olduğu gibi.

kelimesine

Kadarki, kelimesine “kadar” kelimesine “ki” ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir sıfat tamlamasıdır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır. Genellikle bir miktarı ifade ederken kullanılır. Örneğin, “Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım” cümlesinde görüldüğü gibi. Kadarki kelimesinin doğru yazılışı “k-a-d-a-r-k-i” şeklinde yan yana yazılır. Kadarki kelimesinin eşanlamlıları arasında “kadarlık”, “büyüklük”, “boyut” gibi kelimeler bulunabilir. Kadarki kelimesi, Türkçeye Arapça kökenli “kiye” eki eklenerek geçmiştir. Kadarki kelimesi genellikle edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde kullanılır.

ki

Ki eki, bir yazım eki olarak Türkçe dilbilgisinde sıkça kullanılan bir ektir. Bu ek, tamlamalarda çoğunlukla zarf tamlamalarında görülür. Ki ekini doğru kullanmak, anlatılmak istenen konuyu daha net bir şekilde ifade etmek açısından önemlidir.

ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir sıfat tamlamasıdır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır.

=Kadarki, kadar kelimesine ki ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir sıfat tamlamasıdır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır.

Kadarki kelimesinin kullanımı

Kadarki kelimesi, genellikle bir miktarı ifade ederken kullanılır. Örneğin, “Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım” cümlesinde görüldüğü gibi. Bu kelime, bir durumu belirtirken o durumun miktarını vurgulamak için kullanılır. Genellikle benzetme yaparken veya bir şeyin niceliğini ifade etmek istediğimizde bu kelimeyi kullanırız. Örneğin, “Bu kadar kadarki sorunları atlattık” veya “Kadarki güzellikler karşısında şaşırdı” gibi cümlelerde kadarki kelimesi kullanılabilir.

Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım

Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım. İnanılmaz bir enerjiyle doluyordum ve enerjimi hiç kaybetmiyordum. O gün, saatlerce çalışmış, koşmuş ve sonu gelmeyen işleri halletmiştim ama yine de yorgunluk hissetmiyordum. Bu durum beni şaşırtıyordu. İnsan bedeninin ne kadar güçlü olabileceğini görüyordum. Benim dayanıklılığım, sınırlarımı aşmıştı ve bu beni oldukça heyecanlandırıyordu. Hayatım boyunca böyle bir şeyi hiç deneyimlememiştim. Artık her şeyin mümkün olduğunu görmüş ve sınırlarımı zorlamaktan korkmuyordum.

cümlesinde görüldüğü gibi.

Bu cümlede, kadarki kelimesi kendisinden önceki bir miktarı veya ölçüyü ifade etmek için kullanılmıştır. ‘Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım’ cümlesinde, yorgunluk miktarı belirtilmiştir. Kadarki kelimesi, ölçü veya miktarı vurgulamak için kullanılan bir sıfat tamlamasıdır. Özellikle edebi metinlerde sıkça kullanılan bu kelime, okuyucunun dikkatini çekmekte ve anlatılan durumun ne kadar etkileyici veya sıra dışı olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, ‘cümlesinde görüldüğü gibi’ ifadesi, bir miktar veya ölçüyü belirleme yoluyla bir durumu anlatan örnek bir cümleyi vurgulamaktadır.

Kadarki ile ilgili örnek cümleler

Kadarki ile ilgili örnek cümleler aşağıda sıralanmıştır:

  • Bu kadar kadarki sorunları atlattık.
  • Kadarki güzellikler karşısında şaşırdı.

Kadarki kelimesi, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılan bir sıfat tamlamasıdır. Yukarıdaki örnek cümlelerde de görüldüğü gibi, kadarki kelimesi anlamı vurgulamak ve miktarı belirtmek için kullanılabilir. Bu cümlelerde kadarki kelimesi sayesinde, sorunların ne kadar zorlu olduğu ve güzelliklerin ne kadar etkileyici olduğu vurgulanmıştır.

Bu kadar kadarki sorunları atlattık.

Bu kadar kadarki sorunları atlattık. Bu cümlede “kadarki” kelimesi, bir süre veya durum hakkında bilgi verirken kullanılmıştır. Burada bahsedilen “sorunlar” belirli bir miktar veya ölçüde yaşanan zorlukları ifade etmektedir. Bu ifade, bir önceki süreçteki zorlukların tamamlandığını ve bunları başarıyla aştığınızı ima etmektedir.

