Magazine Makalelerde Referans Nasıl Yapılır

Makalelerde referansların doğru bir şekilde yazılması önemlidir. Referanslar, yazılan makalenin güvenilirliğini arttırır ve okuyuculara kaynaklara kolaylıkla erişme imkanı sağlar. Makalelerde kullanılan çeşitli referans türleri bulunmaktadır. En sık kullanılan referanslama stili olan APA stili, detaylı bir şekilde açıklanır ve örnekler verilir. APA stiliyle yapılması gereken kişisel iletişim ve web sayfası referansları hakkında da bilgiler sunulur. Referanslar yazılırken, belirli kurallara dikkat edilmesi önemlidir. Makalenin formatına uygun bir şekilde Harvard stiliyle referans yazılmasının önemi vurgulanır. Ayrıca, MLA stiliyle referans yazma konusunda da bilgiler paylaşılır.

Referans Türleri

Makalelerde kullanılan çeşitli referans türleri bulunmaktadır.

APA Stili

APA stili, makalelerde en sık kullanılan referanslama stili olarak bilinir. Bu stil, Amerikan Psikoloji Derneği tarafından geliştirilmiştir ve sosyal bilimler alanında geniş bir kabul görmektedir. APA stili, referansların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda ayrıntılı kurallar içerir. Makalelerinizde doğru bir şekilde APA stili kullanarak referanslarınızı vermek önemlidir. Bu stil, yazarın soyadı ve yayın tarihi gibi bilgileri içerir. Ayrıca, makalelerdeki kaynakları çeşitli formatlarda (kitaplar, dergi makaleleri, web siteleri) referanslama yöntemlerini de içerir. APA stili, akademik ve profesyonel çalışmalarda güvenilirliği ve tutarlılığı sağlayan önemli bir standarttır.

APA Stili Örnekleri

APA stili, akademik makalelerde en sık kullanılan referanslama stili olarak bilinir. Bu stilde referans verirken belirli bir düzen ve format takip etmek gerekmektedir. APA stili örnekleri aşağıda verilmektedir:

Kitap: Smith, J. (2021). Makale Yazımına Giriş. Yayınevi.

Makale: Johnson, A. (2020). Türkçe Dilindeki Ses Değişmelerinin İncelenmesi. Dilbilim Dergisi, 25(3), 45-60.

İnternet Kaynağı: Brown, E. (2019). Dijital Pazarlama İçin Temel İlkeler. Erişim Tarihi: 1 Mart 2022, https://www.dijitalpazarlama.com

Konferans Bildirisi: Davis, M., & Johnson, B. (2021). İşletme Yönetimi Alanında Yeni Trendler. XXII. Uluslararası İşletme Konferansı, 10-12 Mayıs, Ankara, Türkiye.

Bu örnekler, APA stiliyle yapılan referanslara örnek olarak verilebilir. Referanslarınızı bu şekilde düzenlemek ve APA stili kurallarına uygun hale getirmek, makalenizin akademik olarak kabul edilmesini sağlayacaktır.

Kişisel İletişim Referansları

Kişisel iletişim referansları, bir makalede kişisel görüşmeler, e-postalar veya telefon görüşmeleri yoluyla alınan bilgilere yapılan atıftır. Bu tür bir referansı doğru bir şekilde yazmak, makalenizin güvenilirliğini artırır ve okuyuculara kaynakları doğrulama imkanı sunar.

Bir kişisel iletişim referansı yazarken, kaynak kişinin adını, pozisyonunu ve iletişim tarihini içermelidir. Ayrıca, atıfta bulunduğunuz kişiyi onaylamak için e-posta veya telefon numarası gibi gerektiğinde ek bilgiler de sağlayabilirsiniz.

Örneğin:

 • Smith, John. Sözlü görüşme. 15 Mayıs 2021.
 • Doe, Jane. E-posta iletişimi. 3 Temmuz 2021. [email protected]

Bu şekilde kişisel iletişim referansları, makalenizin içeriğini zenginleştirecek ve okuyucularınıza daha kapsamlı bir bilgi sağlayacaktır.

