Mahallesi nasıl yazılır?

Mahallesi nasıl yazılır? Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı ve yazım kuralları hakkında bilgi veren bir makale. Mahallesi kelimesinin vurgusunu ve söyleyişini belirtirken kullanılan bir harf. Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı ve kullanımıyla ilgili ipuçları ve yönergeler. Mahallesi kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre hangi harflerle yazılması gerektiğini açıklayan bilgiler. Mahallesi kelimesinin Türk alfabesine ve dilbilgisine göre nasıl yazılması gerektiğini belirleyen kurallar. Mahallesi kelimesinin doğru bir şekilde nasıl yazılacağını gösteren örnekler ve açıklamalar. Mahallesi kelimesinin sık yapılan yanlış yazımları ve bu hataların düzeltilmesiyle ilgili ipuçları. Mahallesi kelimesinin hangi durumlarda ve hangi bağlamlarda doğru bir şekilde kullanılması gerektiğiyle ilgili rehberlik. Mahallesi kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümleler ve cümle yapıları.

Mahallesi

Mahallesi kelimesi, Türkçe dilinde yaygın olarak kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelimenin doğru yazılışı ve kullanımıyla ilgili bazı ipuçlarına değinmek istiyorum. Mahallesi kelimesi, “mahalle” sözcüğünün sonuna gelen ek ile oluşturulmuş bir isimdir. Türk Dil Kurumu’na göre, Mahallesi kelimesi “Mahalle” sözcüğünün sonuna “-si” ekini alarak yazılır. Bu şekilde, kelimenin doğru ve resmi yazılışını elde etmiş oluruz.

Mahallesi kelimesinin yazım kurallarına uyarak doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, Mahallesi kelimesi genellikle yer adlarında kullanılırken, bağlam bakımından da doğru bir şekilde yerleştirmek gerekir. Örneğin, “İstanbul’un ünlü semtlerinden biri olan Beşiktaş’ın Mahallesi” gibi bir cümlede kullanabiliriz. Böylece, Mahallesi kelimesini doğru bir şekilde hem yazabilir hem de kullanabiliriz.

Doğru Yazılışı Hatalı Yazılışları
Mahallesi Mahalesi, Mahalleşi, Mahalesşi

Mahallesi kelimesi, Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanıldığında anlamını tam olarak ifade eder. Yanlış yazımlar, kelimenin anlamını bozabileceği gibi, okuyucu üzerinde de bir negatif etki bırakabilir. Bu yüzden, Mahallesi kelimesini doğru yazmak ve kullanmak önemlidir.

 • Mahallesi kelimesi, mahalle isminin sonuna “-si” ekini alarak yazılır.
 • Yer adlarında kullanılırken, bağlamına dikkat etmek gerekir.
 • Yanlış yazımlardan kaçınmak için Türkçe yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Örnek cümlelerde Mahallesi kelimesini doğru bir şekilde kullanmak için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • “İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kadıköy’ün Mahallesi oldukça popülerdir.”
 • “Bu bölge, doğal güzellikleriyle ünlü Karadeniz’in Mahallesi olarak bilinir.”
 • “Mahalle arasındaki dayanışma, Avcılar’ın Mahallesi’ne özgü bir özelliktir.”

kelimesinin doğru yazılışı ve yazım kuralları hakkında bilgi veren bir makale.

Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı ve yazım kuralları hakkında bilgi veren bir makale olarak hizmet veriyoruz. Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde Mahallesi kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Mahallesi kelimesi “mahalle” kelimesine “-sı” eklenerek oluşturulan bir isimdir. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı “Mahallesi” şeklindedir. Bu durumda, “Mahallesi” kelimesini yazarken “m, a, h, a, l, l, e, s, i” harflerini sırasıyla kullanmamız gerekmektedir.

Mahallesi

Mahallesi kelimesi, Türkçede “mahalle” kelimesine eklenen “si” şeklinde yazılmaktadır. “Mahallesi” kelimesinin vurgusu, “le” harflerine gelmektedir. Bu vurgu “le” harfleri daha kuvvetli bir şekilde seslendirilerek yapılır. Türk Dil Kurumu’na göre “le” harfleri ayrı yazıldığından dolayı bu vurguyu yapmak önemlidir.

