Metot Nasıl Yazılır

Metotlar, kodunuzun daha düzenli ve yönetilebilir olmasını sağlayan önemli bir programlama kavramıdır. Bu makalede, metotları nasıl doğru bir şekilde yazacağınızı öğreneceksiniz.

Metot Nedir?

Metotlar, yazılım geliştirme sürecinde kullanılan fonksiyonlardır. Bir metot, belirli bir görevi yerine getiren bir kod bloğudur. Metotlar, tekrar tekrar kullanılabilen ve kodu daha düzenli hale getiren bir programlama yapısıdır. Bir metot, adını alır ve belirli parametrelerle birlikte çağrılabilir. Metotların ana işlevi, kodun daha modüler hale getirilmesi, kod tekrarının önlenmesi ve programın daha kolay anlaşılabilir olmasını sağlamaktır.

Metotların Avantajları

Metotlar, kodun daha düzenli ve yönetilebilir olmasını sağlamanın yanı sıra birçok avantaj sunar. İşte metot kullanmanın sağladığı bazı avantajlar:

 • Kodu yeniden kullanma: Metotlar, aynı kod bloğunun birden fazla kez kullanılabilmesini sağlar. Bir kez yazılan bir metot, gerektiğinde tekrar tekrar çağrılabilir.
 • Kodu daha anlaşılır hale getirme: Metotlar, kodu modüler bir şekilde organize etmenizi sağlar. Farklı işlevlere sahip kod parçalarını ayrı metotlarda yazabilir ve daha sonra gerektiğinde çağırabilirsiniz. Bu, kodunuzun daha okunabilir ve anlaşılır olmasını sağlar.
 • Kodun hata ayıklanmasını kolaylaştırma: Metotlar, kodun hata ayıklanmasını daha kolay hale getirir. Eğer bir hata varsa, metot içindeki bir sorunu tespit etmek ve düzeltmek çok daha kolaydır. Bu şekilde, kodunuzun daha düşük hata oranına sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Görüldüğü gibi, metotlar kullanmanın birçok avantajı vardır. Kodunuzu daha düzenli, anlaşılır ve hata ayıklanabilir hale getirmek için metotları etkin bir şekilde kullanmayı unutmayın.

Parametreler

Parametreler

Parametreler, metotlara eklenen değerlerdir ve metotların belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli bilgileri almasını sağlar. Metotlara parametre eklemek için metot tanımında parantezler kullanılır. Parametreler, metotun içinde kullanılmak üzere metota aktarılan değerlerdir.

Parametreler, metotlara farklı tiplerde eklenebilir. Bunlar:

 • Düz Metin Parametreleri: Metotlara string, sayı veya boolean gibi temel veri tipleri olarak bilinen parametreler eklenebilir.
 • Dizi Parametreleri: Metotlara dizi tipleri olarak bilinen parametreler eklenebilir. Bu, birden çok değeri bir araya getirmek ve metoda aktarmak için kullanılabilir.
 • Nesne Parametreleri: Metotlara nesne olarak bilinen parametreler eklenebilir. Bu, daha karmaşık veri yapılarını metoda aktarmak için kullanılır.

Parametreler, metotun işlevini yerine getirmesi için gereklidir ve metotun daha önce değer alması ve bu değerlere göre işlem yapması sağlanır.

Dönüş Değeri

Dönüş Değeri

Metotlar, bir işlemi gerçekleştirdikten sonra bir değer döndürebilir. Bu değer, metotun çağrıldığı yerde kullanılabilir veya başka bir değişkene atanabilir.

Dönüş değeri belirtmek için return ifadesi kullanılır. Bu ifade, metot gövdesinde yer alan son ifade olmalıdır. Return ifadesi, metotun çalışmasını sonlandırır ve belirtilen değeri geri döndürür.