Web Sayfası Referansları

Aslında, modern teknoloji çağında, web sayfalarına referans vermek oldukça kolaydır. Doğru bir şekilde referans vermek için kaynakların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak önemlidir. Web sayfasının başlığı, yazarı, yayın tarihi ve URL gibi bilgileri içeren bir referans yapısı oluşturmak, okuyucuların kaynağı doğrulamasına yardımcı olur. Aşağıda, web sayfası referanslarını doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak bir örnek verilmiştir:

Web Sayfası Referansları:

Referans Öğesi Örnek
Yazar Smith, J.
Sayfa Başlığı Web Sayfası Referansları Nasıl Yapılır?
Web Sitesi Adı Referans Bilgileri
URL https://www.referansbilgileri.com/web-sayfasi-referanslari
Erişim Tarihi Ocak 1, 2022

Bu örnekte, web sayfasının yazarı “Smith, J.” olarak belirtilmiştir. Sayfa başlığı “Web Sayfası Referansları Nasıl Yapılır?” olarak verilmiştir. Web sitesi adı ise “Referans Bilgileri” olarak belirtilmiştir. Referansın tamamlayıcısı olarak, URL adresi olan “https://www.referansbilgileri.com/web-sayfasi-referanslari” eklenmiştir. Son olarak, referansa erişim tarihi de “Ocak 1, 2022” şeklinde belirtilmiştir.Bu bilgileri kullanarak web sayfasına doğru bir şekilde referans vermek, okuyuculara kaynağı bulma ve doğrulama konusunda yardımcı olacaktır. Kullanıcı dostu bir referans yapısı oluşturmak, makalenizin güvenilirliğini artıracaktır.

Referans Yazma Kuralları

Referans Yazma Kuralları

Makalelerde referans yazarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulması, okuyucuların kaynaklara kolayca erişim sağlamasını ve alıntıların doğru bir şekilde dosyalanmasını sağlar. İşte referans yazarken dikkat edilmesi gereken önemli kurallar:

 • Referansların sıralanması: Makalede kullanılan kaynakların listesi, makale içinde yer aldıkları sıraya göre düzenlenmelidir. Kaynaklar, alfabeye göre veya numaralandırma sistemiyle listelenebilir.
 • Kaynak bilgilerinin doğru yazılması: Her bir kaynak için yeterli bilgi sağlanmalıdır. Yazar adı, yayın tarihi, başlık, yayınevi veya web adresi gibi bilgiler kaynak bilgilerinde yer almalıdır.
 • Referanslara erişim kolaylığı: Kaynaklara erişimi kolaylaştırmak için web adresleri veya DOI (Digital Object Identifier) gibi tanımlayıcılar eklenmelidir. Bu, okuyucuların kaynaklara kolayca erişim sağlamasını sağlar.
 • Alıntılara dikkat: Alıntı yapılan kaynaklarda kullanılan ifadelerin doğru bir şekilde işaretlenmesi önemlidir. Alıntı yapılan bölümlere tırnak işaretleri eklenmeli veya parantez içinde belirtilmelidir.

Bu kurallara dikkat ederek makalenizin referans kısmını doğru bir şekilde oluşturabilir ve okuyucularınıza güvenilir kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz.

Harvard Stili

Harvard stili, akademik makalelerde ve yayınlarda sıkça kullanılan bir referanslama stili olarak bilinir. Bu stilde referanslar, metin içinde parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılıyla birlikte verilir. Ardından, çalışmanın tamamı için kaynak listesi, alfabetik sırayla yazarların soyadlarına göre düzenlenir. Harvard stili, diğer referanslama stillerine göre daha esnek bir yapıya sahiptir ve farklı kaynak türlerini kapsar. Örneğin, kitaplar, makaleler, web siteleri ve kişisel iletişimden alınan bilgiler, Harvard stiliyle doğru bir şekilde referanslanabilir.

Harvard Stili Örnekler

=Harvard stili kullanılarak yapılan referans örnekleri bulunmaktadır.

Harvard stili, akademik makalelerde ve diğer çalışmalarda sıkça kullanılan bir referanslama stili olarak bilinir. Bu stilde referans verirken, yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde belirtilir. Örneğin, bir kitaba yapılan referansta yazarın soyadı, yayın yılı, kitabın başlığı ve yayınevi bilgileri belirtilmelidir.

Bununla birlikte, makaleler ve gazete yazıları gibi diğer kaynaklar için farklı referans formatları kullanmak da mümkündür. Harvard stili, her kaynağın düzgün bir şekilde referanslanması için ayrıntılı kurallar sağlar.

