kalakalmak nasıl yazılır

Kalakalmak, Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu makale, kalakalmak kelimesinin doğru yazılışını ve anlamını öğrenmek isteyenlere rehber niteliğindedir. Kelimenin doğru yazılışıyla birlikte anlamını da açıklayarak kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlamaktadır.

Kalakalmak nedir?

Kalakalmak nedir?

Kalakalmak kelimesi, kala ve kalmak kelimelerinin birleşiminden oluşur. Kala, bir şeyin belirli bir süre boyunca bir yerde kalması anlamına gelirken, kalmak ise bir yerde durmak, kalıcı olmak anlamlarına gelir. Dolayısıyla, kalakalmak kelimesi, bir yerde belirli bir süre boyunca kalmak, uzun bir süre boyunca orada bulunmak anlamına gelir.

Kalakalmak kelimesi genellikle mecazi bir anlamda kullanılır. Kişinin bir durumun, yerin veya olayın etkisinde kalarak uzun süre orada kaldığını ifade eder. Örneğin, içinde bulunduğu bir şeyle o kadar meşgul olur ki etrafındaki her şeyi unutarak uzun süreli bir şekilde orada kalır.

Kalakalmak nasıl yazılır?

Kalakalmak kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan ve “kalakalma” eyleminin mastar hali olan bir fiildir. Bu kelimenin doğru yazılışı “kalakalmak” şeklindedir. Kelimenin doğru yazılışını öğrenmek ve hatasız bir şekilde kullanabilmek için bazı ipuçlarına dikkat etmek önemlidir.

 • Kelimenin başında “k” harfi bulunur ve ardından “a” harfi gelir.
 • İkinci ve üçüncü harf “la” şeklinde yazılır.
 • Dördüncü harf ise “ka” şeklinde yazılır.
 • Kelimenin sonunda ise birleşik “ma” eki bulunur.

Yukarıdaki kurallara dikkat ederek “kalakalmak” kelimesini doğru bir şekilde yazabilir ve kullanabilirsiniz. Türkçe dil bilgisine uygun bir yazım ile iletişim becerilerinizi geliştirebilir ve metinlerde hatasız bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Kalakalmak nasıl bir fiildir?

Kalakalmak, Türkçede kullanılan bir fiildir. Kelimenin “kala” ve “kalmak” kelimelerinden oluştuğu görülmektedir. “Kala” kelimesi yanlışlıkla kalmak anlamına gelen “kalmak” fiilinden türetilmiştir. Kalakalmak fiili, bir şeyin veya birinin bir yerde, konumda veya durumda kalmak, ilerlememek veya ilerlemenin durması anlamında kullanılır.

Kalakalmak kelimesi, genellikle olumsuz durumları ifade etmek için kullanılır. Bir şeye veya bir duruma takılı kalmak, bir sorunu çözmede ilerleme kaydetmemek veya bir yerde saplanıp kalmak gibi durumları ifade eder. Kalakalmak fiili, hareketsizlik veya ilerlemenin durması durumlarında kullanılırken, kullanımı sınırlıdır ve genellikle belirli durumları ifade eder.

Kalakalmak

Kalakalmak kelimesi, Türkçe dilinin zenginliği ve esnekliğiyle ortaya çıkan bir fiildir. Bu fiil, birisinin beklenmedik bir şekilde bir durumda veya yerde kalması, çaresizlik içinde bırakılması anlamına gelir. Nitekim, “kalakalmak” kelimesi, yaşanan bir olayın şaşkınlık veya hayret verici etkisini ifade etmek için kullanılır.

nasıl bir fiildir?

Kalakalmak, Türkçe bir fiildir ve “kalakalmak nedir” başlığı altında da belirttiğimiz gibi bir durumu ya da bir yerdeki birisini ya da bir şeyi terk edip orada kalıvermek anlamına gelir. Yani, mevcut bir durumda ya da yerde beklenmedik bir şekilde kalmaya devam etmek anlamına gelir.

Bu fiil, genellikle beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında kullanılır ve şaşkınlık, hayret ya da şaşkınlık ifade etmek için kullanılır. Örneğin, biri seyahate çıkmak için havalimanına gittiği anda uçağının iptal edildiğini öğrenirse, bu duruma şaşırmış bir şekilde “Kalakaldım!” diyebilir.

Diğer bir örnek olarak, birisi bir davetten ayrılmak üzereyken ansızın bir patlama meydana gelirse, bu kişi şaşkınlığını ifade etmek için “Patlama oldu ve kalakaldım!” diyebilir.

Kalakalmak fiili, beklenmeyen olaylar veya durumlar karşısında insanların şaşkınlıklarını ifade etmek için kullanılan güçlü bir fiildir. Bu nedenle, dilimizde sıkça karşılık bulan ve etkili bir ifade aracıdır.

Kalakalmak cümlelerde nasıl kullanılır?

