Referans Nasıl Yazılır?

Referans Nasıl Yazılır?

Makalede kullanılacak referansların nasıl yazılacağı ve düzenleneceği hakkında bilgi sunacağım. Referanslar, makalenin kaynaklarına atıfta bulunmak ve okuyucuya güvenilir bir temel sağlamak için önemlidir.

Referanslar, kullanılan yayın türüne göre farklı şekillerde düzenlenmelidir. Örneğin, bir kitabın referansı farklı bir formatta hazırlanırken, bir makalenin referansı farklı bir şekilde düzenlenmelidir.

Doğru ve güvenilir kaynaklardan referans almanın önemi büyüktür. Bu nedenle, referanslarınızı oluştururken sağlam ve güvenilir kaynaklardan yararlanmanız önemlidir. Kütüphaneler, akademik veritabanları ve yayın kuruluşlarının resmi internet siteleri, sağlam referans kaynaklarına ulaşmanız için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Referanslarınızı oluştururken, kitaplar için yazarın soyadı ve adı, kitabın adı, yayınevi ve basım yılı gibi bilgileri doğru bir şekilde vermeye dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde, makaleler için de yazarın soyadı ve adı, makalenin adı, yayınlandığı dergi veya dergi sayısı ve tarih gibi bilgilerin doğru bir şekilde sunulması önemlidir.

Farklı akademik disiplinlerde yaygın olarak kullanılan APA, MLA ve Chicago gibi referans biçimlerini kullanarak referanslarınızı oluşturabilirsiniz. Her bir referans biçimi belirli kurallara sahip olup, bu kurallara uygun şekilde referans oluşturmanız gerekmektedir.

Referansların doğru bir şekilde yazılması ve düzenlenmesi, makalenizin akademik ve bilimsel geçerliliğini artırır. Bu nedenle, referansları doğru bir şekilde oluşturmak için gerekli özeni göstermeniz önemlidir.

Referans Türleri

Makalede kullanılan yayınların farklı referans türlerine göre nasıl düzenlenmesi gerektiği önemli bir konudur. Referanslar, kullanılan kaynaklara yapılan atıflardır ve okuyucuların inceleyebilmeleri ve doğrulayabilmeleri için önemlidir. Bu nedenle, doğru referans türlerini kullanmak ve düzenlemek önemlidir.

Referanslar genellikle kitaplar, makaleler, internet siteleri, dergi ve gazete makaleleri gibi çeşitli kaynaklardan alınabilir. Her bir referans türü, farklı bir düzenlemeye sahiptir ve belirli bilgileri içermesi gerekmektedir.

Bir kitap referansı oluştururken, yazarın soyadı ve adı, kitabın adı, yayınevi, basım yılı gibi bilgileri içermelidir. Makale referanslarında ise yazarın adı ve soyadı, makalenin adı, yayınlandığı dergi veya gazete adı, sayfa numaraları gibi bilgiler yer almalıdır.

Referansları düzenlerken, kullanılan referans biçimlerine (APA, MLA, Chicago) uygun olmasına özen göstermek önemlidir. Her bir referans biçimi farklı kurallara ve öğelere sahip olabilir. Bu nedenle, doğru referans düzenlemesini yapmak için ilgili referans biçimindeki kuralları takip etmek önemlidir.

Referansların doğru bir şekilde düzenlenmesi, araştırma sürecinde kullanılan kaynakların güvenilirliğini ve doğruluğunu gösterir. Ayrıca, referanslar sayesinde okuyucular, kullanılan kaynakları doğrulayabilir ve ilgili konularla ilgili daha fazla bilgi edinebilirler.

Referans Kaynakları

Makale yazarken doğru ve güvenilir kaynaklardan referans almanın önemi yadsınamaz. Doğru referanslar, yazınıza güvenilirlik ve akademik değer katar. Ancak, doğru referansları nasıl bulabilirsiniz?

Birincil kaynaklar, makalenizin konusuyla ilgili ilk elden bilgiler sunan orijinal belgelerdir. Bunlar, ilk yayınlanan araştırma makaleleri, dergi ve gazete makaleleri, resmi raporlar veya belgeler olabilir.

İkincil kaynaklar, birincil kaynaklara dayanan veya onları yorumlayan çalışmalardır. Bunlar, kitaplar, makaleler, tezler ve konferans sunumları gibi kaynaklar olabilir.

Tercih ettiğiniz disipline ve konuya bağlı olarak doğru kaynakları seçmek önemlidir. Akademik veritabanları, kütüphaneler, araştırma enstitüleri ve elektronik kaynaklar, güvenilir referanslara ulaşmanın en iyi yoludur.

Bir referans bulduğunuzda, kaynağın güvenilirliği ve kalitesi için dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. Yazarın uzmanlığı, yayınlandığı yerin itibarı, kaynakta sunulan kanıtlar ve kaynağın güncelliği gibi faktörler önemlidir. Referanslarınızı dikkatle seçmek ve doğru bir şekilde düzenlemek, makalenizin gücünü ve etkisini artıracaktır.