Mahallesi

Mahallesi kelimesi Türkçe bir isimdir ve genellikle bir semtin, bölgenin veya belirli bir yerin adının sonuna eklenir. Mahallesi kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Doğru bir şekilde yazıldığında, bu kelimenin sonunda i harfinin iki noktalı veya yuvarlak ünlü harflerle (ı, ö, ü) değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, harfler arasında kesme işareti ya da benzeri bir ek kullanılmaz. Mahallesi kelimesinin doğru kullanımına dikkat edilmeli ve yazarken bu kurallara uyulmalıdır.

kelimesinin vurgusunu ve söyleyişini belirtirken kullanılan bir harf.

Kelimenin doğru yazılışı ve telaffuzunu belirtmek için, “Mahallesi” kelimesinde vurgulanan harfi kullanırız. Bu harf genellikle birkaç farklı seçenekle vurgulanabilir. Bunlar:

 • Kalın Harf: “Mahallesi” kelimesinin vurgulanan harfi kalın bir şekilde yazılır. Örneğin: Mahallesi.
 • İtalik Harf: “Mahallesi” kelimesinde vurgulanan harf italik bir şekilde yazılabilir. Örneğin: Mahallesi.
 • Büyük Harf: “Mahallesi” kelimesinin vurgulanan harfi büyük harfle yazılabilir. Örneğin: MAHALLESİ.

Bu farklı vurgulama seçenekleri, “Mahallesi” kelimesinin söyleyişini belirtmek ve dikkati vurgulanan harfe çekmek için kullanılabilir.

Nasıl

Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı ve kullanımıyla ilgili ipuçları ve yönergeler sunulmaktadır. “Mahallesi” kelimesinin doğru yazılışı, dikkate alınması gereken bir harfle ilgilidir. Bu kelimenin vurgusu ve söyleyişi belirli bir harfle ifade edilir. Türk Dil Kurumu’na göre “Mahallesi” kelimesi, hangi harflerle yazılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir.

Yazım kurallarına uygun olarak “Mahallesi” kelimesini doğru bir şekilde nasıl yazacağınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu konuda Türk alfabesine ve dilbilgisine göre belirlenen kuralları takip etmek önemlidir. Bu kuralları anlamak ve uygulamak için doğru ve hatalı örnekler size yardımcı olabilir.

“Mahallesi” kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümleler ve cümle yapıları da sunulmaktadır. Böylece bu kelimenin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili daha fazla rehberlik edilenmektedir.

Mahallesi

Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı ve yazım kuralları hakkında bilgi veren bir makale.

Mahallesi kelimesi, “Mah” harfiyle başlar ve “lesi” heceleriyle biter. Bu kelimenin vurgusu genellikle “Ma-hal-le-si” şeklinde yapılır. Türkçe dilbilgisine göre, kelimenin sonundaki “lesi” heceleri birleşik bir isim tamlamasının sonunda yer alır. “Mahallesi” kelimesi genellikle bir yer adının sonunda kullanılır ve bir mahallenin adını belirtmek için kullanılır.

Bu kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına göre yapılmalıdır. Türk alfabesine göre, “Mah” harfi “m” ve “a” harflerinden oluşur. Ardından “hal” heceleri “h”, “a” ve “l” harflerinden oluşur. Son olarak, “lesi” heceleri “l”, “e”, “s” ve “i” harflerinden oluşur.

Örneğin, “İstanbul’un Kadıköy Mahallesi” şeklinde bir cümlede “Mahallesi” kelimesi doğru bir şekilde kullanılmıştır. Bu kelime, İstanbul şehrinin Kadıköy ilçesindeki bir mahalleyi ifade etmektedir.

Mahallesi kelimesine örnek cümleler:

 • Ali, Ankara’nın Balgat Mahallesi‘nde yaşıyor.
 • İstanbul’a gittiğimde Pendik Mahallesi‘nde kalıyorum.
 • O, Kadıköy Mahallesi‘nde bir dükkan açtı.

