PÖH Nasıl Olunur?

Polis Özel Harekat (PÖH) ekibinde yer almak isteyenlerin öncelikle kendilerine güvenmeleri gerekmektedir. Bu cesur ve heyecanlı iş için başvuruda bulunabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmak, 21 yaşını doldurmuş olmak, en az lise mezunu olmak, sağlık problemi olmaması, TSK ve Emniyet Teşkilatı ile ilişiği olmaması ve adli sicil kaydı bulunmaması yer almaktadır.

Başvuru sırasında öğrenim durumu, askerlik durumu, yabancı dil bilgisi, özel harekat çalışmalarına yönelik seminer, kurs ve eğitimlere katılım, sportif faaliyetlerdeki başarılar ve fiziki yeterlilik kriterleri de değerlendirilmektedir. Başvuru yapan adaylar fiziksel ve zihinsel testlerden geçirildikten sonra, eğitim ve sınav sürecine katılım hakları kazanırlar.

İlk Adım: Başvuru

PÖH ekibinde yer almak isteyenlerin ilk olarak yapması gereken şey, başvuru yapmaktır. Ancak bu alıma katılmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Öncelikle, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise veya dengi okul mezunu olması ve 26 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, boy ve kilo gibi fiziksel ölçütlere de uymak gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, güvenlik soruşturmasından geçirilir ve bu süreçte herhangi bir suç kaydı bulunmamalıdır.

Başvuru aşamasında adayların sağlık durumları da değerlendirilmektedir. Bu nedenle, adayların sağlam bir fiziksel yapıya sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, başvuru aşamasında adaylar, genel kültür, Türkçe ve matematik gibi alanlarda da sınava tabi tutulmaktadır. Tüm bu şartları yerine getiren adaylar, PÖH alımı için başvuru yapabilirler.

Sınav Süreci

PÖH ekibine katılmak isteyenler, başvurularının ardından sınav sürecine tabi tutulurlar. Bu sınavda adayların hem fiziksel hem de zihinsel yetenekleri test edilir. Sınava katılmadan önce adayların sağlık raporu almaları ve belirli bir yaş aralığında olmaları gerekmektedir.

Fiziki yeterlilik testleri, adayların dayanıklılık, koordinasyon, hız ve güç gibi fiziksel yeteneklerini değerlendirir. Bu testler arasında mekik, şınav, barfiks ve koşu yer alır. Adayların bu testleri başarıyla geçmeleri, PÖH ekibinde görev alabilmeleri için önemlidir.

Kondisyon testleri, sınavın önemli bir ayağını oluşturur. Adayların dayanıklılıklarını ve dayanma güçlerini ölçmek için belirli mesafelerde koşmaları istenir. Kondisyon testleri, adayların fiziksel olarak zorlu PÖH operasyonlarına hazır olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.

Beceri testleri sınavda silah kullanımı, savunma teknikleri ve hareket kabiliyetleri gibi özellikleri değerlendirilir. Adaylar bu testlerde yapay senaryoları tamamlarlar ve verilen görevleri başarıyla yerine getirip getiremedikleri incelenir.

PÖH olmak isteyenlerin akademik becerileri, problem çözme ve karar verme yetenekleri sınavda sınanır. Bu testler arasında hafıza testleri, matematiksel sorular ve mantıksal düşünme soruları yer alır. Adayların bu testleri de başarıyla geçmeleri, ekip içinde verimli şekilde çalışabilmeleri için önemlidir.

Fiziki Yeterlilik Testleri

PÖH sınavı başvuru sürecinde yer alan fiziki yeterlilik testleri, adayların dayanıklılık, koordinasyon, hız ve güç gibi fiziksel yeteneklerini ölçmektedir. Bu testler arasında en bilinenleri koşu, mekik ve barfiks olarak sıralanabilir. Adayların belirli bir süre içinde yüksek performanslı koşular yapması, mekik çekmesi ve barfiks çekmesi gerekmektedir. Bilinçli bir beslenme ve düzenli bir egzersiz programıyla hazırlanan adayların daha iyi sonuçlar alması olasıdır.

Fiziki yeterlilik testleri sırasında adayların koordinasyon ve denge yetenekleri de test edilir. Bu testler arasında duvara tek ayak üzerinde çömelerek yaslanma, çift bacağına zıplama veya zigzag hareketleri yaparak ilerleme gibi testler yer almaktadır. Testlerde hız ve güçün yanı sıra adayların esnekliği ve dengesi de önemlidir.