Kitap Referansları

Kitap Referansları

Bir makale veya çalışmada, bir kitabın doğru bir şekilde referans olarak gösterilmesi önemlidir. Kitap referansları, kitap hakkında gerekli bilgileri içermelidir ve standart bir format kullanılmalıdır. İşte bir kitabı doğru bir şekilde referans olarak göstermek için ipuçları:

 • Yazar Soyadı ve İsmi: Kitabın yazarının soyadını büyük harflerle ve ardından adını küçük harflerle yazmalısınız. Eğer birden fazla yazar varsa, yazarların isimlerini virgülle ayırmalısınız.
 • Kitap Bilgileri: Referansın çıkacak olduğu kitabın adı, yayınevi ve basım yılı gibi bilgileri içermelidir. Bu bilgileri düzgün bir şekilde sağlamalısınız, aksi takdirde referansınız eksik veya hatalı olabilir.

Bir kitabı referans olarak göstermek, çalışmanızın güvenilirliğini artırır ve kaynaklarınızı doğru bir şekilde belirtmenizi sağlar. Bu nedenle, kitap referanslarını oluştururken dikkatli olmalı ve belirli bir formatı takip etmelisiniz.

Yazar Soyadı ve İsmi

Yazarın soyadı ve adını doğru bir şekilde yazmak, bir referansın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak açısından önemlidir. Bir yazarın soyadı genellikle büyük harfle başlar ve ardından ilk harfi büyük olan adı gelir. Örneğin, Jane Austen şeklinde yazılır. Ancak bazı yazarların soyadı ve adı arasında ek bilgiler bulunabilir. Örneğin, George R.R. Martin veya J.K. Rowling. Bu durumda, soyadı ve adı arasına noktalı virgül (:) kullanmak yaygındır.

Bazı durumlarda, yazarın unvanı veya akademik derecesi de referansta belirtilebilir. Örneğin, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz şeklinde yazılır. Bununla birlikte, unvan veya dereceyi belirten kısaltmaların açıklanması da gerekebilir. Örneğin, MD (Tıp Doktoru) veya PhD (Felsefe Doktoru) gibi.

Eğer bir makalenin veya bir eserin birden fazla yazarı varsa, her yazarın soyadı ve adı virgülle ayrılarak sıralanır. Örneğin, Lee, Harper ve Smith, Molly şeklinde yazılır. Bazı durumlarda, bir eserdeki her yazarın katkısını belirtmek için “ve diğerleri” ifadesi kullanılabilir.

Kitap Bilgileri

Kitap Bilgileri, bir referansın doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için kitap hakkında bazı temel bilgilerin verilmesini gerektirir. Bu bilgiler arasında kitabın adı, yayınevi, basım yılı gibi detaylar yer alır. Kitabın adı, referansın başında italik veya kalın () olarak vurgulanmalıdır. Yayınevi, kitabın basıldığı yayınevinin adını içermelidir. Son olarak, basım yılı, kitabın hangi yılda yayınlandığını gösterir.

Makale Referansları

Bir makaleyi doğru bir şekilde referans olarak göstermek önemlidir. Makale referanslarında aşağıdaki bilgilere dikkat etmek gerekmektedir:

 • Makalenin yazarı: Makalenin yazarının adını ve soyadını doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Eğer makale birden fazla yazar tarafından yazıldıysa, tüm yazarların adlarını belirtmelisiniz.

 • Makale başlığı: Makalenin tam başlığını, içinde yer alan tüm kelimeleri doğru bir şekilde kullanarak referans olarak göstermelisiniz.

 • Dergi adı: Makalenin yayınlandığı derginin adını doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Ayrıca derginin açık erişimli mi yoksa abonelik gerektiren bir dergi mi olduğunu belirtmelisiniz.

 • Yayın tarihi: Makalenin yayınlandığı tarihi doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Yıl, ay ve gün bilgilerini kullanabilirsiniz.

 • Sayfa numarası: Makalenin hangi sayfalarda yayınlandığını belirtmelisiniz. İlk ve son sayfa numaralarını belirterek arasını çizgi (-) ile ayırmalısınız.

Bu ipuçlarına dikkat ederek doğru bir şekilde makale referansları oluşturabilirsiniz.

Referans Biçimleri

Akademik yazılar ve araştırmalar, farklı disiplinlerde çeşitli referans biçimlerine göre düzenlenmektedir. En sık kullanılan referans biçimleri arasında APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association) ve Chicago bulunmaktadır. Bu referans biçimlerine uygun bir şekilde referans oluşturmak özen gerektiren bir süreçtir.

APA referans biçimi, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu biçimde referanslar, yazarın soyadının baş harfiyle sıralanır ve bazı temel öğeleri içerir.