Bu şekilde, “Mahallesi” kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili bilgiler sunulmuştur.

kelimesinin doğru yazılışı ve kullanımıyla ilgili ipuçları ve yönergeler.

Kelimenin doğru yazılışını ve kullanımını öğrenmek için aşağıdaki ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:

 • Kelimenin ilk harfi “M” büyük harfle başlamalıdır.

 • Sonraki harfler sırasıyla “a”, “h”, “a”, “l”, “l”, “e”, “s”, “i” olarak yazılır.

 • “Mahallesi” kelimesindeki her harf doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

 • Kelime, Türk Dil Kurumu’nun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

 • Kelimenin özgün anlamını ve kullanımını korurken, doğru harfleri kullanmak önemlidir.

 • Kelimenin doğru yazılışını hatırlamak için örnek cümleler kullanabilirsiniz.

Doğru yazılış ve kullanımıyla ilgili bu ipuçları ve yönergeleri takip ederek, “Mahallesi” kelimesini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yazılır

Mahallesi kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “mahallesi” şeklinde yazılmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı için Türk alfabesinde kullanılan harfler ve dilbilgisine dikkat edilmelidir. “yazılır” kısmında yer alan subheading altında, doğru yazımı gösteren birkaç örnek verilebilir. Örneğin, “mahallesi” kelimesi, Türkçe’de yer alan “m-a-h-a-l-l-e-s-i” harflerinin sırasıyla kullanılmasıyla yazılır. Bu şekilde yazıldığında, kelimenin doğru vurgusu ve okunuşu sağlanmış olur.

Mahallesi

Mahallesi kelimesi Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir kelime. Özellikle şehir ve kasaba isimlerini ifade etmek için kullanılır. Mahallesi kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı önemlidir. Kelimenin doğru yazılışı ve vurgusu, kelimenin anlaşılırlığını ve ifade ettiği anlamı etkiler. Türk Dil Kurumu’nun önerilerine göre, Mahallesi kelimesi “M-A-H-A-L-L-E-S-İ” şeklinde yazılır. Bu yazım, Türk alfabesine ve dilbilgisine uygun olarak düzenlenmiştir. Yanlış yazımlardan kaçınarak, Mahallesi kelimesini doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmayı unutmayalım.

kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre hangi harflerle yazılması gerektiğini açıklayan bilgiler.

Mahallesi kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı, kelimenin nasıl olması gerektiğini belirlemek için önemli bilgiler içerir. Türk Dil Kurumu, “Mahallesi” kelimesinin “mahalle” köküne “li” ekinin getirilerek oluşturulduğunu ve bu kelimenin sadece “Mahallesi” olarak yazılması gerektiğini belirtir. Bu durumda kelimenin başındaki “m” harfi büyük, diğer harfler küçük olmalıdır. Türk Dil Kurumu’na göre, “Mahallesi” kelimesi böyle yazılmalıdır.

Yazım

Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı Türk alfabesi ve dilbilgisine göre belirlenen kurallara göre yapılır. Türk Dil Kurumu’na göre Mahallesi kelimesi “ma-hal-le-si” şeklinde yazılmalıdır. Bu kelimenin yazımında kesme işareti kullanmadan ünlü harfler arasında bağlantı sağlanır. İki hece olan bu kelimenin her bir hecesinde belirli bir harf vurgulanırken, S harfi özellikle vurgulu olarak söylenir. Mahallesi kelimesi genellikle adreslerde, semtlerin isimlendirilmesinde ve mahalle adlarında kullanılır. Mahallesi kelimesinin doğru şekilde yazılması ve kullanılması, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde ifade etmek açısından önemlidir.

