Nasıl Yazılır

Bu makalede, “namı diğer” kelimesinin nasıl doğru bir şekilde yazılması gerektiği hakkında bilgi verilecektir. “Namı diğer” terimi, bir kişi veya nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Örnek cümlelerde görülebileceği gibi, bu terim genellikle bir isme takılan ve bir kişiyi ya da nesneyi tanımlayan bir ek olarak kullanılır. Sık yapılan hatalar arasında “namı-diğer” şeklinde yazmak ve kısa çizgi kullanmamak yer alır. TDK’ya göre, doğru yazım şekli ise “namı diğer” şeklindedir. Yanlış yazımı ise “namıdiğer” veya “namidiğer” şeklindedir. Bu ifadenin yerine “diğer adıyla” veya “bilinen adıyla” gibi ifadeler de kullanılabilir.

namı diğer

Namı diğer, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, tanınmış bir isim yerine daha farklı ve ilginç bir isimle anılmak istendiğinde kullanılır. Çoğu zaman bir takma ad veya lakap olarak da kullanılır. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” ifadesinde, Ali İsmail Korkmaz, insanlar arasında “Park Ali” olarak da bilinir. Namı diğer ifadesinin doğru yazımı oldukça basittir. Ayrı olarak yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Türk Dil Kurumu’na göre de bu kurallara uyulması gerekmektedir.

kelimesinin nasıl doğru şekilde yazıldığı hakkında bilgi verilecek.

Bu makalede, kelimenin nasıl doğru şekilde yazıldığı hakkında bilgi verilecek. Namı diğer kelimesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Genellikle farklı bir adla da bilinen kişileri veya nesneleri tanımlamak için kullanılır. Bu ifade ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” şeklinde kullanılabilir.

Yanlış kullanımlarda ise genellikle kısa çizgi kullanılır ve araya boşluk bırakılmaz. Ancak, Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımında kelime ayrı şekilde ve arasına boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Benzer ifadelerde ise “diğer adıyla” veya “bilinen adıyla” gibi ifadeler de kullanılabilir. TDK’ya göre yanlış yazımlarda ise “namı-diğer” veya “namidiğer” gibi şekillerde yanlış yazılır.

Özetle, “namı diğer” ifadesini doğru şekilde kullanmak için kısa çizgi kullanmamalı ve arasına boşluk bırakmalısınız. Bu sayede ifadeyi daha etkili bir şekilde kullanabilir ve yazım kurallarına uygun bir biçimde iletişim kurabilirsiniz.

Namı Diğer Nedir

Namı Diğer Nedir? Namı diğer kelimesi bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Yani, birine veya bir şeye hem gerçek adıyla hem de farklı bir ifadeyle hitap edebiliriz. Bu ikinci isim, kişinin ya da nesnenin özelliğine, tanınmışlığına veya popüler kültürdeki bir takma adına atıfta bulunabilir. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi” ifadesinde, Ali İsmail Korkmaz’ın sokaklarda bilinen takma adına atıfta bulunulmaktadır.

Namı diğerNamı diğer:

Namı diğer, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, genellikle kişilerin farklı bir isimle tanınmasını veya bir nesnenin başka bir adla anılmasını sağlar. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer “Park Ali” olarak da bilinir. Bu ifade, belirli bir kişinin veya nesnenin tanınır ve farklı bir kimlik kazanmasını sağlar. Namı diğer ifadesi doğru şekilde yazıldığında, araya boşluk bırakılarak ayrı yazılır. Türk Dil Kurumu’na göre, “namı diğer” ifadesi ayrı ve boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Bu ifade hakkında sık yapılan hatalardan biri, kısa çizgi kullanmaktır. Yanlış bir biçimde yazıldığında, “namı-diğer” şeklinde birleşik bir kelime haline gelir. Ayrıca, araya boşluk koymamak da yaygın bir hatadır. Doğru yazımında ise, “namı diğer” olarak ayrı yazılır ve boşluk bırakılır.