Aşağıda Harvard stiliyle yapılmış referans örneklerinden bazıları verilmiştir:

 • Bir kitaptan yapılan referans örneği:
  Yazarın Soyadı, Yıl, Kitabın Adı, Yayınevi.
 • Bir dergi makalesinden yapılan referans örneği:
  Yazarın Soyadı, Yıl, “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt (Sayı), Sayfa Numaraları.
 • Bir web sitesinden yapılan referans örneği:
  Yazarın Soyadı, Yıl, “Sayfa Başlığı”, Web Sitesinin Adı, URL (erişim tarihi).

Kaynakları Alıntılama

Harvard stiliyle yapılan referanslarda alıntılama kuralları oldukça önemlidir. Alıntılama, başka bir kaynaktan alınan bilginin doğru bir şekilde atıfta bulunarak kullanılması anlamına gelir. Bu kurallar, akademik bütünlük ve intihal riskini önlemek için dikkatlice takip edilmelidir.

Harvard stiline göre, alıntılama yaparken aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekmektedir:

 • Alıntı yapılan kaynağın yazarının adını ve soyadını belirtmek önemlidir.
 • Yayın tarihi de referansın doğruluğunu sağlamak için eklenmelidir.
 • Kaynakta belirtilen sayfa numaraları veya paragraf numaraları kullanılarak alıntının tam yerini göstermek gerekmektedir.
 • Referansın tam olarak nasıl görünmesi gerektiğini belirten Harvard stili formatına uyulmalıdır.

Bu kurallara uygun bir şekilde alıntılama yaparak, kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunabilir ve araştırmalarınızın güvenilirliğini artırabilirsiniz.

MLA Stili

MLA Stili

MLA stili, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan bir referanslama stili olarak bilinir. Bu stilde, özellikle edebiyat, tarih ve dilbilim gibi alanlarda yapılan çalışmalarda sıkça tercih edilir. MLA (Modern Language Association) tarafından geliştirilen bu stil, kaynakları alıntılarken belirli bir format kullanmayı gerektirir.

MLA stili referans gösterimlerinde, yazarın soyadı ve eserin hangi sayfasının alıntılandığının belirtilmiş olması önemlidir. Kaynaklar, alfabetik olarak sıralanır ve hangi tür kaynak olduğu (kitap, makale, gazete gibi) belirtilir. Aynı zamanda, içeriğinizi desteklemek ve gücendirmemek amacıyla yapılan farklı kaynak türleri ile alıntılar eklemek de önemlidir.

MLA stili, akademik araştırmaların ve yayınlarda kullanılan standart bir referanslama biçimidir ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu, okuyucuların kaynakları doğru bir şekilde takip etmelerini ve araştırmacıların çalışmalarını güvenilir bir şekilde sunmalarını sağlar.

MLA Stili Örnekleri

MLA stili kullanılarak yapılan referans örnekleri mevcuttur. Bu stilde, kaynaklara referans verirken belirli bir format ve düzen takip edilmektedir. Örneğin, bir kitap referansı verirken yazarın adı, kitabın adı, basım yılı ve yayınevi gibi bilgiler kullanılır. Benzer şekilde, makaleler, dergi makaleleri, web sayfaları ve diğer kaynaklar için de ayrıca referanslar yapılır. MLA stili, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle doğru referanslama yapmak önemlidir. Referansları doğru bir şekilde düzenlemek, makalenizin güvenilirliğini artırır ve akademik standartlara uygunluğunu sağlar.

Kaynakların Düzenlenmesi

Kaynakların düzenlenmesi, makalelerde MLA stiline uygun şekilde yapılmalıdır. MLA stili, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan bir referanslama stili olarak bilinir. Bu stilde kaynaklar, belirli bir formata göre düzenlenir.

MLA stiline göre bir kitap referansı, yazarın soyadı, ilk isim, kitabın adı, yayınevi, yayın tarihi ve basım şekli gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca, makale veya kitap bölümü referansları da MLA stiline göre düzenlenmelidir.

Listelemek veya alıntı yapmak gerektiğinde, tablolar veya listeler kullanılabilir. Bu, kaynakların düzenli bir şekilde sunulmasını sağlar ve okuyucuların bilgiyi daha kolay anlamasını sağlar.

MLA stiline uygun şekilde kaynakların düzenlenmesi, makalenin akıcılığını ve bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur. Bu nedenle, makale yazarken MLA stili referanslama kurallarına uygun olmaya özen göstermek önemlidir.

Yorum yapın