Mahallesi

Mahallesi, Türkçe dilinde sıkça kullanılan önemli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelimenin doğru kullanımı ve yazımı oldukça önemlidir. Mahallesi kelimesinin vurgusunu belirleyen bir harf bulunmaktadır. Doğru yazımı için Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Türk alfabesine ve dilbilgisine uygun olarak M, a, h, a, l, l, e, s, s, i harfleriyle yazılmalıdır. Yanlış yazımları düzeltmek için ise bazı ipuçları bulunmaktadır. Örnek cümleleri ve cümle yapılarını inceleyerek, Mahallesi kelimesini doğru kullanmanın püf noktalarını öğrenebilirsiniz.

kelimesinin Türk alfabesine ve dilbilgisine göre nasıl yazılması gerektiğini belirleyen kurallar.

Mahallesi kelimesi, Türk alfabesine ve dilbilgisine göre yazılırken belirli kuralları takip etmek gerekmektedir. Bu kurallar şunlardır:

 • İlk olarak, ‘Mahallesi’ kelimesinin baş harfi büyük olmalıdır.
 • İkinci olarak, kelimenin içinde yer alan ‘a’ harfleri ünlü harf olarak kullanıldığı için kesme işareti ile ayrılmalıdır. Örneğin: Ma-hal-le-si.
 • Üçüncü olarak, ‘Mahallesi’ kelimesi ‘ş’ harfi ile bitmektedir. Bu harf, Türk alfabesine özgü bir harf olduğu için doğru şekilde yazılmalıdır.

Bu kurallara dikkat edildiği takdirde, ‘Mahallesi’ kelimesi Türk alfabesine ve dilbilgisine uygun bir şekilde yazılmış olacaktır.

Doğru Yazım Yanlış Yazım
Mahallesi Mahallesii
İstanbul Mahallesi İstanbul Mahhalesi
Ankara Mahallesi Ankara Mahalesi

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, Türk alfabesine ve dilbilgisine uygun şekilde yazılmayan kelime kullanımları hatalı olacaktır. Bu nedenle, ‘Mahallesi’ kelimesinin yazılışına dikkat etmek önemlidir.

Doğru

Doğru yazılışa örnek olarak “Mahallesi” kelimesini ele alalım. Türk Dil Kurumu’na göre, “Mahallesi” kelimesi “Mahalle” kelimesinin isim köküne “-si” iyelik eki eklenerek oluşturulmuştur. Bu nedenle “Mahallesi” kelimesinin doğru yazılışı hiçbir zaman “-sı” veya “-isi” gibi farklı kısımlar içermez. Aynı zamanda “Mahallesi” kelimesinde yer alan “a” harfi de vurgulu bir şekilde okunur ve telaffuz edilir. Dolayısıyla doğru yazılışta dikkat edilmesi gereken unsurlar “Mahalle” kelimesinin izlediği yazım kuralları ve vurgunun doğru şekilde yansıtılmasıdır. Aşağıda bu doğru yazılışa örnekler verilmiştir:

Doğru Yazılış Örnekleri
Mahallesi
Mahallesinin
Mahallesinde

Yazılışında “Mahallesi” kelimesindeki her harfin ayrı ayrı vurgusu ve doğru şekilde yazılması önemlidir. Bu kurallara dikkat edildiğinde “Mahallesi” kelimesini doğru bir şekilde yazabilirsiniz.

Mahallesi

Mahallesi, Türkçe’de sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazılışını ve kullanımını bilmek önemlidir. Mahallesi kelimesinde vurgu a harfinde bulunur ve söyleyişinde de a harfi öne çıkar. Türk Dil Kurumu’na göre, Mahallesi kelimesi “M-a-h-a-l-l-e-s-i” şeklinde yazılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan hatalı yazılışlar ise yaygındır. Bu hatalardan biri, “Mehallesi” şeklinde yanlış bir biçimde yazmaktır. Doğru kullanım için örnek cümleler:

 • Murat Bey, İstanbul’da Bağdat Caddesi Mahallesi’nde oturuyor.
 • Mahallesi sakinleri, parkın yenilenmesi için kampanya başlattı.

Mahallesi kelimesini doğru bir şekilde yazmak ve kullanmak, Türkçe dilbilgisine uygunluğu ve anlatım becerisini yansıtması açısından önemlidir. Unutmayın, yazılışını ve kullanımını doğru öğrenmek dil yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

kelimesinin doğru bir şekilde nasıl yazılacağını gösteren örnekler ve açıklamalar.

