Method Nasıl Yazılır

Bu makalede, bir metodun nasıl yazılacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular ele alınacaktır. Metodlar, bir programın belli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarını temsil eder. Bir metodun nasıl tanımlanacağı ve nasıl kullanılacağı da bu makalede ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Metodun Tanımı

Metodlar, bir programın belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarını temsil eder. Bir program, çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için birden fazla metodu kullanabilir. Metodlar, kodun tekrar kullanılabilmesini sağlar ve kodun daha düzenli ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. Her bir metot, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan kodu içerir. Metotlar, programcının işleri daha etkili bir şekilde yapmasına ve kodları daha kolay yönetmesine olanak tanır.

Metodun Sözdizimi

Bir metodun sözdizimi, metodun nasıl tanımlanacağı ve nasıl kullanılacağına dair bilgileri içerir. Metodlar, bir programın belli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarını temsil eder.

Metod tanımlanırken öncelikle metodun ismi belirlenir. İyi bir metod ismi seçmek önemlidir ve genellikle açıklayıcı, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Metodun ismini belirlerken belli kurallara uymak da önemlidir. Metodun ismi, harf, rakam ve alt çizgi karakterinden oluşabilir, ancak rakam ile başlamamalı ve özel karakterler içermemelidir.

Metod tanımlanırken, metodun döndüreceği değer ve metodun alacağı parametreler (gerekli ise) belirtilir. Parametreler, metodun işleyebilmesi için giriş değerleri sağlar. Metodun kullanılacağı yerde, parametreler belirtilerek metodun çağrılması sağlanır.

Metodun tanımı tamamlandıktan sonra, metodun gövdesi yani içindeki kod bloğu yazılır. Metodun işlevini yerine getirecek olan kodlar bu kısımda yer alır. Metod, istenildiği kadar parametre alabilir ve herhangi bir değer döndürebilir.

Metodun İsimlendirilmesi

İyi bir metod ismi seçmek, programlama pratiğinde oldukça önemlidir. Bir metodun ismi, metodun neyi yapıyor olduğunu açıkça ifade etmelidir. İçeriği hakkında ipuçları vermelidir ve ne tür parametreler aldığını veya ne tür geridönüş değerleri üretebileceğini yansıtmalıdır.

Metod isimlendirmeleri için bazı temel kurallar vardır. İsimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Kısa ve öz olmaları tercih edilir. Türkçe veya İngilizce dil yaygın olarak kullanılır. Parantez, noktalama işaretleri veya gereksiz kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Ayrıca, metod isimleriyle ilgili bazı ipuçları vardır. Örneğin, metod isimleri fiil şeklinde olabilir ve amacı neyse o işi yapan bir kelimeyle başlayabilir. Ayrıca, metod ismi açıklayıcı olmalı ve anlam karmaşası yaratmamalıdır.

Bir örneği düşünelim: “hesapla” adında bir metod yazmak istiyorsanız, bu metodun yapması gereken işi açık bir şekilde ifade ettiğinden emin olmalısınız. Örneğin, “iki sayının toplamını hesapla” ya da “bir metin içinde geçen kelimenin sayısını hesapla” gibi daha spesifik isimlendirmeler yapabilirsiniz.

İsimlendirme Kuralları

=Metod isimleri, bir programlama dilinde kullanılan belirli kurallara uygun olarak oluşturulmalıdır. İyi bir metod ismi, kodun anlaşılmasını kolaylaştırmalı ve fonksiyonun ne yaptığını açıkça ifade etmelidir. İsimlendirme kurallarına uyulduğunda, diğer geliştiricilerin kodu daha hızlı anlaması ve kullanması kolaylaşır.