Örneğin, aşağıdaki metot, iki sayının toplamını döndürmektedir:

public int toplam(int sayi1, int sayi2) { int sonuc = sayi1 + sayi2; return sonuc;}

Metot çağrıldığında, dönüş değeri kullanılabilir:

int toplamSonucu = toplam(5, 3);System.out.println(toplamSonucu); // Sonuç: 8

Bu şekilde metotlar, çalıştıkları işlem sonucunda bir değer döndürerek programın akışını kontrol etmemizi ve sonuçları kullanmamızı sağlar.

IIFE Metotları

IIFE Metotları

İmmediately Invoked Function Expression (IIFE) metotlar, JavaScript’te sıklıkla kullanılan bir tasarım desenidir. IIFE metotları, anında çağrılan ve çalışan bir fonksiyonu temsil eder. Bu metotlar genellikle bir kapsam oluşturmak, değişkenlerin özel bir kapsama sahip olmasını sağlamak veya bir modül olarak kullanılmak için kullanılır.

Bir IIFE metodu, fonksiyonun anında çağrılması için parantez içine alınır ve ardından, tanımın sonuna kadar parantezin hemen sonunda yer alan bir başka çift parantez ile tamamlanır. Bu sayede fonksiyon anında çalışır ve herhangi bir dışarıdan çağrıya ihtiyaç duymaz.

Örneğin:

(function() { // Fonksiyonun içeriği buraya yazılır.})();

IIFE metotları, kodun daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar ve değişkenlerin global kapsama sızmasını önler. Ayrıca, encapsulation (kapsülleme) prensibini uygulamak için ideal bir yöntemdir.

Tablo 1, IIFE metotlarının kullanımını özetler:

IIFE Metotları Açıklama
(function() {…})(); IIFE metodu oluşturur ve anında çağırır.
(function() {…})() IIFE metodu oluşturur ve anında çağırır.

IIFE metotları, JavaScript kodunun etkin ve sıkı bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir araçtır. Bu metotları kullanarak kodu daha verimli hale getirebilir ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Kapsam

Kapsam: Metotlar, belirli bir kapsama sahiptir ve bu kapsam içinde tanımlanır ve kullanılır. Bir metotun erişilebilir olduğu yerler belirlenir ve sınırlanır. Metotlar, genellikle bir sınıf veya nesne içinde tanımlanır ve bu sınıf veya nesne üzerinden erişilir.

Bir metotun kapsamı, metotun tanımlandığı yerde belirlenir. Genel olarak, bir metot yalnızca tanımlandığı sınıf veya nesne içinde erişilebilir olur. Bu, metotun özellikle o sınıfa veya nesneye özgü olduğunu gösterir.

Metotlar, başka bir sınıf veya nesne tarafından erişilebilir hale getirilebilir veya erişilemez hale getirilebilir. Bu, metotların yapılandırma ve güvenlik açısından esnek olmasını sağlar. Kapsam belirlemek, programın düzenini ve güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

Özellikle büyük ve karmaşık projelerde, metotlar düzgün bir şekilde kapsanarak, programın daha sürdürülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlar. Kapsamın doğru bir şekilde belirlenmesi, kodun anlaşılabilirliğini artırır ve hataların önlenmesine yardımcı olur.

Metot Nasıl Kullanılır

Metotların nasıl çağrıldığı ve kullanıldığına dair örnekler ve adımları içeren bir bölüm.

Metotları çağırmak ve kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. İlk adım olarak, metot tanımlanmalıdır. Metot tanımlanırken, metot adı ve gerekirse parametreler belirtilmelidir. Metot içerisinde yapılması gereken işlemler de tanımlanmalıdır.

 2. Metot tanımlandıktan sonra, metot çağrılmalıdır. Metot çağrılırken, metot adı ve gerekirse parametreler kullanılmalıdır.

 3. Metot çağrıldığında, belirtilen işlemler gerçekleştirilir ve metot sonucunda dönüş değeri oluşur (eğer varsa).

 4. Metot sonucunda oluşan dönüş değeri, isteğe bağlı olarak bir değişkene atanabilir veya başka bir işleme dahil edilebilir.

