Sözleşmeli Öğretmen Olmak

Sözleşmeli öğretmen olmak isteyenler için öncelikle, güncel ilanlardan uygun olanlara başvuru yapılması gerekir. Başvurular, genellikle her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sözleşmeli öğretmenlik ilanlarına yapılır. İlana başvuru yaparken, başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar genellikle, lisans veya önlisans diploması, öğretmenlik alanında yeterli puan almak, KPSS sınavından yeterli puan almaktır. Başvurular belirlenen tarihler arasında yapılır ve başvuranların KPSS puanları, öğrenim durumları ve alanlarına göre bir sıralama yapılır. Sıralamadaki başarılı adaylar, sözleşmeli öğretmen olarak atanırlar.

Atama Şartları

Sözleşmeli öğretmen olmak isteyenler için öncelikle belirli niteliklerin sağlanması gerekiyor. Bunlar arasında öğretmenlik mesleği için gerekli olan lisans diploması veya pedagojik formasyon belgesi en temel gerekliliklerdir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli öğretmenlik sınavına da katılım zorunludur. Sınavda başarılı olan adayların belirli kriterlere göre atamaları yapılır. Bu kriterler arasında sınav puanı, öğretmenlik tecrübesi, mezuniyet notları, referans mektupları gibi faktörler yer alır. Adayların ayrıca yaş, sağlık gibi çeşitli koşulları sağlamaları da gerekmektedir.

Atama şartlarına uygun olan adaylar, atandıkları okulda 1 yıl boyunca sözleşmeli öğretmen olarak çalışırlar ve performanslarına göre devam edip etmeyecekleri kararlaştırılır.

 • Lisans diploması veya pedagojik formasyon belgesi
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli öğretmenlik sınavından geçmek
 • Yeterli sağlık koşullarına sahip olmak
 • 35 yaşını doldurmamış olmak
 • En az bir yıl iş tecrübesi sahibi olmak

Çalışma Şartları

Sözleşmeli öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışırlar. Çalışma saatleri, haftalık ders programına göre belirlenir. Bu programla birlikte öğretmenlerin sınıf içinde ve sınıf dışındaki diğer faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Sözleşmeli öğretmenlerin, çalışma saatleri sınırlıdır ve fazla mesai yapmak zorunda kalmazlar. Ancak, okul idaresinin talep etmesi halinde ek ders ücreti karşılığında ek işler yapmak durumunda kalabilirler. Sözleşmeli öğretmenlerin, ücretleri her ayın sonunda belirtilen tarihlerde ödenir.

 • Sözleşmeli öğretmenlerin izin hakları vardır. Sağlık, mazeret ve yıllık izin hakları, diğer kamu personeline benzer şekilde düzenlenmiştir.
 • Sözleşmeli öğretmenlerin öğrenci ve velilerle olan ilişkilerinde de bazı kurallar bulunmaktadır. Öğretmenlerin, öncelikli olarak öğrenci ve velileriyle her zaman olumlu bir iletişim kurmaları gerekmektedir.
 • Sözleşmeli öğretmenlerin görevleri, düzenli olarak değiştirilebilir. Yani, bir yıl boyunca bir okulda çalıştıktan sonra, bir sonraki yıl farklı bir okula atanabilirler.

Sözleşmeli öğretmenlerin de diğer kamu personeli gibi çeşitli sosyal hakları bulunmaktadır. Bunlar, sağlık sigortası, emeklilik gibi konuları içermektedir. Sözleşmeli öğretmenler, sorun yaşadıkları takdirde, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki sendika ve diğer kuruluşlarla görüşerek yardım alabilirler.

Maaş ve Sosyal Haklar

Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ve sosyal hakları, devlet memurlarınınkinden farklıdır. Maaşları, belirli bir ücret skalası üzerinden belirlenir. Eğitim seviyesi, hizmet süresi ve çalışma yeri gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Sosyal hakları ise, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenir. Sözleşmeli öğretmenler, sağlık sigortası, emeklilik hakkı, tazminatlar gibi temel sosyal haklardan yararlanır.

Bunun yanı sıra uygulamalı eğitim süresi boyunca sözleşmeli öğretmenlerin maaşları nasıl belirlenir? Bu süre boyunca öğretmenlerin maaşları, asıl öğretmen atanana kadar öğrenciye verilen her ders saatine göre belirlenir. Bu süreçte öğretmenler, normal çalışma koşullarına benzer şekilde izinlerini kullanabilirler.

