PH Probuna Genel Bakış

PH probu, sıvıların asitlik veya alkalinliğini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. PH, sıvının asit veya bazik olduğunu gösteren bir ölçü birimidir. PH probu, genellikle kimya endüstrisi, gıda endüstrisi ve çevre analizleri gibi alanlarda kullanılır.

PH probunun çalışma prensibi, sıvının örneği elektrot adı verilen iki farklı metal çubuğun arasına yerleştirilir ve bu elektrotlar arasındaki voltaj farkı ölçülür. Bu voltaj farkı ölçüldükten sonra, PH probu, bu farkı PH değerine dönüştürür. PH probunun ölçüm yöntemleri ise elektrot yapısına göre farklılık gösterir.

PH probunun elektrotları, pil elektrotları ve kombinasyon elektrotları olarak iki türlüdür. Pil elektrotları, tek bir metal çubuktan yapılmış basit elektrotlardır. Kombinasyon elektrotları ise bir referans elektrotu ve bir cam elektrotu içerir ve daha hassas ölçümler için kullanılır. PH probunun kalibrasyonu, doğru sonuçlar elde etmek için düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

PH Değeri Nedir?

PH değeri, bir çözeltinin asitliği ya da alkalinitesi hakkında bilgi veren bir ölçüttür. PH skalası 0 ile 14 arasında değişir, 0 çok asitli, 7 nötr (ana suyun pH değeri) ve 14 ise çok alkalidir. Bulunduğu ortama göre pH değerini düzenlemek, işlem yapmak isteyenler için oldukça önemlidir. Yapılan ölçümlerle ilgili veriler elde edilerek, uygun müdahaleler yapılarak, kontrollü bir ortam sağlanabilir. PH ölçümü genellikle elektronik prob kullanılarak gerçekleştirilir ve hassaslık derecesi oldukça yüksektir.

PH Probunun Çalışma Prensibi

PH probu, sıvı veya çözeltideki hidrojen iyonlarının (H+) yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. PH ölçümü, elektrokimyasal değişimin bir sonucudur. PH probunda kullanılan elektrotlar, pH değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu elektrotlar, bir yüzey üzerindeki H+ iyonlarıyla reaksiyona girerler ve bu reaksiyon sonucunda elektron akışı meydana gelir. Elektron akışı, bir voltaj sinyaline dönüştürülür ve bu sinyal, çıktı ekranında pH değeri olarak görüntülenir.

PH probunun çalışma prensibi, elektrotların sıvı ortamda yerleştirilmesi ile başlar. Elektrotlar farklı malzemelerden yapılmıştır ve birbirlerinden ayrı olarak yerleştirilirler. pH probunun çalışması için, elektrotlarda bir elektrik potansiyeli oluşturulması gerekir. Bu elektrik potansiyeli, H+ iyonlarının yoğunluğuna göre değişir. Elektrotlardaki bu potansiyelin ölçülmesi, pH değerinin hesaplanmasına olanak sağlar.

PH probunun ölçüm yöntemleri arasında daha çok kullanılan iki yöntem vardır: Cam elektrotlu pH probu ve metal elektrotlu pH probu. Cam elektrot, pH değerini ölçmek için camın kendisinden oluşan bir elektrot kullanır. Metal elektrotlar ise, metalin kendisinden yapılmış elektrotları kullanır. PH probu kullanırken ölçüm hassasiyetini artırmak için elektrotların doğru yerleştirilmesi ve kalibrasyon yapılması önemlidir.

Elektrot Türü Özellikleri
Cam Elektrot Sıvı ortam pH değerini doğru bir şekilde ölçer.
Metal Elektrot Kimyasal olarak agresif ortamlarda kullanım için daha uygundur.
 • PH probunun doğru kullanımı, elektrotların doğru yerleştirilmesi ve kalibrasyon yapılması gibi unsurları içerir.
 • PH probunun yanlış kullanımı, ölçümlerde hatalı sonuçlar alınmasına neden olabilir.
 • PH probunun uzun ömürlü olması için, kullanımdan sonra temizlenmesi ve düzenli bakım yapılması gerekmektedir.

Elektrot Nedir?