Kalakalmak fiili, cümlelerde kullanılarak anlam kazanan bir fiildir. Bu fiil, bir kişinin bir duruma veya yerde bekleyerek, hareketsiz bir şekilde zaman geçirmesini ifade eder. İşte, kalakalmak fiilinin örnek cümlelerle nasıl kullanıldığını görelim:

 • Arkadaşım, evde kalakalmış ve hiçbir şey yapmamış.
 • Trafik yoğunluğundan dolayı, saatlerce yolda kalakalmıştık.
 • Tatil gününü evde kalakalmak yerine, dışarıda gezmeyi tercih ederim.
 • Havaalanında beklerken, uçağın rötar yapması nedeniyle kalakalmıştık.

Görüldüğü gibi, kalakalmak fiili cümlelerde gerçek durumları ve beklemeyi ifade etmek için kullanılır. Bu fiilin doğru ve anlamlı bir şekilde kullanılabilmesi için cümleye uygun bir bağlam sağlamak önemlidir.

Kalakalmak ile ilgili örnekler

Kalakalmak ile ilgili örnekler, bu kelimenin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını göstermektedir. Kalakalmak, beklenmedik bir durum veya patlama anlamına gelebilir. İşte kalakalmak kelimesiyle ilgili bazı örnek cümleler:

 • Patlamanın etkisiyle kalakaldım.
 • İnanılmaz bir sürprizle kalakaldık.
 • Olaylar öyle hızlı gelişti ki, ne yapacağımızı bile kalakaldık.
 • Büyük bir gürültüyle patlayarak kalakaldı.
 • Tam bir sessizlikle kalakaldım, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum.

Kalakalmak kelimesi, beklenmedik bir durumu veya ani bir patlamayı anlatırken kullanıldığında etkili ve dikkat çekici bir ifade olabilir. Bu örnekler, kalakalmak kelimesinin farklı cümlelerde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Benzer kelimeler

Kalakalmak kelimesiyle anlam bakımından benzerlik taşıyan ve aynı veya benzer bir anlamı ifade eden kelimeler aşağıda listelenmiştir:

 • Takılıp kalmak
 • Yapışıp kalmak
 • Durup durmak
 • Sıkışıp kalmak
 • Hapsetmek
 • Geri kalmak
 • Saplanmak
 • Yüzüstü kalmak
 • İlga etmek
 • Çıkmaza girmek

Bu kelimeler, kalakalmak kelimesinin anlamıyla benzerlik gösteren ve aynı veya benzer bir durumu ifade eden kelimelerdir. Bu listeleme, kelimenin kullanımına farklı bir perspektif kazandırabilir ve daha zengin ifade imkanı sunabilir.

Kalakalmak kelimesinin kökeni

Kalakalmak kelimesinin kökeni ve etimolojisi, Türkçe dilindeki kullanımından kaynaklanır. “Kalakal” kelimesi, “sosyal bir etkinlik veya durum içinde beklenen bir olayı gerçekleştirememek” anlamına gelirken, “-mak” ekiyle birleşerek “beklenen bir olayı gerçekleştirememek durumunda kalmak” anlamını taşıyan bir fiil olan “kalakalmak” kelimesini oluşturur.

Kalakalmak kelimesi hangi dile aittir?

Kalakalmak kelimesi Türkçe bir kelimedir ve dilimize Türkçe kaynaklı olarak geçmiştir. Türkçe diline ait olan bu kelime, Türkçe fiil köklerinden türetilmiştir. Türkçedeki “kalakal” kelimesi, “kalmak” ve “kal” fiillerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Dilimize nasıl geçtiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Türkçe kökenli olduğu öne sürülmektedir. “Kalakalmak” kelimesi, Türkçe dilinin zenginliğini ve yapısını yansıtan güzel bir örnektir. Türkçede kullanılan ve anlamı “tepkisiz kalmak” olan bu kelime, günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kalakalmak kelimesinin tarihçesi

Kalakalmak kelimesinin tarihçesiyle ilgili yapılan araştırmalar, kelimenin Orta Türkçe döneminde kullanılmaya başlandığını göstermektedir. “Kala” ve “kalmak” kelimelerinin birleşimi olan “kalakalmak”, genellikle “şaşırmak” veya “şok olmak” anlamında kullanılan bir fiildir.

Bu kelimenin geçmişi, Türk dili tarihindeki köklü geleneğe dayanır ve halk arasında sıkça kullanılan bir ifade olmuştur. Kelimenin kullanımı zamanla yaygınlaşmış ve gündelik dilde sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir.

İlk kullanıldığı dönemlerden itibaren, kalakalmak kelimesi Türk kültüründe sıklıkla kullanılan ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen bir ifade olmuştur. Türk halkının olağanüstü olaylar veya aniden meydana gelen şeyler karşısında hissettiği şaşkınlığı veya şoku ifade etmek için bu kelimeyi kullanması yaygınlaşmıştır.

Kalakalmak kelimesi, Türk dilinin zenginliğini ve kültürel birikimini yansıtan önemli bir kelime olarak kabul edilir. Günümüzde de aktif bir şekilde kullanılmaya devam eden bu kelime, Türkçe yazı ve sözlü iletişimde sıkça karşımıza çıkar.

Yorum yapın