Sözleşmeli öğretmenler, kamuda çalışan diğer memurlar gibi çeşitli sosyal haklardan yararlanır. Sağlık sigortası, emeklilik hakkı, tazminatlar ve diğer sosyal haklara sahiptirler. Bu haklardan yararlanmak için çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Uygulamalı Eğitim Süresi

Uygulamalı eğitim süresi, sözleşmeli öğretmenlerin maaşları konusunda önemli bir etkendir. Süre sonunda öğretmenin performansı değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda maaş belirlenir. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin uygulamalı eğitim süresi boyunca alacakları maaş, öğrenci sayısına ve ders saati sayısına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, daha fazla ders saati alan bir öğretmen, daha yüksek bir maaş alabilir. Bu durum, öğretmenlerin performansını yükseltmek ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için ek çaba harcamalarına teşvik eder.

İzinler ve Tatiller

Sözleşmeli öğretmenlerin çalışma koşullarından biri de izinler ve tatillerdir. Sözleşmeli öğretmenler, yılda en az 14 gün olan yasal izin haklarına sahiptir. Bunun yanı sıra, mazeret izinleri de kullanabilirler. Mazeret izni, ailevi nedenler, sağlık sorunları veya özel durumlar gibi durumlarda kullanılabilir. Ancak, mazeret izni kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bunun yanı sıra, resmi tatillerde de sözleşmeli öğretmenlerin izin kullanma hakkı vardır. Ancak, okulun kapalı olduğu dönemlerde tatile çıkmak isteyen öğretmenler, okul yönetiminin onayını almak zorundadır.

Performans Değerlendirme

Sözleşmeli öğretmenlerin performans değerlendirmesi her eğitim dönemi sonunda yapılır. Bu değerlendirmede öğretmenin dersleri nasıl işlediği, öğrencilerle ilişkisi, okulda yaptığı ek aktiviteler gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Öğretmenler genellikle her ders için ayrı ayrı değerlendirilir ve bu değerlendirmeler toplanarak genel performans notu belirlenir. Performans notunun yüksek olması, öğretmenin ileride de sözleşmeli olarak çalışmaya devam etmesi için avantaj sağlar. Ayrıca performans notu, öğretmenin başka okullarda da iş bulabilmesine yardımcı olabilir.

Sözleşmeli Öğretmen Olmanın Avantajları

Sözleşmeli öğretmenlik, öğretmenlik mesleğine başlamak için bir adım olabilir ve birçok avantajı vardır. Sözleşmeli öğretmenler, normal kamu görevlilerinden daha yüksek ücretler alırlar. Ayrıca, sözleşmeli öğretmenler, öğretmenlik mesleği için deneyim kazanırken aynı zamanda farklı okullarda çalışarak çeşitli öğrenci gruplarına öğretme fırsatına sahip olurlar. Sözleşmeli öğretmenler, kariyerlerinin farklı noktalarında farklı seviyelerde sınavlara girerek ve kendi alanlarında uzmanlaşarak kendilerini geliştirebilirler. Bu nedenle, sözleşmeli öğretmenlik, öğretmenlik mesleğine başlamak için harika bir yoldur.

 • Yüksek maaşlar
 • Deneyim ve farklı okullarda çalışma fırsatı
 • Kariyerde ilerleme imkanı
 • Kendi alanlarında uzmanlaşma

Stajyerlikten Memuriyete Geçiş

Sözleşmeli öğretmenler, belirli bir dönem için sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerdir. Ancak, bazı sözleşmeli öğretmenler memur statüsüne geçmek isteyebilirler. Bu durumda, stajyerlikten memuriyete geçiş için bazı adımlar izlemeleri gerekmektedir. İlk olarak, sözleşmeli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruları ve kılavuzları takip etmeli, başvuru sürecinde gerekli belgeleri hazırlayıp eksiksiz bir şekilde teslim etmelidirler. Ayrıca, memur olabilmek için KPSS sınavına girip başarılı olmak da gerekmektedir. Başvuru kabul edildikten sonra, memur olarak atanmak için gereken eğitim ve sınavlara da katılım sağlanmalıdır.

Kariyer Planlama

Eğitim dünyasında kariyer planlaması yapmak, sözleşmeli öğretmenler için oldukça önemlidir. Sözleşmeli öğretmenler, öncelikle alacakları atamalar ve görev yeri tercihleri ile ilgili detaylı bir planlama yapmalıdır. Bunun için, branşlarına uygun seminer, sertifika ve workshoplara katılabilirler. Ayrıca, özel sektör veya kamu sektöründe çalışma fırsatlarını da değerlendirmelidirler. Sözleşmeli öğretmenler ayrıca, öğretmenlik mesleğinde yükselme için farklı kademelere sahiptirler. Bu kademeleri gözeterek, kariyer hedefleri belirlemek ve bu hedeflere göre planlama yapmak önemlidir.

Yorum yapın