MLA referans biçimi ise genellikle edebiyat ve dil biliminde kullanılır. Yazarın soyadının tamamı ve adının baş harfiyle sıralanan referanslar, belirli bir format ve öğeler içerir.

Chicago referans biçimi ise beş farklı stile ayrılmaktadır: noterli, sonnoterli, otomatik, yazar-yıl ve referans listesi. Bu biçimde referanslar, belirli kurallara uygun şekilde düzenlenir.

Referans oluştururken, belirli bir disipline veya yayın kurallarına göre hangi biçimi kullanmanız gerektiğini belirlemek önemlidir. Ayrıca referans oluştururken kitaplar, makaleler, dergiler, web siteleri gibi kaynakların özelliklerini dikkate almanız gerekmektedir.

Bu referans biçimlerini doğru bir şekilde kullanarak, yazdığınız çalışmanın güvenirliliğini artırabilir ve akademik topluluk içinde yol gösterici bir kaynak oluşturabilirsiniz.

APA Referans Stili

APA Referans Stili

APA (Amerikan Psikoloji Derneği) referans stili, sosyal bilimler disiplinlerinde sıkça kullanılan bir referans biçimidir. APA stili kullanarak yapılan referanslar, belirli bir düzen içinde düzenlenmelidir.

APA referans stiliyle oluşturulan referanslarda, aşağıdaki öğeler bulunmalıdır:

 • Yazarın Soyadı ve İsmi: İlk olarak yazarın soyadı, ardından baş harfle birlikte isim yazılmalıdır.
 • Yayın Tarihi: Yayının basıldığı yıl belirtilmelidir.
 • Kitap/Makale Başlığı: Kitapların ve makalelerin başlıkları italik veya tırnak içinde yazılmalıdır.
 • Yayınevi ve Yer: Kitapların yayınladığı yayınevi ve şehir bilgisi verilmelidir.

APA referans stiline uygun olarak yapılmış bir örnek:

Kitap Referansı:
Kitap adı: Örnek Kitap Başlığı
Yazar: Soyadı, İsmi
Yayınevi: Örnek Yayınevi
Yer: Örnek Şehir
Basım Yılı: 2021

APA referans stiliyle ilgili daha detaylı bilgi ve örnekler için APA kılavuzuna başvurabilirsiniz. Bu kılavuz, doğru bir şekilde referans oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

MLA Referans Stili

MLA Referans Stili, Modern Language Association tarafından belirlenen bir referans biçimidir. MLA referans stili kullanılarak yapılan referanslar, akademik yazılar ve diğer metinlerde kaynakları belirtmek için kullanılır. Bu referans stili, yazarın soyadı ve adını, makalenin veya kitabın başlığını, yayınevi ve basım yılını içeren bir düzenlemeyi gerektirir.

MLA referans stiliyle bir referans oluştururken, ilk önce yazarın soyadını ve adını belirtiriz. Ardından, makale veya kitabın başlığını italik fontta yazıyoruz. Kitabın adı tamamen italik fontta olmalıdır. Yayınevi ve basım yılı da referansta bulunmalıdır.

Örneğin, bir kitap referansı oluştururken:

Öğe Düzenleme
Yazar Soyadı, İsim
Kitap Başlığı Kitap Başlığı
Yayınevi Yayınev adı, Basım Yılı

MLA referans stili, bilimsel araştırmalarda ve akademik metinlerde yaygın olarak kullanılır ve doğru bir şekilde referans oluşturmak önemlidir. MLA referans stili kullanılarak yapılan referanslar, yazarlara saygı gösterir ve kaynakların izlenmesini kolaylaştırır.

Chicago Referans Stili

Chicago Referans Stili

Chicago referans stili, yayınlarınızı düzenlerken kullanabileceğiniz bir referans biçimidir. Bu stilde, referanslarınızı numaralandırmak için dipnotlar veya sonnotlar kullanabilirsiniz. Chicago stili, birçok akademik alanda ve insanı bilgilendirme amacıyla yazılan kitaplarda sıklıkla kullanılır.

Chicago referans stili kullanırken dikkate almanız gereken bazı önemli öğeler vardır:

 • Yazar Adı: Yazarın soyadı ve adı baş harfleri ile yazılmalıdır.
 • Kitap Bilgileri: Kitabın başlığı, yayınevi, basım yılı gibi bilgiler belirtilmelidir.
 • Makale Bilgileri: Makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayfa numaraları gibi bilgiler verilmelidir.
 • Web Kaynakları: İnternet üzerinden alınan bilgilerde, web adresi ve erişim tarihi gibi bilgiler yer almalıdır.
 • Referans Listesi Düzeni: Chicago stili, referans listesinin düzenlenmesi için spesifik kurallara sahiptir. Bu kurallara dikkat etmek önemlidir.

Chicago referans stili, profesyonel bir şekilde kaynak göstermek için kullanabileceğiniz etkili bir yöntemdir. Doğru ve eksiksiz referanslar kullanarak çalışmanızın güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Yorum yapın