Elektrotlar, PH probundaki ana parçalardan biridir. Elektrotlar, ölçümün yapılacağı çözelti veya sıvıdan elektrik akımı alır ve PH probunun göstergesindeki değişiklikleri tespit eder. Elektrotlar, PH probunun doğru çalışması ve sonuçların doğru ölçülmesi için son derece önemlidir.

PH probundaki elektrot çeşitleri, pil elektrotlar ve kombinasyon elektrotlar olarak ikiye ayrılır. Pil elektrotlar, sabit bir PH hassasiyeti sağlar ve çok ayar gerektirmez. Kombinasyon elektrotlar ise, sıvının ürettiği potansiyel değişikliklerini ölçer ve sonuçları daha doğru bir şekilde verir. Kombinasyon elektrotlar, genellikle profesyonel su testi cihazlarında kullanılır.

PH probundaki elektrotlar, doğru kullanıldığı takdirde uzun ömürlüdür. Ancak, elektrotların kalibrasyonu ve temizliği de önemlidir. Elektrotların doğru şekilde kalibre edilmemesi, yanlış sonuçlar vermesine sebep olabilir. Temizlik ise, elektrotların PH probundaki doğru çalışmasını korumak için de önemlidir.

Pil Elektrotlar

Pil elektrotlar, pH probunun ölçüm yapacağı sıvı içindeki pH seviyesini ölçmek için kullanılan en önemli parça olarak bilinir. Bu elektrotlar ilk olarak ölçüm için kullanılan referans elektrotu ve cam elektrotu şeklinde ikiye ayrılır. Referans elektrotu kalibre edilmiş bir potasyum klorür çözeltisiyle doludur ve cam elektrotu pH seviyesini ölçmek için kullanılır. Cam elektrot, yüksek koruma sağlayan ince bir cam tüp içerir ve kalibrasyonu öncesinde özel bir çözümle yıkanması gerekir. Bu elektrotlar, pH probunun doğru bir şekilde çalışması için düzenli bir şekilde kalibre edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Kombinasyon Elektrotları

Kombinasyon elektrotları, PH probu içindeki iki baş elektrotun birleşimidir. Bu elektrotların biri cam ve diğeri ise referans elektrotudur. Kullanım amacına göre farklı cam elektrotlar kombinasyon elektrotları ile birleştirilerek PH ölçümü yapılır. Bu elektrotlar nötr PH değeri olan sulu çözeltilerden asidik ya da bazik çözeltilere kadar birçok örneğin ölçümünde kullanılır. Kombinasyon elektrotlu PH probu, sıvılarda potansiyel farkı ölçer ve cihazdaki referans elektrot, örnek sıvının potansiyel farkını ölçüm referansı ile karşılaştırır. Bu sayede PH değeri hesaplanır ve sonuç ekranda görüntülenir.

 • Kombinasyon elektrotları: cam ve referans elektrotun birleşimi
 • Farklı cam elektrotlar kombinasyon elektrotları ile birleştirilerek PH ölçümü yapılır.
 • Nötr PH değeri olan sulu çözeltilerden asidik ya da bazik çözeltilere kadar birçok örneğin ölçümünde kullanılır.
 • Sıvılarda potansiyel farkı ölçer ve referans elektrotu ile karşılaştırarak PH değeri hesaplanır.

Kalibrasyon

Kalibrasyon, PH probunun doğru bir şekilde ölçüm yapabilmesi için oldukça önemlidir. Kalibrasyon işlemi, bir standarda göre PH probunun ayarlanması ve doğru ölçüm yapması için gerekli olan kalibrasyon sıvıları kullanılarak gerçekleştirilir.

PH probunun kalibrasyonu için kullanılan iki temel kalibrasyon sıvısı vardır: 4.0 ve 7.0. Bu kalibrasyon sıvıları ile PH probu önce 4.0 daha sonra da 7.0 kalibrasyon sıvısına daldırılır. Bu işlem sonrasında sıvılardaki PH değeri ile ölçülen değerler karşılaştırılır ve PH probunun doğru ölçüm yapabilmesi için gerekli olan ayarlamalar yapılır.