Demek doğru şekilde “Mahallesi” kelimesini yazmak istiyorsunuz! İşte size bazı örnekler ve açıklamalar:

 • Doğru yazım: “Mahallesi” kelimesi, “mahal” köküne “lli” takısı eklenerek oluşturulur.
 • Örnek kullanım: “Çocukluk yıllarım, sakin ve huzurlu bir mahalle olan Bostan Mahallesi’nde geçti.”
 • Vurgu: “Mahallesi” kelimesinde vurgu, “lle” takısının üzerindedir.
 • Yazılış: “Mahallesi” kelimesinin yer aldığı cümlede ayrı yazılır.

Ayrıca, “Mahallesi” kelimesini yanlış yazanlara karşı bir uyarı yapmak da önemlidir. Örneğin, “Mahllesi” veya “Mhallesi” gibi hatalar yapabiliyor olabilirsiniz. Ancak doğru yazımı aklınızda tutarak bu hatalardan kaçınabilirsiniz.

Artık “Mahallesi” kelimesinin doğru yazımını ve kullanımını öğrendiniz. Bu bilgilerle yazılarınızda doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, “Mahallesi” kelimesini doğru yazanlar arasında da yerinizi aldınız!

Hatalı

Mahallesi kelimesi, bazen hatalı şekilde yazılabilmektedir. En yaygın hatalar arasında “Mahllesi” veya “Mahallezi” gibi yanlış yazılışlar bulunmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazılışı “Mahallesi” şeklindedir. Bu nedenle, kelimenin “Mahallesi” şeklinde doğru bir şekilde yazılması önemlidir.

Bununla birlikte, bazı kişiler kelimenin sonundaki ünlü harfleri yanlış şekilde telaffuz edebilirler. Özellikle “e” harfi yerine “ı” veya “i” harfi kullanılabilir. Ancak doğru telaffuz Edirne’ye bağlı Malkara’nın bir mahallesidir.

Hatalı yazımlardan kaçınmak için doğru şekilde telaffuz etmek ve Türk Dil Kurumu’nun belirlediği yazım kurallarına açık şekilde uygunluk göstermek önemlidir. Böylece, yazılış hatalarından kaçınarak Mahallesi kelimesini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Mahallesi

Mahallesi kelimesi Türkçe dilinde sıkça kullanılan ve büyük öneme sahip bir kelimedir. Mahallesi kelimesi, yer isimlerinde kullanılan “mahalle” kelimesine atıfta bulunan ve belirli bir bölge, alan veya yerin adını belirtmek için kullanılan bir ek içerir. Bu kelimeyi doğru bir şekilde yazmak için Türk Dil Kurumu’nun belirttiği yazım kurallarına uyulmalıdır.

Mahallesi kelimesinin doğru yazılışı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, kelimenin başında “M” harfi büyük harfle yazılmalıdır. Ardından, “a” harfi, Türk alfabesinde yer aldığı gibi kullanılmalıdır. “h” harfi ve ardından gelen “a” harfi de aynı şekilde yazılmalıdır.

Tüm bu harfleri doğru bir şekilde bir araya getirerek “Mahallesi” kelimesini doğru bir şekilde yazabilirsiniz. Doğru yazımıyla birlikte, kelimenin anlamını ve kullanımını anlamak da önemlidir. Mahallesi kelimesi, genellikle bir yerin adını belirtmek veya bir sokak adına atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin, “Istanbul Ataşehir Mahallesi” veya “Ankara Kızılay Mahallesi” gibi ifadelerde bu kelime sık sık karşımıza çıkar.

