Oksidasyon Numarası Nedir ve Nasıl Bulunur?

Oksidasyon numarası, bir elementin bir bileşkende oksidasyon durumunu belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Oksidasyon numarası, her elementin kendine özgü bir sayısal değere sahiptir ve bize elementin oksidasyon durumunu söyler. Oksidasyon numarasının önemi, bileşiklerin kimyasal özelliklerini anlamamıza yardımcı olmasıdır.

Oksidasyon numarası hesaplanırken, her elementin oksijen atomlarına veya daha elektronegatif diğer elementlere olan bağlanma durumu dikkate alınır. Basit bir hesaplama yöntemi vardır ancak bazı özel durumlarda daha karmaşık yöntemler kullanılabilir.

Bu makalede oksidasyon numarası hakkında detaylı bilgi verilecek ve hesaplama yöntemleri örnekleri ile açıklanacak.

Oksidasyon Numarası

Oksidasyon numarası, bir elementin oksidasyon durumunu ifade eden sayısal değerdir. Bu değer, bir elementin elektron alışverişi sırasında kaç elektron kaybettiğini veya kazandığını gösterir. Oksidasyon numarası, bir elementin reaksiyona katılacak elektron sayısını, reaksiyonun türünü ve ürün miktarını belirlemede önemli bir parametredir. Ayrıca, solunum, fotosentez, metalürji, kimyasal sentez gibi birçok alanda da kullanılır. Oksidasyon numarası hesaplama, kimya bilimine ait temel kavramlardan biridir.

Hesaplama Yöntemleri

Oksidasyon numarası, elementin aldığı ağırlıkça ortalama yük değişimini ifade eder ve oksidasyon durumunun bir ölçüsüdür. Bir elementin oksidasyon numarası, çoğunlukla elektron aldığı ya da verdiği değerlerin toplamından oluşur. Örneğin, hidrojen, oksidasyon numarası +1 ya da -1 olabilirken metal elementleri negatif bir oksidasyon numarası alabilirler.

Oksidasyon numarası hesaplama yöntemleri arasında basit ve karmaşık yöntemler vardır. Basit yöntem, oksidasyon numarasının tek bir elementin bileşik içindeki ortalama yükü olarak hesaplanmasıdır. Karmaşık yöntem ise bileşiğin moleküler yapısını dikkate alarak oksidasyon numarasını hesaplar.

 • Bir element serbest durumdaysa oksidasyon numarası 0’dır.
 • Bir bileşikte, oksijen -2 oksidasyon numarasına sahiptir.
 • Bir bileşikte, hidrojen +1 oksidasyon numarasına sahiptir.
 • Bir bileşikte, flor -1 oksidasyon numarasına sahiptir.

Basit hesaplama yöntemi kullanılarak, çinko oksit bileşiğinin oksidasyon numarası hesaplandığı zaman, çinkonun oksidasyon numarası +2, oksijenin oksidasyon numarası -2 olduğu için; çinko oksit bileşiğinin oksidasyon numarası 0’dır.

Oksidasyon numarası hesaplamak için karmaşık yöntemi kullanırken bileşiğin yapısını incelemek gerekir. Örneğin, K2Cr2O7 bileşiğinin oksidasyon numarası hesaplanırken kromun oksidasyon numarası x’tir ve çözümde potasyumların oksidasyon numaraları +1’dir. Toplam yük, bileşiğin yüküne eşittir, bu nedenle çözüm aşağıdaki gibi hesaplanır:

Potasyum (2×1) + Krom(x) + Oksijen(7x-2) = 0
2×1 + x + 7x – 14 = 0
8x -12 = 0 ‘x’ = +1.5

Bu nedenle, K2Cr2O7 bileşiğinde krom oksidasyon numarası +1.5 olarak hesaplanır, ancak bu bir kesir olduğu için, aslında krom +1 ve +2 oksidasyon numaralarına sahiptir.