Kalibrasyon işlemi sırasında birçok faktör dikkate alınmalıdır. Öncelikle kalibrasyonun sıklığı önemlidir. PH probunun ne kadar sıklıkla kalibre edilmesi gerektiği ölçüm koşullarına ve kullanım sıklığına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca kalibrasyon sıvılarının doğru saklanması ve kullanımı da oldukça önemlidir. Bu sıvıların beklenmedik bir şekilde etkilenmesi, yanlış ölçüm sonuçlarına yol açabilir.

Kalibrasyon işlemi, kalibrasyon sıvılarının kalitesi ve probun kullanımı ile ilişkili olduğundan, PH probunun düzgün bir şekilde kalibre edilmesi, ölçüm sonuçlarının doğruluğu için son derece önemlidir.

PH Probunu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

PH probunun doğru kullanımı, doğru sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İşte, PH probunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Temizlik: PH probu kullanımdan önce ve sonra mutlaka temizlenmelidir. Bu sayede, ölçümlerde doğru sonuçlar elde edilir.
 • Ölçüm ortamı: PH probu ölçüm yapacağı ortamın sıcaklığına ve nemine dikkat etmelidir. Ayrıca, ölçümler havasız ve ışıksız bir ortamda yapılmalıdır.
 • Kalibrasyon frekansı: PH probu ne sıklıkla kalibre edilmesi gerektiği üretici talimatlarına göre belirlenmelidir. Kalibrasyon işlemi doğru şekilde yapılmalıdır.

Bunların yanı sıra, PH probu kullanırken kullanım talimatlarına uygun hareket etmek de önemlidir. Ayrıca, probun düşürülmesi veya darbe alması gibi durumlarda çalışma prensibi etkilenebilir ve doğru sonuçlar alınamayabilir. PH probunun uzun ömürlü olması için doğru kullanım önemlidir.

Temizlik

PH probu doğru ölçüm yapabilmek için doğru temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Temizlik için ilk adım, elektrotların temizlenmesidir. Elektrotlar, her kullanımdan sonra saf suyla yıkanmalı, daha sonra %0,1 sodyum hipoklorit solüsyonunda veya %1 hidroklorik asit solüsyonunda yıkanmalıdır. Temizleyicinin elektrotların tamamını kaplaması sağlanmalıdır. Ardından elektrotlar, tekrar saf suyla yıkanarak kurutulmalıdır.

PH probunun sensör kısmı temizlenirken, üst kapağı çıkartılmalı ve sensör parçası su ile yıkanmalıdır. Daha sonra, %0,1 sodyum hipoklorit solüsyonu veya %1 hidroklorik asit solüsyonu içinde birkaç dakika bekletilmelidir. Son olarak, su ile yıkanarak kurutulmalıdır.

PH probu kullanımı sonrasında temizliğinin yanı sıra bakımı da yapılmalıdır. Bakımın ilk adımı, probun elektrotlarından birinin kırılması durumunda elektrotların değiştirilmesidir. Ayrıca, pil seviyesi ve sensör problemleri kontrol edilmelidir. Pil seviyesi düşükse, piller değiştirilmelidir. Sensör problemleri varsa, probun servis edilmesi gerekmektedir.

Ölçüm Ortamı

PH probu, ölçüm yaparken çevresel etmenlerden etkilenir ve bu nedenle doğru sonuçlar elde etmek için ölçüm ortamının dikkatle belirlenmesi gerekir. Ölçüm yapılacak ortamın sıcaklığı, nem oranı, basınç, yanı sıra ışık koşulları da ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. Ayrıca, ortamdaki örneklerin çözünürlükleri de ölçümün etkinliğini etkileyebilir. Bu faktörlerin hepsi PH probu tarafından algılanır ve ölçümü etkileyebilir, bu nedenle ölçüm yapmadan önce ortamın özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçüm ortamının sabit ve kontrol edilebilir özelliklere sahip olması, doğru sonuçlar elde etmek için önemlidir.

Kalibrasyon Frekansı

Kalibrasyon, PH probu kullanımında oldukça önemlidir ve ölçüm cihazının doğru sonuçlar vermesi için düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Kalibrasyon frekansı, PH probunun kullanıldığı alana ve ölçümlerin sıklığına bağlı olarak değişebilir.