İsimlendirme kurallarına uymak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat etmek önemlidir:

 • Metod isimleri, anlamlı ve açıklayıcı olmalıdır. Fonksiyonun amacını ve neyi gerçekleştirdiğini açıkça ifade etmelidir.
 • İsimler, CamelCase olarak yazılmalıdır. Bu, her kelimenin baş harfinin büyük harfle, diğer harflerin küçük harfle başlaması anlamına gelir.
 • İsimlerde Türkçe karakterlerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine, uygun bir şekilde İngilizce alfabesi kullanılmalıdır.
 • Metod isimleri kısa ve öz olmalıdır. Karmaşık ve uzun isimler, kodun anlaşılmasını zorlaştırabilir.
 • Özelleşmiş isimlerden kaçınılmalıdır. Genel ve evrensel isimler tercih edilmelidir.

Yukarıdaki kurallara uygun olarak oluşturulan metod isimleri, kodun anlaşılmasını kolaylaştırır ve geliştirme sürecini hızlandırır. İyi bir isimlendirme, profesyonel bir şekilde yazılmış kodun vazgeçilmez bir parçasıdır.

İsimlendirme İpuçları

İsimlendirme İpuçları

İyi bir metod ismi seçmek, kodun okunabilirliğini artırabilir ve programlama projelerindeki işbirliğini kolaylaştırabilir. İşte metod isimlendirme konusunda bazı ipuçları ve en iyi uygulamalar:

 • Isimlendirme tutarlı ve anlaşılır olmalıdır. İsim, metodun ne yaptığını açıkça ifade etmelidir.
 • İsimler, küçük harflerle başlamalı ve kelime aralarında boşluk yerine alt çizgi veya küçük harfle başlayan her yeni kelime büyük harfle başlamalıdır. Örneğin: hesaplaToplam, gosterMesaj.
 • Metodun ne yaptığını açıkça anlatan, açıklayıcı ve tanımlayıcı isimler seçilmelidir.
 • İsimlendirme sırasında İngilizce dil standartlarına uyum sağlamak, kodun uluslararası işbirliğini kolaylaştırabilir.
 • Metodun ne yapacağını özetleyen kısa, anlamlı ve anlaşılır isimler tercih edilmelidir.
 • Özel kısaltmalar veya tek harfli isimlerden kaçınılmalıdır. İsimler anlaşılır olmalı ve kodun okunabilirliğini etkilememelidir.

İyi isimlendirilmiş metotlar, kodun daha kolay anlaşılmasını sağlar ve projenizi daha sürdürülebilir hale getirir. Bu ipuçlarını kullanarak metotlarınız için açıklayıcı ve anlaşılır isimler seçebilirsiniz.

Parametrelerin Kullanımı

Metodlar, programlama dilinde belli bir işlevi gerçekleştirmek için kullanılan kod bloklarıdır. Parametreler, bir metoda bilgi sağlamak ve farklı değerleri iletebilmek için kullanılır. Parametreler, metodlar kullanılırken parantez içerisinde belirtilir. Metoda verilen parametre değerleri, metot içerisinde kullanılarak belirli işlemler gerçekleştirilir.

Metoda parametre eklemek için, metot tanımında parametrelerin türlerini ve isimlerini belirtmek gerekmektedir. Bu sayede metota hangi türde ve kaç adet parametre verileceği belirlenmiş olur. Parametreler, metot çağrılırken belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

Parametrelerin kullanımı, metotların daha esnek ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlar. Örneğin, bir hesap makinesi metodu için iki parametre ekleyebiliriz: birinci parametre sayı ve ikinci parametre işlem türü. Bu sayede aynı metodu farklı sayılar ve işlem türleriyle kullanabiliriz.

Parametre Açıklama
Sayı Hesaplama yapılacak sayı
İşlem Türü Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme

Geridönüş Değerleri

Geridönüş Değerleri

Bir metodun geridönüş değeri, metodun işlemi tamamladıktan sonra döndürdüğü değerdir. Bu değer, metodun çağrıldığı yerde kullanılabilir veya başka bir işlemde kullanılmak üzere saklanabilir. Bir metodun geridönüş değeri, metodun tanımında return ifadesi kullanılarak belirlenir.