Diğerleriyle aynı anlamı taşıyan ifadeler arasında “diğer adıyla” veya “bilinen adıyla” gibi alternatifler bulunur. Bu ifadeler de “namı diğer” yerine kullanılabilir. Özetlemek gerekirse, “namı diğer” ifadesi bir kişinin veya nesnenin ikinci bir isimle anılmasını sağlayan bir terimdir ve Türk Dil Kurumu’na göre ayrı yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

kelimesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir.

“Namı diğer”, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, adıyla bilinen bir kişinin veya nesnenin tanınmışlığını veya özelliklerini vurgulamak amacıyla kullanılır. Örneğin, “Park Ali” ismiyle tanınan Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer “Park Ali” olarak da bilinir. Benzer şekilde, bir nesnenin veya yerin diğer adını da ifade etmek için “namı diğer” ifadesi kullanılır. Bu, kişi veya nesnenin belirli bir niteliğine veya özelliğine vurgu yapmak için kullanışlı bir ifadedir. Türk Dil Kurumu’na göre “namı diğer” ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.”

Namı Diğer Nedir

Namı diğer, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Daha yaygın veya tanınmış olan bir ismin yanında kullanılır. Genellikle, birinin veya bir şeyin popüler veya dikkate değer bir özelliğini vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, kişinin ya da nesnenin farklı yönlerini veya tanınmışlığını anlatmada kullanılan bir kelime grubudur. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali'” ifadesi, Ali İsmail Korkmaz’ın parklarda geçirdiği zamanlardaki tanınmışlığını vurgulamak için kullanılır.

Namı Diğer

Namı Diğer, bir kişi veya nesne için kullanılan ikinci bir isimi ifade eder. Bu ifade genellikle bir takma ad ya da lakap olarak kullanılır. İsimler, zaman zaman insanların niteliklerini veya özelliklerini yansıtmak amacıyla farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. Bu cümlede “Park Ali” ifadesi Ali İsmail Korkmaz’ın diğer adı veya takma adıdır.

Nasıl Yazılır?

Nasıl Yazılır?

Bir kelimenin doğru şekilde yazılması, dil bilgisi kurallarına ve Türk Dil Kurumu’nun belirlediği yazım kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, “namı diğer” ifadesini doğru yazmak için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır.

 • İlk olarak, “namı diğer” ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Bu şekilde yazılması hem dil bilgisine uygun hem de Türk Dil Kurumu’nun önerdiği şekildir.
 • Yanlış bir şekilde, “namı-diğer” şeklinde yanlış bir kısa çizgi kullanılmamalıdır.
 • Ayrıca, “namı diğer” ifadesinde araya boşluk koymak da çok önemlidir. “namıdiğer” şeklinde birleşik bir şekilde yazılmamalıdır.

Örnek cümlede de görüldüğü gibi, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” şeklinde kullanılmaktadır. Bu şekilde yazıldığında doğru ve anlaşılır bir ifade ortaya çıkmaktadır.

Eğer benzer bir ifade kullanmak isterseniz, “diğer adıyla” ya da “bilinen adıyla” ifadelerini de tercih edebilirsiniz. Ancak “namı diğer” ifadesi doğru şekilde kullanıldığında daha yaygın ve anlaşılır bir ifade olmaktadır.

Namı diğer

Namı diğer, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişinin ya da nesnenin daha önce duyulan adından farklı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. ‘Park Ali’ ifadesi, Ali İsmail Korkmaz’ın diğer adı olarak bilinir ve daha çok sokak ortamında kullanılır.

Yanlış olarak, ‘namı-diğer’ şeklinde yazılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı ayrı şekilde, arasına boşluk bırakarak ‘namı diğer’ şeklindedir. Bu ifade genellikle diğer adı anlamında kullanılsa da, ‘diğer adıyla’, ‘bilinen adıyla’ gibi ifadeler de aynı anlamı taşır ve ‘namı diğer’ yerine tercih edilebilir. TDK’ya göre ‘namı diğer’ ifadesi ayrı yazılmalı ve arasına boşluk bırakılmalıdır. Her zaman doğru yazıma dikkat ederek ifadeleri kullanmamız önemlidir.

ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. TDK’ya göre doğru yazım şekli “namı diğer” şeklindedir. Kelimeler arasına boşluk bırakmak gerekmektedir.

 • Namı diğer ifadesi bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isimdir.
 • Örnek cümlede Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.
 • Sık yapılan hatalardan biri, kısa çizgi kullanılması ve araya boşluk konulmamasıdır.

Benzer ifadeler olarak “diğer adıyla” ya da “bilinen adıyla” gibi ifadeler de kullanılabilir. TDK’ya göre doğru yazım “namı diğer” şeklindedir ve kelime aralarında boşluk bırakılması gerekmektedir. Yanlış yazımlar arasında “namı-diğer” ya da “namıdiğer” şekilleri bulunmaktadır.

Örnek Cümleler

Şimdi birkaç örnek cümle kullanarak “namı diğer” kelimesini daha iyi anlayalım. Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. Bu cümlede, “Park Ali” ifadesi “namı diğer” anlamına gelmektedir. Başka bir örneğe bakalım: Şehrin en hızlı koşucusu, nam-ı diğer “Flash Ayhan”, yarışı birinci bitirdi. Burada da “Flash Ayhan” ifadesi “namı diğer” olarak kullanılmıştır. “Namı diğer” ifadesi, bir kişi veya nesnenin tanınmış ikinci bir ismi olduğunu vurgulamak için sıkça kullanılır.

Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.

Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. Ali İsmail Korkmaz’ın bilinen adı olan ‘Park Ali’ olarak da anılan genç aktivist, bir protesto sırasında saldırıya uğradı. Bu olay, toplumda büyük bir infial yarattı ve adalet arayışıyla birlikte kamuoyunun gündemine oturdu. ‘Park Ali’ olarak nam salmış olan Ali İsmail Korkmaz, genç yaşında hayatını kaybetti. Bu hüzünlü olay, toplumun adalet talebini ifade etmesine vesile oldu ve hala unutulmaz bir trajedi olarak anılmaktadır.

Bu makalede namı diğer kelimesinin nasıl doğru şekilde yazıldığı hakkında bilgi verilecek.

Namı diğer kelimesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir.

Namı diğer ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

 • Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.

Namı diğer ifadesinde kısa çizgi kullanılması ve araya boşluk konmaması yaygın hatalardandır.

Türk Dil Kurumu’na göre namı diğer ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

Bu ifadenin yanlış yazımında kısa çizgi kullanılır ve araya boşluk bırakılmaz.

Diğer adıyla, bilinen adıyla gibi ifadeler de namı diğer yerine kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu’na göre namı diğer ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

TDK’ya göre namı diğer ifadesi doğru şekilde ayrı ve boşluk bırakılarak yazılır.

TDK’ya göre, namıdiğer, namidiğer gibi şekillerde yanlış yazılır.

Sık Yapılan Hatalar

Sık yapılan hatalardan biri, namı diğer ifadesinde kısa çizgi kullanılmasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre bu ifade ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Yanlış yazılan bir diğer hata ise araya boşluk konulmamasıdır. Birçok insan bu ifadeyi birleşik yazmaktadır, oysaki doğru yazım ayrı ve boşluk bırakılarak yapılmalıdır. Bu hataların yanı sıra, bazen namı diğer yerine yanlış ifadeler kullanılmaktadır. Örneğin, bilinen adıyla veya diğer adıyla gibi ifadeler de kullanılabilir.

Namı diğer

Namı diğer ifadesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, kişinin ya da nesnenin tanınabilirliğini artırmak ve ona farklı bir kimlik kazandırmak amacıyla kullanılır. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. Burada ‘Park Ali’ ifadesi, Ali İsmail Korkmaz’ın diğer bir ismi olarak kullanılmıştır.

Namı diğer ifadesinin doğru yazımı için ayrı yazılması ve arasına boşluk bırakılması gerekmektedir. Yanlış yazımlarda kısa çizgi kullanılırken araya boşluk konulmaz. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı ‘namı diğer’ şeklindedir. Diğer adıyla, bilinen adıyla gibi ifadeler de ‘namı diğer’ yerine kullanılabilir.