Örnek olarak, aşağıdaki metot tanımı ve çağrısı verilebilir:

void toplama(int sayi1, int sayi2) { int sonuc = sayi1 + sayi2; System.out.println("Toplama sonucu: " + sonuc);}

toplama(5, 3);

Yukarıdaki örnekte, “toplama” adında bir metot tanımlanmıştır. Metot, iki adet parametre alır ve bu parametrelerin toplamını hesaplar. Sonuç, ekrana yazdırılır. Daha sonra “toplama” metodu, “toplama(5, 3)” şeklinde çağrılır. Bu çağrı sonucunda, 5 ve 3 sayılarının toplamı olan 8 ekrana yazdırılır.

Metot İsimlendirme Kuralları

Metot İsimlendirme Kuralları

Metotları doğru şekilde isimlendirmek, kodun anlaşılırlığını ve düzenini sağladığı gibi, başkalarının kodu anlamasını da kolaylaştırır. İşte metot isimlendirme kuralları:

 • Açıklayıcı İsimler: Metotlarınızı çağrıştıran, ne yaptığını açıklayan isimler vermeye özen gösterin. Uzun isimlerden kaçınmayın, çünkü bu, kodun anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • Küçük Harf (camelCase) Kullanımı: Metot isimlerinde küçük harfleri ve kelimeleri birleştirmek için camelCase kullanın. Örneğin, “hesaplaIslemSonucunu” gibi.
 • Aksiyon İsimleri: Metotlar bir aksiyonu gerçekleştiriyorsa, isimler aksiyonu temsil etmelidir. Örneğin, “gonderiSil” gibi.
 • Prefix ve Suffix Kullanımı: Metotların ne yaptığını daha iyi anlamak için prefix ve suffix kullanabilirsiniz. Örneğin, “hesaplaToplam” veya “veritabaniKaydet” gibi.

Metot isimlendirme kurallarını takip etmek, kodunuzun daha okunabilir, anlaşılabilir ve bakımı daha kolay hale gelmesini sağlar. Ayrıca, diğer geliştiricilerin kodunuzu daha kolay anlamalarına yardımcı olur.

Metotlarda Hata Ayıklama

Metotlarda hata ayıklama, kodun doğru bir şekilde çalışması için oldukça önemlidir. Hataların tespit edilip düzeltilmesi, kodun daha sağlam ve güvenilir olmasını sağlar. Hata ayıklama sürecinde kullanabileceğiniz birkaç yöntem vardır.

İlk olarak, hata ayıklama mesajlarını kullanabilirsiniz. Bu, kodunuzun her adımında çalışan ve ilgili hata mesajlarını gösteren bir özelliğe sahiptir. Bu sayede, kodunuzda oluşan hataları kolayca bulabilir ve düzeltebilirsiniz.

Bir diğer hata ayıklama yöntemi, kodunuzu adım adım çalıştırarak hataları belirlemektir. Bu yöntemle, her satırı dikkatlice gözden geçirip hatalı veya eksik olanları not edebilirsiniz. Böylece, kodunuzdaki hataları daha kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz.

Ayrıca, hata ayıklama sırasında kullanabileceğiniz bir diğer önemli yöntem ise loglama yazmak veya log dosyalarını kullanmaktır. Bu sayede, kodunuzun çalıştığı sırada oluşan hataları kaydedebilir ve daha sonra analiz edebilirsiniz. Bu, hataları belirlemek ve düzeltmek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerin yanı sıra, yapılan en yaygın hataları bilmek de önemlidir. Örneğin, değişkenleri yanlış adlandırmak, hatalı parametre kullanmak veya gereksiz kod parçaları eklemek gibi hatalar sıkça yapılanlardır. Bu tür hataların farkında olmak ve bunları düzeltmek, kodunuzun daha hatasız çalışmasını sağlar.

Sonuç olarak, metotlarda hata ayıklama önemli bir süreçtir ve kodun doğru çalışmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Hataları tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanabilir ve en yaygın hataları düzeltebilirsiniz. Bu sayede, kodunuz daha sağlam, güvenilir ve hatasız olacaktır.

Yorum yapın