Geridönüş değeri, çeşitli veri tiplerini alabilir. Örneğin, bir metodun geridönüş değeri bir sayı olabilir, bir dizi olabilir veya boolean bir değer olabilir.

Metodun geridönüş değeri, kullanıcıya bilgi vermek veya hesaplamayı tamamlamak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Geridönüş değeri, metodun işlevini tamamladığını, istenilen sonucu elde ettiğini ve çıktıyı döndürdüğünü gösterir.

Metodun Kullanımı

Metodlar, bir program içinde belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılır. Bir metodun çağrılması ve kullanılması, programcının ihtiyaç duyduğu durumlarda belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar yazmak yerine, bu kod bloğunu başka bir yerde tanımlayıp çağırmak suretiyle zaman kazanmasını sağlar.

Bir metodun çağrılması için, öncelikle metodun adını ve gerekli parametreleri belirlemek gerekir.

Örneğin, bir sinema salonunda bilet satın alma işlemini gerçekleştiren bir metod düşünelim. Bu metodun adı “biletSatınAl” olabilir ve bilet fiyatı gibi parametreler alabilir.

Metodun çağrılması için, adının yanında bir parantez açıp kapanarak parametrelerin değerleri belirtilir. Örneğin, “biletSatınAl(10)” kodu, biletSatınAl metodunu çağıracak ve bilet fiyatı olarak 10 değerini kullanacaktır.

Bu şekilde metodlar, programcılara tekrar eden kod bloklarını daha önce tanımlanan metodları çağırarak kullanma imkanı sunar, böylece kodun tekrarlanabilirliği artar ve daha düzenli bir programlama yapısı oluşturulur.

Metodun Çağrılması

Bir metod çağrıldığında, o metodun tanımlandığı kod bloğu çalıştırılır. Metodu çağırmak için metot adı kullanılır ve parantez içinde gerekli parametreler verilir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir metot çağırılabilir:

metodAdi(parametre1, parametre2);

Metodu çağırdığınızda, belirtilen parametreler metotun içine aktarılır ve metot bu değerleri kullanarak belirli bir işlem gerçekleştirir. Parametreler, metodu çağırırken belirlenen değerlerdir ve metot içinde kullanılacak verileri temsil eder. Metodun gerektirdiği parametreleri vermek önemlidir, çünkü metot bu değerler olmadan düzgün şekilde çalışmayabilir.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir metot çağrısı yapabilirsiniz:

hesaplaToplama(5, 10);

Bu örnekte, “hesaplaToplama” adlı bir metodun çağrıldığını ve 5 ve 10 olmak üzere iki parametre verildiğini görebilirsiniz. Bu metot, verilen bu iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür.

Metodun Döndürdüğü Değerler

Bir metodun döndürdüğü değerler, çağrıldığında işlevin sonucunu geri döndürür. Bu değerler, işlem sırasında farklı amaçlar için kullanılabilir ve işlenebilir. Örneğin, bir hesaplama gerçekleştiren bir metodun döndürdüğü değeri başka bir değişkene atayarak kullanabiliriz. Ayrıca, bu değerler çeşitli koşullarda kontrol etmek ve doğru çıktıyı almak için kullanılabilir. Metodun döndürdüğü değeri kullanmanın yanı sıra, bu değerleri daha fazla işlem veya hesaplama için kullanmak da mümkündür. Hangi şekilde kullanılırsa kullanılsın, bir metodun döndürdüğü değerler, kodun daha verimli ve işlevsel olmasına yardımcı olur.