TDK’ya göre ‘namı diğer’ ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılırken, yanlış yazımlarda ‘namı-diğer’ ya da ‘namidiğer’ gibi hatalar yapılmaktadır.

ifadesinde kısa çizgi kullanılması ve araya boşluk konmaması yaygın hatalardandır.

ifadesinde kısa çizgi kullanılması ve araya boşluk konmaması yaygın hatalardandır. “Namı diğer” ifadesi doğru yazıldığında arasına boşluk bırakılmalıdır. Ancak sık yapılan bir hata olarak görülen kısa çizgi kullanımı, doğru şekilde yazılmamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda ifadeye ayrı yazım şeklinde yaklaşılması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer kısa çizgi kullanılıp araya boşluk bırakılmazsa, görsel ve anlam bütünlüğü bozulur. Bu nedenle, “ifadesinde kısa çizgi kullanılıp araya boşluk konmaması” gibi bir hata yapılmaması önemlidir.

TDK’ya Göre Doğru Yazım

TDK’ya göre namı diğer ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Türk Dil Kurumu’nun belirttiği dil kurallarına göre, bu ifade tek bir kelime olarak değil, iki ayrı kelime olarak yazılmalıdır. Ara kelime “namı” ile “diğer” kelimeleri arasında boşluk bırakılması gerekmektedir. Böylece “namı diğer” ifadesi doğru bir şekilde kullanılmış olur. Bu kurallara uyulmadığında yazım yanlışı oluşabilir ve anlam kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, Türkçe dilbilgisine uygun şekilde yazılmak önemlidir.

namı diğer

Namı diğer, bir kişi veya nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. İkinci bir isimle tanımlanan bir kişi ya da nesnenin namı diğer ifadesiyle belirtilir. İnsanlar arasında popüler bir şekilde kullanılan namı diğer ifadesi genellikle kişilerin takma adları veya mahlasları için kullanılır. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. Bu ifade, kişinin gerçek adının yanında, tanındığı mahlasıyla da anılmasını vurgular. Namı diğer ifadesi yanlış şekilde “namı-diğer” şeklinde yazılmamalıdır. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı “namı diğer” olarak ayrı ve boşluk bırakılarak olmalıdır. Ayrıca, benzer ifadeler olarak “diğer adıyla” veya “bilinen adıyla” da kullanılabilir.

ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

=Namı diğer ifadesinin doğru şekilde yazılışı “ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.” şeklindedir. Bu ifade, kelime anlamında kullanılan ikinci bir isim olduğunu gösterir. Türk Dil Kurumu’na göre, “namı diğer” ifadesi ayrı şekilde yazılırken arasına boşluk bırakılması gerekmektedir. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” cümlesinde görüldüğü gibi, “namı diğer” ifadesi doğru şekilde ayrı ve boşluk bırakılarak kullanılmıştır.

Doğru Yazım: namı diğer
Yanlış Yazım: namı-diğer

Namı diğer ifadesinin yanlış yazılışı ise “namı-diğer” şeklindedir. Bu yanlış yazımda ise kısa çizgi kullanılırken araya boşluk bırakılmamaktadır. Öyleyse, doğru kullanımı hatırlayarak, “namı diğer” ifadesini doğru bir şekilde yazmaktayız.Bu ifadeye benzer olarak “diğer adıyla” veya “bilinen adıyla” gibi ifadeler kullanılabilir. Önemli olan, “namı diğer” ifadesinin doğru şekilde yazılıp kullanılmasıdır.

Yanlış Yazım: Namı-diğer

Yanlış Yazım: Namı-diğer

Bu ifadenin yanlış yazımında kısa çizgi kullanılır ve araya boşluk bırakılmaz.

Benzer İfadeler

Benzer İfadeler:

Bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim olan “namı diğer” ifadesinin yerine farklı benzer ifadeler de kullanılabilir. Örneğin, “diğer adıyla” veya “bilinen adıyla” şeklinde de ifade edilebilir. Bu ifadeler, bir kişi veya nesnenin farklı bir ismiyle tanınmasını vurgulamak amacıyla kullanılan alternatif ifadelerdir. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, diğer adıyla ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” şeklinde kullanılabilir. Bu benzer ifadeler, bir metni zenginleştirmek ve ifade etmek istediğimiz düşünceyi daha etkili bir şekilde iletmek için kullanılabilir.