Kondisyon Testleri

Kondisyon testleri, PÖH sınavına katılan adayların geçmeleri gereken önemli bir aşamadır. Bu testlerde adayların, fiziksel performanslarının yanı sıra dayanıklılık, hız, çeviklik ve güç gibi kriterler de değerlendirilir. Testler arasında en çok dikkat çekenler ise koşu testleri ve mekik çekme testleridir.

Koşu testleri, adayların belirli bir süre içinde, belirli bir mesafeyi koşmalarını gerektirir. Testin başlangıcında adayların kalp atış hızı ölçülür ve süre sonunda tekrar ölçülür. Mekik çekme testleri ise, adayların belirli bir zamanda belli sayıda mekik çekmelerini gerektirir. Bu testlerde adayların başarılı olabilmeleri için iyi bir kondisyon seviyesine sahip olmaları gereklidir.

PÖH sınavına hazırlanan adayların, kondisyon testlerine yönelik özel bir antrenman programı uygulamaları önerilir. Bu programlar, adayların fiziksel performanslarını artırmak ve testlerden başarıyla geçmek için gerekli olan dayanıklılık ve güçlerini artırmaya odaklanır.

Beceri Testleri

PÖH sınavının önemli bir ayağını oluşturan Beceri Testleri, sınavda adayların silah kullanımı, savunma teknikleri ve hareket kabiliyetleri gibi özellikleri test etmektedir. Bu testlerde adayların silahları doğru kullanma, hedef doğrultma ve atış yapabilme becerileri incelenir. Ayrıca savunma teknikleri ile adayların kendilerini ve diğerlerini koruyabilme yetenekleri gözlemlenir. Hareket kabiliyetleri testi de adayların hızlı tepki verebilme, engelleri aşabilme ve sessizce hareket edebilme becerilerini ölçer. Bu testlerde başarılı olan adaylar, PÖH ekiplerinde görev yapmaya hak kazanır.

Zihinsel Yetenek Testleri

PÖH olmak isteyen adayların fiziki testlerin yanısıra zihinsel yeteneklerinin de değerlendirildiği zorlu bir sınav süreci vardır. Bu süreçte adayların akademik becerileri, problem çözme ve karar verme yetenekleri de sınanmaktadır. Bilgi haznesinin yeterli olması ve hızlı düşünebilme yeteneği PÖH ekibinde görev yapmak için son derece önemlidir. Sınavda adaylara, mekansal akıl yürütme, hızlı okuma, matematik problemleri çözme ve dikkat dağıtıcı unsurları filtreleme ile ilgili testler yapılır. Ayrıca, kriz anında sükunetini koruyarak verilecek doğru kararlar da yine bu testlerde ölçülmektedir.

Eğitim Süreci

Eğitim süreci, sınavı geçen adayların katılabileceği bir aşamadır. Başarılı olan adaylar, önce askeri eğitim alırlar. Bu eğitim, askerlik eğitimi ile benzerlik göstermektedir. Eğitim, adaylara disiplin, askeri hiyerarşi, silah kullanımı ve taktikleri ile ilgili temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimlerin devamında ise özel harekat teknikleri ve taktikleri konusunda eğitimler yapılır. Bu eğitimlerde, adaylar özel taktikler, görev esnasında nasıl hareket edecekleri, silah kullanımı, savunma teknikleri, hareket kabiliyetleri ve daha birçok konuda eğitim alırlar.

Eğitim süreci, oldukça sıkı ve disiplinli bir şekilde yürütülür. Bu süreçte adayların disiplinli olması ve hocalarının sözlerine sadık kalmaları gerekmektedir. Adaylar, görevlerinde başarılı olmak için bu eğitimleri başarıyla tamamlamalıdırlar.

Temel Askeri Eğitim

PÖH adayları, PÖH için başvuruları kabul edildikten sonra temel askeri eğitim alırlar. Bu eğitim, askerlik eğitimi ile benzerlikler gösterir ve adayların silah kullanımı, taktik ve stratejik düşünme, savunma teknikleri, operasyon planlama ve iletişim gibi konularda uzmanlaşmalarını sağlar.