Mahallesi kelimesini doğru bir şekilde kullanmak, yazılı ve sözlü iletişimde kesinlik ve açıklık sağlar. Ancak, bazen bu kelimenin yanlış yazımına sıkça rastlanabilir. Örneğin, “Mahalesi” veya “Mahalesii” gibi hatalı yazımlar yapılabilmektedir. Bu hataların önlenmesi için Türk Dil Kurumu’nun belirttiği yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Özetle, Mahallesi kelimesinin doğru kullanımı ve yazımı önemlidir. Bu kelimeyi doğru bir şekilde yazmak için Türk Dil Kurumu’nun sağladığı bilgilere başvurabilir ve yazım kurallarına uyabilirsiniz. Doğru kullanım ve yazım, iletişimde ifadelerin açıklığı ve kesinliği sağlar.

kelimesinin sık yapılan yanlış yazımları ve bu hataların düzeltilmesiyle ilgili ipuçları.

“Mahallesi” kelimesi Türkçede sıkça karşılaşılan bir hata yapma potansiyeline sahiptir. Bu hataların en yaygınlarından biri “Mahalle” şeklinde yanlış bir şekilde yazılmasıdır. Bu hatayı düzeltmek için kelimenin doğru yazılışını akılda tutmak önemlidir. “Mahallesi” kelimesi, kelimenin sonundaki “i” harfi ve “Mahalle” kelimesinin sonundaki “e” harfi yerine “es” eklenerek doğru şekilde yazılır. Başka bir sık yapılan yanlış, kelimenin doğru şekilde ayrıştırılmamasıdır. “Mahal” ve “lesi” şeklinde yanlış bir şekilde ayrılması yaygındır. Bu hatayı düzeltmek için, kelimenin doğru olarak “Ma-hal-le-si” olarak ayrıştırılması gerekmektedir. Bu basit ipuçlarıyla, “Mahallesi” kelimesinin doğru şekilde yazılması ve yaygın hataların önlenmesi sağlanabilir.

Kullanımı

Kullanımı:

Mahallesi kelimesi, genellikle bir yerleşim bölgesinin ismini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Ankara Mahallesi” veya “İstanbul Mahallesi” gibi ifadelerde sıkça karşılaşırız. Mahallesi kelimesinin kullanımı, bir yerin ismini belirtirken yerini ve içeriğini tam olarak yansıtması açısından önemlidir. Aynı zamanda, mahallelerin içinde yaşayan insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve toplumsal bağlarını ifade eden bir terim olarak da kullanılır.

Mahallesi kelimesinin doğru kullanımı, yer isimlerinin baş harfinin büyük, diğer harflerin ise küçük olmasıyla sağlanır. Ayrıca, kelimenin sonunda “Mahallesi” kelimesi ek olarak kullanılır. Örneğin, “Eryaman Mahallesi” veya “Bahçelievler Mahallesi” gibi ifadelerde doğru kullanıma örnekler görülebilir.

Mahallesi kelimesi, Türkçe dilbilgisine uygun biçimde kullanılmalı ve diğer kelimelerle uyumlu bir şekilde cümle içinde kullanılmalıdır. Böylece, okuyucuya anlaşılır ve akıcı bir metin sunulmuş olur.

Mahallesi

Mahallesi kelimesi Türkçe’de sıkça kullanılan ve önemli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelime, “mahalle” isminin sonuna eklenerek oluşturulur ve “mahalle” anlamına gelir. Doğru yazılışı ve kullanımı için belli başlı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre “Mahallesi” kelimesi büyük harfle başlar ve sonuna gelecek olan “i” harfi ayrı bir kelimeymiş gibi yazılır. Yanlış yazımlardan kaçınmak için bu kurallara uygun hareket etmek önemlidir.

kelimesinin hangi durumlarda ve hangi bağlamlarda doğru bir şekilde kullanılması gerektiğiyle ilgili rehberlik.

Mahallesi kelimesi, genellikle yer isimlerinde kullanılan bir tamlamadır. Bu tamlama, bir mahalle adını ifade ederken kullanılır. “Mahallesi” kelimesi, genellikle adres ifadesi olarak kullanılmaktadır. Örneğin, “İstanbul’un Kadıköy Mahallesi” veya “Ankara’nın Çankaya Mahallesi” gibi. Bu tamlama, genellikle yazışmalarda ve resmi belgelerde yer adını belirtmek için kullanılır. Yani, bir adresi tam olarak ifade etmek için “Mahallesi” kelimesini kullanmak doğru bir seçenektir. Ancak, “Mahallesi” kelimesi sadece yer isimlerinde kullanıldığı için diğer bağlamlarda kullanımı uygun olmayabilir.