=Kadarki Nedir?

Kadarki, kadar kelimesine ki ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir sıfat tamlamasıdır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım” cümlesinde görüldüğü gibi.

Kadarki güzellikler karşısında şaşırdı.

Kadarki kelimesinin kullanımıyla ilgili örnek cümlelerden biri de “Kadarki güzellikler karşısında şaşırdı” cümlesidir. Bu cümlede, kişi güzelliklerin o kadar büyük veya etkileyici olduğuna şaşırmıştır. Kadarki kelimesi, bir şaşkınlık, hayret veya etkiyi vurgulamak için kullanılır. Güzel ve etkileyici şeyler karşısında şaşkınlık duymak insan doğasında olan bir tepkidir. Kadarki kelimesi, bu şaşkınlığı ifade etmek için kullanılan güçlü bir sıfat tamlamasıdır. Bu cümle, kadarki kelimesinin etkileyici güzellikler karşısında duyulan şaşkınlığı anlatan bir örneğidir.

gibi cümlelerde kadarki kelimesi kullanılabilir.

gibi cümlelerde kadarki kelimesi kullanılabilir. Kadarki kelimesi, ölçü veya miktar belirtmek amacıyla cümlelere eklenir. Bu kelime, anlatılan durumun sınırlarını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, Bu kadar kadarki sorunları atlattık. cümlesinde, yaşanan sorunların ne kadarını aştıklarının vurgulanması amaçlanır.

Kadarki kelimesi, genellikle edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde kullanılır. Bu kelimenin kullanıldığı cümleler, okuyucunun dikkatini çekmek ve anlatılan durumu vurgulamak için tercih edilir. Kadarki kelimesi, benzer anlam taşıyan kadarlık, büyüklük veya boyut gibi kelimelerle de yer değiştirebilir.

Kadarki kelimesinin doğru yazılışı

Kadarki kelimesi k-a-d-a-r-k-i şeklinde yan yana yazılır. Doğru yazılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, “ki” ekinin “k” harfinden sonraki “a” harfi ile birleşerek “kadarki” şeklinde yazılmamasıdır. Bu şekilde yazıldığında kelimenin anlamı ve okunuşu değişir.

Doğru yazılış: kadarki
Yanlış yazılış: kadar ki

Yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanıldığında “kadarki” kelimesi ölçü veya miktar ifade ederken kullanılan bir sıfat tamlaması olarak kullanılır.

k-a-d-a-r-k-i

k-a-d-a-r-k-i

Kadarki kelimesi, ‘k-a-d-a-r-k-i’ şeklinde yan yana yazılır.

Kadarki kelimesi, Türkçe dilimizde bir sıfat tamlamasıdır. İkinci harfi ‘k’ ile başlar ve ‘a’ harfiyle devam eder. Ardından ‘d-a-r’ şeklinde sıralanır. ‘k-a-d-a-r’ kısmı, kelimenin asıl hali olan ‘kadar’ kelimesinin baş kısmıdır. Son olarak ‘k-i’ ekleriyle tamamlanır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır.

Örneğin, “Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım.” cümlesinde görüldüğü gibi, kadarki kelimesi bir miktarı ifade etmek için kullanılır. Kadarki kelimesi aynı zamanda edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde sıklıkla karşımıza çıkar.

Kadarki kelimesi ‘k-a-d-a-r-k-i’ şeklinde doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında, kelimenin anlamı ve kullanımı net bir şekilde anlaşılır.

şeklinde yan yana yazılır.

Kadarki kelimesi “kadar” kelimesine “ki” ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir sıfat tamlamasıdır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır. Kadarki kelimesi, genellikle bir miktarı ifade ederken kullanılır. Örneğin, “Ben hiç kadarki kadar yorulmamıştım” cümlesinde görüldüğü gibi. Kadarki kelimesinin doğru yazılışı “k-a-d-a-r-k-i” şeklinde yan yana yazılır. Kadarki kelimesinin eşanlamlıları arasında “kadarlık”, “büyüklük” ve “boyut” gibi kelimeler bulunabilir. Bu kelime, Türkçeye Arapça kökenli “kiye” eki eklenerek geçmiştir. Kadarki kelimesi genellikle edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde kullanılır. Örnek cümlelerde, “Bu güne kadar davranışlarında kadarki kadar kibarlık görmedim” veya “Ben hiç kadarki kadar mutlu olmamıştım” şeklinde kullanılabilir.