Temel askeri eğitim süreci yaklaşık olarak 6 ay sürer ve adayların askeri disiplin konusunda disiplinli olmaları, vücut geliştirme, koşma, yüzme gibi fiziksel faaliyetleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Temel askeri eğitim aynı zamanda adayların zihinsel durumlarını da test eder ve adayların stres altında nasıl davranacaklarını, birlikte çalışarak bir amacı nasıl başaracaklarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Özel Harekat Eğitimi

PÖH ekiplerinde görev almak isteyen adaylar, temel askeri eğitimi tamamlandıktan sonra özel harekat teknikleri ve taktikleri konusunda eğitim alırlar. Bu eğitim süreci oldukça zorlu ve disiplinli bir şekilde yürütülür. Adaylar, silah kullanımı, patlayıcı madde imha, hava indirme harekatı, arama-kurtarma teknikleri, taktiksel hareket kabiliyetleri gibi konularda eğitilirler.

Eğitim sırasında adaylar zorlu fiziksel aktiviteler ve stresli durumlara maruz kalırken, aynı zamanda akademik becerileri de geliştirirler. Özel harekat eğitimi, PÖH ekibi için çok önemlidir çünkü sahada karşılaşılabilecek her türlü duruma hazırlıklı olmak ve en etkili şekilde müdahale etmek için gerekli teknikleri ve taktikleri bilmek gerekmektedir.

İşe Başlama Süreci

Eğitim sürecini tamamlayan PÖH adayları, özel harekat biriminde görev almak için yeterlilik kazanır. Adaylar, tamamladıkları eğitim programına göre belirlenmiş olan görevleri yerine getirirler. Görevler, operasyon alanına göre değişiklik gösterebilir. PÖH ekipleri, terör örgütleri, suç örgütleri ve diğer halka zarar veren unsurlarla mücadele ederler. Güvenlik önlemlerinin alınması, koruma, konvoy ve operasyonlarda yer alınması PÖH ekibi için önemli görevler arasındadır. Ayrıca, PÖH ekibi bazı durumlarda havaalanları, diplomatik misyonlar, önemli binalar gibi hassas alanlarda da koruma görevlerinde yer alır. PÖH ekibinde yer almak için cesaret, disiplin, dayanıklılık, hız, güç, yüksek zeka ve diğer özelliklerin yanı sıra, ağır silahlı çatışma ve riskli ortamlara uyum sağlama yeteneği de önemlidir.

Görevler

PÖH ekipleri, Türk polisi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda görev almaktadır. Bu operasyonlar arasında terör saldırılarına yanıt vermek, rehin alma ve kaçırma vakaları ile mücadele etmek, koruma görevleri ve yasadışı silah ticaretini önlemek gibi faaliyetler yer almaktadır.

Bunun yanı sıra PÖH ekipleri, suç örgütleri ile mücadelede de önemli bir rol oynamaktadır. Bu mücadele kapsamında, uyuşturucu ticaretine karşı düzenli operasyonlar düzenlenmektedir. Ayrıca, Türkiye sınırlarındaki terör örgütleriyle mücadelede de yer almaktadırlar.

PÖH ekipleri ayrıca, Türk polisinin günlük işlerinde de yardımcı olmaktadır. Bu işler arasında trafik kontrolü ve güvenlik görevleri yer almaktadır.

PÖH ekipleri, Türk polisinin en seçkin birimlerinden biri olarak kabul edilirler ve görevlerinin ciddiyeti ve önemi nedeniyle büyük bir saygı görürler.

Özellikler

PÖH ekibi, zorlu koşullarda çalışan bir ekiptir ve bu nedenle bu iş için gerekli olan niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

  • Cesur olmak: PÖH ekibi, tehlikeli durumlarla karşı karşıya gelmek zorundadır ve bu nedenle cesur olmak temel bir gerekliliktir.
  • Kararlılık: PÖH ekibi, aldığı kararlarda son derece kararlı olmak zorundadır.
  • Dayanıklılık: PÖH ekibi, uzun saatler boyunca çalışabilme ve zorlu iş koşullarına adapte olabilme yeteneği gerektirir.
  • İyi bir takım oyuncusu olmak: PÖH ekibi, ekip çalışması ve koordinasyonu konusunda son derece titizdir ve bu nedenle iyi bir takım oyuncusu olmak gereklidir.
  • Disiplinli olmak: PÖH ekibi, katı bir hiyerarşiye sahip olduğu için disiplinli olmak son derece önemlidir.
  • İyi iletişim becerilerine sahip olmak: PÖH ekibi, üyeleri arasındaki iletişim konusunda son derece titizdir ve bu nedenle iyi ileri iletişim becerilerine sahip olmak gereklidir.

Bunların yanı sıra, adayların adli sicil kaydı olmadığından emin olmaları ve güvenlik güçlerine karşı herhangi bir suç işlemediklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Yorum yapın