Örnek Cümleler

Örnek Cümleler

Mahallesi kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümleler aşağıda verilmiştir:

 • Mahallesi, komşularıyla birlikte sokağa çıkarak bayram kutlamalarına katıldı.
 • Annesi ona, mahallesinde olan bitenleri anlattı.
 • Mahallesi, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü bir yerdir.

Mahallesi kelimesi, genellikle bir yer adının sonunda kullanılır. Örnek cümlelerdeki kullanımlar, kelimenin anlamını açıklamak ve bağlamını vurgulamak için yapılmıştır. Bu cümleler, günlük konuşma diline uygun bir şekilde yazılmıştır ve doğal bir ifade sunar.

Bunlar sadece bazı örneklerdir ve Mahallesi kelimesinin kullanımının bağlam ve anlamına göre çeşitlilik gösterebileceğini unutmayın. Örnek cümleler, kelimenin doğru kullanımını anlamak ve farklı durumlar için fikir edinmek için faydalı bir kaynak sağlar.

Mahallesi

Mahallesi

Mahallesi, Türkçe’de bulunan ve sıkça kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin doğru yazılışı ve kullanımı, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre gerçekleşir. Mahallesi sözcüğünün açık bir vurgusu ve söyleyişi bulunmaktadır. Türk alfabesindeki harflerle doğru bir şekilde yazılması gereken Mahallesi sözcüğü, Türk dilbilgisine uygun bir biçimde ifade edilmelidir.

Mahallesi kelimesinin nasıl yazılacağına dair ipuçları ve yönergeler de önemlidir. Bu kelimenin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu kurallara göre Mahallesi kelimesi nasıl yazılacağına dair açıklayıcı bilgiler sunulmalıdır.

Doğru bir şekilde yazılan Mahallesi kelimesi, kullanımıyla da dikkat çeker. Bu kelime, belirli durumlarda ve bağlamlarda kullanılmalıdır. Kullanımıyla ilgili rehberlik sunarak, Mahallesi kelimesinin doğru kullanımını vurgulamak önemlidir.

Örnek cümleler ve cümle yapıları, Mahallesi kelimesinin doğru kullanımını göstermek için kullanılabilir. Bu örneklerle birlikte Mahallesi kelimesinin nasıl yer aldığı ve kullanıldığı anlatılabilir.

kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümleler ve cümle yapıları.

Kelimenin doğru kullanımıyla ilgili örnek cümleler ve cümle yapıları, anlamanın netleştirilmesi ve doğru ifadelerin kullanılması için oldukça önemlidir. Mahallesi kelimesi genellikle bir yer ismiyle birlikte kullanılır ve bir mahalleyi ifade eder. İşte doğru kullanımı ve örnek cümlelerle mahallesi kelimesinin kullanımına dair birkaç ipucu:

 • “Şehrin en yaşanabilir mahallesi, Yeşilköy’de bulunuyor.” – Mahallesi kelimesi, yer belirtildikten sonra kullanıldığında anlamı daha netleştirir.
 • “Mahallesi sakinleri, yeni bir oyun parkı istiyor.” – Mahallesi kelimesi, bir grup insanı veya bir topluluğu ifade etmek için de kullanılabilir.
 • “Mahallesi sakinleri, komşuluk ilişkilerine büyük önem verir.” – Bu cümlede, mahalle sakinlerinin genel özelliğinden bahsedilmektedir.

Bu örnek cümleler, mahallesi kelimesinin doğru kullanımının nasıl olduğunu göstermektedir. Mahalle kelimesini cümlelerinize eklerken, anlam ve ifadeyi tam olarak yansıtan cümleler oluşturmanız önemlidir. Bu şekilde, yazınız daha etkili ve anlaşılır olacaktır.

Yorum yapın