Diğer adıyla

Diğer adıyla, bir kişi veya nesnenin başka bir isimle tanınması anlamına gelir. Bu ifade, birçok farklı durumda kullanılabilir. Örneğin, bir müzisyenin orijinal ismiyle bilinmediği durumlarda, diğer adıyla kullanılan isimlerle tanınır. Aynı şekilde, bazı ünlülerin sahne isimleri de diğer adıyla olarak dile getirilebilir. Diğer adıyla ifadesi, bir nesnenin bilinen başka bir adını veya takma adını da ifade etmek için kullanılır. Özetle, diğer adıyla ifadesi, bir kişi veya nesnenin birden fazla isme sahip olduğunu vurgulamaya yönelik kullanılan bir ifadedir.

,

‘Namı Diğer Nedir’

Namı diğer kelimesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, çoğunlukla birinin ya da bir şeyin bilinen ya da yaygın olarak kullanılan adının yanında kullanılır. Namı diğer ifadesi, bu ikinci adın daha tanıdık, daha popüler veya daha özgün bir şekilde anlatılmasını sağlar. Örneğin, bir şarkıcının nam-ı diğer “Pop Kraliçesi” olarak tanınması veya bir ülkenin nam-ı diğer “Güneşin Batmadığı Ülke” olarak anılması gibi. Namı diğer ifadesi, bir kişi veya nesne hakkında ilgi çekici ve tanımlayıcı bilgi sağlamak için kullanılan etkili bir ifadedir.

bilinen adıyla

Bilinen adıyla ifadesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan tanınmış veya yaygın olarak bilinen bir ismi ifade eder. Bu ifade, kişilerin veya nesnelerin farklı bir şekilde adlandırılması durumunda kullanılır. Örneğin, ünlü şarkıcı Madonna’nın gerçek adı Madonna Louise Ciccone’dur, ancak genellikle “Madonna” olarak bilinir. Benzer şekilde, ünlü animasyon karakteri Mickey Mouse, genellikle “Miki Fare” olarak adlandırılır. İşte bilinen adıyla ifadesinin birkaç örnek kullanımı:

 • Steve Jobs, bilinen adıyla “Apple’ın kurucusu” olarak anılır.
 • Marilyn Monroe, bilinen adıyla “sarışın bomba” olarak tanınır.
 • William Shakespeare, bilinen adıyla “eski İngilizce’nin büyük ustası” olarak anılır.

Bilinen adıyla ifadesi, bir kişinin veya nesnenin popüler veya önemli bir ismini vurgulamak için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, tanınmışlığını veya özelliklerini vurgulamak için kullanılan etkili bir şekilde ifade eder.

gibi ifadeler de

gibi ifadeler de, “namı diğer” ifadesinin yerine kullanılan benzer ifadelerdir. Bu ifadeler de, bir kişi ya da nesnenin farklı bir isimle tanınmasını ve bilinmesini sağlamak için kullanılır. Örneğin, “John, bilinen adıyla ‘The Rock'” gibi bir ifadeyle ünlü bir kişiye takılan bir lakap belirtilebilir. Bu tür ifadeler, kişi ya da nesnenin asıl isminden farklı bir isimle anılmasını vurgular. Bu şekilde, bir isim veya tanım üzerindeki vurguyu artırır ve kişinin veya nesnenin kimliğini daha belirgin hale getirir.

namı diğer

Namı Diğer Nedir?

Namı diğer kelimesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, isim hakkında daha fazla bilgi veya farklı bir tanım vermek için kullanılır. “Namı diğer” ifadesi, kişilerin veya nesnelerin farklı ortamlarda veya farklı durumlarda bilinen veya kullanılan başka bir isimle tanınmasını sağlar.

Mesela, Ali İsmail Korkmaz’ın sokakta dayak yemesi nedeniyle “Park Ali” olarak da bilindiği ifade edilebilir. Bu durumda “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali'” şeklinde bir ifade kullanılır.

yerine kullanılabilir.

yerine kullanılabilir.