Kadarki kelimesinin eşanlamlıları

Kadarki kelimesinin eşanlamlıları arasında “kadarlık”, “büyüklük” ve “boyut” gibi kelimeler bulunabilir. Bu kelimeler de bir miktar veya bir ölçüyü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bu kadarlık sorunları atlattık” veya “O kadarlıktan etkilendi” gibi cümlelerde bu eşanlamlı kelimeler kullanılabilir. Kadarki kelimesinin farklı eşanlamlıları olduğu için metinlerde çeşitlilik sağlamak ve ifadeyi zenginleştirmek adına alternatif kelime seçeneklerini kullanmak önemlidir.

kadarlık, büyüklük, boyut

Kadarlık, büyüklük ve boyut, kelime anlamıyla bir miktarı veya bir ölçüyü ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler, olayların veya nesnelerin ne kadar büyük veya küçük olduğunu belirtmek için kullanılır. Kadarlık, belirli bir büyüklük veya hacme sahip olan bir nesneyi ifade ederken kullanılır. Büyüklük ise genellikle bir nesnenin boyutlarını ve ölçülerini tanımlarken kullanılır. Boyut ise bir nesnenin uzunluğunu, genişliğini ve derinliğini ifade etmek için kullanılır.

gibi kelimeler bulunabilir.

=Kadarki kelimesinin eşanlamlıları arasında çeşitli kelimeler bulunabilir. Bu kelimeler, “kadarlık”, “büyüklük”, “boyut” gibi anlamlara gelir. Bu eşanlamlılar, kadarki kelimesinin yerine kullanılabilecek alternatif ifadelerdir. Kadarki kelimesinin kullanımına renk katan bu kelimeler, yazıya çeşitlilik katarak metni daha zengin hale getirir. Aynı zamanda, metnin anlatımını güçlendirerek okuyucunun dikkatini çeker. Bu sebeple, metinlerde kadarki kelimesinin eşanlamlılarını kullanmak, eksik olan bir ifadeyi tamamlamak amacıyla da sıklıkla tercih edilir.

Kadarki kelimesinin kökeni

Kadarki kelimesi, Türkçeye Arapça kökenli kiye eki eklenerek geçmiştir. Arapça kökenli olan bu kelime, Türk dilinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ek, kadar kelimesinin önüne eklenerek kadarki kelimesinin oluşmasını sağlar.

kiye

=kiye

Kiye, kadar kelimesine eklenen bir ek olup, miktar, derece veya ölçüğü belirtmek için kullanılır. Türkçe dilbilgisinde -ki ekinin benzer bir biçimi olan kiye, genellikle edebi metinlerde ve şiirlerde kullanılmaktadır. Örneğin, “Yaşanılan acılar kiye büyük” veya “Sevgi kiye derindir” gibi cümlelerde kiye kullanılarak anlam güçlendirilmektedir. Aynı zamanda, kiye kelimesi edebi metinlerde kullanıldığından dolayı, daha akıcı ve şiirsel bir dil oluşturmak için tercih edilen bir ek olarak dikkat çekmektedir.

eki eklenerek geçmiştir.

Kadarki kelimesi, Türkçeye Arapça kökenli ‘kiye’ eki eklenerek geçmiştir. Bu ek, bir sıfat tamlaması olan ‘kadar’ kelimesine ‘ki’ ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir yapıdır.

‘Eki eklenerek geçmiştir’ ifadesi, kelimenin nasıl oluştuğunu ve kökenini açıklar. Arapça kökenli olan ‘kiye’ eki, Türkçeye geçmiş ve ‘kadar’ kelimesine eklenerek ‘kadarki’ kelimesi oluşmuştur.

Kadarki kelimesinin kökeni, Türkçenin yapısı ve dil bilgisi kurallarıyla uyumludur. Bu şekilde kelime oluşturma, dilin zenginliğini ve esnekliğini gösterir.

Kadarki kelimesinin kökeni hakkında bilgi veren bu açıklama, kelimenin anlamına ve kullanım alanına dair daha iyi bir anlayış sağlar.