Basit Hesaplama Yöntemi

Oksidasyon numarasını basit bir şekilde hesaplamak için, öncelikle elementin oksijenden aldığı elektron sayısı belirlenmelidir. Eğer element elektron kaybediyorsa, oksidasyon numarası pozitif (+) işaretli olur. Eğer element elektron kazanıyorsa, oksidasyon numarası negatif (-) işaretli olur. Örnek olarak, NaCl’yı ele alalım. Na kendi halinde 1 valanssaldır ve Cl kendi halinde 7 valanssaldır. Na elektron kaybederken +1 oksidasyon numarası alırken, Cl elektron kazanırken -1 oksidasyon numarası alır. Bu nedenle, NaCl formülündeki Na oksidasyon numarası +1 ve Cl oksidasyon numarası -1’dir. Basit hesaplama yöntemi tamamlanır.

Örnek Uygulama

Basit hesaplama yöntemi, bir elementin oksidasyon numarasını bulmak için kullanılabilir. Örneğin, Fe2+ bileşenindeki Fe atomu için oksidasyon numarası hesaplanacak.

Adım Açıklama İşlem
1 İyonun yük değeri hesaplanır. Fe2+
2 İyonun yük değeri, iyonun atom sayısına eşitlenir. x + 2(-1) = 0
3 x değeri hesaplanır. x = +2

Yukarıdaki örnekte, Fe atomunun oksidasyon numarası +2 olarak hesaplanmıştır.

Özel Durumlar

Oksidasyon numarasının hesaplanmasında bazı elementler için özel durumlar vardır. Bu elementler arasında bileşiklerde bulunan oksijen, hidrojen, flor ve klor yer alır.

Bileşiklerde bulunan oksijenin oksidasyon numarası genellikle -2 olarak kabul edilir. Ancak, bazı bileşiklerde oksijenin oksidasyon numarası farklı olabilir. Örneğin, peroksitlerde (-O-O-) oksijenin oksidasyon numarası -1’dir.

Hidrojenin oksidasyon numarası bileşiklerde genellikle +1’dir. Ancak bazı bileşiklerde hidrojenin oksidasyon numarası farklı olabilir. Örneğin, metallerle bileşiklerde hidrojenin oksidasyon numarası -1’dir.

Florun oksidasyon numarası genellikle -1’dir ve klorun oksidasyon numarası genellikle -1 veya +1 olabilir. Ancak, bazı bileşiklerde flor ve klorun oksidasyon numarası farklı olabilir.

Bu özel durumlara dikkat ederek, elementlerin oksidasyon numaraları doğru bir şekilde hesaplanabilir.

Karmaşık Hesaplama Yöntemi

Oksidasyon numarasının karmaşık hesaplama yöntemi, basit yönteme kıyasla daha detaylı ve uzun bir hesaplama gerektirir. Bu yöntemde elementlerin oksidasyon numaraları, bileşik oluşturan diğer elementlerin oksidasyon numaralarına ve bileşiğin yüküne bağlı olarak değişir.

Adım adım karmaşık hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir:

 • Bileşiği oluşturan elementlerin oksidasyon numaraları belirlenir.
 • Bileşikteki bir elementin oksidasyon numarası bilinmiyorsa, diğer elementlerin oksidasyon numaraları ve bileşiğin yükü ile ilişkilendirilir. Bu sayede, bilinmeyen elementin oksidasyon numarası hesaplanabilir.
 • Oksidasyon numaraları hesaplandıktan sonra, bileşikteki tüm oksidasyon numaraları çarpılır ve sonuç, bileşiğin yüküne eşitlenir.
 • Bileşiğin yüküne eşitlenen sonuç, toplam oksidasyon sayısına eşit olmalıdır. Eğer eşit değilse, hata yapmış olabilirsiniz.

Karmaşık hesaplama yöntemi, özellikle çoklu oksitleyici element içeren bileşiklerde kullanışlıdır.