İfadeler arasında alternatif olarak kullanılabilecek bir ifade de yerine kullanılabilir. Bu ifade, bir kişi ya da nesnenin ikinci bir adını belirtmek için kullanılır. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.

Namı Diğer TDK Kuralları

‘namı diğer’ ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı budur. TDK’ya göre, doğru kullanımı için herhangi bir kısaltma ya da ek yapılmasına gerek yoktur. ‘Namı Diğer’ ifadesi, genellikle bir kişinin ya da nesnenin tanınmış bir ismi dışında kullanılan ikinci adını belirtmek için kullanılır. Örneğin, şair Nazım Hikmet, nam-ı diğer ‘Aşık?’ olarak da bilinir. Bu ifadeyi doğru şekilde kullanmak, yazıda dilin doğru kullanımına ve TDK kurallarına uygunluk sağlamak açısından önemlidir.

namı diğer

Namı diğer, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. Sık yapılan hatalardan biri bu ifadede kısa çizgi kullanılması ve araya boşluk konmamasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı namı diğer şeklindedir. Yanlış yazımında ise kısa çizgi kullanılır ve boşluk bırakılmaz. Benzer ifadeler arasında diğer adıyla, bilinen adıyla gibi ifadeler de namı diğer yerine kullanılabilir. TDK’ya göre doğru yazımı ayrı şekilde ve arasına boşluk bırakılarak yapılır.

ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır.

=Namı diğer ifadesi, Türk Dil Kurumu’na göre ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Yani, “namı” ve “diğer” kelimeleri ayrı şekilde yazılır ve aralarında bir boşluk bulunur. Bu yazım kuralları, ifadenin doğru kullanımını sağlamak için önemlidir. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” cümlesinde “namı diğer” ifadesi doğru şekilde kullanılmıştır. Ancak bazen insanlar “namı-diğer” şeklinde yanlış bir yazım yapmaktadır. Bu hatalı yazımda kısa çizgi kullanılır ve araya boşluk bırakılmaz. Doğru hali ise “namı diğer” şeklinde olmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun belirlediği bu yazım kurallarına uyarak, “namı diğer” ifadesini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

TDK’ya Göre Doğru Yazım

‘Namı diğer’ ifadesi Türk Dil Kurumu’na göre ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Yani, ikinci isimi temsil eden ‘namı diğer’ ifadesi doğru yazılımında araya boşluk koymak gerektiğini belirtilmiştir. Örneğin, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” şeklinde kullanılır. Kurallara göre doğru yazımı iyi öğrenmek önemlidir, çünkü doğru yazılmayan bir ifade yanlış anlamaya veya cümlede karmaşıklığa neden olabilir.

namı diğer

Namı diğer, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Bu ifade, genellikle kişi veya nesnenin daha yaygın veya tanınan bir adının yanında kullanılır. “Namı diğer” ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. “Namı diğer” ifadesinin doğru şekilde kullanılması önemlidir. Sık yapılan hatalar arasında kısa çizgi kullanılması ve araya boşluk konulmaması yer alır. Türk Dil Kurumu’na göre “namı diğer” ifadesi ayrı ve boşluk bırakılarak yazılır.

ifadesi doğru şekilde ayrı ve boşluk bırakılarak yazılır.

=Namı Diğer TDK Kuralları

Türk Dil Kurumu’na göre namı diğer ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Bu kurallara göre, “namı diğer” ifadesi yazılırken kesme işareti kullanılmaz ve araya bir boşluk bırakılır. Örnek olarak, “Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi.” cümlesinde “namı diğer” ifadesi doğru şekilde kullanılmıştır.