Kadarki kelimesinin kullanım alanları

Kadarki kelimesi, Türkçe dilinde genellikle edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde yaygın bir şekilde kullanılır. Bu kelime, bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılan bir sıfat tamlamasıdır.

Edebi metinlerde kadarki kelimesi, yazarların duygularını daha etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Bir karakterin duygusal durumunu, bir olayın etkisini veya bir mekanın atmosferini anlatmak için kullanılır.

Hikayelerde ve denemelerde kadarki kelimesi, bir durumun veya olayın sonucunu vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “Hiç kadarki kadar güzel bir manzara görmemiştim” cümlesiyle bir manzaranın etkileyiciliği belirtilmiş olur.

Şiirlerde kullanıldığında kadarki kelimesi, şairin duygusal bir paylaşım yapmasına olanak sağlar. Bir sevgilinin güzelliği, doğanın ihtişamı veya hayata duyulan tutku gibi konuları vurgulamak için sıkça kullanılır.

Genel olarak, kadarki kelimesinin kullanımı yazı dilinde daha fazla tercih edilirken, konuşma dilinde daha az kullanılır. Ancak, sözlü anlatımda da dramatik etki yaratmak veya bir durumu vurgulamak amacıyla kullanılabilmektedir.

Kadarki kelimesinin cümle içinde kullanımı

Kadarki kelimesi, cümle içinde bir miktarı veya bir ölçüyü ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Bu güne kadar davranışlarında kadarki kadar kibarlık görmedim” cümlesinde kadarki kelimesiyle bir miktar kibarlık belirtilmektedir. Benzer şekilde, “Ben hiç kadarki kadar mutlu olmamıştım” cümlesinde de kadarki kelimesiyle bir miktar mutluluk ifade edilmektedir. Kadarki kelimesi, edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Cümle içinde kullanıldığında, miktar veya ölçüyü vurgulayarak, okuyucunun dikkatini çekmektedir.

Bu güne kadar davranışlarında kadarki kadar kibarlık görmedim.

Bu güne kadar davranışlarında kadarki kadar kibarlık görmedim. İnsan ilişkilerinde ne kadar önemli olduğunu belirtmek istediğim bir konuya değinmek istiyorum. Her gün karşılaştığımız insanlarla olan etkileşimlerimizde ne kadar kibar ve nazik davrandığımız çok önemlidir. Ancak maalesef, günümüzde kibarlık ve nezaket kavramları göz ardı edilmekte ve insanlar arasındaki ilişkilerde sertlik ve kabalık hakim olmaktadır. Bu nedenle, karşılaştığınız her insanla kibarlık göstermeye özen göstermeli ve davranışlarınızda kadarki kadar kibarlık sergilemelisiniz. Unutmayın, küçük bir jest veya nazik bir söz insanların günlerini değiştirebilir ve ilişkileri olumlu yönde etkileyebilir.

Kadarki kelimesinin nasıl doğru yazıldığını öğrenmek için bu makalede açıklamalar bulunmaktadır.

Ben hiç kadarki kadar mutlu olmamıştım.

Ben hiç kadarki kadar mutlu olmamıştım. Bu cümlede “kadarki” kelimesi, bir miktarı ifade etmek için kullanılır. Bu cümlede anlatılan kişi, hayatında daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştır. Belki de bir sürpriz veya başka bir olumlu olay onu bu kadar mutlu etmiştir. “Kadarki” ifadesi, kişinin mutluluğunun önceki deneyimlerine göre daha yüksek veya olağanüstü olduğunu vurgular. Bu cümle, mutluluk duygusunu güçlü bir şekilde ifade ederek okuyucunun dikkatini çekmeyi amaçlar.

gibi cümlelerde kadarki kelimesi kullanılabilir.

Gibi cümlelerde kadarki kelimesi kullanılabilir. Kadarki kelimesi genellikle bir miktarı veya bir ölçüyü belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Bu kadar kadarki sorunları atlattık” veya “Kadarki güzellikler karşısında şaşırdı” gibi cümlelerde kadarki ifadesi yer alabilir. Bu kelime, edebi metinlerde, hikayelerde, denemelerde ve şiirlerde sıkça kullanılan bir sözcüktür.

Yorum yapın