Metodun Yazım Kuralları

Metodlar, bir programın belli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarını temsil eder. Bu nedenle, metodların doğru bir şekilde yazılması ve uygulanması önemlidir. İşte metodların nasıl ve ne şekilde yazılacağı hakkında bazı önemli noktalar:

 • Bir metodun isimlendirilmesi önemlidir. İsimlendirme sırasında metodun görevini, ne yaptığını ve ne döndürdüğünü açıkça ifade etmek gerekir. İyi bir metod ismi, anlaşılır ve açık olmalıdır.
 • Metodlar okunabilir olmalıdır. Kod bloklarının yanı sıra açıklamalar ve belgelendirmeler de içermelidir. Bu, programın başkaları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 • Metodlar uygulanabilir olmalıdır. Gereksiz tekrarların önlenmesi ve kodun sade ve anlaşılır olması önemlidir. Karmaşık kod bloklarından kaçınmak ve kodun kolayca yeniden kullanılabilir olmasını sağlamak gerekir.
 • Metodlar hata kontrolüne sahip olmalıdır. Giriş parametrelerinin geçerliliğini kontrol etmek ve hata durumlarında uygun mesajlar göstermek önemlidir.

Bu kurallara uygun bir şekilde yazılmış metodlar, programlama projelerinizde daha düzenli ve verimli bir kodlama süreci sağlayacaktır.

Kodun okunabilirliği ve anlaşılabilirliği, bir metodun yazılması sırasında önemli bir unsurdur. Kodun başkaları tarafından kolayca anlaşılabilmesi, çalışma sürecini hızlandırır ve hataların tespit edilmesini kolaylaştırır. Kodun okunabilirliği için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

 • Kodunuzun düzenli ve organize bir yapıya sahip olmasına dikkat edin. İşlevleri açıkça tanımlayan isimler kullanın ve gereksiz tekrarlardan kaçının.
 • Kodunuzu bölüm ve alt bölümlere ayırarak hiyerarşik bir yapı oluşturun. Bu, kod bloklarının daha kolay takip edilebilmesini sağlar.
 • Kodunuzu açıklamalarla destekleyin. Kodun ne yaptığını anlamak için yorum satırları kullanın ve işlevlerin üzerine açıklayıcı notlar ekleyin.
 • Kodunuzda tutarlı bir format kullanın. Her satırın ve bloğun doğru bir biçimlendirmeye sahip olduğundan emin olun.

Kodun okunabilirliği, hem sizin hem de başkalarının işlerini kolaylaştırır. Anlaşılabilir bir kod, kodunuzun sürdürülebilirliğini artırır ve gelecekte yapılacak değişiklikleri kolaylaştırır. Bu nedenle, kod yazarken okunabilirlik konusuna dikkat etmek önemlidir.

=Metodların uygun şekilde kullanılması ve gereksiz tekrarların önlenmesi için ipuçları ve yöntemler önerilecek.

Metodları uygun şekilde kullanmak, kodun daha anlaşılır, bakımı daha kolay ve daha düzenli olmasını sağlar. İşte yöntemleri ve ipuçları:

 • Tekrarları önleyin: Benzer işlemleri birden çok kez yapmanız gerekiyorsa, bu işlemleri ayrı bir metoda yerleştirin ve istediğiniz zaman çağırın. Böylece gereksiz kopyalama ve yapıştırma işlemlerini önlemiş olursunuz.
 • Kodu anlaşılır tutun: Metodlarınızı kolay okunabilir ve anlaşılır hale getirin. İsimlendirme kurallarına uyarak açıklayıcı isimler kullanın.
 • Kodunuzun çalışmasını doğrulayın: Metodların doğru çalıştığından emin olun. Hatalı veya eksik metodlar, beklenmedik sonuçlara veya hatalara neden olabilir.
 • Kodunuzu belgeleyin: Metodların ne yaptığını ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan belgelendirmeler ekleyin. Bu, başkalarının kodu daha kolay anlamasına ve kullanmasına yardımcı olur.
 • Kodunuzu test edin: Metodlarınızı test ederek, beklenen sonuçların doğru olduğundan emin olun. Bu, metodlarınızın beklenen işlevi yerine getirdiğini ve hataların en aza indirildiğini gösterir.

Bu ipuçları ve yöntemler, kodunuzun düzgün kullanılmasını sağlar ve gereksiz tekrarları önler. Böylece daha düzenli, anlaşılır ve bakımı kolay kodlar oluşturabilirsiniz.

Yorum yapın