Uygulamalar

Oksidasyon numarası hesaplamanın gerçek hayatta çok sayıda kullanım alanı vardır. Örneğin, oksidasyon-azalma reaksiyonlarında oksidasyon numarası değişimleriyle ilgili bilgi gereklidir. Kimya mühendisliği alanında, bir kimyasal reaksiyon sırasında bir elementin oksidasyon numarasındaki değişimler, reaksiyonun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir. Bu değişimler, reaksiyona eklenen bileşenleri, ürünleri ve ara ürünleri kontrol etmek için kullanılabilir. Günlük hayatta ise oksidasyon numarası, bazı temel teknolojik araçların (örneğin, piller) tasarımı ve fonksiyonlarının anlaşılmasında da kullanılır.

 • Oksijenin yakılması sırasında oluşan karbondioksit molekülündeki karbonun oksidasyon numarasının +4 olduğu bilinir.
 • Bir bileşiğin net oksidasyon numarası sıfır ise, bu bileşiğin elemanlarının bazılarında artı ve bazılarında eksi oksidasyon numarası vardır.
 • Bir maddenin oksidasyon numarasındaki değişimler, kimyasal reaksiyonların hızını veya yönünü değiştirebilir.
 • Oksidasyon numarası, bir elementin reaksiyona girdiği elektron sayısını belirler, dolayısıyla bir elementin bir türle reaksiyona girip girmediğini ya da ne kadar reaktif olduğunu belirleyebilir.

Bu örnekler, oksidasyon numarasının gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek vermektedir. Oksidasyon numarasının hesaplanması, kimya alanında çok sayıda uygulama ve kullanım alanı sunmaktadır.

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisliği alanında oksidasyon numarası hesaplamaları oldukça önemlidir. Özellikle kimyasal reaksiyonların katalizörlerinde, potansiyel enerji hesaplamalarında ve elektrokimyasal işlemlerde kullanılır. Örneğin, bir kimya mühendisi metal yüzeylerin oksitlenmesi için bir elektrokimyasal hücre tasarlayabilir. Bu hücrede, bir elektrot diğer elektrot ile bağlantılıdır ve kimya mühendisi, hücrede gerçekleşen oksidasyon ve indirgeme reaksiyonlarını anlamak için elementlerin oksidasyon numaralarını hesaplar. Böylece, hücrenin performansını optimize edebilir ve istenilen sonuçları elde edebilir.

Günlük Hayatta Kullanımı

Günlük hayatta oksidasyon numarası hesaplama, beslenme alışkanlıklarınıza ve sağlık durumunuzla ilgili bilgi edinmenize yardımcı olabilir. Örneğin, bir gıdanın oksidasyon numarası yüksekse, o gıdanın antioksidan içeriği de yüksek olabilir. Bu nedenle, antioksidanlar bakımından zengin besinleri tüketmek sağlık açısından faydalı olabilir.

Bir diğer örnek ise, cildinizin oksidasyon numarasını ölçerek ne kadar güneş ışığına maruz kalmanız gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Cildinizin oksidasyon numarasının yüksek olması, güneş ışığına daha az maruz kalmanız gerektiği anlamına gelir.

Günlük hayatta oksidasyon numaralarını hesaplamak için birçok çevrimiçi hesaplama aracı mevcuttur. Ayrıca, gıdaların etiketlerinde oksidasyon numaralarını gösteren bilgiler de yer alabilir.

 • Oksidasyon numaraları yüksek olan besinleri tüketmek sağlık açısından faydalı olabilir.
 • Cildinizin oksidasyon numarasını ölçerek güneşe maruz kalma sürenizi ayarlayabilirsiniz.
 • Çevrimiçi hesaplama araçları oksidasyon numaralarını hesaplamak için kullanılabilir.
 • Gıda etiketlerinde oksidasyon numaralarını gösteren bilgiler yer alabilir.

Yorum yapın