Laboratuvar ortamında yapılan sık ölçümlerde, kalibrasyon haftada bir ya da iki kez yapılabilir. Ancak endüstriyel kullanımda bu sıklık daha az olabilir. Genel olarak, PH probu her kullanımdan önce kalibre edilmelidir. Ayrıca, göstergede bir değişiklik veya cihazın düzenli olarak hatalı sonuçlar vermesi durumunda da kalibrasyon yapılması gerekir.

Yapılacak kalibrasyonun yöntemi cihaza ve elektrotlara bağlı olarak değişebilir. Elektrotların lif ömrüne bağlı olarak da kalibrasyon aralığı değişebilir. Bu nedenle, kalibrasyon sıklığı, elektrotların ömrü ve ölçülen öğelerin doğasına uygun olarak belirlenmelidir.

PH Probunun Kullanım Alanları

PH probunu sadece laboratuvar ortamlarında değil, endüstriyel alanda da kullanmak mümkündür. Kimya endüstrisi başta olmak üzere, gıda endüstrisi, çevre analizi, kozmetik, tarım, ilaç ve daha birçok sektörde PH probu kullanımı yaygındır. Kimya endüstrisinde PH probu, hammaddelerin kalitesinin kontrol edilmesinde, üretim aşamalarında ve son ürün kontrolünde kullanılır. Gıda endüstrisinde ise PH probu, yiyeceklerin tadı, rengi, koruyucu maddeleri ve raf ömrü gibi faktörlerin kontrol edilmesinde kullanılır. Çevre analizlerinde ise PH probu, sularda asit-baz dengesi ve kirlilik seviyesi kontrolünde kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Kimya endüstrisi, PH probunun en sık kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Kimyasal maddelerin üretimi, araştırması ve kalitesinin kontrolü, PH değeri açısından önem taşımaktadır. PH probu, kimya endüstrisinde kullanılan çözeltilerin asidik veya bazik olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, PH probu kullanarak çözeltilerin % asitlik veya % bazlık miktarı ölçülebilir. PH probunun kullanım alanları arasında asit ve bazların tespiti, kalite kontrolü, çözelti hazırlama ve kimyasalların üretim süreçlerinin takibi yer almaktadır.

Gıda Endüstrisi

Gıda endüstrisi, PH probunun en yaygın kullanıldığı alanlardan biridir. Gıdaların doğru PH seviyesinin korunması, ürün kalitesi ve güvenliği için kritik önem taşır. PH probu, kimyasal maddelerin, enzimlerin, mayaların ve bakterilerin etkisi gibi birçok faktörü ölçebilir. Bu sayede, gıda endüstrisi çalışanları ürünlerin PH seviyelerini kontrol ederek, gerekli aksiyonları alabilirler. Örneğin, süt ürünleri ve içeceklerde düşük PH seviyeleri, bakteri oluşumunu ve ürün bozulmasını engeller. Gıda endüstrisinde PH probu ayrıca, et, sebze, meyve ve tahıllar gibi birçok ürünün işlenmesinde, korunmasında ve depolanmasında da kullanılır.

Çevre Analizi

Çevre analizi, çevreye zarar verebilecek maddeleri (atık, zehirli gazlar vb.) tespit etmek ve kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu süreçlerde PH probu da kullanılmaktadır. Örneğin, su kaynaklarının analizinde PH probu kullanılarak suyun asitlik ya da alkalinlik derecesi belirlenebilir. Su kaynaklarındaki PH değeri, su içmek için uygun olup olmadığını belirlemede kullanılır. Ayrıca çevre kirliliği izleme çalışmalarında PH probu kullanılarak, zehirli maddelerin yayılımını takip etmek ve bölgesel kirlilik seviyesini belirlemek mümkündür.

Ayrıca toprak analizlerinde de PH probundan faydalanılmaktadır. Toprağın asitlik oranı bitki yetiştiriciliği için oldukça önemlidir. Toprağın PH değeri, bitki besinlerinin aktifliği ile ilgilidir. Bitkiler için uygun PH değerleri, toprağın mineral içeriği ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle toprağın PH değerlerinin sürekli olarak ölçülmesi ve kontrol edilmesi, sağlıklı bir bitki yetiştirme sürecinde oldukça önemlidir.

 • Çevre analizlerinde PH probu kullanımına örnekler şunları içerir:
 • Su analizi
 • Havalandırma sistemleri analizi
 • Endüstriyel atık analizi

Yorum yapın