TDK’ya Göre Yanlış Yazım

‘namıdiğer’, ‘namidiğer’ gibi şekillerde yanlış yazılır. Türk Dil Kurumu’nun kurallarına göre, ‘namı diğer’ ifadesi ayrı şekilde yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Bu nedenle, ‘namıdiğer’ veya ‘namidiğer’ şeklinde yazmak yanlış olacaktır. Yanlış yazılan ifadelerin dilimize olan etkisi ise doğru kullanımın yaygınlaşmasını engeller ve dilimizin doğru kullanılmasına katkı sağlamaz. Bu nedenle, dilimizi doğru ve kurallarına uygun bir şekilde kullanmak önemlidir.’

namıdiğer

namıdiğer

namıdiğer ifadesi, bir kişi ya da nesne için kullanılan ikinci bir isim anlamına gelir. Aynı anlama gelen ve halk arasında günlük kullanımda sıkça karşılaşılan bu deyim, sıradışı bir şekilde dikkat çekmektedir. Kendine has bir özelliği olan birisinin ya da bir şeyin diğer adı olarak bilinen namıdiğer ifadesi, herkesin kulağa hoş gelen ve merak uyandıran bir ifadedir.

Örneğin, Ali İsmail Korkmaz, nam-ı diğer ‘Park Ali’, sokakta dayak yedi. şeklinde bir cümlede, kişinin ismi olan Ali İsmail Korkmaz’ın, halk arasında bilinen adı veya takma adını yani ‘Park Ali’ ifadesini kullanarak onun hikayesini anlatmak mümkündür.

Genel olarak, namıdiğer ifadesiyle bir kişi ya da nesne daha net bir şekilde tanımlanırken, merak uyandırılmak ve ilgi çekmek amaçlanır. Siz de kendi hayatınızda veya hikayelerinizde bu ifadeyi kullanarak olaylara renk katabilirsiniz.

,

Benzer İfadeler

Diğer adıyla, bilinen adıyla gibi ifadeler de namı diğer yerine kullanılabilir. Bu ifadeler, bir kişi ya da nesnenin ikinci bir ismi veya takma adı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Örneğin, ünlü sanatçı Jennifer Aniston, diğer adıyla Tanrıça Jennifer olarak da bilinir. Bu ifadeler, kişinin veya nesnenin farklı bir yönünü veya özelliğini vurgularken kullanışlıdır.

Bu benzer ifadeler, metnin akışını ve çeşitliliğini artırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, bir kişi veya nesnenin farklı isimlerini belirtmek, okuyucunun ilgisini çekebilir ve merak uyandırabilir. Ancak, bu ifadelerin aşırı kullanımından kaçınmak önemlidir, aksi takdirde metin tekrarlı ve sıkıcı hale gelebilir.

namidiğer

Namı diğer ifadesinde yaygın bir hata olan namidiğer yanlış bir kullanımdır. Türk Dil Kurumu’na göre, namı diğer ifadesi ayrı yazılır ve arasına boşluk bırakılır. Ancak, namidiğer şeklinde yazmak doğru değildir. Bu hatalı kullanım, ifadenin anlamını ve doğru yazılışını bozmaktadır. Özellikle yazılı metinlerde ve resmi belgelerde dikkat edilmesi gereken bir kurallardan biridir. Namidiğer şeklinde yazımın yerine doğru yazım olan namı diğer ifadesini tercih ederek yapılan metinler daha doğru ve anlaşılır olacaktır.

gibi şekillerde yanlış yazılır.

Gibi şekillerde yanlış yazılır ifadesi, namı diğer ifadesinin yanlış kullanım şekillerini ifade eder. Türk Dil Kurumu’na göre, namı diğer ifadesi ayrı şekilde yazılmalı ve arasına boşluk bırakılmalıdır. Ancak, bazı durumlarda bu kurala uyulmaz ve ifade yanlış şekilde yazılır.

Yanlış yazım örnekleri şu şekildedir:

 • Namıdiğer
 • Namidiğer

Bu yanlış yazım şekilleri, doğru yazım kurallarına uymayan ve namı diğer ifadesinin anlamını kaybeden hatalı yazımlardır. Dolayısıyla, namı diğer ifadesini doğru şekilde kullanmak adına bu yanlış yazımlardan kaçınılmalıdır.

Namı diğer ifadesini doğru kullanabilmek için Türk Dil Kurumu’nun kurallarına uygun şekilde ayrı yazılmasını ve arasına boşluk bırakılmasını unutmamalıyız.

Yorum yapın